Samenwerkingsagenda
Menzis en de regio’s
19 juni 2014
Regio Arnhem
Regio Groningen
Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden
AanbiedersCliënten Gemeenten
Zorgver-
zekeraars
Meer eigen
kracht & regie
Opdrachtg...
Prioriteit transitie is continuïteit van zorg
• Tienduizenden verzekerden van Menzis krijgen te maken met de
veranderingen...
Gemeenten en zorgverzekeraars
• Als opdrachtgevers en financiers van de Jeugdwet, Wmo 2015 en
Zvw hebben gemeenten en zorg...
Gezamenlijk streven gemeenten en
zorgverzekeraar
• Herziening van de Langdurige Zorg
– Langer thuis
– Zorg en ondersteunin...
Samenwerkingsagenda
6
• Lange termijn (2015 e.v.):
gezamenlijk
ontwikkelperspectief
Korte termijn
(2014):
- Inregelen
- On...
Samenwerkingsthema’s
• Positie wijkverpleegkundige t.o.v. wijkteam
• Gezamenlijke communicatie
Inregelen op korte
termijn
...
Inkoop niet-toewijsbare functie
wijkverpleging o.b.v. behoefte
8
Scenario’s
Verschillende posities
wijkverpleegkundige in ...
Ontwikkelen langere termijn
Integrale wijkgerichte aanpak
• Belangrijkste parameters als basis
voor een gebiedsscan
• Geza...
Voortbouwen op lopende initiatieven
• Wijkteam Arnhem
• Welzijn op recept Groningen
• Populatiebekostiging Enschede
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samenwerkingsagenda Menzis en de regio's

1,139 views

Published on

Presentatie die Ria Stegehuis hield tijdens de In voor zorg-transitiebijeenkomst van 19 juni 2014 over de samenwerkingsagenda van Menzis en de regio's.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Invoegen: visie.
  Beide opdrachtgever, samen sturen, vertalen in bekostiging, verantwoordingseisen, willen we toetsen in de praktijk
  Continuïteit van zorg en vertrouwen uitstralen
 • Samenwerkingsagenda Menzis en de regio's

  1. 1. Samenwerkingsagenda Menzis en de regio’s 19 juni 2014 Regio Arnhem Regio Groningen
  2. 2. Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden AanbiedersCliënten Gemeenten Zorgver- zekeraars Meer eigen kracht & regie Opdrachtgever en financier Jeugdwet & Wmo 2015 Opdrachtgever en financier Zorgverzekerings- wet Transformatie van de dienstverlening Herziening langdurige zorg en Jeugdwet 2
  3. 3. Prioriteit transitie is continuïteit van zorg • Tienduizenden verzekerden van Menzis krijgen te maken met de veranderingen per 1 januari 2015. • Afspraken met gemeenten om continuïteit van zorg te realiseren • Extra capaciteit ZorgAdvies om klanten te ondersteunen
  4. 4. Gemeenten en zorgverzekeraars • Als opdrachtgevers en financiers van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw hebben gemeenten en zorgverzekeraars verschillende verantwoordelijkheden, maar eenzelfde rol. • Samenwerking en afstemming onmisbaar Motie Van der Staaij en Otwin van Dijk (TK-behandeling Wmo 2015): • Doel HLZ is integraal maatwerk over stelsels heen , maar er zijn mogelijk tegenstrijdige financiële belangen van verzekeraars en gemeenten; • Gemeenten en verzekeraars moeten budgetten onderling kunnen verschuiven, zodat substitutie van zorg en ondersteuning mogelijk wordt Amendement Otwin van Dijk, Dik-Faber en Voortman (idem) • Het college stemt de wijze waarop het de taken op grond van de Wmo uitvoert af met zorgverzekeraars als bedoeld in de Zorgverzekeringswet • Het college en zorgverzekeraars maken afspraken over beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, zorg, jeugdzorg, welzijn en preventie, om te komen tot integrale dienstverlening 4
  5. 5. Gezamenlijk streven gemeenten en zorgverzekeraar • Herziening van de Langdurige Zorg – Langer thuis – Zorg en ondersteuning gericht op participatie en gezondheidswinst – Effectieve inzet van middelen, bij een hoge taakstelling – Samenhang in ondersteuning en dienstverlening: onderlinge afhankelijkheden – Terugdringen van de zorgkosten – Versterken eigen regie van burgers Met op korte termijn een goede overdracht van taken en continuïteit van zorg Gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid: “Betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers met een effectieve inzet van middelen.” 5
  6. 6. Samenwerkingsagenda 6 • Lange termijn (2015 e.v.): gezamenlijk ontwikkelperspectief Korte termijn (2014): - Inregelen - Ontwikkelen - Verkennen Randvoorwaarden: gezamenlijke taal over uitgangspunten, financieel rendement, maatschappelijk rendement
  7. 7. Samenwerkingsthema’s • Positie wijkverpleegkundige t.o.v. wijkteam • Gezamenlijke communicatie Inregelen op korte termijn • Verkenning inrichting backoffice • Verkenning doorverwijzing huisarts jeugdGGZ • Verkenning transitievragen Jeugdwet en WMO Verkennen op korte termijn • Integrale wijkgerichte aanpak • Afhankelijkheden 0e, 1e en 2e lijn • Verbinden preventie • Verkenning gevolgen extramuralisering Starten ontwikkeling op korte termijn, uitvoering tot in 2015 e.v. 7
  8. 8. Inkoop niet-toewijsbare functie wijkverpleging o.b.v. behoefte 8 Scenario’s Verschillende posities wijkverpleegkundige in relatie tot lokaal (wijk)team Budgetverdeelsysteem (40mln in 2015) Welke “autonome” indicatoren bepalen hoeveel middelen aan wijkverpleging (S1) een bepaald gebied nodig heeft?  resultaat: euro’s/fte’s per gemeente per regio Afwegingskader: Parameters t.a.v. bepalen scenario Welke parameters bepalen het scenario cq wat de positie wordt van de wijkverpleegkundige in relatie tot het (wijk)team  Integraal: wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van het lokale (wijk)team.  Mandaat: Er is een apart sociaal wijkteam en een apart medisch/verpleegkundig team. De “teamhoofden” van beide teams bepalen/hebben het mandaat  Afstemming: Er zijn aparte teams. Er is een heldere taakverdeling en afspraken over mogelijke “grijze gebieden” 8
  9. 9. Ontwikkelen langere termijn Integrale wijkgerichte aanpak • Belangrijkste parameters als basis voor een gebiedsscan • Gezamenlijke duiding van de parameters (wat zeggen de feiten en cijfers – in relatie tot elkaar) • Gezamenlijke (Menzis/regio’s) formulering van doelstellingen t.b.v. integrale aanpak 9 Afhankelijkheden • Op hoofdlijnen in kaart brengen van afhankelijkheden, samenwerkings- mogelijkheden en afwentelingsrisico’s tussen gemeenten (WMO en jeugdwet) en zorgverzekeraars (ZVW en WLZ) • Voorstel voor oplossingsrichtingen van de afwentelrisico’s en richting geven aan lucratieve samenwerkingsgebieden. Preventie • Een gezamenlijke begripsbepaling van het concept preventie • Uitwisselen van ambities en formuleren van gezamenlijke ambities met betrekking tot preventie. • Gemeenschappelijk preventiekader Extramuralisering • In kaart brengen van de cliëntgroepen die te maken krijgen met de extramuralisering en zo geen aanspraak kunnen doen op intramurale zorg. • Ramen van de zorg- en ondersteunings- vraag die deze cliëntgroepen hebben • Analyse van wat de vraagontwikkeling vergt van de gemeenten en verzekeraar 9
  10. 10. Voortbouwen op lopende initiatieven • Wijkteam Arnhem • Welzijn op recept Groningen • Populatiebekostiging Enschede

  ×