Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar Academy Attendance: Uitdagingen voor komend Collegejaar

Deze Webinar focust zich op de uitdagingen voor het collegejaar 2020/2021 in het hoger onderwijs. Wanneer u het gehele webinar met spraak wilt bekijken kunt u dit doen via de onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=wbiOz4kUDTY

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar Academy Attendance: Uitdagingen voor komend Collegejaar

 1. 1. Webinar Hoe organiseren we het onderwijs in het collegejaar 2020-2021?
 2. 2. Onderwijs organiseren terwijl er veel onbekend is Welk onderwijs willen mijn studenten volgen? Kan ik het uitgedachte curriculum geven? Binnen welke kaders kan ik fysiek onderwijs organiseren? Komt er nog een 2e golf van het coronavirus?
 3. 3. Concrete handvatten hoe het onderwijs te plannen en operationeel te organiseren valt 1. Hoe kan worden omgegaan met community-vorming en binding met studie? 2. Op welke manier kan de opleiding de plaatsen op locatie eerlijk verdelen tussen de studenten? 3. Hoe kan de opleiding zicht houden wie er naar de onderwijslocatie komt? 4. Hoe weet de opleiding wie aan welk onderwijs deelneemt en hoe gebruik je deze gegevens voor studiebegeleiding? Aan de hand van vier concrete vragen die wij de laatste tijd veel horen.
 4. 4. 1. Hoe kan worden omgegaan met community- vorming en binding met studie? Definitie: Een community zorgt voor een verbeterde manier van leren doordat studenten zich meer betrokken voelen bij hun eigen onderwijs. Een community, bestaande uit academische en sociale betrokkenheid zou de uitval van studenten moeten tegengaan (Tinto, 1997) Wat verstaan wij onder een community?
 5. 5. Onderwijsmodel als basis voor de formele community Andere locaties Interesses Vaste docentenKernklas Vaste koppels Praktische mogelijkheden Vakken centraal Community centraal
 6. 6. Community is meer dan een vaste groep Docent speelt belangrijke rol in de formele community Mogelijk professionalisering nodig rondom IT en begeleiding online. Stages, afstuderen en onderzoek. Mogelijk minder stageplaatsen, begeleiding op afstand. Onderwijsgebouw als ontmoetingsplaats. Hoe nu digitaal te organiseren?
 7. 7. Naast de formele is ook de informele community belangrijk voor studiesuccess Succesmoment Eerste studiepunten behaald Eerste 25 dagen gehad Stageplan ingeleverd Introductie Trui of gadget van opleiding 100 dagen spel met challenges Studievereniging Studentmentor programma Online spelletjesavond Studietip activiteiten Facebook groep en fysieke ruimte
 8. 8. 2. Op welke manier kan de opleiding de plaatsen op locatie eerlijk verdelen tussen de studenten? 8 Vanuit het onderwijsmodel: Plan je tijden voor een groep of plan je lessen voor het vak Groep en/of vak Bepaal je vooraf wie er komen of wordt er gewerkt op inschrijfbasis Plannen en/of inschrijven Gebouwen van instellingen dienen meerdere doelen. Wie heeft er voorrang, de student, de onderzoeker, de ondersteuner? Student en/of personeel
 9. 9. HyFlex onderwijsmodel als realistisch scenario 2020 Definitie HyFlex Onderwijsprogramma: Programma is zowel online als offline georganiseerd. Student kiest eigen route op basis van behoefte in vaststaand programma. Online Offline Onderwijsprogramma
 10. 10. One step back: Breng behoefte van de student vooraf in kaart 1. Onderwijsinhoud Studiecontracten vastleggen. Welk onderwijs gaat welke student komend jaar volgen. 2. Onderwijsvorm Welke vorm onderwijs volgen. Online versus Offline.
 11. 11. Voorbeeld hoe kan de student zijn voorkeur voor onderwijsvorm aangeven
 12. 12. Voorbeeld hoe kan de student zijn voorkeur voor onderwijsvorm aangeven
 13. 13. Instellen inschrijvingen Communicatie Studenten ontvangt bericht met opties inschrijvingen, uitschrijvingen en keuzes binnen vak. Inschrijven Opvolging Aanwezigheid eenvoudig te registreren, notificaties naar docenten en administratie. HyFlex model tijdens de onderwijsperiode mogelijk Voorbeeld met Academy Attendance 04030201 Activiteiten inladen en inschrijvingen instellen. Student kan zelf de keuze maken online, offline, wachtlijst tot op de dag van de les.
 14. 14. Instellen van de inschrijvingen door de opleiding 1. Importeer activiteiten Excel | Roosterpakket 2. Bepaal inschrijfopties Welke studenten | # plaatsen | Termijn In- of uitschrijven
 15. 15. Automatiseer en standaardiseer berichtgeving Voorbeelden: • Automatische notificatie naar student dat hij/zij zich kan inschrijven • Standaard berichten bij wijziging activiteit of inschrijftermijn • Automatische bevestiging bij inschrijving
 16. 16. Studenten schrijven zich via applicatie in of uit 1. Student kan tot de deadline in- en uitschrijven. 2. Up-to-date informatie en duidelijk waarom inschrijving niet mogelijk is (vol, deadline, inschrijfrubriek). 3. Student zal inschrijving in 80% via telefoon doen. 4. Aanvullende inschrijfregels zijn toe te voegen om fouten te voorkomen. Persoonlijke inschrijvingen pagina van de student
 17. 17. Organisatie heeft up-to-date informatie en kan in de operatie bijsturen In geval van weinig inschrijvingen is er de mogelijkheid de lessen samen te voegen Bij een lange wachtlijst is er de mogelijkheid om een extra (online) activiteit te organiseren Bij teveel aanmeldingen op een tijdslot is er de mogelijkheid om een les te verplaatsen
 18. 18. Integratie met aanwezigheid en direct inzicht voor docenten en administratie mogelijk • Bij activiteiten en/of groepen staan de studentlijsten voor docenten direct ingesteld • Aanwezigheidsregistratie geïntegreerd na inschrijving • Persoonlijk rooster voor de student in te zien in Academy Attendance of via Ical in agenda student • Te combineren met monitoring aantal aanwezigen in het gebouw • Te gebruiken voor studentbegeleiding Registratie door docent Zelfregistratie student
 19. 19. HyFlex aan te passen aan het onderwijsprogramma Practicum moet 1x op locatie Om-en-om onderwijs plannen Week 1 Week 4 Week 3 Week 2 Casus student moet twee weken in quarantaine vanwege corona. Week 1 Week 4 Week 3 Week 2 Casus: Student meldt zich af voor offline onderwijs. Geeft ruimte voor medestudent
 20. 20. Student meer regie geven om onderwijslogistieke puzzel op te lossen Casus: een student moet een vak herkansen naast zijn reguliere programma 1 3 2
 21. 21. Waarmee moet de organisatie rekening houden tijdens de implementatie van HyFlex Hoeveelheid studenten Online grootschaliger als offline kleinschaliger is. Eerlijk verdelen Iedereen hetzelfde of passend bij de student. Curriculumaanpassingen Online en offline onderwijs zal moeten worden aangepast.
 22. 22. 3. Hoe kan je zicht houden op wie er naar de onderwijslocatie komt? WHY? Voldoen aan de maatregelen van de overheid Regelgeving Zorgen dat de capaciteit zo optimaal mogelijk wordt gebruikt Optimale benutting capaciteit In geval van besmetting snel weten wie in quarantaine moet Verspreiding virus
 23. 23. Een goede gebouwplanning als startpunt van je onderwijs • Studentbegeleiding op locatie • Studenten zonder thuisstudieplek • Studentcommunity die samen project willen doen Verwacht voor informele studie? • Onderzoekers die locatie nodig hebben • Onderzoekers die overleggen • Docenten • Ondersteunende diensten Welke medewerkers verwacht? • Geroosterde activiteiten • Afstuderen Wie verwacht voor formeel onderwijs? 8% 20% 70%
 24. 24. 8% 20% 70% Monitoren van aanwezigheid van medewerkers en studenten in het gebouw Maximale verwachte capaciteit 6% 8% 9:00Meten van aankomst en vertrek bezoekers
 25. 25. 16% 20% 70% Monitoren van aanwezigheid van medewerkers en studenten in het gebouw Maximale verwachte capaciteit 15:00Meten van aankomst en vertrek bezoekers 8% 20% 70% Alert
 26. 26. Hoe organiseer je bezoekersregistratie in de praktijk? Bij binnenkomst registreert de bezoeker zich door middel van het scannen van Ticket en/of NFC-kaart 1. Optie 1: Monitoren van bezoek, door middel van zelf service. 2. Optie 2: Gekoppeld aan inschrijfsystem(en). Toegang alleen op afspraak. In de praktijk nu al gebruikt voor toetsen.
 27. 27. 4. Hoe weet de opleiding wie aan welk onderwijs deelneemt? Online Offline • Gedrag in LMS • Aanwezigheid online lessen • Plaats (en tijd) onafhankelijk • Gedrag in de les • Aanwezigheid bij de les • Plaats (en tijd) afhankelijk Combineren is nu noodzaak
 28. 28. Aanwezigheidsregistratie online & offline Groepswerk: Studenten komen samen zonder tussenkomst docent op externe locatie. Student Checkt in Specifieke activiteit: Docent toont unieke code. Te gebruiken bij online en offline Digitale presentielijst voor docent ter controle bij lessen of bij één op één afspraken Ook als integratie in LMS
 29. 29. Aanwezigheidsregistratie op locatie Bezoekersregistratie: Controle op een specifieke locatie Ticketoptie: Activiteit met externe bezoekers. Verplicht onderwijs op locatie Student registreert met App Alleen registratie op een specifieke locatie
 30. 30. Combineer kwantitatieve met kwalitatieve gegevens Microsurveys als tool om snel kwalitatief beeld te krijgen van studentbeleving Door aanwezigheidsregistratie te combineren met microsurveys beantwoord meer dan 80% de vragen
 31. 31. Up to date informatie belangrijk voor studiebegeleiding 1. Door online onderwijs heeft de studiebegeleider de student minder in het oog 2. Studiebegeleider meer afhankelijk van gegevens over student 3. Online begeleiding is voor veel studiebegeleiders een nieuw vakgebied Combineer databronnen Dashboard(s) met kerngetallen Notificaties naar studiebegeleiders en student Professionalisering studiebegeleiders
 32. 32. Notificatie bij lage aanwezigheid als aanleiding om gesprek te plannen Wanneer is iemand te weinig aanwezig? Als de student minder dan 70% van de lessen aanwezig is geweest over de afgelopen twee weken en zich niet ziek heeft gemeld bij de opleiding Studiebegeleider: Student te weinig aanwezig Student: Constatering weinig aanwezig Gesprek tussen SB & student
 33. 33. De vier punten die wij mee willen geven: 1. Redeneer vanuit het didactische uitgangspunt van de opleiding 2. Vraag de behoefte van de student voor de zomer uit 3. Optimaliseer planning vanaf september door student zelf keuzes te laten maken 4. Meet het onderwijs continu voor studiebegeleiding en onderwijslogistiek
 34. 34. Vragen via de breakoutrooms 1. Community-vorming en Studiebegeleiding 2. Organiseren van het onderwijs op locatie 3. Monitoren, evalueren en bijsturen van het onderwijs 4. Nieuwe features Academy Attendance Links staan in de gestuurde e-mail

×