Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bioloxía e Xeoloxia tema 1 otero pedrayo

344 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bioloxía e Xeoloxia tema 1 otero pedrayo

 1. 1. TEMA 1: A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO
 2. 2. 1.- A célula humana 2.- Os orgánulos celulares 3.- Os tecidos humanos 4.- Órganos, aparatos e sistemas 5.- Os transplantes e a doazón I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 3. 3. 1. A célula humana I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 4. 4. MATERIA VIVA ÁTOMOS I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana MOLÉCULAS
 5. 5. Os ÁTOMOS son os compoñentes básicos da materia. Os elementos químicos están formados por un único tipo de átomos, coma o osíxeno (O), o carbono (C), o ferro (Fe), o calcio (Ca)... I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 6. 6. Os ÁTOMOS son os compoñentes básicos da materia. Os elementos químicos están formados por un único tipo de átomos, coma o osíxeno (O), o carbono (C), o ferro (Fe), o calcio (Ca)... Unha MOLÉCULA esta formada pola unión de dous ou mais átomos, iguais ou distintos. Son moléculas a auga (H 2 O), o azucre, o sal (ClNa), as proteínas, as graxas... I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 7. 7. Os ÁTOMOS son os compoñentes básicos da materia. Os elementos químicos están formados por un único tipo de átomos, coma o osíxeno (O), o carbono (C), o ferro (Fe), o calcio (Ca)... Un conxunto de moléculas forma os ORGÁNULOS DA CÉLULA. Unha MOLÉCULA esta formada pola unión de dous ou mais átomos, iguais ou distintos. Son moléculas a auga (H 2 O), o azucre, o sal (ClNa), as proteínas, as graxas... I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 8. 8. Células Moléculas I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 9. 9. A CÉLULA é a unidade básica dos seres vivos, capaz de realizar as funcións de nutrición, relación e reprodución. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense VIDEO¿De qué estamos hechos? (2¨) 1.- A célula humana
 10. 10. Un TECIDO é un conxunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou non por substancias intercelulares, que realizan unha determinada función nun organismo multicelular . I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 11. 11. células Substancia intercelular Tecido cartilaxinoso
 12. 12. Un ÓRGANO está formado por distintos tecidos e realiza unha función concreta. Por exemplo o corazón, os pulmóns un brazo... 1.- A célula humana
 13. 13. Un APARATO OU UN SISTEMA agrupa varios órganos que levan a cabo unha función vital. Un exemplo é o aparato dixestivo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 14. 14. <ul><li>Un APARATO </li></ul><ul><li>agrupa órganos formados por varios tecidos. </li></ul><ul><li>localizase nun lugar determinado do corpo. </li></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 15. 15. <ul><li>Un SISTEMA </li></ul><ul><li>agrupa órganos formados maioritariamente por un tecido. </li></ul><ul><li>atópase localizado por todo o corpo. </li></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 16. 16. Osíxeno Hidróxeno Auga Célula ósea Tecido óseo Órgano óseo Sistema esquelético Orgánulo Mitocondria Nivel molecular Nivel celular Nivel atómico I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 17. 17. O ser humano é un organismo pluricelular cuxas células se reúnen en tecidos, que forman órganos, que se organizan en aparatos ou sistemas. Por exemplo: I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 18. 18. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Órganos (músculos) Órganos (ósos) O sistema muscular O sistema esquelético As células musculares (fibras musculares) As células óseas O tecido muscular O tecido óseo que forman que forman que forma que forma que forman que forman 1.- A célula humana
 19. 19. AS MEDIDAS DA MATERIA VIVA I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 20. 20. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 21. 21. Óvulo e espermatozoide humano I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 22. 22. No momento da exaculación deposítanse na vaxina uns 300 millóns de espermatozoides. Só chegan ao óvulo os máis capacitados uns 100 millóns. Un só será o que introducirá a cabeza, no interior do óvulo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 23. 23. A fecundación é unión dun espermatozoide e un óvulo para a formación da célula ovo ou cigoto . I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 24. 24. Cigoto (óvulo fecundado nas Trompas de Falopio) Célula nai Totipotente Capaz de dar lugar a un ser humano completo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 25. 26. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 26. 27. Desenvolvemento embrionario humano (1º-5º día) I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 27. 28. Día 3 Mórula ( Trompas de Falopio ) Conxunto de células nai Totipotentes I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Capaces de dar lugar un ser humano completo. 1.- A célula humana
 28. 29. Blastocisto Masa de células nai Pluripotentes Poden producir calquera dos tecidos que forman un individuo. 1.- A célula humana I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 29. 30. Máis tarde o embrión implántase no útero materno e prosegue o seu desenvolvemento restrinxindo a súa potencialidade. Atopámonos, finalmente, ante células multipotentes : só poden orixinar os tipos celulares propios dun tecido determinado . I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Parede do útero 1.- A célula humana
 30. 31. Óvulo Espermatozoide Ovario Pared útero Cigoto I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 31. 32. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 32. 33. A
 33. 34. As células humanas son células animais <ul><li>Son eucariotas </li></ul><ul><li>A súa nutrición é heterótrofa </li></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 34. 35. Célula eucariota <ul><li>Ten núcleo con membrana nuclear </li></ul><ul><li>Estrutura complexa con numerosos orgánulos </li></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 35. 36. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 36. 37. Estrutura das células humanas <ul><li>Membrana plasmática. </li></ul><ul><li>Citoplasma. </li></ul><ul><li>Núcleo: ADN. </li></ul>Citosol ou Hialoplasma I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 37. 38. ESTRUCTURA CÉLULA EUCARIÓTiCA ANIMAL MEMBRANA PLASMÁTICA CITOPLASMA Citosol ou Hialoplasma Citoesqueleto <ul><li>Orgánulos celulares </li></ul><ul><li>sen membrana : </li></ul><ul><li>Ribosomas </li></ul><ul><li>Centriolo/s </li></ul><ul><li>con membrana sinxela : </li></ul><ul><ul><ul><li>Retículo Endoplasmático </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aparato de Golgi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lisosomas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vacuolas </li></ul></ul></ul><ul><li>Con membrana dobre : </li></ul><ul><li>- Mitocondrias </li></ul><ul><li>NÚCLEO </li></ul><ul><li>INTERFÁSICO </li></ul><ul><li>Envoltura nuclear </li></ul><ul><li>Nucleoplasma </li></ul><ul><li>Nucléolo </li></ul><ul><li>Cromatina </li></ul>NÚCLEO REPRODUCCIÓN - Cromosomas 1.- A célula humana
 38. 39. Citoesqueleto I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 1.- A célula humana
 39. 40. 2.- OS ORGÁNULOS CELULARES I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 40. 41. Imaxe obtida por microscopía electrónica dunha célula animal e debuxo esquemático desta. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Citoplasma Mitocondria Membrana plasmática Núcleo Aparato de Golgi Retículo endoplasmático 2.- Os orgánulos celulares
 41. 42. Ribosomas I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 42. 43. Ribosomas RER I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 43. 44. Centríolos Os flaxelos (en CD) 2.- Os orgánulos celulares
 44. 45. División celular: mitosis Mitose ou reprodución celular I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 45. 46. Retículo endoplasmático I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 46. 47. Imaxe obtida por microscopía electrónica do retículo endoplasmático e un esquema deste orgánulo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Retículo endoplasmático 2.- Os orgánulos celulares
 47. 48. Aparato de Golgi I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 48. 49. Imaxe obtida por microscopía electrónica do aparato de Golgi e un esquema deste orgánulo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Aparato de Golgi 2.- Os orgánulos celulares
 49. 50. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 50. 51. Lisosomas Encimas dixestivas I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense A dixestión intracelular (en CD) 2.- Os orgánulos celulares
 51. 52. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 52. 53. Mitocondrias I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 53. 54. Imaxe obtida por microscopía electrónica dunha mitocondria e un esquema deste orgánulo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Mitocondria 2.- Os orgánulos celulares
 54. 55. • Ocorre nas mitocondrias. • Grazas á presenza do osíxeno (O 2 ) as moléculas ricas en enerxía rompen e convértense en moléculas pobres en enerxía , coma o dióxido de carbono (CO 2 ) e a auga (H 2 O). Mitocondria A RESPIRACIÓN CELULAR I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense O 2 Moléculas ricas en enerxía CO 2 + H 2 O ENERXÍA 2.- Os orgánulos celulares
 55. 56. A
 56. 57. A
 57. 58. A
 58. 59. Imaxe obtida por microscopía electrónica do núcleo e un esquema deste orgánulo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Núcleo 2.- Os orgánulos celulares
 59. 60. Núcleo Cromosoma (célula en división) ADN Cromatina Cromosomas Cromosoma I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 2.- Os orgánulos celulares
 60. 61. Cromatina Cromosoma I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 61. 62. Cromosomas humanos (cariotipo) I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 62. 63. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense A célula en 3D (en CD)
 63. 64. A 2.- Os orgánulos celulares
 64. 65. 3. TECIDOS HUMANOS I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense VÍDEO CÉLULAS_TECIDOS (2´40)
 65. 66. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Os tecidos humanos agrúpanse en catro tipos… Tecido epitelial Tecido muscular Tecido nervioso Conxuntivo Cartilaxinoso Adiposo Óseo Sanguíneo Tecido conectivo que pode ser 3.- Os tecidos humanos
 66. 67. TECIDO NERVIOSO TECIDO EPITELIAL TECIDO MUSCULAR TECIDO CONECTIVO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 67. 68. TECIDO EPITELIAL <ul><ul><ul><li>O tecido epitelial ou epitelio está formado por unha ou varias capas de células, que se dispoñen unhas ao lado doutras sen deixar espazos entre elas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Este tecido recobre a superficie externa do corpo, e forma a pel, e o interior dos condutos e órganos ocos, como o estómago. </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 68. 69. TECIDO EPITELIAL • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido epitelial. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Núcleo da célula • O núcleo das células apréciase ben, xa que aparece tinguido de cor morada escura. • As células epiteliais dispóñense en moitas capas, por iso se denomina tecido epitelial pluriestratificado. Célula de tecido epitelial 3.- Os tecidos humanos
 69. 70. TECIDO EPITELIAL • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido epitelial. • As células epiteliais dispóñense en dúas capas, pero non están aliñadas, por iso se denomina tecido epitelial pseudoestratificado. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Célula de tecido epitelial Núcleo da célula • As células teñen forma prismática e o seu núcleo aparece tinguido de cor azul escura. 3.- Os tecidos humanos
 70. 71. TECIDO NERVIOSO TECIDO EPITELIAL TECIDO MUSCULAR TECIDO CONECTIVO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 71. 72. TECIDO MUSCULAR <ul><ul><ul><li>O tecido muscular está formado por células con forma alongada, as fibras musculares. Estas fibras son contráctiles, isto é, ante un estímulo poden acurtarse. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O tecido muscular forma os músculos do aparato locomotor (músculos esqueléticos), do corazón ( músculo cardíaco ou miocardio ) e das paredes de distintos órganos (músculo liso). </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 72. 73. TECIDO MUSCULAR • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido muscular. • Obsérvase un corte transversal de tecido muscular esquelético. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense • As fibras musculares , cortadas transversalmente teñen forma poliédrica. Fibra muscular • os núcleos aparecen rodeando a cada fibra, xa que se encontran na periferia destas. Núcleos das fibras musculares 3.- Os tecidos humanos
 73. 74. TECIDO NERVIOSO TECIDO EPITELIAL TECIDO MUSCULAR TECIDO CONECTIVO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 74. 75. TECIDO MUSCULAR • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido muscular. • Obsérvase un corte lonxitudinal de tecido muscular esquelético. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Fibras musculares • Aprécianse as fibras musculares, que son células cilíndricas alongadas con estrías (bandas claras e bandas escuras). • Cada fibra ten varios núcleos que se sitúan na zona periférica da fibra. Núcleos das fibras musculares 3.- Os tecidos humanos
 75. 76. TECIDO NERVIOSO <ul><ul><ul><li>O tecido nervioso está formado polas neuronas, células capaces de captar e de responder aos estímulos, e de controlar a actividade do organismo. </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 76. 77. TECIDO NERVIOSO • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido nervioso. • Na imaxe obsérvanse dúas neuronas . I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Prolongacións • As prolongacións destas neuronas son moi alongadas. Núcleo da neurona • O corpo das neuronas ten forma poligonal e no seu centro aparece o núcleo. Neurona 3.- Os tecidos humanos
 77. 78. TECIDO NERVIOSO • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido nervioso . I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense • Na imaxe obsérvanse dúas neuronas . Neurona • A neurona de maior tamaño ten forma poligonal (ou de estrela) e no seu centro obsérvase o núcleo. Núcleo da neurona • O corpo da neurona presenta cinco prolongacións. Prolongacións 3.- Os tecidos humanos
 78. 79. TECIDO NERVIOSO TECIDO EPITELIAL TECIDO MUSCULAR TECIDO CONECTIVO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 79. 80. TECIDO CONECTIVO <ul><ul><ul><li>O tecido conectivo está formado por células separadas por unha substancia intercelular denominada matriz . Serve de unión e soporte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existen varios tipos de tecido conectivo: o tecido conxuntivo, o tecido cartilaxinoso, o tecido adiposo, o tecido óseo e o tecido sanguíneo. </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 80. 81. SANGUÍNEO ÓSEO TECIDO CONECTIVO CONXUNTIVO CARTILAXINOSO ADIPOSO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 81. 82. TECIDO CONXUNTIVO <ul><ul><ul><li>O tecido conxuntivo é un tipo de tecido conectivo, que une e relaciona os demais tecidos entre si. </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 82. 83. SANGUÍNEO ÓSEO TECIDO CONECTIVO CONXUNTIVO CARTILAXINOSO ADIPOSO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 83. 84. TECIDO CONXUNTIVO • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido conxuntivo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense • As liñas son fibras, que forman una rede que actúa como soporte do órgano, neste caso do fígado. Fibras • Os puntos escuros redondeados son as células do fígado. Células do fígado 3.- Os tecidos humanos
 84. 85. TECIDO CARTILAXINOSO <ul><ul><ul><li>É un tipo de tecido conectivo que forma parte do esqueleto e serve de sostén ás partes brandas do corpo . </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 85. 86. TECIDO CARTILAXINOSO • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido cartilaxinoso, concretamente de traquea. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense • Os condrocitos obsérvanse tinguidos de cor azul escura. Condrocitos • A cor azul clara (fondo), corresponde á matriz intercelular que rodea as células do tecido cartilaxinoso, que se chaman condrocitos. Matriz do tecido cartilaxinoso 3.- Os tecidos humanos
 86. 87. SANGUÍNEO ÓSEO TECIDO CONECTIVO CONXUNTIVO CARTILAXINOSO ADIPOSO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 87. 88. TECIDO ADIPOSO <ul><ul><ul><li>O tecido adiposo é un tipo de tecido conectivo que constitúe a maior reserva enerxética do organismo e proporciona illamento térmico. Encóntrase baixo a pel. </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 88. 89. TECIDO ADIPOSO • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido adiposo. • Trátase dun tecido adiposo de tipo graxa branca. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense • As células que forman este tecido teñen forma redondeada. Célula de tecido adiposo • As células teñen unha soa gota lipídica, de tamaño tan grande que ocupa case toda a célula. Unha gota lipídica 3.- Os tecidos humanos
 89. 90. TECIDO ADIPOSO • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido adiposo . • Este tecido é tipo graxa parda, que é escaso nos seres humanos e típico nos animais que hibernan. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Núcleo da célula • O núcleo sitúase nun extremo da célula. • As células que constitúen este tecido teñen forma poliédrica. Célula do tecido adiposo Gotas lipídicas • A diferenza da graxa branca, as células deste tecido teñen moitas gotas lipídicas. 3.- Os tecidos humanos
 90. 91. SANGUÍNEO ÓSEO TECIDO CONECTIVO CONXUNTIVO CARTILAXINOSO ADIPOSO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 91. 92. TECIDO ÓSEO <ul><ul><ul><li>O tecido óseo é un tipo de tecido conectivo que proporciona soporte ao organismo e protexe os órganos vitais. </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 92. 93. SANGUÍNEO ÓSEO TECIDO CONECTIVO CONXUNTIVO CARTILAXINOSO ADIPOSO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 93. 94. TECIDO ÓSEO • Imaxe obtida por microscopía óptica dun tecido óseo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense • No centro da imaxe obsérvanse dúas estruturas máis ou menos iguais que se chaman osteonas. Osteona Conduto central da osteona • As osteonas son unhas estruturas concéntricas en cuxo centro hai un conduto. • Nas osteonas obsérvanse uns puntiños negros que corresponden aos espazos onde se encontran as células óseas. Puntiños negros 3.- Os tecidos humanos
 94. 95. TECIDO SANGUÍNEO <ul><ul><ul><li>É un tipo de tecido conectivo, cuxa matriz líquida se denomina plasma. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No plasma están suspendidas as células sanguíneas (os glóbulos vermellos, os glóbulos brancos e as plaquetas ). </li></ul></ul></ul>I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 95. 96. TECIDO SANGUÍNEO • Fotografía obtida por microscopía óptica dunha mostra de sangue humano . I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Glóbulos vermellos • O tecido sanguíneo está formado, na súa maioría, por glóbulos vermellos. • Na imaxe tamén se observan glóbulos brancos, que aparecen tinguidos de cor morada. Glóbulos brancos • Rodeando as células, aínda que non se aprecia ben, encóntrase a matriz líquida , neste caso o plasma. Plasma sanguíneo 3.- Os tecidos humanos
 96. 97. SANGUÍNEO ÓSEO TECIDO CONECTIVO CONXUNTIVO CARTILAXINOSO ADIPOSO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 97. 98. TECIDO SANGUÍNEO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Glóbulos rojos • Imaxe anterior observada a maior aumento. • Ao ampliar a imaxe, obsérvanse máis detalles das células deste tecido: - Os glóbulos vermellos teñen forma de disco e carecen de núcleo. Glóbulo vermello Glóbulo branco - Os glóbulos brancos teñen o núcleo fortemente tinguido de cor morada. Este núcleo ten unha forma moi peculiar, en forma de pequenos lóbulos unidos. Núcleo 3.- Os tecidos humanos
 98. 99. TECIDO NERVIOSO TECIDO EPITELIAL TECIDO MUSCULAR TECIDO CONECTIVO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3.- Os tecidos humanos
 99. 100. A
 100. 101. 4.ÓRGANOS, APARATOS E SISTEMAS DO CORPO HUMANO I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 101. 102. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Aparatos e sistemas para realizar a función de nutrición O dixestivo O respiratorio O circulatorio O linfático O excretor 4.- ´Órganos, aparatos e sistemas
 102. 103. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Sistemas para realizar a función de relación O esquelético O muscular O endócrino O nervioso 4.- ´Órganos, aparatos e sistemas
 103. 104. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Aparatos para realizar a función de reprodución O reprodutor feminino O reprodutor masculino 4.- ´Órganos, aparatos e sistemas
 104. 105. A
 105. 106. 5. TRANSPLANTES E DOAZÓNS I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 106. 107. 1. O INICIO DO PROCESO a) Detéctase un posible doador por morte cerebral nun hospital. b) Infórmase á ONT (Organización Nacional de Transplantes). I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. Transplantes e doazóns
 107. 108. 2. A COMPROBACIÓN DA MORTE CEREBRAL Realízanse exames médicos complementarios para comprobar a morte cerebral. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. Transplantes e doazóns
 108. 109. Consúltase os familiares sobre a vontade do falecido respecto á doazón dos seus órganos. 3. A VONTADE I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. Transplantes e doazóns
 109. 110. Paralelamente á comprobación da morte cerebral, iníciase o proceso de asignación dos órganos segundo unha lista de espera. 4. A ASIGNACIÓN DO RECEPTOR I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. Transplantes e doazóns
 110. 111. Unha vez asignados os órganos, prepárase o paciente para a extracción destes. 5. A EXTRACCIÓN DOS ÓRGANOS I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. Transplantes e doazóns
 111. 112. 6. O TRASLADO DOS ÓRGANOS O traslado dos órganos ata o hospital onde se realiza a intervención lévase a cabo con equipos especiais que garanten a súa total conservación. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. Transplantes e doazóns
 112. 113. Cando os órganos chegan ao centro, procédese ao transplante do órgano no receptor. 7. O TRANSPLANTE I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. Transplantes e doazóns
 113. 114. A
 114. 115. A
 115. 116. A

×