Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація буковська о_і

392 views

Published on

Презентація виступу на засіданні експертної комісії 2.12.2015 р.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

презентація буковська о_і

  1. 1. LOGO Спеціалізована школа №71 м. Києва Директор Буковська Оксана Іванівна кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України
  2. 2. «Формування творчої самостійності учнів початкової школи у межах навчально-виховного процесу спеціалізованої школи №71 м. Києва» Грудень 2015 – червень 2020
  3. 3. «Формування дослідницької компетентності учнів початкової школи у межах навчально- виховного процесу спеціалізованої школи №71 м. Києва» Грудень 2015 – червень 2020
  4. 4. Мета дослідження полягає у розробці, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці інформаційного та організаційно- методичного забезпечення формування дослідницької компетентності в учнів початкової школи у межах навчально- виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.
  5. 5. Об’єкт дослідження – навчально- виховний процес у початковій школі спеціалізованої школи №71 м. Києва, підготовка вчителя до формування в учнів дослідницької компетентності у системі післядипломної педагогічної освіти.
  6. 6. Предмет дослідження - мета, зміст, форми, методи, засоби навчання у загальноосвітньому навчальному закладі щодо формування в учнів дослідницької компетентності на уроках з дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів.
  7. 7. Практичне значення дослідно- експериментальної роботи полягає у експериментальній перевірці психолого-педагогічних умов формування дослідницької компетентності в учнів початкової школи в навчальних закладах, розробці методичних рекомендацій для педагогів навчальних закладів щодо способів ефективного впровадження розроблених умов в освітню практику.
  8. 8. Ми почали часто чути слова STEM-освіта, але не всі розуміють, а що то "воно таке". Про те, що потрібно поєднувати науки в школі, працювати на їх практичну направленість говорять вже давно, посилаючись на тести PISA та приклади Фінляндії, де вважають, що якщо молода людина вже на виході зі школи буде володіти актуальним запасом практичних знань з урахуванням всіх сучасних комп'ютерних технологій та навичками пошуку інформації, то можна очікувати, що вона принесе користь не тільки самій собі, а й державі. • STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics - акронім слів Наука, Технологія, Інженерія, Математика.

×