Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація мішина а_с

328 views

Published on

Презентація виступу на засіданні експертної комісії 2.12.2015 р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація мішина а_с

 1. 1. «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами (порушеннями мовлення) через упровадження інклюзивної освіти»
 2. 2. Завдання 1. Кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної роботи. 2. Висвітлення проміжних та заключних результатів експериментальної роботи у наукових виданнях. 3. Популяризація досвіду інклюзивного навчання дітей з порушеннями мовлення з метою його впровадження у загальноосвітніх закладах міста та країни. 4. Узагальнення та системна оцінка результатів експерименту.
 3. 3. ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ВЧИТЕЛЬ АСИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ АДМІНІСТРАЦІЯ СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ ЛОГОПЕД МЕД- ПРАЦІВНИКИ БАТЬКИ
 4. 4.  здійснює психологічні дослідження за такими напрямами:  індивідуально-психологічні особливості учнів;  сфери психічного розвитку дитини, у яких виявлено порушення або відхилення від вікової норми;  потенційні можливості дитини;  особливості соціального оточення, спілкування, стосунків у класі.
 5. 5. 1. Як ви ставитесь до навчання дітей з порушеннями мовлення разом із іншими дітьми? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 3-А 1-А 3-Б 1-Б позитивно негативно утримались
 6. 6. 2. Як ваша дитина почувається у колективі? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 3-А 1-А 3-Б 1-Б комфортно некомфортно утримались
 7. 7. Порівняльна характеристика анкетування серед батьків учнів № Питання 3 – А 1-А 3 – Б 1-Б (2014-2015) (2011-2012) (2014-2015) (2011-2012) 1.Як ви ставитесь до навчання дітей з порушеннями мовлення разом із іншими дітьми? Позитивно 94% 86% 80% 62% Негативно 2% 10% 10% 15% Утримались 4% 4% 10% 23% 2. Як ваша дитина почувається у колективі? Комфортно 95% 90% 85% 80% Некомфортно 2% 4% 5% 7% Утримались 3% 6% 10% 13%
 8. 8.  Забезпечує особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу;  Бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм;  Адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.  Працює в тандемі з вчителем.
 9. 9. Консультування - диференційований підхід до кожної сім'ї, що має «особливу» дитину. Головне, щоб батьки вірили у своїх дітей і були помічниками для нас. Дні відкритих дверей - батьки відвідують клас, разом з дитиною, спостерігають за роботою фахівців. Семінари-практикуми - де батьки знайомляться з літературою, іграми, вчаться застосовувати отримані знання на практиці. Ділові ігри. Проведення спільних свят, де батько може бачити досягнення своєї дитини, брати участь спільно з дитиною (мама чи батько поруч). Круглі столи, засідання на яких батьки є безпосередніми учасниками, вони спостерігають за розробленням індивідуального плану та підписують його.
 10. 10.  Проведено 15 круглих столів;  Проведено 7 педагогічних рад, присвячених інклюзивному навчанню;  Проведено 20 засідань лідерських груп;  Відвідано 43 конференції, майстер-класи, семінари;  Проведені зустрічі з науковим керівником;  На базі школи проведено зустрічі 2 шкіл, які брали участь у експерименті: СЗШ № 141 та СЗШ № 184  Проведені тренінги, майстер-класи, семінари та багато інших заходів.
 11. 11.  1. Поради для вчителів та пам’ятки асистентів учителів для успішного розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями.  2. Психологом школи, соціальним педагогом та адміністрацією школи розроблені методичні рекомендації для практичного застосування інклюзивної моделі навчання.
 12. 12. В експерименті взяли участь 37 учнів з порушеннями мовлення. Це діти з такими логопедичними діагнозами:  ринолалія 2 учнів,  дизартрія 10 учнів,  заїкання 2 учнів,  загальне недорозвинення мовлення 37 учнів (з них І ст. – 1 учень, ІІ ст. – 10 учнів, ІІІ ст. – 26 учнів),  дисграфія – 13 учнів,  дислексія - 5 учнів. Крім того, у експерименті задіяні учні з особливими потребами інших нозологій, які мають вторинні мовленнєві порушення, зокрема:  порушеннями слуху – 2 учнів,  розладами аутичного спектру – 2 учнів.
 13. 13. Всього учнів 1-4 класів по роках Обстежено учнів Мовлення відповідає віковій нормі Порушення мовлення Інклюзивна освіта/ логопедичний клас 2010-2011 н. р. 268 учнів 268 учнів 235 учнів 23 Інклюзивна освіта - 10 2011-2012 н. р. 294 учні 294 учні 249 учнів 32 Інклюзивна освіта - 13 2012-2013 н. р. 326 учнів 326 учнів 281 учні 17 Інклюзивна освіта - 17 Логопедичний клас - 12 2013-2014 н. р. 333 учні 333 учні 288 учні 16 Інклюзивна освіта - 17 Логопедичний клас - 12 2014-2015 н. р. 326 учнів 326 учнів 275 учні 15 Інклюзивна освіта - 23 Логопедичний клас - 13 Всього: 1547 1547 учнів 1328 учнів 103 учні Інклюзивна освіта – 37 Логопедичний клас - 15
 14. 14.  У 2015 році вийшов практично-методичний посібник «Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи», де є статті директора школи А. Мішиної, «Організація роботи інклюзивних класів для дітей з мовленнєвими порушеннями» директора СЗШ №184, психолога Доценко Т.А. . «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у СЗШ № 184», логопедів Стремоухової В.М., Черченко Т.М. «Організація роботи інклюзивних класів для дітей з мовленнєвими порушеннями» висвітлено хід реалізації даного експерименту.
 15. 15.  Опубліковано методичний посібник «Інклюзивне навчання дітей з порушеннями слуху та мовлення: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва», у якому розташовані статті директора Мішиної А.С. «Організація психолого-педагогічного супроводу дітей із порушеннями слуху та мовлення в експериментальному навчальному закладі» та логопедів Черченко Т.М. та Стремоухової В.М. «Логопедична допомога учням із загальним недорозвиненням мовлення у середній загальноосвітній школі»
 16. 16.  Залучено дітей з обмеженими можливостями в освітній процес.  Розроблена та апробована структурно- функціональна модель інклюзивного навчання в умовах середньої загальноосвітньої школи є дієвою, забезпечує сприятливі умови для розвитку дитини з ООП.  Розроблено алгоритм діяльності адміністрації та педагогічного колективу для впровадження інклюзивного навчання.  Запроваджено: командний підхід; задоволення індивідуальних освітніх потреб дітей; співпраця з батьками; створення сприятливої атмосфери.
 17. 17.  Спостерігається позитивна динаміка у подоланні порушень мовлення та попередженні вторинних наслідків у пізнавальній та соціально-особистісній сферах учнів з ООП.  Відбулося адаптування дітей з ООП в шкільному соціумі.  Підвищено професійний рівень педагогів.  Підтверджено робочу гіпотезу, а саме: інклюзивне навчання може здійснюватися в загальноосвітніх навчальних закладах і забезпечити дитині з особливостями психофізичного розвитку досягнення індивідуально високих показників особистісного розвитку.
 18. 18.  Результативність експериментальної роботи проаналізовано за наступними критеріями: динаміка у подоланні порушень мовлення, комфортність перебування дітей у колективі, розвиток соціальних навичок учнів, розвиток пізнавальної діяльності.

×