Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація калюжна і_п

303 views

Published on

Презентація виступу на засіданні експертної комісії 2.12.2015 р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація калюжна і_п

 1. 1. ЗВІТ про виконання дослідно-експериментальної роботи за темою: «РОЗКРИТТЯ ТА РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ, СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ»
 2. 2. Термін реалізації: квітень 2013-травень 2017 рр. Науковий керівник експерименту: В.Р. Міляєва, доктор психологічних наук, доцент, завідувач НДЛ культури лідерства, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка. Етапи впровадження програми: 3 етап – організаційно-прогнозуючий червень 2014 р. – червень 2015 р. Підтема 2014 – 2015 р. навчального року: Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент професіоналізації старшокласників.
 3. 3. ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРОГНОЗУЮЧОГО ЕТАПУ : Згідно зазначеної підтеми визначений методичний інструментарій дослідження на 2014-2015 навчальний рік: методика дослідження самовідношення С.Р. Пантелєєва; методика діагностики рівня розвитку рефлективності А.В. Карпова; опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю» Є.Ф. Бажина, Є.А. Голинкіна, Л.М. Еткінд; методика «Інтелектуальна лабільність»; методика дослідження вольової організації особистості А.А. Карманова; методика «Особистісна біографія» О.І. Моткова; диференційно-діагностичний опитувальник Є.А. Клімова; діагностика професійних установок підлітків І.М. Кондакова.
 4. 4. Проведено первинне емпіричне дослідження у вересні 2014 року, повторне – у травні 2015 року. Результати первинної діагностики показали, що на початку року більшість дев’ятикласників ще не були готові зробити професійний вибір. Більшість з учнів 9-х класів демонстрували невизначеність в своєму майбутньому, не мали плану життєвої самореалізації, це підтвердило актуальність дослідження. ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ДІАГНОСТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЕТАПУ:
 5. 5. В межах дослідно-експериментальної роботи проводилися індивідуальні консультації: • класних керівників щодо: результатів діагностичних досліджень; аналізу й оцінки соціальних факторів, що ускладнюють процес самовизначення учнів; індивідуально-психологічних особливостей учнів з урахуванням вікових, статевих відмінностей і вивчення міжособистісних взаємин учнів.
 6. 6. • учнів 9-х класів щодо: оцінки професійного важливих якостей; визначення ступеня прояву тих або інших професійно важливих якостей; ознайомлення зі світом професій та правилами вибору професії; результатів діагностичних досліджень; індивідуально- психологічних особливостей. В межах дослідно-експериментальної роботи проводилися індивідуальні консультації:
 7. 7. • батьків учнів 9-х класів щодо: індивідуально-психологічних особливостей їх дитини; оцінки професійного важливих якостей та можливостей їх розвитку; створення сприятливої сімейної атмосфери, відкритих, довірливих стосунків між батьками та дітьми. Також відбулися виступи на батьківських зборах, присвячені особливостям проведення дослідно-експериментальної роботи . В межах дослідно-експериментальної роботи проводилися індивідуальні консультації:
 8. 8. Розроблений та апробований курс занять з елементами тренінгу «Настав час вибору». Курс передбачав активне соціально-психологічне навчання з опорою на механізми групової взаємодії, використання психологічного впливу та активних методів групової роботи. ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГНОЗУЮЧОГО ЕТАПУ :
 9. 9. Завдяки співпраці з соціальним педагогом була проведена: • діагностика учнів на базі МАУП; • зустріч з викладачами Київського університету імені Бориса Грінченка та викладачами ліцею «Сфери послуг на Подолі»; • учнi відвідали виставки: «Ярмарок професій» та «Освіта за кордоном». ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГНОЗУЮЧОГО ЕТАПУ :
 10. 10. В результаті проведеної вторинної діагностики виявлено, що учні 9-х класів: • стали краще розуміти себе, стали більш свідомими; • спостерігається тенденція на зростання самовпевненості та самоповаги; • більшість учнів мають уявлення про власне життєве самовизначення. Результати проведеної дослідно-експериментальної роботи були обговорені в червні 2015 р. на круглому столі ініціативної групи ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ДІАГНОСТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЕТАПУ:
 11. 11. За результатами попередніх періодів підготовлений та опублікований методичний посібник. Тренінг самопізнання: методичний посібник/авт.кол.; під наук.ред. В.Р. Міляєвої. – К.: Альфа Реклама, 2015. – 82 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка. Публікації за результатами дослідно-експериментальної роботи:
 12. 12. У методичному посібнику представлено тренінгову програму, яка спрямована на розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструменту індивідуалізації учнів. Запропоновано методичне забезпечення кожного тренінгового заняття. Публікації за результатами дослідно-експериментальної роботи:

×