Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peptidni hormoni i analozi prezentacija

765 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Peptidni hormoni i analozi prezentacija

 1. 1. PEPTIDNI HORMONI I ANALOZI: HEMIJSKE, OSOBINE, STABILNOST I DEJSTVO Mentor: Prof. Dr Sote Vladimirov Student: Ivana Vujinović
 2. 2. ENDOKRINI SISTEM - Hormon-(gr. όρμή–pokrenuti, probuditi) - Signalne molekule koje nastaju u jednoj ili grupi ćelija, a fiziološki efekti koje ostvaruju su sekundarni i rezultat su primarnog hemijskog djelovanja hormona. - Ćelijska signalizacija može biti autokrina, parakrina i endokrina. - Prema hemijskoj strukturi postoje četiri grupe hormona: 1. Proteini ili polipeptidi; 2. Steroidni hormoni; 3. Derivati aminokiseline tirozin koje luči tireoidea i medula nabubrega; 4. Derivati zasićenih masnih kiselina prostaglandini.
 3. 3. HORMONSKI RECEPTORI I NJIHOVA AKTIVACIJA
 4. 4. HORMONI HIPOTALAMUSA - TRH - stimuliše lučenje TSH iz prednjeg režnja hipofize. - Antidepresivno dejstvo. - LH-RH – stumuliše lučenje LH i FSH iz prednjeg režnja hipofize. - Stimuliše ovulaciju i spermatogenezu. - Sintetski analozi: fertirelin-acetat, leuprolid-acetat, triptorelin, cetroreliks-acetat.
 5. 5. - GRF - učestvuje u regulaciji lučenja hipofiznog hormona somatotropina. - Sermorelin - Primjenjuje se u dijagnostičke svrhe za testiranje lučenja hormona rasta. - Somatostatin - inhibiše lučenje hormona rasta iz prednjeg režnja hipofize. - Oktreotid – analog somatostatina. Mnogo je jači inhibitor hormona rasta, glukagona i insulina od somatostatina i ima duže djelovanje.
 6. 6. HORMONI HIPOFIZE - ACTH - Glavno dejstvo na ćelije kore nadbubrežne žlijezde je aktivacija adenilil-ciklaze u ćelijskoj membrani. Zatim izaziva stvaranje cAMP u citoplazmi koji aktivira intracelularne enzime koji dovode do sinteze hormona kore nadbubrežne žlijezde. - Kontroliše adrenokortikalnu sekreciju aktivacijom enzima protein kinaze A, koji katalizuje početno pretvaranje holesterola u pregnenolon. Sintetski analozi: kosintropin, giraktid, kortikorelin. - TSH - Povećava sekreciju tiroksina i trijodtironina iz štitne žlijezde. Specifična dejstva TSH na štitnu žlijezdu su sljedeća: - povećava proteolizu tireoglobulina; - povećava aktivnost pumpe za jod; - povećava jodiranje tirozina; - povećava veličinu i sekretornu aktivnost tireocita; - povećava broj tireocita. - Somatotropin - Omogućava rast kostiju po dužini, povećani rast i razvoj tkiva, regulacija metabolizma ugljenih hidrata i lipida. Analog: somatrem - PRL - Učestvuje u indukciji laktacije, a sa estrogenima i gastagenima ispoljava sinergističko djelovanje u proliferaciji mliječnih žlijezda i pripremi uterusne mukoze za usađivanje oplođenog jajeta.
 7. 7. GONADOTROPNI HORMONI - FSH - reguliše rast Grafovog folikula i sekreciju estrogena u njemu. Kod muškaraca, ovaj hormon stimuliše razvoj germinativnih elemenata od kojih zavisi produkcija spermatozoida. - LH - stimuliše Leydigove ćelije u testisu i na taj način povećava lučenje testosterona. Kod žene LH stimuliše produkciju progesterona u žutom tijelu.
 8. 8. MSH - podstiče melanocite, kojih ima mnogo u koži između dermisa i epidermisa, da stvaraju crni pigment melanin i da ga raspršuju u ćelije epidermisa. LIPOKORTINI - Enkefalini – metionin-enkefalin i leucin-enkefalin) - Endorfini - (beta-endorfin i dr.) - Dinorfini Značajni efekti enkefalina i endorfina se zasnivaju na modulaciji osjećaja bola, prouzrokuju euforiju i stanje emocionalnog razdvajanja od osjećaja patnje.
 9. 9. NEUROHIPOFIZNI HORMONI OKSITOCIN – Povećava kako snagu pojedinih kontrakcija uterusa, tako i njihovu frekvenciju. Takođe, prouzrokuje kotrakciju mioepitelnih ćelija koje okružuju mamarne alveole, što prouzrokuje ejekciju mlijeka. Sintetski analozi: karbetocin, atosiban, deaminooksitocin. VAZOPRESIN – V1 – nalaze se u glatkim mišićima krvnih sudova i preko njih vazopresin prouzrokuje vazokonstrikciju. - V2 nalaze se u tubulima bubrega i preko njih ovaj hormon djeluje antidiuretski.
 10. 10. HORMONI PLACENTE hCG - Osigurava da žuto tijelo nastavlja izlučivati progesteron i estrogen. Ovi polni hormoni sprječavaju nastanak menstruacije i utiču na rast endometrijuma kao i na njegovu sposobnost da skladišti veliku količinu hranjivih sastojaka, umjesto da bude eliminisan sa menstruacijom. hPL - Smanjuje senzitivnost na insulin i smanjuje korišćenje glukoze kod majke, pa se obezbjeđuje više glukoze za fetus. Pospješuje otpuštanje masnih kiselina iz masnih skladišta majke.
 11. 11. HORMONI PANKREASA - Insulin –aktivira tirozin kinazu! Glavna mjesta dejstva: jetra, mišići i adipozno tkivo. Efekti insulina: ↓glikemija ↓konc.neorganskih fosfata ↓konc. K+ ↑konc. laktata i piruvata Podjela insulina: 1. Semilente insulini (6h); 2. Lente insulini (6-18h); 3. Ultralente insulini (preko 36h). Analozi: fenilizocijanat-insulin, lisproinsulin, SAPG insulin, protamincink insulin, izofan insulin, insulin 131I.
 12. 12. - Glukagon - antagonista insulina. Aktiviranjem fosforilaze prouzrokuje glikogenolizu i hiperglikemiju. - Somatostatin - Aprotinin - serinski proteazni inhibitor. Inhibiše fibrinolizu pod dejstvom slobodnog plazmina. Koristi se kod operacija u kojima se ugrađuje „By pass“.
 13. 13. GASTROINTESTINALNI HORMONI Gastrin sekretuju G-ćelije smještene u piloričnim žlijezdama u distalnom dijelu želuca. G-34 (veliki gastrin) G-17 (mali gastrin) Stimuliše lučenje histamina, koji dalje stimuliše lučenje HCl. Sekretin HCl stimuliše sekreciju sekretina iz S-ćelija mukoze gornjeg dijela tankog crijeva. Dovodi do lučenja velike količine tečnosti iz pankreasa sa velikom konc.bikarbonata i malom konc.hlora. Holecitokinin luče I ćelije u sluznici duodenuma i gornjeg jejunuma. Odgovoran je za kontrakciju žučne kesice i prouzrokuje sekreciju velikih količina digestivnih enzima.
 14. 14. PEPTIDNI HORMONI U HOMEOSTAZI KALCIJUMA Kalcitonin se luči u C-ćelijama tireoidne žlijezde. Smanjuje resorpciju kalcijuma i neorganskog fosfata iz kostiju, kočenjem djelovanja osteoklasta i osteocita. Ovim efektom se povećava koštana masa. Koristi se u terapiji osteoporoze, Pagetove bolesti i hiperkalcemije u malignitetu. Parathormon (PTH) sintetišu glavne ćelije paratireoidnih žlijezda. Ima dejstvo suprotno od kalcitonina tj. povećava konc. kalcijuma.
 15. 15. TIREOIDNI HORMONI 1. T3 - (trijodtironin) 2. T4 - (tiroksin) 3. Kalcitonin Efekti T3 i T4: - Stimulacija kariogeneze; - Pojačanje metabolizma lipida, proteina i ugljenih hidrata; - Pojačanje rasta i razvoja; - Regulacija prometa vode i elektrolita; - Stimulacija KVS-a; - Stimulacija CNS-a. U terapiji se koriste: levotiroksin, liotironin, liotriks, dekstrotiroksin.
 16. 16. HVALA NA PAŽNJI!
 17. 17. PITANJA?!

×