Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

0endocrinopaties.docx

  1. ENDOCRINOPATIA CARACTERÍSTIQUES HIPOSECRCIÓ ADENOHIPOFISIARIA Fallada secretòria de les hormones elaborades per l’adenohipòfisi. Causada per tumors, inflamacions o traumatismes. Disminució de: GH, Prolactina (no lactància), TSH, FSH, LH (esterilitat), MSH (presenten pal·lidesa de pell). Dèficits amnèsics, irritabilitat, trastorns de l’estat d’ànim. PANHIPOPITUÏTARISME Presenten alteracions greus de l’exploració psicopatològica. El tractament amb corticoides pot provocar episodis psicòtics o maníacs. DÈFICIT DE SECRECIÓ DE ADH Absència o disminució de l’hormona vasopressina  Diabetis insípida Normalment té lloc en persones joves. Provoca poliúria (incapacitat de retenir aigua per part del ronyons) i polidípsia (necessitat sobtada de beure aigua). ACROMEGÀLIA Hiperfunció Hipofisiària Augment de la producció d’hormona del creixement en adults (majors de 30) Té lloc un creixement corporal, però no d’estatura. Pot presentar cefalees i diabetis. A l’inici apatia; quan s’instaura la malaltia es mostren reservats, irritables i trists i amb quadre depressius. GEGANTISME HIPOFISIÀRI Excés de secreció de la hormona del creixement en joves. Creixement de la longitud de les extremitats. PROLACTINA – GALACTORREA Lactància en homes o en dones no gestants. L’increment de TSH estimula l’alliberament de prolactina. GOLL EUTIROÏDAL Hipertròfia simple i benigna de la glàndula tiroïdal que presenta un estat de normofunció. Diferenciem: golls endèmics (excés o dèficit de iode) i golls no endèmics (dèficit de iode) HIPERTIROÏDISME Augment de l’alliberació d’hormones tiroïdals Malaltia de Graves: causa més comuna de l’hipertiroïdisme. Malaltia autoimmune on apareixen anticossos contra el receptor tiroïdal que produeixen la seva estimulació continuada. Malaltia de Plummer: freqüent en ancians. Mutacions en el receptor TSH que produeix una estimulació continuada. Cursa amb nerviosisme, sudoració, hipersensibilitat al calor, palpitacions, diarrees, pèrdua de pes, dèficits amnèsics, irritabilitat, insomni... HIPOTIROÏDISME Dèficit en l’alliberament de la glàndula tiroïdal. Hipotiroïdisme primari (autoimmune a la glàndula tiroïdal) i Hipotiroïdisme secundari (insuficiència hipofisial). Freqüent en dones, pell pàl·lida, pèrdua de memòria, estrenyiment, hipersensibilitat al fred, macroglòssia, caiguda de les dents, veu ronca amb bradilàlia, anèmia, augment de la urea, amenorrea o impotència, alentiment psicomotor, alteracions de tipus paranoide... TIROÏDITIS Afectació inflamatòria de la glàndula tiroïdal. Causa: infecciosa, subaguda (produïda per un virus), autoimmune, Tiroïditis de Riedel (procés inflamatori de gran duresa) o
  2. Limfòcit silent (post-part. Lleuger increment en la grandària de la glàndula). HIPOFUNCIÓ DE L’ESCORÇA ADRENAL Disminució en l’activitat de l’escorça suprarenal (glucocorticoïdes). Causes: Malaltia d’Addison (destrucció anatòmica de la glàndula), disminució de ACTH. Provoca debilitat, anorèxia, negativisme, pèrdua de pes, pigmentació cutània, vòmits, anhedònia, irritabilitat HIPERFUNCIÓ DE L’ESCORÇA ADRNAL Hipersecreció de les hormones adenocorticals. · Hiperplàstia suprarenal congènita: alteració de les vies de formació de cortisol porten a un excés de ACTH. · Virilisme adrenal: producció excessiva d’andrògens (calvície, acne, canvis en la veu, amenorrea, hipertròfia del clítoris, disminució de la glàndula mamària, augment de la musculatura, augment del libido...) · Sd. De Cushing: excés de glucocorticoïdes: disminució de la matriu òssia, anòmala distribució del greix (cara de lluna plena i gepa de búfal), acne, amenorrea, canvis en la conducta, trastorns psiquiàtrics freqüents, alteracions en la memòria, alentiment psicomotriu, ideació depressiva, suïcidi elevat, disminució del desig sexual... HIPOGONADIME FEMENÍ Dèficit del funcionament ovàric. Pot ser adquirit, congènit o per alteració hipotalàmica o hipofisiària. HIPOGONADISME MASCULÍ Disminució de les funcions testiculars. Causat per lesions, de causa congènita o adquirit. Pot ser prepuberal (afecta al desenvolupament sexual primari i secundari) o postpuberal (canvis de menor mesura). DIABETES MELLITUS Alteracions en quant a dèficit relatiu o absolut de d’insulina. Pot ser autoimmune (juvenil), per secreció inadequada o per falses diabetis. · Diabetis juvenil o tipus I: lesió de les cèl·lules productores d’insulina. · Diabetis d’adult o tipus II: dèficit relatiu. Els nivells d’insulina no són adequats. S’associa a obesitat. * Lluna de mel: després d’un inici sobtat de diabetis tipus I existeix novament una secreció d’insulina durant un curt període de temps. HIRSUTISME I VIRILITZACIÓ Excés de pilositat. S s’acompanya de veu ronca, acne, gran desenvolupament muscular, etc. ho anomenem virilització.
Advertisement