Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ministry of Education and Science of Ukraine
Uzhhorod National University
ERI of European integration studies of UzhNU
Inn...
Міністерство освіти і науки України
Ужгородський національний університет
ННІ євроінтеграційних досліджень
Інновації в осв...
CONTENTS
Preamble............................................................................................................
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА....................................................................................................... .6
...
Друкується за фінансової підтримки Міжнародного
Вишеградського фонду в рамках виконання наукового проекту
«Інноваційний ун...
Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки / Innovations in education and science of the certain cou...
Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки / Innovations in education and science of the certain cou...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки / Innovations in education and science of the certain countries of Europe, Asia and America

1,312 views

Published on

Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки / Innovations in education and science of the certain countries of Europe, Asia and America

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки / Innovations in education and science of the certain countries of Europe, Asia and America

  1. 1. Ministry of Education and Science of Ukraine Uzhhorod National University ERI of European integration studies of UzhNU Innovations in Education and Science of the certain countries of Europe, Asia and America News bulletin “Innovative university – tool of integration to European educational and research area” Edition 4 Uzhhorod – 2015
  2. 2. Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет ННІ євроінтеграційних досліджень Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки Інформаційний бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» Випуск 4 Ужгород – 2015
  3. 3. CONTENTS Preamble............................................................................................................... 6 PART 1. MONITORING OF THE SOURCE BASE OF STATE SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN EUROPE, ASIA AND AMERICA............... 14 1.1. Europe............................................................................................................. 14 1.2. Asia................................................................................................................. 67 1.3. America .......................................................................................................... 88 PART 2. INNOVATIVE ASPECTS IN HIGHER EDUCATION OF EUROPE, ASIA AND AMERICA ....................................................................................... 108 2.1. General principles of forming higher education systems of European countries ................................................................................................................108 2.2. Innovative aspects of higher education in certain countries ..........................112 2.2.1. Higher education in Great Britain............................................................112 2.2.2. Higher education in Spain........................................................................117 2.2.3. Higher education in Italy..........................................................................121 2.2.4. Higher education in Germany ..................................................................125 2.2.5. Higher education in Poland......................................................................129 2.2.6. Higher education in Russia ......................................................................133 2.2.7. Higher education in France ......................................................................139 2.2.8. Higher education in USA.........................................................................145 2.2.9. Higher Education in Japan .......................................................................151 2.3. Comparative analysis of higher education systems in certain European countries ................................................................................................................155 REFERENCES ....................................................................................................182 Additional electronic resources......................................................................…..188
  4. 4. ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА....................................................................................................... .6 РОЗДІЛ 1. МОНІТОРИНГ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ, АЗІЇ ТА АМЕРИКИ...................................................................................................... 14 1.1. Європа.............................................................................................................. 14 1.2. Азія................................................................................................................... 67 1.3. Америка........................................................................................................... 88 РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ КРАЇН ЄВРОПИ, АЗІЇ ТА АМЕРИКИ.......................................................................108 2.1. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн ......................................................................................................................108 2.2. Інноваційні аспекти вищої освіти окремих країн світу............................112 2.2.1. Вища освіта Великобританії .................................................................112 2.2.2. Вища освіта Іспанії.................................................................................117 2.2.3. Вища освіта Італії...................................................................................121 2.2.4. Вища освіта Німеччини .........................................................................125 2.2.5. Вища освіта Польщі...............................................................................129 2.2.6. Вища освіта Росії....................................................................................133 2.2.7. Вища освіта Франції ..............................................................................139 2.2.8. Вища освіта США ..................................................................................145 2.2.9. Вища освіта Японії.................................................................................151 2.3. Порівняльний аналіз систем вищої освіти у деяких країнах Європи......155 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................182 Додаткові електронні ресурси ..................................................................…..188
  5. 5. Друкується за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду в рамках виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки За загальною редакцією Артьомова І. В. – керівника наукового проекту, кандидата історичних наук, доцента Авторський колектив: Артьомов І.В., Зуб С.В., Середа Л.І., Фенинець Г.Ю. Експерти: Луговий В.І. – д.пед.н., проф., перший віце-президент НАПН України Мірошніков Д.Д., Ященко Є.І., Білак О.П. – відповідальні працівники ГО «Інститут транскордонного співробітництва» Published with the financial support of the International Visegrad Fund in the framework of the research project «Innovative University – tool of integration to European educational and research area» Innovations in Education and Science of the certain countries of Europe, Asia and America Under the General Editorship of Ivan Artjomov – coordinator of the research project, Candidate of Historical Sciences, associate professor Authors: I. Artjomov, S. Zub, L. Sereda, H. Fenynets Experts: V. Lugovyy – Doctor of Pedagogical Sciences, prof., First Vice-President of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine D. Miroshnikov, E. Yaschenko, O. Bilak – responsible employees the NGO "Institute of Transborder Cooperation" Віддруковано ПП «АУТДОР-ШАРК» 88000, м.Ужгород, пл.Жупанатська, 15/1 тел.:3-51-15, e-mail:office@shark.com.ua Тираж 50 прим.

×