Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INTER,- 
ÉS 
TRANSZDISZCIPLINÁRIS
INTERDISZCIPLINÁRIS 
Jelentése: Több tudományterületet érintő. 
Olyan esetekben használják, ahol két vagy több tudomány mó...
INTERDISZCIPLINÁK 
(VAGYIS KÉT KLASSZIKUS TUDOMÁNYÁG 
MÓDSZERTANI ÉRINTKEZÉSEI): 
PÉLDÁUL: 
ASZTROBIOLÓGIA, A CSILLAGÁSZA...
A KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS INTERDISZCIPLINÁRIS 
KAPCSOLATAI 
SZÁMTALAN NÉZŐPONT ALAKULT KI, EZEK KÖZÜL A LEGÚJABB 
GRIFFINTŐL S...
• A YALE-MUNKACSOPORT VIZSGÁLATAIBAN A KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZÓI FŐLEG A 
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁLÓ SZEMÉLYISÉGEK FORMAI J...
• A YALE-VIZSGÁLATOK SZÁMOS SZABÁLYSZERŰSÉGET ÁLLAPÍTOTTAK MEG, 
AMELYET FELHASZNÁLHATÓNAK VÉLTEK A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS ATT...
A KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS 
TERÜLETEI 
• AZ EMBERI MEGISMERÉS SZÁMÁRAA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET INTERDISZCIPLINÁRIS 
TUDOMÁNYOS KÉRD...
A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT 
TRADÍCIÓJÁT KÜLÖNBÖZTETJÜK MEG 
Osztályozásuk azt is megmutatja, miért van egyes tradíciókn...
• 1. A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI HAGYOMÁNY FELFOGÁSAA KOMMUNIKÁCIÓT INTERPERSZONÁLIS 
BEFOLYÁSOLÁSKÉNT FOGJA FEL. AZOK AZ EMPIR...
• 2. A KIBERNETIKAI HAGYOMÁNY: A KIBERNETIKA ELNEVEZÉS NORBERTWIENER 
NEVÉHEZ FŰZŐDIK. CLAUDE SHANNON A KOMMUNIKÁCIÓT INFO...
• 4. A SZEMIOTIKAI TRADÍCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓT JELEK SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ 
JELENTÉSÁTVITELKÉNT KEZELI. A SZEMIOTIKA JELEK TUD...
• 6. A TÁRSADALOMKRITIKAI HAGYOMÁNY KÉPVISELŐI A KOMMUNIKÁCIÓT MINT 
INTELLEKTUÁLIS KIHÍVÁST TEKINTETTÉK AZ IGAZSÁGTALAN D...
TRANSZDISZCIPLINÁRIS KOMMUNIKÁCIÓ 
Jelentése: Több tudományterületet érintő kommunikáció. 
Előfordulás: Legfőképp az oktat...
TRANSZDISZCIPLINÁK 
• TRANSZDISZCIPLINÁK AMELYEK NAGYON SOK ÉS NAGYON KÜLÖNBÖZŐ 
TUDOMÁNYÁGAT EGYESÍTENEK, SZINTETIZÁLNAK ...
Inter és transzdiszciplináris - Duvancic Alexander & Csősz Krisztián
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inter és transzdiszciplináris - Duvancic Alexander & Csősz Krisztián

1,350 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inter és transzdiszciplináris - Duvancic Alexander & Csősz Krisztián

 1. 1. INTER,- ÉS TRANSZDISZCIPLINÁRIS
 2. 2. INTERDISZCIPLINÁRIS Jelentése: Több tudományterületet érintő. Olyan esetekben használják, ahol két vagy több tudomány módszereinek vagy fogalmainak összekapcsolásával írnak le egy-egy jelenséget.
 3. 3. INTERDISZCIPLINÁK (VAGYIS KÉT KLASSZIKUS TUDOMÁNYÁG MÓDSZERTANI ÉRINTKEZÉSEI): PÉLDÁUL: ASZTROBIOLÓGIA, A CSILLAGÁSZAT ÉS AZ ÉLETTUDOMÁNYOK HATÁRTERÜLETE. BIOFIZIKA, A BIOLÓGIA ÉS FIZIKA HATÁRTERÜLETE. BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁVAL FOGLALKOZIK. BIOKÉMIA, A BIOLÓGIA ÉS KÉMIA NAPJAINKBAN GYORSAN FEJLŐDŐ HATÁRTERÜLETE.  Fizikai kémia, kémiai folyamatokat, jelenségeket fizikai módszerekkel vizsgáló tudomány. A fizikai kémia körébe tartozik a termodinamika, reakciókinetika, elektrokémia, fotokémia, kolloidika.  Paleontológia azaz őslénytan, ami sajátosan biológiai és geológiai tudomány egyszerre. (Nem tipikus határtudomány, de mindkét tudományág joggal magáénak tekinti)
 4. 4. A KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATAI SZÁMTALAN NÉZŐPONT ALAKULT KI, EZEK KÖZÜL A LEGÚJABB GRIFFINTŐL SZÁRMAZIK. A SZAKIRODALOMBAN A KOMMUNIKÁCIÓ MINT ÖNÁLLÓ KUTATÁSI TERÜLET ELŐSZÖR A NEGYVENES ÉVEK VÉGÉN ÉS AZ ÖTVENES ÉVEK ELEJÉN JELENT MEG, ILYEN ELNEVEZÉSSEL HOVLAND, JANIS ÉS MUNKATÁRSAINAK A YALE EGYETEM LÉLEKTANI TANSZÉKÉN FOLYÓ VIZSGÁLATAIT ILLETTÉK, AMELYEK TÖBB KÖTETBEN YALE STUDIES IN COMMUNICATION GYŰJTŐCÍMMEL JELENTEK MEG. E KUTATÁSOK CÉLJA AZ VOLT, HOGY PONTOSAN, KÍSÉRLETI METODIKÁVAL MEGÁLLAPÍTSÁK, HOGYAN JÁTSZANAK KÖZRE A KOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNFÉLE TÉNYEZŐI AZ ATTITŰDÖK MEGVÁLTOZÁSÁBAN. E VIZSGÁLATOKBAN A KOGNITÍV JELZŐ MÉG NEM FORDULT ELŐ, DE MERT AZ ATTITŰDPROBLÉMA KÉSŐN TELJESEN BEOLVADT A KOGNITÍV TEÓRIÁKBA, EZEK A KUTATÁSOK JOGGAL TEKINTHETŐK A KOGNITÍV ELMÉLETEK ÉS A KOGNITÍV JELLEGŰ KOMMUNIKÁCIÓS ELEMZÉSEK ELŐFUTÁRAINAK.
 5. 5. • A YALE-MUNKACSOPORT VIZSGÁLATAIBAN A KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZÓI FŐLEG A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁLÓ SZEMÉLYISÉGEK FORMAI JELLEMZŐI VOLTAK. ÍGY PÉLDÁUL A KOMMUNIKÁCIÓS TARTALOM FORMAI JELLEMZŐJE AZ ÁLLANDÓNAK VETT ATTITŰDHÖZ VISZONYÍTOTT AZONOSSÁGA VAGY ELLENTMONDÁSA. TOVÁBBI VÁLTOZÓ VOLT A KOMMUNIKÁCIÓS TARTALOM FELÉPÍTÉSE AZ ATTITŰDDEL MEGEGYEZŐ ÉS ANNAK ELLENTMONDÓ TARTALMAK SZEMPONTJÁBÓL (IDE TARTOZIK A SORRENDISÉG ÉS IDŐRENDISÉG SOKAT VIZSGÁLT PROBLÉMÁJA). VIZSGÁLATI VÁLTOZÓ VOLT A KOMMUNIKÁTOR ÁLTALÁNOS SAJÁTOSSÁGA (FŐLEG A KOMMUNIKÁCIÓT BEFOGADÓBAN ÉLŐ KÉPBEN), VALAMINT A KOMMUNIKÁCIÓT KAPÓ SZEMÉLYISÉG TULAJDONSÁGRENDSZERE.
 6. 6. • A YALE-VIZSGÁLATOK SZÁMOS SZABÁLYSZERŰSÉGET ÁLLAPÍTOTTAK MEG, AMELYET FELHASZNÁLHATÓNAK VÉLTEK A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS ATTITŰD-BEFOLYÁSOLÁSBAN, A PROPAGANDÁBAN VAGY A KÖZVETLEN RÁBESZÉLÉSBEN (E KUTATÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÓAN: SCHRAMM, 1963, EBBEN IS KÜLÖNÖSEN JANIS FEJEZETE; SZECSKŐ, 1966). E SZABÁLYSZERŰSÉGEK ÉRVÉNYESSÉGE MA KÉTSÉGESNEK LÁTSZIK, EZEK TÚL ÁLTALÁNOSAK, ÉS ALAPKONCEPCIÓIK VALÓSZÍNŰLEG NEM A KOMMUNIKÁCIÓ IGAZÁN LÉNYEGES VÁLTOZÓIT RAGADTÁK MEG. A VIZSGÁLT KÉRDÉSEK MÁR SOK SZEMPONTBÓL KÖZEL ÁLLNAK A KÖZVETLEN EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KÖRÉBE TARTOZÓ PROBLÉMÁKHOZ, ÉS SOK FONTOS SZEMPONT, AMELY A LEGMODERNEBB KOMMUNIKÁCIÓS TEÓRIÁKBAN IS SZEREPET TÖLT BE, MÁR AYALE-VIZSGÁLATOK SORÁN IS TISZTÁZÓDOTT. ÍGY PÉLDÁUL A KOMMUNIKÁTORRÓL A SZEMÉLYISÉGBEN ÉLŐ KÉP JELENTŐSÉGE ÉS EGYÁLTALÁN A KOMMUNIKÁCIÓT BEFOGADÓ SZEMÉLYISÉG JELLEMZŐINEK NAGY JELENTŐSÉGE MÁR EZEKBEN A VIZSGÁLATOKBAN IS NYILVÁNVALÓVÁ VÁLT.
 7. 7. A KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS TERÜLETEI • AZ EMBERI MEGISMERÉS SZÁMÁRAA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KÉRDÉS. • A MŰSZAKI, MATEMATIKAI, INFORMÁCIÓELMÉLETI TUDOMÁNYOK MELLETT A SZOCIOLÓGIA, A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA, A PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA - EZEN BELÜL BEHAVIOURIZMUS (VISELKEDÉSTUDOMÁNY), A PSZICHOANALÍZIS ÉS A KOGNITÍV IRÁNYZATOK -, VALAMINT A NYELVÉSZETI TUDOMÁNYOK, AZ ANTROPOLÓGIA, SŐT MÉG A MŰVÉSZI KÖZLÉS ISMÉRVEIVEL FOGLALKOZÓ TUDOMÁNYOK IS KIEMELT FIGYELMET FORDÍTANAK AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ FOLYAMATAIRA ÉS JELLEGZETESSÉGEIRE. A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETET ASZERINT PRÓBÁLTÁK MEGHATÁROZNI, HOGY MELYIK HATÁRTUDOMÁNY OLDALÁRÓL KÖZELÍTETTEK HOZZÁ.
 8. 8. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJÁT KÜLÖNBÖZTETJÜK MEG Osztályozásuk azt is megmutatja, miért van egyes tradícióknak közös alapja, míg mások az egymással szemben álló célok és feltételezések miatt teljesen elszigetelődnek egymástól
 9. 9. • 1. A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI HAGYOMÁNY FELFOGÁSAA KOMMUNIKÁCIÓT INTERPERSZONÁLIS BEFOLYÁSOLÁSKÉNT FOGJA FEL. AZOK AZ EMPIRIKUS KUTATÓK, AKIK EZT AZ IRÁNYT KÖVETIK OLYAN OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEKET KERESNEK, AMELYEK MEGJÓSOLJÁK, MIKOR LESZ SIKERES EGY BIZONYOS KOMMUNIKÁCIÓS VISELKEDÉS ÉS MIKOR NEM. CARL HOVLAND (A YALE EGYETEMEN VEZETETT 30 FŐS KUTATÓCSOPORTOT) A KOMMUNIKÁCIÓS KUTATÁSOK EGYIK ALAPÍTÓ ATYJA SZERINT A NAGYON HITELESNEK TŰNŐ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ ÜZENET NAGYOBB VÉLEMÉNY MÓDOSÍTÁST EREDMÉNYEZETT, MINT A KEVÉSBÉ HITELES FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ AZONOS ÜZENET. A YALE ATTITŰD VIZSGÁLÓ CSOPORT A MEGGYŐZÉSI LEHETŐSÉGEK HÁROM OKÁT KUTATTA: • · KI - AZ ÜZENET FORRÁSA (SZAKÉRTELEM) • · MIT - AZ ÜZENET TARTALMA (SEGÉLYKÉRÉS, SZEMÉLYISÉGAZ ÉRVEK SORRENDJE) • · KINEK – A BEFOGADÓ JELLEMZŐI (, BEFOLYÁSOLHATÓSÁG) • JÓ PÉLDA ERRE JOHN F. KENNEDY BERLINI BESZÉDE (ICH BIN EIN BERLINER)
 10. 10. • 2. A KIBERNETIKAI HAGYOMÁNY: A KIBERNETIKA ELNEVEZÉS NORBERTWIENER NEVÉHEZ FŰZŐDIK. CLAUDE SHANNON A KOMMUNIKÁCIÓT INFORMÁCIÓ- FELDOLGOZÁSKÉNT FOGTA FEL. • 3. A RETORIKAI HAGYOMÁNY A KOMMUNIKÁCIÓT JÓL MEGSZERKESZTETT NYILVÁNOS BESZÉDKÉNT ÉRTELMEZI, MELYNEK GYÖKEREI A GÖRÖG–RÓMAI VÁROSOKBAN KIALAKULT SZÓNOKLATTANIG (DÉMOSZTENÉSZ, CICERO) NYÚLNAK VISSZA, UGYANAKKOR NAPJAINK TÖMEGHEZ SZÓLÓ SZÓNOKOKIG TERJED. PL. IFJABB MARTIN LUTHER KING LEGENDÁS VAN EGY ÁLMOM KEZDETŰ BESZÉDÉBEN OLYAN STILISZTIKAI ESZKÖZÖKET HASZNÁLT, MINT PÉLDÁUL A VIZUÁLIS LÁTTATÁS, AZ ISMÉTLÉS, AZ ALLITERÁCIÓ ÉS A METAFORA.
 11. 11. • 4. A SZEMIOTIKAI TRADÍCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓT JELEK SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ JELENTÉSÁTVITELKÉNT KEZELI. A SZEMIOTIKA JELEK TUDOMÁNYA. JELNEK MINŐSÜL MINDAZ, AMI VALAMI MÁST HELYETTESÍTVE KÉPVISEL. (PL.: A MAGAS LÁZ A FERTŐZÉS JELE, A DRÁGA AUTÓ A VAGYONT JELKÉPEZI) I. A RICHARDS ÉS C.K. ODGEN ALKOTTA MEG A SZEMANTIKAI HÁROMSZÖGET, MELYBEN RÁMUTATNAK ARRA AZ INDIREKT KAPCSOLATRA, AMI A SZIMBÓLUMOK ÉS AZOK FELTÉTELEZETT UTALÁSAI KÖZÖTT VAN. • 5. A SZOCIOKULTURÁLIS HAGYOMÁNY AZON A FELTÉTELEZÉSEN ALAPUL, HOGY AZ EMBEREK A KULTÚRÁT BESZÉD KÖZBEN TEREMTIK ÚJRA ÉS ÚJRA. E FELFOGÁS SZERINT A VALÓSÁGRÓL ALKOTOTT KÉPÜNKET ERŐSEN BEFOLYÁSOLJA AZ A NYELV, AMIT GYEREKKORUNK ÓTA HASZNÁLUNK. ÚTTÖRŐI EDWARD SAPIR ÉS TANÍTVÁNYA, BENJAMIN LEEWHORF – AKIK A CHICAGÓI EGYETEMEN NYELVÉSZKÉNT VÉGEZTEK KUTATÁSOKAT.
 12. 12. • 6. A TÁRSADALOMKRITIKAI HAGYOMÁNY KÉPVISELŐI A KOMMUNIKÁCIÓT MINT INTELLEKTUÁLIS KIHÍVÁST TEKINTETTÉK AZ IGAZSÁGTALAN DISKURZUS ELLEN. A „FRANKFURTI ISKOLA” NÉVEN ISMERT TUDÓS CSOPORT VEZETŐ EGYÉNISÉGEI MAX HORKENHEIMER, THEDOR ADORNO ÉS HERBERT MARCUSE – AKIK A MARXI HAGYOMÁNYOKAT FOLYTATVA BÍRÁLTÁK A TÁRSADALMAT – MEG VOLTAK GYŐZŐDVE ARRÓL, HOGY A TÖRTÉNELMET A SZENVEDÉS IGAZSÁGTALAN ELOSZTÁSA JELLEMZI. • 7. A FENOMENOLÓGIAI HAGYOMÁNY KÉPVISELŐI (CARL ROGERS ) A KOMMUNIKÁCIÓT MINT ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK FELFEDEZÉSÉT DIALÓGUSON KERESZTÜL TÖRTÉNŐNEK TEKINTETTÉK.
 13. 13. TRANSZDISZCIPLINÁRIS KOMMUNIKÁCIÓ Jelentése: Több tudományterületet érintő kommunikáció. Előfordulás: Legfőképp az oktatásban, a különböző tanulmányi ágak összefogására alkalmas.
 14. 14. TRANSZDISZCIPLINÁK • TRANSZDISZCIPLINÁK AMELYEK NAGYON SOK ÉS NAGYON KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAT EGYESÍTENEK, SZINTETIZÁLNAK ÉS EMELNEK MAGASABB SZINTRE, MINT PÉLDÁUL AZ URBANISZTIKA, AMELY A TELEPÜLÉSEK, TÉRSÉGEK ÉLETÉNEK, MŰKÖDÉSÉNEK, VÁLTOZÁSAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEIT TÁRJA FEL, AZOK FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉNEK MEGALAPOZÁSA CÉLJÁBÓL, A FÖLDRAJZ, A TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYOK, A MŰSZAKI ISMERETEK SZÁMOS RÉSZTERÜLETÉNEK ISMERET- ÉS ESZKÖZTÁRÁT ALKALMAZVA, VAGY A HUMÁNÖKOLÓGIA, AMELY A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOM KOMPLEX ÖSSZEFÜGGÉSEIT KUTATJA, FELHASZNÁLVA ÉS ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBA HELYEZVE A BIOLÓGIA, GEOKÉMIA, GEOFIZIKA, FÖLDRAJZ, BIOMATEMATIKA, KLÍMATOLÓGIA, FÖLDTÖRTÉNET, A MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK, PSZICHOLÓGIA, SZOCIOLÓGIA, ANTROPOLÓGIA, KÖZGAZDASÁGTAN, TÖRTÉNETTUDOMÁNY, POLITIKATUDOMÁNY, NYELVTUDOMÁNYOK, MŰVÉSZET- ÉS KULTÚRTÖRTÉNET, VALAMINT A FILOZÓFIATÖRTÉNET EREDMÉNYEIT IS.

×