Zdravie a spotrebitelia
Generálne riaditeľstvo
(GR SANCO)
GR a jeho politika bezpečnosti potravín
2011 - 2014
OBSAH
1. Naša organizácia
2. Hlavné činnosti
3. Vzťah SANCO AGRI (SPP)
4. Pracovné postupy
5. Nové iniciatívy
6. Návrhy v ...
Časť č. 1
Naša organizácia
Priority
Dať väčšie právomoci spotrebiteľom
Zabezpečiť bezpečnosť výrobkov a služieb
Informovať občanov o ich právach
Vere...
29/01/15 5
Naša org. štruktúra
Generálny riaditeľ
Paola Testori Coggi
Zástupca generálneho riaditeľa
Bernard Van Goethem
(...
Situácia
960 staff
Core activities: Public Health, Food Safety, & Consumers
5 Agentúr EU
European Food Safety Authority
Eu...
Kde sa nachádzame
Brussels
Luxembourg
(+ Exec Agency)
Grange
(FVO)
Angers
(CPVO)
¨Parma
(EFSA)
Stockholm
(ECDC)
London
EMA...
Časť č. 2
Hlavné činnosti SANCO
Bezpečnosť potravín
“A World Class Food Safety System from the Farm to the Fork”
Právne predpisy EU stanovia:
Ako poľnohos...
“The EU is the world’s largest food importer”
EU Food and Veterinary Office:
Kontroluje bezpečnosť potravín vyrobených v E...
Časť č. 3
Vzťah SANCO AGRI (SPP)
SANCO/AGRI
Prirodzený pevný vzťah – Rozpočet € 350 M
275 M € progr. erad. / 30 M € núdzové situácie / 20 M €
ďalšie opatre...
Príklad: Slintačka a krívačka (FMD) 2001
About 4 million animals were culled after a
Foot and Mouth disease outbreak in 20...
SANCO/AGRI
Pracovný program komisie 2011 (2012)
EU 2020 – Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast
Podporovanie udržateľ...
Časť č. 4
Pracovné postupy
Procedure di Lavoro
Better Regulation
(http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2010_0543_en.pdf)
Re...
Časť č. 5
Nové iniciatívy
Pracovný program Komisie 2010 …
Balík revízie Nariadenia 882/2004 kontrola potravín a krmív (Zdravie zvierat, Zdravie
rast...
Časť č. 6
Návrhy v spolurozhodovaní
Hlavné témy ešte v procese diskusie
Revízia Novel Food
Klonovanie
Návrh zákona (druhá polovica r. 2011) na
základe správy ...
Hlavné témy ešte v procese diskusie
Revízia Novel Food
Nanomateriály
Definícia « nanomateriály »
Systematická pre-market a...
Návrh Food Information (spolurozhodovanie)
Recast + smernice v 1 nariadení
Hlavné princípy + zodpovednosť operátorov
Čitat...
Návrh Food Information (spolurozhodovanie)
Široká diskusia
Origin labelling
Rada EPSCO december politická dohoda
2.čítanie...
Časť č. 7
Aplikačné opatrenia
Aplikačné opatrenia
TSE ROADMAP
Pod-výrobky (Animal by-products ABP)
Flexibilita, Hygiena
Pokles spotreby na 40% v počiatočnej fáze (1)
Od r. 1986 > 180.000 prípadov > 4000000 kusov hovädzieho
dobytka porazených
...
BSE v EÚ
Source: Evaluation of the CAHP: Final Report
1992
37 300 BSE cases
1994
24 476 animals tested
positive
for BSE
Pa...
The number of confirmed BSE cases across EU
(1)
Number of reported cases of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in farm...
The number of confirmed BSE cases across EU
1989 – 2010 (2)
Number of reported cases of bovine spongiform encephalopathy (...
TSE Roadmap2 – Možné zmeny
Revízia SRM
Feed ban
Dohľad
Scrapie
Ante-mortem and post-mortem tests
Animal by-products
Aplikačné opatrenia > 4.3.2011
Zjednodušenie
Oslobodenie od kontrol bezpečných výrobkov:
biodiesel, pet...
Flexibilita pre Malé a Stredné
Podniky
Časť č. 8
Bežné činnosti
Affari correnti
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
Import /Export
the EU Rapid Alert System for Food and
Feed
Belgicko – dioxíny 1999 > zákazy dovozu hydiny, vajec, mäsa, výrobkov
obsahujúcich vajcia alebo mlieko. Odhad €465 milióno...
Čo je to RASFF?
Systém včasnej výmeny informácií o
potravinách a krmivách, ktoré
predstavujú riziko pre zdravie
spotrebite...
Členovia RASFF
Kontaktné miesta v členských štátoch
European Food Safety Authority
European Commission
EFTA Surveillance A...
Kompetencie SANCO/TRADE
SANCO Import + Export ( bilaterálne dohody)
TRADE Export
Dohody s (USA, Canada, NZ, Čile, Rusko)
R...
Export Slovensko/RF v (x 1000 €)
Výrobok 2007 2008 2009
Zvieratá 1100 1800 12000
Mliečne
výrobky
- 450 3900
Rastliny 780 8...
Časť č. 9
Slovenská republika
Slovenská republika
Dobrá performance kompetentných úradov (http://ec.europa.eu/food/fvo/last5_en.cfm?co_id=SK)
Prasačí mo...
Vďaka
Grazie !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zdravie a spotrebitelia Generalne riaditelstvo (GR SANCO)

496 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zdravie a spotrebitelia Generalne riaditelstvo (GR SANCO)

 1. 1. Zdravie a spotrebitelia Generálne riaditeľstvo (GR SANCO) GR a jeho politika bezpečnosti potravín 2011 - 2014
 2. 2. OBSAH 1. Naša organizácia 2. Hlavné činnosti 3. Vzťah SANCO AGRI (SPP) 4. Pracovné postupy 5. Nové iniciatívy 6. Návrhy v spolurozhodovaní 7. Aplikačné opatrenia 8. Bežné činnosti 9. Slovenská republika
 3. 3. Časť č. 1 Naša organizácia
 4. 4. Priority Dať väčšie právomoci spotrebiteľom Zabezpečiť bezpečnosť výrobkov a služieb Informovať občanov o ich právach Verejné zdravie Bezpečnosť potravín Šírenie štandardov EÚ vo svetovom merítku Chrániť zdravie zvierat a rastlín Zdravie a dobré životné podmienky zvierat http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm Parte 1 – DG SANCO John Dalli Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku
 5. 5. 29/01/15 5 Naša org. štruktúra Generálny riaditeľ Paola Testori Coggi Zástupca generálneho riaditeľa Bernard Van Goethem (Ass. Lorenzo Terzi) A General Affairs M. Hudson B Consumer Affairs J. Minor C Public Health & Risk Assessment A. Rys D Animal Health and Welfare B. Van Goethem (Adviser Lorenzo Terzi) E Safety of the food chain E. Poudelet F Food and Veterinary Office M. Scannell Parte 1 – DG SANCO
 6. 6. Situácia 960 staff Core activities: Public Health, Food Safety, & Consumers 5 Agentúr EU European Food Safety Authority European Centre for Disease Prevention & Control Community Plant Variety Office Executive Agency for Public Health European Medicines Agency Parte 1 – DG SANCO
 7. 7. Kde sa nachádzame Brussels Luxembourg (+ Exec Agency) Grange (FVO) Angers (CPVO) ¨Parma (EFSA) Stockholm (ECDC) London EMA Parte 1 – DG SANCO
 8. 8. Časť č. 2 Hlavné činnosti SANCO
 9. 9. Bezpečnosť potravín “A World Class Food Safety System from the Farm to the Fork” Právne predpisy EU stanovia: Ako poľnohospodár vyrába potraviny Ako sú pestované rastliny a ako sú používané pesticídy Ako sú kŕmené zvieratá, ako sú ošetrované a prepravované Ako sú potraviny vyrábané, balené a prepravované Aké je označenie potravín (spôsob informovania spotrebiteľa) Food safety Parte 2 Attività principali SANCO
 10. 10. “The EU is the world’s largest food importer” EU Food and Veterinary Office: Kontroluje bezpečnosť potravín vyrobených v EÚ a importovaných do EÚ (+SA/SV) Vykonáva viac ako 200 inšpekcií ročne Šíri štandardy EÚ vo svete Bezpečnosť potravín Parte 2 Attività principali SANCO Food safety
 11. 11. Časť č. 3 Vzťah SANCO AGRI (SPP)
 12. 12. SANCO/AGRI Prirodzený pevný vzťah – Rozpočet € 350 M 275 M € progr. erad. / 30 M € núdzové situácie / 20 M € ďalšie opatrenia vet. (AW) / 3 M € zdravie rastlín / 15 M € vzdelávanie (BTSF). SANCO určuje podmienky pre SPP / SPP poskytuje rozpočet Priame platby (30 B€) - 13/19 SANCO Rozvoj vidieka (9 B€) Už zahájený proces reformy SPP – nové možnosti
 13. 13. Príklad: Slintačka a krívačka (FMD) 2001 About 4 million animals were culled after a Foot and Mouth disease outbreak in 2001 in the EU (1) The total cost of the outbreak in the UK was €3.3 billion for the public sector and €5.5 billion for the private sector. (2) Animal movements were responsible for spreading the disease across England before it was notified. (2) Sources: (1) DG Joint Research Centre “The Biotechnology for Europe Study: Modern biotechnology in primary production and agro-food” (2) NAO final report “The 2001 outbreak of foot and mouth disease”
 14. 14. SANCO/AGRI Pracovný program komisie 2011 (2012) EU 2020 – Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast Podporovanie udržateľného používania zdrojov, inovácie a konkurencieschopnosti Ako? Zachovanie fondov pre zdravie zvierat Určenie analogického fondu pre zdravie rastlín Pokračovať vo vzdelávaní (BTSF) Začlenenie prevencie a dohľadu do existujúcich schém
 15. 15. Časť č. 4 Pracovné postupy
 16. 16. Procedure di Lavoro Better Regulation (http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2010_0543_en.pdf) Regulácia zohráva kladnú úlohu pre fungovanie trhov. Trh musí všetkým poskytovať udržateľnú prosperitu. Regulácia ako nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti. Znížiť administratívnu záťaž (administrative burden). Konzultácia zainteresovaných strán a hodnotenie dopadu (stakeholder consultation and impact assessment) 1, Celý cyklus (koncepcia > hodnotenie) 2, Spoluzodpovednosť inštitúcií EÚ a SM 3, Predĺžená konzultácia od 8 do 12 týždňov Stakeholder consultation Každému návrhu predchádza konzultácia + Advisory Group Food Chain (2004) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:275:0017:0019:SK:PDF (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:097:0002:0002:SK:PDF) (Agenda 8. November 2010 - http://ec.europa.eu/food/committees/advisory/agenda_08112010_en.pdf)
 17. 17. Časť č. 5 Nové iniciatívy
 18. 18. Pracovný program Komisie 2010 … Balík revízie Nariadenia 882/2004 kontrola potravín a krmív (Zdravie zvierat, Zdravie rastlín, Tarify/reziduá/kontroly pri importe). Revízia Nariadenia o potravinách určených pre osobitné výživové účely. Revízia režimu vzťahujúceho sa na obchodovanie so semenami a osivami a propagačný materiál (nahradenie 12 smerníc jedným nariadením). Revízia “Balíku hygieny”. Vyhlásenie o druhej stratégii EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (2011- 2015).
 19. 19. Časť č. 6 Návrhy v spolurozhodovaní
 20. 20. Hlavné témy ešte v procese diskusie Revízia Novel Food Klonovanie Návrh zákona (druhá polovica r. 2011) na základe správy (2010 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_sk.pdf) 5-ročný zákaz používania pre výrobu potravín v EÚ / sledovateľnosť spermií a embryí
 21. 21. Hlavné témy ešte v procese diskusie Revízia Novel Food Nanomateriály Definícia « nanomateriály » Systematická pre-market autorizácia potravín obsahujúcich nanomateriály Povinné označenie potravín obsahujúcich nanomateriály (prostredníctvom Food Information proposal) Tradičné potraviny z tretích krajín Dohoda o postupe prepustenia na trh EÚ ešte neznámych
 22. 22. Návrh Food Information (spolurozhodovanie) Recast + smernice v 1 nariadení Hlavné princípy + zodpovednosť operátorov Čitateľnosť minimum font size 3mm Nebalené potraviny – alergény (catering) Dobrovoľné uvedenie pôvodu Alkoholické nápoje – 5 rokov derogácia pre víno a pivo Front of pack označenie nutr. 6 elementov
 23. 23. Návrh Food Information (spolurozhodovanie) Široká diskusia Origin labelling Rada EPSCO december politická dohoda 2.čítanie – r.2011 Prijatie – koncom r. 2011?
 24. 24. Časť č. 7 Aplikačné opatrenia
 25. 25. Aplikačné opatrenia TSE ROADMAP Pod-výrobky (Animal by-products ABP) Flexibilita, Hygiena
 26. 26. Pokles spotreby na 40% v počiatočnej fáze (1) Od r. 1986 > 180.000 prípadov > 4000000 kusov hovädzieho dobytka porazených Odhadovaná cena 10% ročnej hodnoty v odvetví hovädzieho mäsa (dlhodobá strata € 92 Miliárd) (2) Sources: (1) “Repercussions of BSE on International Meat” Nancy Morgan (FAO) (2) DG Joint Research Centre “The Biotechnology for Europe Study: Modern biotechnology in primary production and agro-food” BSE v EÚ
 27. 27. BSE v EÚ Source: Evaluation of the CAHP: Final Report 1992 37 300 BSE cases 1994 24 476 animals tested positive for BSE Partial feed ban 2001 2 167 cases Total feed ban 2004 865 animals tested positive for BSE 2006 320 cases 02 General principles of the Food Law (including safety, responsibility, traceability)
 28. 28. The number of confirmed BSE cases across EU (1) Number of reported cases of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in farmed cattle worldwide*(excluding the United Kingdom) http://www.oie.int/eng/info/en_esbmonde.htm
 29. 29. The number of confirmed BSE cases across EU 1989 – 2010 (2) Number of reported cases of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in farmed cattle worldwide*(excluding the United Kingdom) http://www.oie.int/eng/info/en_esbmonde.htm
 30. 30. TSE Roadmap2 – Možné zmeny Revízia SRM Feed ban Dohľad Scrapie Ante-mortem and post-mortem tests
 31. 31. Animal by-products Aplikačné opatrenia > 4.3.2011 Zjednodušenie Oslobodenie od kontrol bezpečných výrobkov: biodiesel, petfood, opracované kože Zjednodušené kontroly, zníženie administrative burden, zníženie nákladov pre operátorov Zachovanie úrovne ochrany
 32. 32. Flexibilita pre Malé a Stredné Podniky
 33. 33. Časť č. 8 Bežné činnosti
 34. 34. Affari correnti Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Import /Export
 35. 35. the EU Rapid Alert System for Food and Feed
 36. 36. Belgicko – dioxíny 1999 > zákazy dovozu hydiny, vajec, mäsa, výrobkov obsahujúcich vajcia alebo mlieko. Odhad €465 miliónov (1) NL / B - dioxíny 2004 > zatvorenie 160 podnikov (2) Slnečnicový olej Ukrajina – 2008 60.000 t odobraných-stiahnutých €200 – 500 miliónov 2007; 67% 2008; 41,5% 2009 49% Sources: (1) “The Belgian Dioxin Crisis and its Effects on Agricultural Production and Exports” Buzby and Chandran (2) http://www.foodhaccp.com/memberonly/newsletter141.html RASFF
 37. 37. Čo je to RASFF? Systém včasnej výmeny informácií o potravinách a krmivách, ktoré predstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľa.
 38. 38. Členovia RASFF Kontaktné miesta v členských štátoch European Food Safety Authority European Commission EFTA Surveillance Authority Switzerland – partial participation
 39. 39. Kompetencie SANCO/TRADE SANCO Import + Export ( bilaterálne dohody) TRADE Export Dohody s (USA, Canada, NZ, Čile, Rusko) Ruská federácia: 2. Trh pre EÚ Export po USA – 6,8 Miliárd € v r. 2009 Partnerstvo pre modernizáciu EU/RF – Barroso/Putin Harmonizácia právnych predpisov RU s medzinárodnými štandardmi (poultry) MRLs reziduá pesticídov a veterinárnych liečiv Inšpekcie kompetentných úradov RU / Codex alimentarius Colná únia Rusko, Bielorusko, Kazachstan 2012? Import/Export
 40. 40. Export Slovensko/RF v (x 1000 €) Výrobok 2007 2008 2009 Zvieratá 1100 1800 12000 Mliečne výrobky - 450 3900 Rastliny 780 800 24 Ovocie 1000 550 1600 Ind. Molit. 1700 3600 3000 Mäsové výrobky 480 815 850 Spolu 18000 19000 30000 Import/Export
 41. 41. Časť č. 9 Slovenská republika
 42. 42. Slovenská republika Dobrá performance kompetentných úradov (http://ec.europa.eu/food/fvo/last5_en.cfm?co_id=SK) Prasačí mor (Rozhodnutie 2008/855/ES) Ložiská – Maďarsko a Slovensko v r. 2008 Obmedzenia pre obchod so živými ošípanými Požiadavka zo strany kompetentných úradov zrušiť obmedzenia Next steps: schôdze HU, SK, COM: december 2010 - január 2011 Revízia situácie – Rozhodnutie komisie (Stály výbor/SCoFCAH)
 43. 43. Vďaka Grazie !

×