Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sondaggio ccis

1,340 views

Published on

Sondaggio tra gli imprenditori italiani in Sovacchia - 11/2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sondaggio ccis

 1. 1. Sondaggio tra gli imprenditori italiani in SlovacchiaPrieskum medzi talianskymi podnikateľmi na Slovensku November 2012
 2. 2. Počet respondentov Numero di intervistati 96 spoločností / aziende Vzorka 21% z predpokladaného počtu 450 talianskych spoločností na Slovensku. Un campione di 21% su numero stimato di 450 aziende italiane in Slovacchia.Všetky otázky boli dobrovoľnéTutte le domande erano opzionali
 3. 3. Ako dlho je vaša spoločnosť na Slovensku? Da quanto tempo opera sul mercato slovacco?1-5 anni / rokov 35%5-10 anni / rokov 18%+ 10 anni / rokov 42%
 4. 4. Ako hodnotíte perspektívy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2013? Come valuta le prospettive di andamento delle condizioni economiche in Slovacchia per il 2013?Miglioreranno / Zlepšenie 17%Non cambieranno / Stagnácia 45%Peggioreranno / Zhoršenie 30%
 5. 5. Myslíte si, že v situácii, keď Západná Európa upadá do recesie, je Slovensko správnou voľbou pre založenie nového biznisu? Crede che, in un momento di crisi economica nellEuropa occidentale, la Slovacchia sia una scelta mirata per iniziare un nuovo business?Si / Áno 53%No / Nie 17%Non ho elementi sufficienti per 23%esprimere un giudizio / Neviem posúdiť
 6. 6. Aké výhody, ktoré ponúka Slovensko, motivujú talianske spoločnosti investovať na Slovensku? Quali sono i vantaggi della Slovacchia che stimolano un’azienda italiana ad investire in questo paese?Ladozione dellEuro / Euro 34%Stabilità politica / Politická stabilita 17%Costo basso della manodopera / Lacnejšia pracovná sila 59%La vicinanza con gli altri mercati dellEuropa dellEst / 57%Blízkosť trhov Východnej európyMinore pressione fiscale / Menšia fiškálna záťaž 55%Opportunità / Viac príležitostí 14%People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
 7. 7. Bolo zložité založiť spoločnosť a spustiť podnikanie na Slovensku? Quale ritiene sia stato il grado di facilità per aprire il vostro business in Slovacchia?Molto facile / Veľmi jednoduché 13%Facile / Jednoduché 22%Normale / Normálne 52%Difficile / Zložité 8%Molto difficile / Veľmi zložité 0%
 8. 8. Ako hodnotíte daňové zaťaženie na Slovensku? Come ritiene il livello di tassazione che la Sua azienda deve pagare?Eccessivo / Nadmerné 13%Giusto / Primerané 65%Basso / Nízke 13%Molto basso / Veľmi nízke 3%
 9. 9. Ako hodnotíte solventnosť obchodných partnerov na Slovensku? Come ritiene il grado di solvibilità dei clienti?Ottimo / Vynikajúca 7%Molto buono / Veľmi dobrá 10%Buono / Dobrá 23%Nella media / Priemerná 47%Debole / Nízka 3%Molto debole / Veľmi nízka 0%Ritardi nei pagamenti / Meškajú s platbami 2%
 10. 10. Ako hodnotíte vymožiteľnosť práva na Slovensku? Come ritiene sia il grado del sistema giudiziario per la risoluzione delle controversie?Efficiente / Súdy sú efektívne 7%Buono / Dobrá 30%Poco Adeguato / Neprimeraná 25%Inefficiente / Súdy sú neefektívne 18%
 11. 11. Ako hodnotíte slovenských dodávateľov? Come valuta la qualità dei fornitori slovacchi?Sono un vero contributo alla mia attività / Sú 2%skutočným prínosom pre moje podnikanieAffidabili / Spoľahliví 70%Poco affidabili / Málo spoľahliví 22%Non affidabili / Nespoľahliví 0%
 12. 12. Zopakovali by ste dnes svoju investíciu na Slovensku? Se dovesse ripetere il suo investimento oggi, lo rifarebbe in Slovacchia?Sicuramente sì / Určite áno 38%Forse sì / Možno áno 38%Sicuramente no / Určite nie 3%Forse no / Skôr nie 13%
 13. 13. Ktoré z nasledujúcich faktorov by boli dnes prekážkou, aby ste znova investovali na Slovensku? In base a quali di questi punti non investirebbe nuovamente in Slovacchia?Qualità della manodopera / Kvalita pracovnej sily 24%Qualità delle infrastrutture / Kavlita infraštruktúry 18%Livello di corruzione / Korupcia 46%Livello di tassazione / Daňové zaťaženie 26%Instabilità politica / Politická nestabilita 18%Incertezza legislativa / Legislatívna neistota 38%Altro / Iné 26% People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
 14. 14. Aké charakteristiky potrebuje zamestnanec, aby bol úspešný v talianskej firme na Slovensku? Quali caratteristiche bisogna avere per avere una carriera di successo in unazienda italiana in Slovacchia?Essere in grado di lavorare con poca supervisione e di gestire le situazioni in modo indipendente / 47%Schopnosť pracovať s minimálnym dozorom a nezávisloOttima padronanza della lingua inglese e slovacca / Dokonalá znalosť anglického a slovenského jazyka 44%Capacità di lavorare con persone di culture diverse / Schopnosť pracovať s osobami z rôznych kultúr 42%Disponibilità lavorare over-time / Ochota pracovať nadčas 42%Capacità di trovare soluzioni utilizzando la capacità creativa / Schopnosť prinášať kreatívne riešenia 40%Capacità di sviluppare buone relazioni e contatti nel proprio campo / Schopnosť rozvíjať kontakty v oblasti 40%pôsobeniaOttima padronanza della lingua italiana / Dokonalá znalosť talianskeho jazyka 31%Capacità di ascoltare, scrivere e parlare in modo efficace / Efektívne komunikačné schopnosti 24%Capacità di ispirare altri lavoratori a partecipare / Schopnosť inšpirovať a zapájať kolegov 22% People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

×