Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nire lehen koadernoa euskaraz

9,502 views

Published on

Txosten hau Berrritzegunean eman ziguten . Oso ondo dago.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Nire lehen koadernoa euskaraz

 1. 1. EGILEAK:Ana Urkiza : LARREA LHI (Zornotza)Inma Juez : LANDAKO LHI (Durango)Pilar Rodríguez : LANDAKO LHI (Durango)Josune Angoitia : ELORRIO LHI eta TRAÑA-MATIENA LHI (Abadiño)Mª Victoria Gallastegi : TRAÑA-MATIENA LHI (Abadiño)Eneritz Badiola : BERRIZ LHIM. Carmen Aiarzaguena : ZELAIETA LHI (Abadiño)Pilar Arregi : ANAITASUNA LHI eta ONGARAI LHI (Ermua) – ZALDIBAR LHIMarta Martínez : S. ANTONIO–STA. RITA (Durango)Mertxe Sagastizabal : S. ANTONIO–STA. RITA (Durango)Leire Hernández : SDO. CORAZÓN (Durango)Mila Arrieta : BEKOBENTA LHI (Markina)Roberto Sarriugarte : F. J. ZUMARRAGA– DURANGOEsti Astigarraga : URRITXE BHI (Zornotza)Lourdes Madariaga : BERRIZ BHI – J. OROBIOGOITIA BHI (Iurreta)Joana Badiola : J. OROBIOGOITIA BHI (Iurreta)Edurne Basozabal : J. OROBIOGOITIA BHI (Iurreta)M. Carmen Bidezabal : ONGARAI BHI – ANAITASUNA BHI (Ermua)Aster Navas : ABADIÑO BHIArantza Astigarraga : ARRATIA BHI (Igorre)Begoña Anakabe : BEKOBENTA BHI (Markina)DURANGOKO BERRITZEGUNEA: Jon López, Joseba Ibarra eta Joseba Eguren
 2. 2. NIRE LEHEN KOADERNOA EUSKARAZDurangoko Berritzeguneko Kultura arteko Hezkuntza lan-taldearen helburu nagusiairakasleen prestakuntza izaki, hainbat gai jorratu ditugu azken urteotan: harrera,hasiera-ebaluazioa, gelako metodologia, baliabide didaktikoak... Zenbaitetan,geure lanak ezagutzera emate aldera, liburuxkak plazaratu ditugu edota formatudigitalean zabaldu.Oraingo honetan ikaslearen koaderno baterako bilduma bat egin nahi izan dugu,ikasle bakoitzak eskolako edukiak bakarka ere landu ditzan: esaldi arruntak etatestu errazak (elkarrizketak, narrazio laburrak, hitz jokoak...) irudi askoren laguntzazlandu ahal izango ditu.Bakarka egin beharreko lan hori gelako lanarekin zuzen-zuzenean lotuta egotea nahiizan dugu. Izan ere, irakaslearekin eta beste ikasle batzuekin batera gelanlandutakoa geroago bakarka finkatzea izan baita helburu nagusia; gelako jardueraarruntetatik aparte beste orduren batean erabiltzeko edota etxera eramatekokoadernoa ere izan liteke.Beraz, koaderno honen ardatza gelako hizkuntz programazio berbera izango da.Horrexegatik hartu dugu oinarritzat duela bost urte egin genuen dokumentua:“Ahozko curriculuma: hizkuntz trataera ikasle etorkinekin”. Programazio hartanikasle etorri berriek euskal hizkuntzaren hasi-masiak ikasteko landu behar dituztenhizkuntz funtzio eta adierazle linguistikoak azaltzen genituen. Hain zuzen ere,hizkuntz funtzio edo “topiko” horiek (agurrak, norberaren aurkezpena, pertsonendeskribapena, animaliak...) hartu ditugu abiapuntutzat oraingo lan hau egiterakoan.Dena dela, koaderno honek ez du gelako lana ordeztu behar Ez gaitezen jausi koaderno behar.tentazio horretan. Ikasle berriak, gelan, irakaslearen laguntza izaten du, bestejarduera-mota asko egin behar ditu eta, batez ere, ahozkotasuna landu behar du.Koaderno honen xedea gelako jardueren jarraipena izatea da. Kulturarteko Hezkuntza lan-taldea DURANGOKO BERRITZEGUNEA - 2007ko abendua Nire lehen koadernoa euskaraz 2
 3. 3. Bestalde, ikaslearen koaderno honen bokazioa paperezko material izatea da, hauda, ikasleek eskuartean noiznahi eta noranahi erabiltzekoa. Izan ere, garrantzitsuada paperezko formatuari gutxienezko duintasuna ematea eta ikasleei liburuxka gisaaurkeztea: gure ustez, koaderno osoa eman behar zaie hasieran, kolorez eta ondoenkoadernaturik. Ez zaigu bidezkoa iruditzen gure ikasleek gaur fotokopia batzukeramatea, bihar beste batzuk... eta beti orri solteekin ibiltzea.Formatu digitalean edukitzeak, ordea, itzelezko abantailak eskaintzen dizkioirakasleari: jarduera hau edo beste hura kendu egin daiteke, irudiak gehitu,ikasle batentzat testuren bat egokitu... informatikak aukera asko ematen dizkigu.Funtsezkoa iruditzen zaigu irakasleak horretan ere trebatzea, material digitalizatuaketengabe hobetzeko eta premien arabera moldatzeko aukera ematen baitu.Koadernotxo hau argitaratzean, oraintsu etorri zaizkigun ikasleak eta eurenhasierako premia komunikatiboak izan ditugu gogoan, jakina. Orain arte izan ezduten baliabide bat jarri nahi izan dugu euren esku. Baina, horrez gain, tresnabaliagarri bat eskaini nahi izan diogu HIPIari edota prozesu horretan lagunduko dionirakasleari. Hori da gure nahia, guretzat behintzat material erabilgarria izan da eta.Hauek dira ikaslearen koaderno honetan landu diren hizkuntz funtzioak: 1. Hasierako agurrak eta ohiko esaldiak.................................. 7 2. Nortasuna eta adina: “nire izena eta nire urteak” ................ 19 3. Jatorria eta bizilekua: “Non bizi zara?" ................................ 29 4. Familia................................................................................. 37 5. Egoerak: "Zer moduz?" ....................................................... 45 6. Gorputz atalak .................................................................... 53 7. Animaliak ............................................................................ 59 8. Eskolako gauzak ................................................................ 69 9. Deskribapena: "pertsonak" ................................................. 77 10. Gustuko gauzak: “gustatzen zait, ez zait gustatzen” .......... 89 A. Ikastetxean kokatzen ........................................................... 105 B. Zereginak gelan ................................................................... 109 Kulturarteko Hezkuntza lan-taldea DURANGOKO BERRITZEGUNEA - 2007ko abendua Nire lehen koadernoa euskaraz 3
 4. 4. GELANHIZKUNTZ FUN TZIOAK: HIZKUNTZ ADIERAZLEAKinformazioa jaso / eman HIZTEGIA / MORFOSINTAXIA (landuko diren esaldiak) Egunon, arratsaldeon… kaixo…EGUNEROKO Ikaskideen izenak ikasi, harremanak Agur (+izena), gero arte, bihar arte…AGURRAK ETA sustatu… Mesedez, eskerrik asko…OHIKO ESALDIAK Norberaren izena IDATZI Komunera joan naiteke?…. IZAN aditza (lehen hiru pertsonak), Ni . . . . . . . . naiz. (eta zu?) Izenordainak: Ni, Zu, nire, zure.NORBERAREN Nor zara zu? Galdetzaileak: Nor (zein, nola –NORTASUNA Nire izena ……. da. Eta zurea? geroago–)Izena eta abizena(k) Nola duzu izena? Zein da zure izena? BAI / EZ NESKA / MUTIL GALDETZAILEA: Zenbat Zenbat urte dituzu?ADINA Zenbaki batzuk (7, 9 ...) - Nik . . .(zortzi, hamar…) urte ditut. Ditut / Dituzu Nongoa naiz? Nongoa zara zu? Non bizi zara? Zein da nire / zure KALE / ZENBAKIJATORRIA ETA helbidea? ZENBAKIAK ( hasieran 0 – 10…)BIZILEKUA Zein da zure telefono-zenbakia? LEKU-IZENAK ikasi… – Nire telefono-zenbakia . . . . . . . . da. Nola du izena zure aitak? .… zure amak?- FAMILIAri buruzko Zenbat neba-arreba zarete? Nola dute Aita, ama, aitona, amona, datuak izena? neba/arreba/anaia/ahizpa (euren- Famili arazoez hitz egin Zure aitona-amonak (aitite-amamak) bizi ama-hizkuntzan??) dira? Garrantzitsuenak bakarrik aipatu. Nola nago? Zer moduz zaude?EGOERA FISIKOA eta EGON aditza. Nola sentitzen naiz?GOGO-ALDARTEAK Galdetzaileak: Nola / Zelan , Zer Ondo, txarto, pozik, triste / negarrez,ADIERAZTEA moduz gaixorik, haserre, nekatuta, aspertuta … Erakusleak: Hau, hori. Non duzu min? (Nongo mina duzu?)GORPUTZ ATALAK Buruko mina daukat, belarriko mina, Gorputz atalak: BURU,JANTZI-ERANTZI haginetako mina ... BESO,HANKA, TRIPA (sabel)… Non jo duzu? Txakur, katu, sagu, txori ... Lehoi, NOLA DABIL?ANIMALIEN IZENAK elefante ... Adinaren arabera animali kopurua, Hegaz dabil, oinez, narraz, igerian... sailkapena... ERAKUSLEAK Singularra / plurala Objektu izenak: liburua, koadernoa, Zer da hau / hori / hura ?OBJEKTUAK arkatza, artaziak...IZENDATZEA Espazio-kontzeptua: Zer(tzuk) dira hauek / horiek / haiek ? 1.- (hurbil) ni –hau 2.- (ondoan) zu – hori 3.- (urrunago) hura Handia / txikia, luzea/ laburra, lodia…OBJEKTUEN Koloreak: beltza, zuria, gorria, Nolakoa / Zelakoa da …?EZAUGARRIAK urdina... Formak: biribila, karratu / laukia, hirukia... Handia / Txikia, lodia / argala,PERTSONEN ilehoria / beltzarana, polita / itsusia,DESKRIBAPENA Nolakoa / Zelakoa da ... Maider…? langilea / alferra, ona / txarra-gaiztoa,Fisikoa / psikologikoa isila, lasaia, eskuzabala… ... gustatzen zait / ......... ez zait gustatzen Janari izenak.ZALETASUNAK Kirol izenak. (nire / zure) kirolik gogokoena . . . . . da.JANARIAK Nor-nori: Zait (niri) / zaizkit (nire / zure) janaririk gogokoena . . . . da. (ulermen mailan) Nire lehen koadernoa euskaraz 4
 5. 5. IKASTETXEAN HIZKUNTZ HIZKUNTZ ADIERAZLEAK FUN TZIOAK: HIZTEGIA / MORFOSINTAXIA (Landuko diren esaldiak)informazioa jaso / eman KOMUN, LIBURUTEGI, JANTOKI, ZUZENDARITZA…IKASTETXEAN Non dago …? Non: -(e)ANKOKATZEN hemen / hor / han, goian / behean, aurrean / atzean … Noiz daukat gimnasia? Zer daukat orain?ZEREGINAK: Nora joan behar dut gero?Gelako ordutegiari / Zenbat falta da jolasaldirako?egutegiari erreparatzea Noiz izango dira oporrak? . . . . . . . . asteburua?Erreferentzia: “Ahozko curriculuma: hizkuntz trataera ikasle etorkinekin” DURANGOKO BERRITZEGUNEA 2002 Etxean eskolako lanak egiten Nire lehen koadernoa euskaraz 5
 6. 6. Nire lehen koadernoa euskaraz 6
 7. 7. 1.Agurrak Nire lehen koadernoa euskaraz 7
 8. 8. 1. Agurrak ADITZA Ni naiz Hau da Gu gara Zu zara Zuek zarete Haiek dira AGURRAK AURKEZTEKO ESALDIAKKaixo Nola duzu izena?Zelan? Nik Kepa dut izenaZer moduz? Nor zara zu? Ni Kepa naiz AGURTZEKO Nongoa zara?Agur! Barakaldokoa naiz BarakaldoGero arte!Bihar arte!Ikusi arte!Laster arte! EGUNEAN ZEHARHurrengora arte! Egun on!Aio! Eguerdion!Ondo ibili! Arratsalde on! Gabon! Nire lehen koadernoa euskaraz 8
 9. 9. 1. AgurrakJENDEA EZAGUTZEN - Kaixo, nor zara zu? - Kaixo, nola duzu izena? - Leire. Eta zu? Leire - Nik Maria. Eta zuk? Maria - Ni Joseba naiz. - Nik Jon. Jon - Kaixo, Joseba! - Kaixo, Jon! IKASI buruz - Kaixo, nor zara zu? - _________ . Eta zu? - Ni ___________ ___________naiz. - Kaixo! IKASI buruz - Kaixo, nola duzu izena? - _________ _________ dut izena. Eta zuk? - Nik _______________ _______________. - Kaixo! Nire lehen koadernoa euskaraz 9
 10. 10. 1. Agurrak Nongoa zara? Ni ..................... naiz.- Kaixo, nola duzu izena? Barakaldokoa Barakaldokoa naiz.- Nik Maria. Eta zuk? Maria- Nik Jon. Jon- Kaixo, Jon. Nongoa zara?- Ni Durangokoa naiz. koa Eta zu? Ni .................... naiz. .koa . . . . . . . . . .koa naiz. Nire lehen koadernoa euskaraz 10
 11. 11. 1.Agurrak Alexandra Xabier Ni ...................... naiz. Ni ..................... naiz. Errumaniakoa Errumaniakoa naiz. Bilbo.......... Bilbo.......... naiz. - Kaixo, ....................................? - ............ . ...................? - ..................................... - ...................... Zu nongoa zara? - Ni Errumania.......... naiz. Eta zu, nongoa zara? - Ni ........................... naiz.BETE hutsuneak - Kaixo! - Kaixo! Ni .......................... naiz. .......................... Eta zuk, nola duzu izena? - Nik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dut izena. - Ni . . . . . . . . . . . . .koa naiz. Nongoa zara zu? - Ni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _koa naiz, baina orain _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n bizi naiz. Nire lehen koadernoa euskaraz 11
 12. 12. 1. Agurrak-Kaixo, ni Nerea naiz. - ______________ Eta zu? _____________- _____________ - ______________ - Kaixo, _____________? - Kaixo,___ Itziar _____ - ____________________- Kaixo, ni David ____ - ________________ - ____________________ -- __________koa naiz. - ________________ ____________________ - Kaixo, zer moduz? - Kaixo, nola duzu izena? - Ondo! - ___________________- Ni Sheila naiz. - Ni Julen ___. Eta zu? - Eta zu nor zara?- ____________ - ____ Laila _______. - ______________ IRAKURRI eta IKASI - Kaixo, zer moduz? - Ondo eta zu? - Ni ere ondo. Nola duzu izena? - Nik Marta, eta zuk? - Nik Lore. Eta nongoa zara? - Bartzelonakoa. - Gurekin etorriko zara? - Bai, goazen. Nire lehen koadernoa euskaraz 12
 13. 13. 1. AgurrakAGURRAK Kaixo Agur Egunon Arratsaldeon Gabon Eguerdion Ikusi arte Gero arte Bihar arte Laster arte Hurrengora arte Nire lehen koadernoa euskaraz 13
 14. 14. 1. Agurrak EZAGUTUJENDEA EZAGUTUJARDUERA:JARDUERA: AGURTU eta zeure burua AURKEZTU lagun hauei - Egun on! - Arratsalde on! - Gero arte! - Agur! - Halan ekarri. - Baita zuri ere! agur! - Bai, agur! - Ondo ibili!! - - - - - - - -JARDUERA:JARDUERA:AGURTU eta GALDETU izenazeure ondoko lagunari. Nire lehen koadernoa euskaraz 14
 15. 15. 1. Agurrak BIRPASATU BIRPASATU JENDEA EZAGUTUJARDUERA:JARDUERA: GALDETU eta ERANTZUN- Kaixo, ni Josu naiz. Eta zu? - Kaixo, ni Lore naiz. Eta zu?- ................................... .................................. - ..................................- Kaixo, ..... Itziar ...... ..........? - ............................................- .......................... - Ni Oscar naiz.- ....................................? - Kaixo, Pablo naiz. ..........?- Ni Laura naiz. - ...........................- Kaixo, Jone naiz. Eta zu? - ......................................?- .......................... - Ni Oihana naiz. Nire lehen koadernoa euskaraz 15
 16. 16. 1. Agurrak JARDUERA: JARDUERA: JENDEA EZAGUTU- Kaixo, zer moduz? Ni Julen naiz. Eta zu?- Ni Oihana naiz. GALDETU eta ERANTZUN- Egun on zelan? Ni Juan naiz. on; Eta zu?- ................Elena.......................- Arratsaldeon ! ..........................- Ni Maria naiz.- ......................................................- ........... Eider ......- ..................................................- ...................................... Nire lehen koadernoa euskaraz 16
 17. 17. 1. AgurrakGoizean, egunon! Arratsaldean, arratsaldeon!Eguerdian, eguerdion! Eta... gauean, gabon! goizean eguerdian arratsaldean gauean Nire lehen koadernoa euskaraz 17
 18. 18. 1. AgurrakKaixo. Ni Malena naiz. Txilekoa naiz. - Kaixo, zer moduz? - Ondo eta zu? - Kaixo, lagun. Zein da zure izena? - Zaunk! Nire lehen koadernoa euskaraz 18
 19. 19. 2. NIRE IZENA etaNIRE URTEAK Nire lehen koadernoa euskaraz 19
 20. 20. 2. Nire izena eta nire urteakHiztegiaNeskaMutil(a)Izen(a)Ni, zuNor? Zer? Zenbat?etaUrteAdinaZenbakiak (0-17)Ekintza-Ekintza-aditzakNaiz, zaraDitut, dituzuNor zara zu?Zer zara zu?Zenbat urte dituzu?Ni .... naizNi neska/mutila naiz... urte ditutZein da zure izena? Nola duzu izena?AdjektiboakHandia, txikiaLodia, argala Nire lehen koadernoa euskaraz 20
 21. 21. 2. Nire izena eta nire urteakADIBIDEA:ADIBIDEA: IZENA: Pello SEXUA: mutila ADINA: 10 urte Ni Pello naiz. Ni mutila naiz eta 10 urte ditut. IZENA: Ainara SEXUA: Neska ADINA: 8 urteNi ...................................................................... Nire lehen koadernoa euskaraz 21
 22. 22. 2. Nire izena eta nire urteakAUKERATU Ni neska naiz. Ni neska handia naiz. Ni mutila naiz. Ni mutil txikia naiz. Ni neska naiz. Neska txikia naiz. Ni mutila naiz eta mutil handia naiz. Ni neska naiz Ni mutil handia eta handia naiz. naiz. Ni neska handia naiz. Nire lehen koadernoa euskaraz 22
 23. 23. 2. Nire izena eta nire urteakNi mutil / neska naiz.Ni mutil handia / txikia naiz.............................................. Ni neska / mutila naiz. Ni neska potoloa / argala naiz. . Ni .......... Ni... Nire lehen koadernoa euskaraz 23
 24. 24. 2. Nire izena eta nire urteakHiztegiaGizona, emakumeaUmeaHauDaDituZenbakiak (18-70)Ekintza-Ekintza-aditzakNor da hau?Zenbat urte ditu?Hau ... da... urte ditu.AdjektiboakILEHORIA, BELTZARANA.BETAURREKODUNA, BIZARDUNA, BIBOTEDUNA. Nire lehen koadernoa euskaraz 24
 25. 25. 2. Nire izena eta nire urteakEREDUAK: Hau Pedro da. Gizona da eta 40 urte ditu. Pedrok bibotea du eta beltzarana da. IZENA: IZENA Ana SEXUA: SEXUA emakumea ADINA: ADINA 30 URTE DESKRIPZIOA: betaurrekoduna, ilehoria DESKRIPZIOA Hau ............................................ ............................................. Hau ................................................ Nire lehen koadernoa euskaraz 25
 26. 26. 2. Nire izena eta nire urteak Hau emakumea / gizona da. Hau biboteduna / betaurrekoduna da. Hamabi / hogeita sei urte ditu.Hau emakumea / neska da.Hau ilehoria / beltzarana da.berrogei / hogeita bi urte ditu. Hau emakumea / gizona da. Hau bizarduna / ilezuria da. Berrogeita bi / hirurogeita bi urte ditu.Hau mutila / gizona da.Hau bizarduna / betaurrekoduna da.Berrogeita lau/ hirurogei urte ditu. Nire lehen koadernoa euskaraz 26
 27. 27. 2. Nire izena eta nire urteak Hau .................. Hau ..........................Hau ......................... Hau ................................ Nire lehen koadernoa euskaraz 27
 28. 28. 2. Nire izena eta nire urteak........................................................................................................................................................ Nire lehen koadernoa euskaraz 28
 29. 29. 3. NONBIZI ZARA? Nire lehen koadernoa euskaraz 29
 30. 30. 3. Non bizi zara?HiztegiaLeku izen arruntak kale(a), parke(a), geltoki(a), zinema, denda... arruntak:Inguruko herri izenak Zornotza, Durango, Ermua, Elorrio, Berriz... izenak:Leku-posposizioakLeku-posposizioak: gainean, azpian, aurrean, azpian, ezker/eskuin...Leku-aditzondoakLeku-aditzondoak: hemen, hor, han.Zenbaki ordinalak lehenengo, bigarren, hirugarren... ordinalak:Galde-erantzunak. Deklinabide atzizkiak.Galde-erantzunak.Nongoa naiz? Nongoa zara zu? .........KOA.Non bizi zara? ............(e)NZein da nire / zure helbidea? Nire lehen koadernoa euskaraz 30
 31. 31. 3. Non bizi zara?IRAKURRI eta ANTZEZTU- Kaixo, egunon. Nor zara zu zu?- Ni Yashin naiz Eta zu? Nor zara zu naiz. zu?- Ni Aitor naiz Nongoa zara zu naiz. zu?- Ni Marokokoa naiz eta zu? naiz,- Ni Durangokoa naiz. Durangon bizi naiz. naiz naiz- Eta zu, non bizi zara zara?- Ni Zornotzan bizi naiz. naiz.- Ederto! Gero arte!- Agur! OSATU taula EUSKARAZ ZURE HIZKUNTZAZ GAZTELERAZ Kalea Calle Zinema Parkea Denda Tren geltokia Autobus geltokia Nire lehen koadernoa euskaraz 31
 32. 32. 3. Non bizi zara?IDATZI beheko hitzak dagokien tokian gainean azpian ondoan aurrean atzean ezkerrean eskuinean Nire lehen koadernoa euskaraz 32
 33. 33. 3. Non bizi zara?Non dago etxea? HAN dago HOR dago HEMEN dago txakurra? Eta txakurra, non dago txakurra? Txakurra ...... Txakurra ........... Txakurra ............... Nire lehen koadernoa euskaraz 33
 34. 34. 3. Non bizi zara?Yasmina Marokokoa da eta Ermuan bizi da.Gaur Yasminaren urtebetetzea da eta jaiaantolatu du. Bere lagunak joango dira etahauek dira haien izenak: Unai da. Bilbokoa da eta Gasteizen bizi da. Claudia da. Durangokoa da eta Azpeitian bizi da. Kelly da. Ginea Ekuatorialekoa da eta Eibarren bizi da. Jessica da. Donostiakoa da eta Zornotzan bizi da. Diana da. Kolonbiakoa da eta Zaldibarren bizi da. Aitor da. Lekeitiokoa da eta Durangon bizi da. Kepa da. Venezuelakoa da eta Iurretan bizi da. Domingo da. Boliviakoa da eta Lekeition bizi da. Itziar da. Eibarrekoa da eta Durangon bizi da. Itxaso da. Brasilekoa da eta Bilbon bizi da. Orain BEGIRATU koloreak eta OSATU taula IZENA NONGOA da? NON bizi da? Yasmina Marokokoa Marokokoa Ermuan Ermuan Unai Donostiakoa Durangon Nire lehen koadernoa euskaraz 34
 35. 35. 3. Non bizi zara? Nor bizi da etxe honetan? CARLOS 10. DELIA 9. YERALDIN 8. KOLDO 7. ANE 6. DANIELA 5. AITZIBER 4. JUAN 3. ANDONI 2. JOSU 1goLehenengo pisuan Josu bizi da. (1go)Bigarren pisuan ...................................... (......)................................................................. (......)................................................................. (......)................................................................. (......)................................................................. (......)................................................................. (......)................................................................. (......)................................................................. (......)................................................................. (......) Nire lehen koadernoa euskaraz 35
 36. 36. 3. Non bizi zara? Lotu zenbakiak eta letrak:Lehenengo 10.Hirugarren 7.Zortzigarren 3.Bigarren 1.Bosgarren 4.Bederatzigarren 2.Seigarren 9.Laugarren 5.Hamargarren 8.Zazpigarren 6. - Kaixo, nongoa zara? - ñix@5>ç;r|q#’&fkØa Nire lehen koadernoa euskaraz 36
 37. 37. 4.FAMILIA Nire lehen koadernoa euskaraz 37
 38. 38. 4. FamiliaHiztegiaIzenak-aita- ama- seme(a)- alaba-aitite- amama- iloba-izeko- osaba- lehengusu(a)- lehengusina-ahizpa- anaia- neba- arreba-neska-mutil(a)-zenbakiak: 1-100Ekintza-Ekintza-aditzakIzan – ukan - egon EGON IZAN Orain Lehen Orain LehenNi nago nengoen Ni naiz nintzenHura dago zegoen Hura da zenGu gaude geunden Gu gara ginenZu zaude zeunden Zu zara zinenZuek zaudete zeundeten Zuek zarete zinetenHaiek daude zeuden Haiek dira ziren UKAN orain UKAN lehen Singularra Plurala Singularra PluralaNik dut ditut Nik nuen nituenHark du ditu Hark zuen zituenGuk dugu ditugu Guk genuen genituenZuk duzu dituzu Zuk zenuen zenituenZuek duzue dituzue Zuek zenuten zenituztenHaiek dute dituzte Haiek zuten zituztenbizi izanAdjektiboakargal(a) - lodi(a)altu(a) - baxu(a)gazte(a) - zahar(ra)polita - itsusiailebeltza – ilehoria - ilegorria Nire lehen koadernoa euskaraz 38
 39. 39. 4. Familia0. zero 1. bat 41. berrogeita bat 81. laurogeita bat 2. bi 42. berrogeita bi 82. laurogeita bi 3. hiru 43. berrogeita hiru 83. laurogeita hiru 4. lau 44. berrogeita lau 84. laurogeita lau 5. bost 45. berrogeita bost 85. laurogeita bost 6. sei 46. berrogeita sei 86. laurogeita sei 7. zazpi 47. berrogeita zazpi 87. laurogeita zazpi 8. zortzi 48. berrogeita zortzi 88. laurogeita zortzi 9. bederatzi 49. berrogeita bederatzi 89. laurogeita bederatzi10. hamar 50. berrogeita hamar 90. laurogeita hamar11. hamaika 51. berrogeita hamaika 91. laurogeita hamaika12. hamabi 52. berrogeita hamabi 92. laurogeita hamabi13. hamahiru 53. berrogeita hamahiru 93. laurogeita hamahiru14. hamalau 54. berrogeita hamalau 94. laurogeita hamalau15. hamabost 55. berrogeita hamabost 95. laurogeita hamabost16. hamasei 56. berrogeita hamasei 96. laurogeita hamasei17. hamazazpi 57. berrogeita hamazazpi 97. laurogeita hamazazpi18. hamazortzi 58. berrogeita hemezortzi 98. laurogeita hemezortzi19. hemeretzi 59. berrogeita hemeretzi 99. laurogeita hemeretzi20. hogei 60. hirurogei 100. ehun21. hogeita bat 61. hirurogeita bat22. hogeita bi 62. hirurogeita bi23. hogeita hiru 63. hirurogeita hiru24. hogeita lau 64. hirurogeita lau25. hogeita bost 65. hirurogeita bost26. hogeita sei 66. hirurogeita sei27. hogeita zazpi 67. hirurogeita zazpi28. hogeita zortzi 68. hirurogeita zortzi29. hogeita bederatzi 69. hirurogeita bederatzi30. hogeita hamar 70. hirurogeita hamar31. hogeita hamaika 71. hirurogeita hamaika32. hogeita hamabi 72. hirurogeita hamabi33. hogeita hamahiru 73. hirurogeita hamahiru34. hogeita hamabost 74. hirurogeita hamalau35. hogeita hamalau 75. hirurogeita hamabost36. hogeita hamasei 76. hirurogeita hamasei37. hogeita hamazazpi 77. hirurogeita hamazazpi38. hogeita hemezortzi 78. hirurogeita hemezortzi39. hogeita hemeretzi 79. hirurogeita hemeretzi40. berrogei 80. laurogei Nire lehen koadernoa euskaraz 39
 40. 40. 4. Familia IRAKURRI testua FAMILIA, SUGEA ETA TXAKURRA ipuina Bazen behin familia bat: aita, ama eta alaba. Aita eta ama oso pozik zeuden alabarekin polita eta ilebeltza zelako. Egun batean, ama hirira joan zen eta esan zuen: -Aita, zaindu umea. Aita solora joan zen; txakurra umearekin geratu zen. Etxe ondoan suge bat zegoen. Sugeak umea hil nahi zuen, baina txakurrak sugea hil zuen. sugea txakurra Aita solotik bueltatu zen eta txakurra odolez zikinduta ikusi zuen. odola umea Aitak pentsatu zuen txakurrak umea hil zuela eta, oso haserre, txakurra kolpeka hil zuen. Etxera sartu eta alaba bizirik zegoen. Orduan dena ulertu zuen eta negarrez hasi zen. Gero, ama etxera etorri zenean, senarrak dena kontatu zion eta emakumeak horrela esan zuen:-Hori da, hori da gauzak korrika eta pentsatu gabe egitea! Gizona negarrez Nire lehen koadernoa euskaraz 40
 41. 41. 4. Familia AZPIMARRATU izenak eta JARRI taldekaFamilia/pertsonak:_________________________________________________Animaliak:_________________________________________________________Gauzak:___________________________________________________________Nolakoa da aita?_______________________________________________Seme gaztea polita da?_________________________________________Nor da baxua?________________________________________________Ama lodi dago?_______________________________________________ ZUHAITZ EGIN ZURE FAMILIAREN ZUHAITZ GENEALOGIKOA EGIN Nire lehen koadernoa euskaraz 41
 42. 42. 4. Familia IRAKURRI eta ERANTZUN galderakMARTINEN FAMILIANi Martin naiz eta zortzi urte ditut. Nire familiarekin bizi naiz. Nire etxean,aita, ama, nire anaia Mikel, eta ni bizi gara. Beraz, lau gara.Nire aitite eta amama Bilbon bizi dira. Beste aitite eta amama ez dira biziEuskal Herrian. Argentinan bizi dira.- Zenbat urte ditu Martinek?__________________________________________- Norekin bizi da Martin?________________________________________________- Non bizi dira Martinen aitite eta amama? Batzuk_________________ bizi dira eta besteak______________________ bizi _________. BILATU familiakoak ↓ n n a m a m a a ama a i t a m k u l aita k o i z e k o a aitite n j a i y h g b amama a i t i t e b a semea l o u h a m t v alaba f u d e n a n o izeko s e m e a ñ o b osaba e f a h i z p a anaia g i p i a u t a ahizpa o s a b a j a eHitz horiekin ESALDIAK egin:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nire lehen koadernoa euskaraz 42
 43. 43. 4. Familia Orain ERANTZUN zuk - Nola duzu izena? ___________dut izena. - Nola du izena zure______________k? Nire _____________k _____________ du izena. - Zenbat pertsona zarete etxean? Etxean _________ pertsona gara: _______, ________, ________, ... - Zenbat urte dituzu zuk? Nik ______ urte ditut. - Zenbat urte ditu zure _______________k? Nire _______________k ______ urte ditu. - Nolakoa zara zu? Ni ________________ naiz. - Nolakoa da zure _________________? Nire _______________ _______________ da. Ezberdintasunak BILATU eta ZERRENDATU______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nire lehen koadernoa euskaraz 43
 44. 44. 4. FamiliaARIKETAK: GALDETU zure lagunei eta MARKATU“zenbat neba-arreba dute zure lagunek?” Lagunaren anaia bi ahizpa bi neba bi arreba bi izena bat anaia bat ahizpa bat neba bat arreba IDATZI) PAREKATU ongi! (Zenbakiak IDATZI)1 IZEN- IZEN-DEITURAK Bilbon bizi naiz.2 AITAREN IZENA Nire aita Patxi Ugarte da.3 AMAREN IZENA Bi anaia ditut.4 NON BIZI ZARA? Nik 14 urte ditut.5 ZEIN DA ZURE HELBIDEA? Nire ama Mertxe Lanz da6 ZENBAT URTE DITUZU? 1 Amaia Ugarte Lanz7 ZENBAT ZENBAT ANAIARREBA DITUZU? Nire amama oso polita da.8 NOLAKOA DA ZURE AMAMA? Tafalla Kalea 2, 5. pisua, eskuina. ORDENATU eta gero testua IDATZI__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nire lehen koadernoa euskaraz 44
 45. 45. 5. ZERMODUZ? Nire lehen koadernoa euskaraz 45
 46. 46. 5. Zer moduz?HIZTEGIA Moduzko aditzondoak: Aspertuta Negarrez Haserre Pozik Triste Nekatuta Txarto Pertsona-izenordainak Pertsona-izenordainak: Ni Zu Bera Gu Zuek Haiek Galdetzaileak: Galdetzaileak Nola? / Zelan? / Zer moduz? Zer?EKINTZAK-ADITZA. trinkoak: Aditz trinkoak EGON: EGON Nago Zaude Dago Gaude Zaudete Daude IZAN: IZAN Naiz Zara Da Gara Zarete Dira Nire lehen koadernoa euskaraz 46
 47. 47. 5. Zer moduz?IRAKURRI ipuin hauGaur goizean Dalila haserre altxatu da, beti bezala.Bere txakurra, Jai, aspertuta dago,Dalila beti haserre dagoelako.Jai kalera doa oso triste . Beste lagun batbilatu nahi du. Dalila konturatu da beretxakurra ez dagoela eta negarrez hasi da.Dalila kalera joan da eta Jairen bila ibili da egun osoa.Gaua heldu da eta Dalila nekatuta dago.Etxera oso txarto heldu da, baina... hau ezustea!Jai etxe aurrean dago eta oso pozik jarri diraelkar ikustean. ERANTZUN- Nola dago Dalila?________________________________________________.- Nola dago Jai kalera joan denean?_______________________________________________ .- Nola sentitu da Dalila, Jai ikusi EZ duenean?_______________________________________________ .- Dalila etxera joan denean, nor ikusi du?_______________________________________________ .- Nola daude orain Dalila eta Jai?_______________________________________________ . Nire lehen koadernoa euskaraz 47
 48. 48. 5. Zer moduz? IPINI karetak nola zauden adierazteko:- Eskolan zaude - Zure kromoak ez daude- Oporretan zaude - Jausi egin zara- Jolasten egon zara - Buruko mina duzuBEGIRATU irudiak Ni Leire naiz. Ni pozik nago. Zu Jon zara. Zu triste zaude. Bera Amaia da. Bera negarrez dago. Gu Fabio, Ivan, Claudia eta Jessica gara. Gu nekatuta gaude. Zuek Oliver eta Benji zarete. Zuek haserre zaudete Haiek Hommer eta bere lagunak dira. Haiek aspertuta daude. Nire lehen koadernoa euskaraz 48
 49. 49. 5. Zer moduz? Orain OSATU- Ni Leire naiz. Ni pozik ..............- Zu Jon zara. Zu ........... zaude.- Bera Amaia da. Bera ......... dago.- Gu Fabio, Ivan, Claudia eta Jessica gara. Gu nekatuta .............. nekatuta- Zuek Oliver eta Benji zarete. Zuek ............ zaudete.- Haiek Hommer eta bere lagunak dira. Haiek aspertuta ............. BETE hutsuneak- Epa, Jone. Non .............?- Gu plazan ............... Zu, Igor, non zaude?- Ni ere plazan ..........., baina zaila da inor topatzea, jende asko dago-eta! Non ............. .......?- Gu ezkerraldean ............. , gorriz jantzita.- Bai, bai ikusten zaituztet, iturriaren ondoan ............ BEGIRATU irudiak eta ERANTZUN: -Nola nago ni? ____________________________ - Zer moduz daude haiek? __________________________ Nire lehen koadernoa euskaraz 49
 50. 50. 5. Zer moduz? - Nola sentitzen zarete zuek? ________________________________ - Nola dago bera? __________________________ - Zer moduz zaude zu? ______________________ - Nola gaude gu? __________________________ OSATU testuaGaur goizean Dalila ............. altxatu da, beti bezala.Bere txakurra, Jai, ........ dago, Dalila beti ....... dagoelako.Jai kalera doa oso ........... eta beste lagun bat bilatu nahidu. Dalila bere txakurra ez dagoela konturatu da eta......... hasi da.Dalila kalera joan da eta egun osoa Jairen bila ibili da.Gaua heldu da eta Dalila .........dago. Etxera oso .........heldu da baina hau ezustea! Jai etxe aurrean dago etaoso ............ jarri dira elkar ikustean. Nire lehen koadernoa euskaraz 50
 51. 51. 5. Zer moduz?EGIN esaldiak nago zaude dago gaude zaudete daudeNiZuBeraGuZuekHaiek____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nire lehen koadernoa euskaraz 51
 52. 52. 5. Zer moduz? BETE hutsuneakNi lehen pozik egon naiz naiz,baina orain ni ................ nago nago. - Pailazoa pozik dago? Barreka dago? Nola dago pailazoa? - ......................................IUPI!!!!! ZE POZIK NAGOENIUPI NAGOEN EN!!! - Ni oso pozik nagonago. - Zu harrituta ............. - Bera lo ................ - Gu haserre .................. - Zuek nazkatuta ............. - Haiek ........................... Nire lehen koadernoa euskaraz 52
 53. 53. 6.GORPUTZATALAKATALAK Nire lehen koadernoa euskaraz 53
 54. 54. 6. Gorputz atalakHiztegiaGorputz atalen izenak: buru(a), beso(a), hanka, esku(a), belaun(a), lepo(a), begi(a)...“Buruko mina”, “belauneko mina”...Ekintza-Ekintza-aditzak- Deskribapenak ulertu.- Non duzu min? (Nongo mina duzu?)- Buruko mina daukat, belarriko mina, haginetako mina...AdjektiboakHandi, lodi, argal, mehe, sendo, biribil, kizkur, zimur... Nire lehen koadernoa euskaraz 54
 55. 55. 6. Gorputz atalakIRAKURRIMikel – Egunon Maria, zelan zaude?Maria - Gaur ez nago ondo. Buruko mina daukat.Mikel – Esan irakasleari aspirina bat emateko!Maria - Bai, hori egingo dut. (ordubete geroago...)Mikel – Kaixo Maria, hobeto zaude orain?Maria - Orain ez daukat buruko minik baina jausi minik ik, egin naiz eta belauneko mina daukat.Mikel – Jo, Maria. Gaur ez da zure eguna! Euskaraz Euskaraz Zure hizkuntzaz Gaztelaniaz IngelesezBuruaEskua ManoBesoaBegia EyeHankaOina PieSabelaAhoa MouthBelarriaBizkarra Espalda Nire lehen koadernoa euskaraz 55
 56. 56. 6. Gorputz atalakIDATZI izenakHizki salda LEPOA – ILEA – AHOA – MIHIA – ESKUA – IRISA E M I H I A K L F E L B L E T S E I A P A K A R B O R U P I D A B A D S E M S S E A A H O A K P Nire lehen koadernoa euskaraz 56
 57. 57. 6. Gorputz atalakIDATZI irudi bakoitzaren azpian dagozkion ezaugarriak a) Aho handia eta lepo luzea. b) Haserre itxura eta ile laburra. c) Bizar ugaria eta beso sendoak. d) Aurpegi argala eta beso meheak. e) Aurpegi biribila eta ile kizkurra. f) Aurpegi polita eta ile laburra. g) Aurpegi zimurra eta beso argalak. h) Aurpegi pekatsua eta ile nahasia. Nire lehen koadernoa euskaraz 57
 58. 58. 6. Gorputz atalak Nik ipurdi polita daukat. Nik ipurdi ................ daukat.Nire .............. luzea da. Eta zer? Nik ................ handiak? Ez, ez! - B..........ko mina daukat. - Nik ere bai. Nire lehen koadernoa euskaraz 58
 59. 59. 7.ANIMALIAK Nire lehen koadernoa euskaraz 59
 60. 60. 7. AnimaliakHiztegiaAnimali izenak txakur, katu, sagu, txori, suge ... lehoi, elefante ... izenak:Atalak: buztan, hego...AtalakEkintza-Ekintza-aditzakSailkapenak: Zer jaten du? Non bizi da? Nola ugaltzen da? Nola dabil? Hegaz dabil, oinez, narraz, igerian...NON bizi da? ............N bizi da NNOR da / bizi da... / NORK du / jaten du... NORK“igeri / korrika / hegaz... egiten du”“Esan DIO ...-ri”AdjektiboakZikin / garbi, azkar / motel, gaizto, indartsu... Nire lehen koadernoa euskaraz 60
 61. 61. 7. Animaliak HIRIKO SAGUA ETA MENDIKO SAGUAHiriko saguak bere etxera gonbidatu du mendiko sagua. etxera saguari:Esan dio mendiko saguari duzu,- Etorri nirekin! Ikusiko duzu oso ondo bizi naiz hirian.Etxean sartu dira. Emakume batek atea ireki eta...bi saguak ezkutatu dira!Gero, gaztaren bila joan dira eta ume bat azaldu da da:berriro ezkutatzera! Horrela ibili dira ia denbora guztian. saguari:Orduan mendiko saguak hau esan dio hiriko saguari- Hori da ondo bizitzea? Ni ondo bizi naiz mendian,lasai-lasai.lasai-Banoa. Agur ! ONA EMATEN DUENA, EZ DA BETI HAIN ONA. JEAN DE LA FONTAINE INKESTAEtxean baduzu animaliarik? BAI? EZ?1- Zein animalia daukazu? 1- Zergatik ez daukazu?2- Non dago orain? 2- Baduzue lekurik?3- Zer jaten du? 3- Zein animalia nahi zenuke?4- Nolakoa da? 4- Zure aitak / amak nahi du? Nire lehen koadernoa euskaraz 61
 62. 62. 7. AnimaliakMARRAZKIA EGIN etxeko animalia edo gustatzen zaizuna EGIN: Nire lehen koadernoa euskaraz 62
 63. 63. 7. AnimaliakAnimalia AUKERATU eta fitxa BETEITXURA: ITXURA: ZER JATEN DU ?? ZER JATEN DU GIZAKIAREKIN ERLAZIORIK BA GIZAKIAREKIN ERLAZIORIK BA AL DU? AL DU?NON ETA NOLA BIZI DA? NON ETA NOLA BIZI DA? NOLA UGALTZEN DA? NOLA UGALTZEN DA? ZER OHITURA DITU? ZER OHITURA DITU? Nire lehen koadernoa euskaraz 63
 64. 64. 7. Animaliak JARRI animalien izenak zeure hizkuntzaz -euskaraz-gaztelaniaz-ingelesez _________________ - ______________ - Oveja - Sheep _______________ - Erlea - ________________ - _______________________________ - ________________ - ___________________ - ________________________________ - ____________________ - __________________ - ______________ __________________________________ - __________________ - _____________________ - ______________ Nire lehen koadernoa euskaraz 64
 65. 65. 7. Animaliak MUGITZENZEINTZUK MUGITZEN DIRA HONELA? IGERI EGITEN DUTENAK HEGAZ EGITEN DUTENAK KORRIKA EGITEN DUTENAK Nire lehen koadernoa euskaraz 65
 66. 66. 7. Animaliak ARRASTAKA (narraz) IBILTZEN DIRENAK Esaldi hauetatik BIRIBILDU egokia1.- Barraskiloa oso motela da. azkarra2.- Txakurra oso gaiztoa da. leiala3.- Zezena oso indartsua da. ahula4.- Zaldia oso narrasa da. dotorea5.- Elefantea nanoa da. galanta6.- Behia oso lasaia da. urduria7.- Txerria oso garbia da. garbia zikina8.- Igela urdina da. berdea Nire lehen koadernoa euskaraz 66
 67. 67. 7. Animaliak 1. AUKERATU aditza 2. ERANTZUN galdera 1.- Zein animaliak du / ditu mokoa? 2.- Zein animaliak du / ditu hegoak? 3.- Zeinek du / ditu buztana? 4.- Zeinek du / ditu hankak?NON BIZI DA? AUKERATU hitz egokia eta IDATZI dagokion esaldian Habia, zuloa, erreka, basoa eta putzua.1- Otsoa ........................... n bizi da.2- Txoria .......................... n bizi da.3- Igela ............................. n bizi da.4- Arraina ......................... n bizi da.5- Sugea ........................... n bizi da. Nire lehen koadernoa euskaraz 67
 68. 68. 7. AnimaliakHutsuneak BETE Arranoa hegaztia da. Arranoak hegoak ditu eta ________ egiten du. Arranoak begi biziak ditu eta _______gogorra du. Ostruka Afrikan bizi da. n Ostrukak __________ luze-luzea du. Ostrukak ____________ ditu, baina ostrukak ez du _________ egiten. Marrazoa ____________n bizi da. n Marrazoa animalia __________ da. Marrazoak _________ handi-handiak ditu eta ________________ jaten ditu. Hau nire txakurra da. Bere izena PIPPO da. _________ nire etxean bizi da. n _________k gitarra jotzen du. Nire lehen koadernoa euskaraz 68
 69. 69. 8.ESKOLAKO GAUZAK Nire lehen koadernoa euskaraz 69
 70. 70. 8. Eskolako gauzakHIZTEGIA Izen arruntak - arkatz(a), boligrafo(a), errotuladore(a), borragoma - liburu(a), koaderno(a), agenda - mahai(a), aulki(a), arbela, apalak, paperontzia - ordenagailu(a) Ekintza- Ekintza-aditzak IZAN: da - dira EGON: dago - daude UKAN: dugu – ditugu Koloreak Zuria – beltza – berdea – horia – urdina - gorria Adjektiboak mehea -lodia luzea -laburra berria -zaharra handia-txikia Non dago - daude? Gainean/azpian Eskuman/ezkerrean Aurrean/atzean Barruan/kanpoan Erdian Eskolan Jolastokian Ikasgelan Nire lehen koadernoa euskaraz 70
 71. 71. 8. Eskolako gauzak GURE IKASGELA Hau IKASGELA da.Gelan gauza asko daude: arbela mahaiak aulkiak liburuak eta abar. arbela, mahaiak, aulkiak,Horman arbela dago. Arbelean gelako lana zuzentzen dugu.Eskuma aldean armairua dago. Armairuko atea zabalik dago.Mahaiak gelaren erdian daude. Mahaiak eta aulkiak zuriak etaberdeak dira. Mahai gainean karpetak eta boligrafoak daude.Boligrafoak idazteko dira. Orain ikasgelan ez dago inor: ikasleak :jolastokian daude. Nire lehen koadernoa euskaraz 71
 72. 72. 8. Eskolako gauzak Galderak ERANTZUN:Zer dago gelan?.....................................................................................................Non dago arbela?..................................................................................................Armairua ezkerrean dago?....................................................................................Zein koloretakoak dira mahaiak eta aulkiak?.........................................................Mahai gainean, zer dago?.....................................................................................Zertarako dira boligrafoak?....................................................................................Badago ikaslerik gelan? ....................Non daude ? ................................................. Egia ala Gezurra?- Armairua gela erdian dago. E G- Karpetak eta boligrafoak mahai azpian daude. E G- Ikasle guztiak gelan daude. E G Nire lehen koadernoa euskaraz 72
 73. 73. 8. Eskolako gauzak OBJEKTUAK GELAKO OBJEKTUAKHau arkatza da. Arkatz hau luzea da. Arkatz hau lodia da.Hau beltza eta horia da. Arkatz hau ....................da. Arkatz hau .................. Arkatza idazteko da. Hau boligrafo urdina da. Boligrafoa idazteko da. Hau agenda da. Hau koadernoko orria da.Agendan oharrak idazten ditugu. Orrian marrak daude. Nire lehen koadernoa euskaraz 73
 74. 74. 8. Eskolako gauzakHauek koloretako arkatzak dira. Hau estutxea da.Koloretako arkatzak margotzeko dira. Estutxean arkatza, borragoma, erregela, koloretako arkatzak, boligrafoak, errotuladoreak eta abar daude. ....................... ......................... ........................ ....................... ......................... ........................ Hau mahaia da. Hau aulkia da.Mahai gainean koadernoa ipintzen dugu. Aulkia esertzeko da. Hori ezabailua da. Ezabailua arbela garbitzeko da. Nire lehen koadernoa euskaraz 74
 75. 75. 8. Eskolako gauzakHau informatika gela da.Informatika gelan ordenagailuak daude.Ordenagailu horiek zaharrak dira. Hauek apalak dira. Apaletan liburuak uzten ditugu. Hau arbela da Bart-ek arbelean idazten du. Irakasleak ere ................ idazten du. Nire lehen koadernoa euskaraz 75
 76. 76. 8. Eskolako gauzakNire lehen koadernoa euskaraz 76
 77. 77. 9.PERTSONAK Nire lehen koadernoa euskaraz 77
 78. 78. 9. PertsonakAdjektiboakHandia / txikia, lodia / argala, ilehoria / beltzarana, polita / itsusia,langilea / alferra, ona / txarra-gaiztoa, luzea /laburra, isila, liraina,lasaia, bihurria, kakanarrua, lotsagabea, eskuzabala...EsamoldeakTxiki-txikia, handi-handia,Galde-Galde-erantzunakNolakoa / Zelakoa da ...?AtazaDeskribapenak egin eredu bati jarraituz. Nire lehen koadernoa euskaraz 78
 79. 79. 9. PertsonakIRAKURRI Hau Bart Simpson da eta Springfield-ekoa da. Bart-ek buru handia eta karratua du. Bart-en begiak biribil-biribilak dira eta oso handiak, baina bere belarriak txiki-txikiak dira. Bart-ek sudur txikia du, baina bere ahoa oso handia da. Bere besoak eta hankak laburrak dira. Gorputza ez da oso handia. Azalaren kolorea horia da.Bart-en kamiseta gorria da. Prakak urdinak dira.Bere zapatilak urdinak dira.Bart mutil bihurria eta lotsagabea da. Ez zaio eskolagustatzen, baina patinetea asko gustatzen zaio. Nolakoa da Bart?Besoak: ........................................... 6Sudurra: .......................................... 5 3 2Belarriak: ........................................Hankak: .......................................... 1Begiak: ........................................... 7Burua: ............................................ 4Jantziak: ......................................... Nire lehen koadernoa euskaraz 79
 80. 80. 9. Pertsonak AUKERATUTAKO PERTSONAIA DESKRIBATU (Marrazkiak hurrengo orrian) altuaNire pertsonaia txikia da. erraldoia kakanarrua lirainaNire pertsonaia lodia da. argala potoloa luzeaIlea laburra du, gaztaina kolorekoa. lisua hori kizkurra beltz gorri karratuaAurpegi du. biribila luzanga txikiak txikiaBere begiak handiak dira. motza biziak Bere sudurra luzea da. biribilak konkorra zapia txanoaBuruan apaingarria du. kaskoa kamiseta luzeaBere alkandora laburra eta......... (kolorea) da. jertse zaharra dira. soinekoa handia prakak Nire lehen koadernoa euskaraz 80
 81. 81. 9. PertsonakNolakoak dira? Deskribatu. Hau Garfio Kapitaina da....... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... Hau Peter Pan da................ .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... Hau Panoramix da............... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... Nire lehen koadernoa euskaraz 81
 82. 82. 9. Pertsonak ASTERIX ETA OBELIXEN DESKRIBAPENAKASTERIX OBELIXTxikia eta argala da. Handia eta lodia da.Ile horia eta laburra du. Ile gorria eta luzea du.Begi.................................... Begi................................Bibote................................. Bibote........................................................................ ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ...................................... . Nire lehen koadernoa euskaraz 82
 83. 83. 9. Pertsonak DESKRIBAPENA EGITEKO PAUSOAKITXURA Zaharra, gaztea, altua, baxua, lodia, argala, sendoa,OROKORRA Liraina, ederra, narratsa, exkaxa, zaharra, gaztea Aurpegia: Aurpegia luzanga, biribila... Ilea: Ilea luzea, laburra, lisua, kizkurra, horia, beltza, gaztaina kolorekoa, gorria... Belarriak: Belarriak txikiak, biribilak, luzeak, zorrotzak.BURUA Sudurra: Sudurra zorrotza, zabala, estua, motza. Ahoa: Ahoa okerra, txikia, fina, handia. Begiak: Begiak urdinak, berdeak, argiak, beltzak. Azala: Azala zimurtua, leuna. TamainaGORPUTZA Besoak Hankak Alkandora: Alkandora zaharra, apurtua, zimurra, handia, argia, koadroduna.JANTZIAK Prakak: Prakak zabalak, motzak / laburrak, luzeak, estuak... Gona: Gona loreduna (koloreak...) Soinekoa: Soinekoa marraduna, (koloreak...) Serioa, alaia, zintzoa, lasaia, urduria, petrala, krudela,IZAERA estua, ausarta, beldurtia, bihurria...ADITZAK Da, dira, du, ditu. Nire lehen koadernoa euskaraz 83
 84. 84. 9. Pertsonak NIRE ERRETRATUA Ni.........................................naiz. Ni.........................................naiz. Nire aurpegia...........................da. Begi.........................……....ditut. Ile...................................…...dut. Nire amamaren ustez oso polita naiz. LAGUNA DESKRIBATZEN Hau ................................ da. .................... urte ditu.NOR DA NOR? Nire lehen koadernoa euskaraz 84
 85. 85. 9. Pertsonak NOR DA NOR?1 Oso txikia da. Soineko urdina du. Neska da.2 Lodia eta burusoila da. Praka urdinak eta kamiseta zuria ditu. Gizona da. Bere zapatak beltzak dira.3 Praka urdin motzak ditu eta zapatila urdinak. Mutila da, baxua da.4 Neska da, ez da altua. Soineko eta sandalia gorriak ditu eta alaia da.5 Ez da altua, ezta lodia ere. Ile urdina eta harroa du. Emakumea da. Aho eta hagin handiak ditu. Soineko berdea eta zapata gorriak ditu. Nire lehen koadernoa euskaraz 85
 86. 86. 9. PertsonakIrudi bakoitzaren azpian IDATZI umearen izena (IRAKURRI hurrengo orrialdeko testuak) Nire lehen koadernoa euskaraz 86
 87. 87. 9. Pertsonak Nik begi txikiak ditut, urdin-urdinak.Nik ile luzea daukat, horia eta kizkurra. Nik ile gorria daukat, luze-luzea.Nire jantziak zeruaren kolorea du: urdina. Nire soinekoak kolorezko loreak ditu.Begi handiak ditut. Nire zapatilak zuriak dira.Nire izena Astrid da. Ni Amaia naiz. Nire sudadera urdina da.Nik ile laburra daukat, beltz-beltza. Lepoko beltza dut eta praka koloretsuak.Nire prakak gorriak dira eta nire zapatak Ni oso-oso argala naiz.marroiak. Ile horia daukat.Nola dut izena? Nik Alex dut izena. Nire lagunek “hankaluze” esaten didate. Nik Oier dut izena.Jertse morea eta praka arrosak ditut Nire ilea horia da.jantzita. Gaur zapata beltzak jantzi ditut. Nik tente-tente daukat ilea.Ile luzea dut, baina txirikordak egin ditut. Nire sudaderak kolorezko marrak ditu.Nor naiz? Ni Oana naiz. Nik Juan David dut izena.Ni neska panpoxa naiz. Nik begi beltzak ditut eta ilea ereKolore arrosa asko gustatzen zait. beltz-beltza dut. Nire azala iluna da.Dantza ere maite-maite dut. Nire jantzi guztiak (jertsea eta prakak)Nire ilea beltza da eta bi txirikorda ditut. urdinak dira, baina zapatilak ez, nireEzpain gorri-gorriak eta lodiak ditut. zapatilak berdeak dira.Nire izena Ainara da. Nire izena Ahmed da. IPINI ZENBAKIAK: 1–2–3–4 NOR DA NOR ? 1. Mutila da. Oso pozik dago. Kamiseta gorria dauka eta ordenadorean lanean ari da. 2. Pozik dago. Lanean ari da eta bere kamiseta urdinak marra asko ditu. 3. Omar mutil jatorra da eta 9 urte ditu. Ez du kamisetarik. Omarren alkandorak karratu asko ditu. 4. Ordenadorean irakurtzen ari da. Ile beltza du eta kamiseta horia. Nire lehen koadernoa euskaraz 87
 88. 88. 9. Pertsonak EGIN ume bakoitzaren deskribapena ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Nire lehen koadernoa euskaraz 88
 89. 89. 10.GUSTATZEN ZAIT,EZ ZAIT GUSTATZEN Nire lehen koadernoa euskaraz 89
 90. 90. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenHiztegiaJakiak (ogi, zereal, egoskari...), fruta-izenak (sagar, madari, marrubi...) fruta-Koloreak, formak, zaporeak (gozo, garratz, mingots...)Eskolako arloakKirolakAsteko egunakEkintza-Ekintza-aditzakGustatzen zait / ez zait gustatzenAhal era: daiteke,Esamoldeak-(r)ik gogokoena /-(r)ik gustukoenaKontakizunerako loturak lehenengo (lehenik), ondoren, gero, azkenik... loturak: Nire lehen koadernoa euskaraz 90
 91. 91. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzen FRUTAKPlatanoa horiia, luzea eta gozoa da hor aLaranja laranja biribila eta garratza da laranja,Madaria horiia, berdea hor a berdea... eta obalatua da.Normalean gozoa da.Marrubia gorria obalatua eta txikia da. gorria,Normalean gozoa da.Sagarra horiia, berdea gorria da. hor a berdea, gorria...Formaz biribila da eta barruan hazi marroitxikiak ditu.Gozoa, garratza, mingotsa... izan daiteke.Kiwia berdea da eta azal marroia du.Formaz obalatua da eta barruan hazi beltztxiki asko ditu.Gozoa, garratza... izan daiteke.Gereziak biribil txikiak dira eta kolorezgorriak.gorriak Normalean binaka egoten dira.Zaporez gozoa da.Mahatsa biribila eta txikia da. Kolorezberdea edo morea Normalean mordoan morea.egoten da: mahats-mordoa.Zaporez gozoa da.Kokoa kanpotik marroia da eta barrutikOskola oso gogorra da.Formaz biribila da eta nahiko handia.Zaporez gozoa da.Nire lehen koadernoa euskaraz 91
 92. 92. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenGUSTATZEN ZAIZU? Zaldia asko gustatzen zait a zait. Zaldiak asko gustatzen zaizki ak zkit zki Jostailua gustatzen zait a Jostailuak gustatzen zaizki ak zkit zki Fruta EZ zait gustatzen Frutak EZ zaizki gustatzen ak zkit zki Futbola EZ zait gustatzen. a Kirolak EZ zaizki gustatzen. ak zkit zki Nire lehen koadernoa euskaraz 92
 93. 93. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenZER GUSTATZEN ZAIZU? Telebista ......................................... Liburuak ............................... ak Pizza ....................................... Gozokiak ak............................... ak Nire lehen koadernoa euskaraz 93
 94. 94. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenZein da zure ARLOrik GUSTUKOENA? Nire arlorik gustukoena matematika da. Nire arlorik gogokoena euskara da. Nire arlorik gogokoena ....................... da. Nire arlorik gogokoena .......................... da. Nire lehen koadernoa euskaraz 94
 95. 95. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenZein da zure KIROLik GUSTUKOENA? Nire kirolik gustukoena ................... da. Nire ....................... ............................... Nire ......................... ................................ Nire ........................... ................................... Nire lehen koadernoa euskaraz 95
 96. 96. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzen MENUA entsalada oilaskoa barazkiak hanburgesa pasta haragia dilistak indabak arraina arraina garbantzuakEGOSKARIAK Nire lehen koadernoa euskaraz 96
 97. 97. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenGUSTATZEN ZAIZU? BILATU irudian eta IPINI zenbakia 6. OGIA asko gustatzen zait. GARBANTZUAK eta INDABA ZURIAK ez ........................... BARAZKIAK .......................................... Niri ESNEA eta ESNEKIAK ........................................... HARAGIA asko ......................, baina ARRAINA ....................... - Eta zuri, ARRAUTZA ...........................................? - Niri bai, niri ARRAUTZA ........................, baina ketchup-arekin. Nire etxean OLIOA botatzen dute entsaladan, baina niri EZ ........................... PASTELEK azukrea dute. PASTELAK gozo-gozoak dira. PASTELAK niri asko-asko gustatzen .............. FRUTAK ..................................... GAZTA eta JOGURTak onak dira eta egunero pixka bat jan behar da. Zuri .................................................... gazta eta jogurtak? Nire lehen koadernoa euskaraz 97
 98. 98. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzen MENUA Zu “Ongijan” jatetxeko sukaldaria zara. Asteko menua PRESTATU behar duzu. ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA1- ZOPA2- ARRAINA3- PLATANOA ERREZETAK LIMOI MOUSSA EGITEKO ERREZETA OSAGAIAK: - 4 JOGURT NATURAL - 4 LIMOI - ESNE KONDENTSATUA PRESTAKETA: - Lehenengo HUSTU lau jogurt natural ontzi batean. - Ondoren BOTA lau limoiren zukua jogurtaren gainera. - Gero GEHITU esne kondentsatua kondentsatua. Potera BOTA eta NAHASTU. - Azkenean EDUKI hozkailuan ordu pare batez. ON EGIN! Nire lehen koadernoa euskaraz 98
 99. 99. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenBERRIDATZ itzazu errezetak aurreko ereduari jarraituz ANANA COCKTAILA EGITEKO ERREZETAOSAGAIAK: - 4 LIMOI - 4 ZATI ANANA - 4 KOILARAKADA AZUKRE - LITRO ETA ERDI UREREDUA: 1- Limoiak ERDIBITU eta zukua ATERA. 2- Anana ZATITU. 3- Anana-zatiak eta limoi-zukua ontzi batera BOTA eta GEHITU ura eta azukrea. 4- Ongi NAHASTU dena, hozkailuan SARTU eta ZERBITZATU. PRESTAKETA: PRESTAKETA - Lehenengo... - Ondoren... - Gero... - Azkenean... ON EGIN! Nire lehen koadernoa euskaraz 99
 100. 100. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzen LARANJA KREMA EGITEKO ERREZETAOSAGAIAK - 3 LARANJA - 5 KOILARAKADA AZUKRE - LARANJA-JOGURTA - ESNE-HAUTSA Laranja zukua egin Krema edalontzietan zerbitzatuHauek dira pausoak. Esne hautsa bota eta irabiatu Azukrea gehituORDENATU eta behean IDATZI: PRESTAKETA: PRESTAKETA - Lehenik... - Ondoren... - Gero... - Azkenean... ON EGIN! Nire lehen koadernoa euskaraz 100
 101. 101. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenDenbora pasak FRUTAK 1 2 3 5 4 7 6 8 9 12 10 13 11 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nire lehen koadernoa euskaraz 101
 102. 102. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzen JANARIAK 1 3 2 45 8 7 96 10 11 12 13 14 Z 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nire lehen koadernoa euskaraz 102
 103. 103. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzen FRUTAKA L P R O J I S A R EM A S K U L O A A T RO A T X U L U G N I MP A N G A L A A K S EM U S D D S S R A T EA B M N A S K R O I PI J T R N R B A N N IO T I D A L I K A J ÑM Z T O R R E N T I AI B U L G N S T A K EL K A S E H I L L O PM J U K E T R I P O LL U T A J N A R A L KP R O I W I K D F E SK A S T E L R T E S MA L L B S A N D I A EG R O B L I T A L B LE N M I A K L G O F OT A S D A R P U F T IS U F A R N I A A L AE K R T U I I K S D UR I T N M R G A O F UT P M I A L O T G K AY T R D P R O R F R EO S A K A I Z E R E GO M T E R M I K L O A Nire lehen koadernoa euskaraz 103
 104. 104. 10. Gustatzen zait, ez zait gustatzenZuk zer hartzen duzu?GOSALDU gosariaBAZKALDU bazkaria JAN janariaASKALDU askaria EDAN edaria AFALDU afaria Nire lehen koadernoa euskaraz 104
 105. 105. A.IKASTETXEAN KOKATZEN Nire lehen koadernoa euskaraz 105
 106. 106. Ikastetxean kokatzen- Gero nirekin etorriko zara etxera?- Bai, betiko moduan.- Non geldituko gara?- Jolastokian, ate aurrean egongo naiz.- Gero arte!- Agur! Non topatuko dituzu objektu hauek? Telefonoa, iturria, mahaia, fotokopiagailua, baloia, lorontzia, mapak, xaboia, platerak, ordenagailua, arbela, aulkia. INFORMATIKA GELAN JOLASTOKIAN PASILOAN ZUZENDARITZAN GELAN KOMUNEAN Nire lehen koadernoa euskaraz 106

×