Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bb2 1. hiztegia

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Bb2 1. hiztegia

  1. 1. hipialtza.blogspot.com margarigela.blogspot.com • DATA:…………………………………………………………………………………… • IZEN-ABIZENAK: ………………………………………………………… • HELBIDEA: ……………………………………………………………………...BIGARREN LIBURUA1.gaia: HANDIA NAIZ HIZTEGIABEGIRATU =IDATZI =PINTATU = MARGOTU =IRAKURRI =GALDETU =ERANTZUN =ESAN =EGIA =GEZURRA =EGIA IDATZI = 1
  2. 2. hipialtza.blogspot.com margarigela.blogspot.comLOTU =KANTATU =ABESTU =HITZ EGIN =ANAIA =AHIZPA =URTEA =IZEBA =OSABA =LEHENGUSUA =LEHENGUSINA =URTEBETETZEA =NEBA-ARREBAK =ANAI-ARREBAK=GURASOAK =SENARRA =EMAZTEA =SEMEA =ALABA =BERRIA =ZAHARRA = 2
  3. 3. hipialtza.blogspot.com margarigela.blogspot.comKONPROBATU:HIZTEGIA = vocabularioBEGIRATU = mirarIDATZI = escribirPINTATU =MARGOTU= pintarIRAKURRI = leerERANTZUN = contestarESAN = decirEGIA = verdadGEZURRA = mentiraEGIA IDATZI = escribir la verdadLOTU = unirKANTATU = ABESTU = cantarHITZ EGIN = hablarANAIA = hermanoAHIZPA = hermana (chica + chica)URTEA = añoIZEBA = tíaOSABA = tíoLEHENGUSUA = primoLEHENGUSINA = primaURTEBETETZEA =cumpleañosNEBA-ARREBAK =ANAI-ARREBAK = hermanos-hermanasGURASOAK =padresSENARRA = marido, esposoEMAZTEA = esposaSEMEA =hijoALABA = hijaBERRIA = nuevoZAHARRA =viejo 3
  4. 4. hipialtza.blogspot.com margarigela.blogspot.comEjercicios de memoria: 1- Vuelvo a escribir las palabras que me resultan más difíciles de recordar 2- Ahora repito en voz alta varias veces las palabras que me cuesta pronunciar bien. Intentaré no atascarme… 4

×