Lietajúci cyprián lyrics

252 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lietajúci cyprián lyrics

  1. 1. Zuzana Smatanová - Lietajúci CypriánZa bránami v nás, Behind the gateways inside us,kde pokora bdie, where humility stays awaken,nadľudskú odvahu môžeš nájsť. superhuman courage you can find.Cez brány prejsť sa len silným dá, Only strong ones can pass over these gates,tak leť na krídlach Cyprián. so fly on your wings Cyprián.Chorus: Chorus:Posledný krát sa vzniesť, For the last time to soar,na bolesť vnútri liek nájsť. to find a cure for the pain inside.Posledný krát sa vzniesť, For the last time to soar,a s pokáním v duši rásť. and grow with repentance in your soul.Na svetlo vyjsť a sám seba nájsť, To come out into the light and find yourself,uzdraviť telo i dušu od rán. to heal the body and soul from the wounds.Bez pomsty prísť a odpustiť včas, To come without revenge and forgive readily,tak leť na krídlach Cyprián. so fly on your wings Cyprián.Chorus: Chorus:Posledný krát sa vzniesť, For the last time to soar,na bolesť vnútri liek nájsť. to find a cure for the pain inside.Posledný krát sa vzniesť, For the last time to soar,a s pokáním v duši rásť. and grow with repentance in your soul.

×