Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 PERC ADÓ_bi

56 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15 PERC ADÓ_bi

 1. 1. 15 PERC ADÓ/VÁLTOZÁS ’16 Hogyan adózunk jövőre? Röviden a 2016. évi adócsomag- tervezet legfontosabb változásairól www.rendszerviz.hu 1
 2. 2. 15 PERC ADÓ/VÁLTOZÁS ’16 Bozsik István Péter H13 együttműködő partner: cégalapítás, számvitel, adózás, üzletvitel rendszervíz+ alapító, ügyvezető www.rendszerviz.hu 2
 3. 3. 15 PERC ADÓ/VÁLTOZÁS ’16 Komplex üzletviteli szolgáltatás-csomag KKV szektorban működő vagy induló vállalkozások részére egykézből, közérthetően adó és pénzügyi optimalizáció, cégjogi tanácsadás, számviteli szolgáltatások, üzleti mediáció és követeléskezelés, vállalati és üzletviteli tanácsadás, webdesign, online marketing, rendszervíz+ www.rendszerviz.hu 3
 4. 4. 15 PERC ADÓ/VÁLTOZÁS ’16 T/6636. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról T/6638. számú törvényjavaslat a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról www.rendszerviz.hu 4
 5. 5. Adóigazgatás (Art.) Szolgáltató adóhatóság Negyedévente, automatikusan értesítés pótlékmentes részletfizetés lehetőségéről, adózók kategorizálása bevallási ajánlat (SZJA) Adózó centrikus adóztatás megbízható adózó – előnyök, kockázatos adózó – hátrányok, „egyszerű” adózó – semleges. www.rendszerviz.hu 5
 6. 6. Adóigazgatás (Art.) Megbízható adózó Együttesen teljesítendő 10 feltétel – „Legyetek jók, ha tudtok!” a negyedév első napján legfeljebb 500 000 Ft nettó adótartozás, legalább 3 éves folyamatos működés, megelőző 2 évben a NAV mulasztási bírság max. az adóteljesítmény 1%-a Továbbá, a tárgyévben és az azt megelőző 5 éven belül megállapított adókülönbözet maximum az adóteljesítmény 3 %-a, nincs folyamatban NAV által indított VH eljárás , nem áll/állt csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, nem áll/állt adószám-felfüggesztés vagy adószám törlés hatálya alatt, nem áll/állt fokozott adóhatósági felügyelet alatt, nem minősülnek kockázatos adózónak. www.rendszerviz.hu 6
 7. 7. Adóigazgatás (Art.) Megbízhatóság előnyei ellenőrzés max.180 nap – ha az ellenőrzés ideje alatt is megbízható és együttműködő előbb felszólítás, csak utána lehet bírság, mulasztási- és adóbírság felső határa 50%-kal alacsonyabb, 12 havi pótlékmentes részletfizetés automatikusan az ÁFA kiutalási határidő 2017-től 45, 2018-tól 30 napra csökken www.rendszerviz.hu 7
 8. 8. Adóigazgatás (Art.) Kockázatos adózó Bármelyik feltétel, legalább 1 évig fennáll nagyösszegű adóhiánnyal rendelkezik, nagyösszegű adótartozással rendelkezik, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, ismételt üzletlezárás egy éven belül. www.rendszerviz.hu 8
 9. 9. Adóigazgatás (Art.) Mit kockáztat aki kockázatos? ellenőrzési határidő +60 nappal nő, pótlékszámítás mértéke a jegybanki kamat ötszöröse, pótlékszámítás figyelembe vehető időszaka nem csökkenthető, adóbírság és mulasztási bírság minimuma, a felső határ 50%-a, mulasztási bírság maximuma 150%-kal emelt összeg, az ÁFA kiutalás 75 napja nem csökken 2017-től sem. www.rendszerviz.hu 9
 10. 10. Adóigazgatás (Art.) ÁFA bevallás, kiutalás bevallás módja, formája nem változik kiutalási határidő jelenleg 75 nap, 2017-től 45 nap, 2018-tól 30 nap (kivéve: kockázatos adózók =75 nap) www.rendszerviz.hu 10
 11. 11. Adóigazgatás (Art.) SZJA bevallás adónyilatkozat/egyszerűsített bevallás („SÖRALÁTÉT”) megszűnik, bevallási ajánlatot ügyfélkapun keresztül küld a NAV, önbevallás és munkáltatói nyilatkozat megmarad, adóbírság, kés.pótlék adózó helyett a munkáltatóé, családi kedvezményhez a 2016 éves bevallásban kell adóazonosító jel, adóelőleghez még nem, mindenkinek küld a NAV adóazonosítót. www.rendszerviz.hu 11
 12. 12. Adóigazgatás (Art.) Adóregisztráció  cégalapításkor vizsgálják a cégképviselő adózói múltját is,  az adótartozás felső határai 15/30M Ft-ról 5/10M Ft-ra csökkennek,  kiterjed a vizsgálat a részvényesre is, ha befolyása jelentős. www.rendszerviz.hu 12
 13. 13. Adóigazgatás (Art.) EGYÉB Art változások  NAV saját kézbesítőkkel is dolgozhat,  egységes folyószámla és igazolás (adó és vám),  nem írnak elő késedelmi pótlékot 2 000 Ft alatt,  nincs kötelező ellenőrzés végelszámoláskor,  nincs kötelező jegyzőkönyv EKÁER ellenőrzéskor, ha minden OK,  feljelentésre indult vagyonosodási vizsgálatban becslés, csak bizonyítékokkal. www.rendszerviz.hu 13
 14. 14. Általános forgalmi adó – ÁFA  időszaki elszámolásnál a teljesítés ideje már nem mindig a fizetési határidő, o fő szabály: időszak utolsó napja, de inkább a kivételek alkalmazhatóak, o leginkább: időszak utolsó napjától számított 60. nap  házi sertéshús ÁFA mértéke 27% -ról 5%-ra csökken,  légitársaság nem köteles számlát adni, csak kérésre,  számlázó programok kötelező NAV adatexport funkció,  on-line pénztárgépet használok köre várhatóan bővül (taxi, konditerem, stb)  NAV figyelmeztetés ha ÁFA csalóval üzletelünk www.rendszerviz.hu 14
 15. 15. Személyi jövedelem adó (SZJA)  az SZJA 16%-ról 15%-ra csökken,  családi kedvezmény 1 gyermek: 10 000 Ft/hó, 3 vagy több gyermek: 33 000 Ft/hó (nem változott)  2 gyermek: 12 500 Ft/hó (!) és 2019-ig évente +2 500 Ft-tal emelkedik,  első házasok kedvezménye 5 000 Ft/hó 24 hónapig  adóalap kiegészítés a béren kívüli juttatásoknál 1,19 marad, o béren kívüli juttatások adóterhe: 34,5% és 49,98%-ra csökken  TB-be visszalépő mg.nyugdíj pt. tag 20% adókedvezmény,  KATA szabályai nem változtak. www.rendszerviz.hu 15
 16. 16. Személyi jövedelem adó (SZJA) Adómentes  pénzügyi intézmény felszámolása miatt kapott kárrendezés (hozam/nyereség is),  elengedett gépjármű hitel/pénzügyi lízing kötelezettség,  magáncsőd intézményében elengedett kötelezettség,  on-line kaszinójáték nyereménye (kivéve: külföldi jackpot rendszerből származó) www.rendszerviz.hu 16
 17. 17. Társadalombiztosítás (TB)  nappali tagozatos tanuló/hallgató 25 éves koráig akkor sem biztosított, ha a jogviszony szünetel,  szocho kedvezmények továbbra is 100 000 Ft-ig vehetőek igénybe,  részmunkaidőnél arányosítva, kivéve az anyasági ellátások után visszatérőnél,  EÜ szolgáltatási járulék 7 050 Ft/ hó, 235 Ft/nap  nyugdíj egyeztetés hivatalból 1955-1959-ben születettek. www.rendszerviz.hu 17
 18. 18. Egyéb adók  nincs cégautó adó/vagyonszerzési illeték elektromos autók esetén  nem kell hipa bevallást beadni, ha mentesség (adóalap 2,5M alatt) alapján 0-s lenne,  központilag a NAV részére beadható minden hipa bevallás, továbbítják,  reklámadó: nem TAO alap növelő a nyilatkozat nélküli reklám költés max.30M Ft www.rendszerviz.hu 18
 19. 19. Társasági adó  kapcsolt vállalkozás, már az ügyvezetés azonossága miatt is,  jövedelem- (nyereség) minimum alapja emelkedik,  progresszív mentesítés = külföldi jövedelem kettős adóztatásának elkerülése,  növekedési adóhitel, 3 éve működő, 5x feltétel, 2 évig halasztani lehet az adót,  sport, előadó-művészet, filmkészítés támogatása  civilek ingatlan hasznosítása vállalkozási tevékenység, ebből származó eredménye TAO alap növelő. www.rendszerviz.hu 19
 20. 20. Számvitel  egyszerűsített éves beszámoló határértékei több mint kétszeres értékre emelkedtek,  létszám továbbra is 50 fő,  mérleg  jelentős tulajdoni részesedés 20+% (mérlegsorokon átvezetni)  nincs mérleg szerinti eredmény (adózott eredmény váltja)  eredmény-kimutatásból eltűnnek  rendkívüli bevételek/ráfordítások (átsorolni: pénzügyibe vagy egyébbe)  mérleg szerinti eredmény (adózott eredmény váltja)  fizetett osztalékkal kapcsolatos sorok www.rendszerviz.hu 20
 21. 21. Számvitel  osztalék o évente 1x a beszámoló elfogadásakor lehet dönteni osztalékfizetésről, o folyó évi tételként kell könyvelni, nem évvégén, o kapott, jóváhagyott osztalék emeli az osztalékfizetési korlátot, o osztalék előleg fizetés szabályai nem változtak,  számlarend, számlatükör o jelentős tulajdoni részesedés, o rendkívüli tételek megszűnése, o mérleg szerinti eredmény helyett, adózott eredmény www.rendszerviz.hu 21
 22. 22. Számvitel  számviteli politikában rendezni o jelentős kategória, o kivételes nagyságú/előfordulású tételek (sok/ritka) o osztalék elszámolás módja o új (jelentős tul.rész) és törölt (msze) mérlegsorok o törölt eredmény-kimutatás sorok (rendkívüli eredmény, msze, osztalék) o kiegészítő melléklet új kötelező tartalma www.rendszerviz.hu 22
 23. 23. Új PTK miatti változások  hatályba lépés 2014. március 15.  átfogóbb tartalom: családjog, gazdasági társaságok  határozni kell az új PTK szerinti tovább működésről,  Kft törzstőke minimuma 3 Millió Ft-ra emelkedik, határidő: 2016. március 15. (+30nap),  mi a menete? www.rendszerviz.hu 23

×