Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Personel Özlük İşleri & İş Dünyası Kanuni
Uygulamalar, İstanbul 2012
İnsan	
  Kaynakları	
  Micro	
  MBA	
  Eği4mi	
  
ibs...
İŞYERİ AÇILIŞI
(4857. Md. 3)
•  İş yeri faaliyete geçmeden SGK dan iş
yeri sicil numarası alımı ve çalışılacak kişi
sayısı...
İŞYERİ AÇILIŞ
•  Çalışma Bakanlığı Bildirimi;
5838 Sayılı Kanuna Göre SGK ya yapılan
bildirim Yeterlidir !
ESKİ UYGULAMA
S...
İŞYERİ	
  AÇILIŞ	
  KRİTİK	
  NOKTALAR	
  
•  SGK açılışında belirtilen kişi sayısının tam
tutturulması. Aksi halde İ.P.C....
ÇALIŞMA ŞARTLARININ
DÜZENLENMESİ
•  Haftalık Çalışma Saati 45 NET. ( 4857 Md. 63 )
Haftanın çalışma günlerine eşit olarak ...
ÇALIŞMA ŞARTLARININ
DÜZENLENMESİ	
  
•  Çalışma saatlerinden Sayılan Haller
– Görevlendirme Usulu Yolda Geçen Süreler
– İŞ...
GECE ÇALIŞMALARI &
POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA	
  
– 20:00 – 06:00 ARASINDAKİ GECE DÖNEMİ
ÇALIŞMA DÖNEMİDİR.
– 7,5 SAATTEN FA...
İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ
•  İşgören ile İşverenin Resmi olarak
başlayan birlikteliği
2 Boyutu var
•  Sosyal Güvenlik Sisteminde...
SGK	
  İşlemleri	
  
İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT
1 ) İŞVEREN servisinden işlemlerin
yapılması
2 ) SSK butonunu seçiniz.
3 ) Doğru İşyeri Kodu ! Ö...
İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT	
  
İşe giriş Tarihi Muhakkak 1 gün sonrası.
Sigorta Kolu Seçimi – Tüm Sigorta Kolları yada
Emek...
İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT	
  
•  İnşaat işlerinde aynı gün işe bildirim yapılabilir.
•  Pazartesi İşe Başlayanların bildir...
PERSONEL	
  ÖZLÜK	
  DOSYASI	
  
(	
  4857	
  	
  Md.	
  75	
  )	
  	
  
Standart Olarak Bulunması Gerekenler
4 Adet vesik...
PERSONEL	
  ÖZLÜK	
  DOSYASI	
  
(	
  4857	
  	
  Md.	
  75	
  )	
  	
  
Özel Şartlara Bağlı Bulunması Gereken Evraklar
Ba...
PERSONEL	
  ÖZLÜK	
  DOSYASI	
  
(	
  4857	
  	
  Md.	
  75	
  )	
  	
  
İŞTEN AYRILAN PERSONELİN ÖZLÜK DOSYASI EVRAKLARI
...
İş	
  Sözleşmeleri	
  
Standart Bir Sözleşmenin Bölümleri
•  TANIMLAR ; TARAFLAR , İŞİN KONUSU
•  ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ
•  ...
İŞ	
  SÖZLEŞMELERİ	
  
BELİRSİZ / BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
İş sözleşmesinin belli bir süreye bağlı olarak yapılması be...
İŞ	
  SÖZLEŞMELERİNDE	
  DİKKAT	
  
•  TEBLİGAT ADRESİ ÖNEMLİ
•  CEZAİ ŞARTLARIN BAĞLAYICILIĞI YOK.
•  BÖLGESEL ORGANİZASY...
FAZLA	
  ÇALIŞMA	
  UYGULAMALARI	
  
(md.	
  41-­‐44-­‐46)	
  
•  Calışanın onayı olmadan fazla mesaiye kalamazlar.
•  Yıl...
FAZLA	
  ÇALIŞMA	
  muvafakat	
  namesi	
  
FAZLA	
  ÇALIŞMA	
  ÜCRETLENDİRMESİ	
  
•  Bayram calışması , 1 yevmiye
•  Hafta Tatili Ücreti = ( yedi günde 24 saat kesi...
YILLIK	
  İZİN	
  UYGULAMALARI	
  
YILLIK İZİN HAKLARI
Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
...
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir
veya çeşitli işyerlerinde ç...
Puantaj	
  Örnekleri…	
  
Standart Puantaj Tablosu Mayıs
Normal Çalışma 26
Hafta Tatili 4
Ücretsiz İzin 0
Ücretli İzin 0
İ...
Puantaj bilgisi , birim ücret ile carpılarak kişinin hak edişleri hesaplanır. BORDRO lanır.
Ücrete fazla calışmalar, ek öd...
 
SOSYAL	
  GÜVENLİK	
  KURUMU	
  PRİMLERİ	
  İŞCİ	
  ÜZERİNDEN	
  
SGK Primi İşci ; % 14 Brüt Ücret üzerinden
İşsizlik Si...
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ İŞCİ SORUMLULUĞUNDA.
SGK Primine Esas Taban Ücret = 837 TL ( halk adıyla Asgari Ücret )
SGK P...
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ İŞVEREN SORUMLULUĞU
İLK BASAMAK % 19,5 . KURUMUN TEHLİKE SINIFINA GÖRE BU RAKAM % 25 E KADAR ...
GELİR VERGİSİ MATRAHI
BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN SGK İŞÇİ PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA
ULAŞILAN RAKAM...
•  FAZLA MESAİ TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ , Gelir vergisi ve Damga vergisi
•  İKRAMİYE PRİM TUTARLARI SGK primi iş...
ÜCRET	
  HESAP	
  PUSULASI	
  
•  Gelir vergisi üzerinden sağlanan indirimdir.
•  Kişinin Aile Durumu Bildirimi kayıtlarına göre hesaplanır.
•  Bireysel ...
AGİ	
  	
  
Yüzde Oranı
ASGARİ ÜCRET 796,5MÜKELLEFİN KENDİSİ İÇİN 50%
YILLIK ASGARİ ÜCRET 9558EŞ 10%
1. Çocuk 7,5%
2. Çocuk 7,5%
3. Ço...
BRÜT ÜCRET 900
ÇALIŞMA GÜN SAYISI YASAL KESİNTİLER
NORMAL ÇALIŞMA 26 SGK PRİMİ İŞÇİ 14% 142,8 A
HAFTA TATİLİ 4 İŞSİZLİK PR...
ÇALIŞANIN KUSURUNDAN DOLAYI ÜCRET KESECEKSEK
SÖZLEŞMEDE MUHAKKAK OLMALI
2 GÜNLÜK KAZANÇTAN FAZLASI OLMAZ.
KESİNTİLER YAPIL...
DENEME SÜRESİ İÇİNDE FESİHLER
İŞVEREN TARAFINDAN SÜRELİ FESİH
İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH
İŞÇİ TARAFINDA...
DENEME SÜRESİ İÇİNDE FESİHLER
7 VE 22 HAFTA İÇİNDE DEĞERLENDİRME FORMLARININ OLMASI
6. AY DOLMADAN 2. BİR DEĞERLENDİRME YA...
İŞVEREN TARAFINDA
•  Fesihin geçerli bir sebebe dayandırılması . ( madde 18 ) ( Disiplin suçları yada
Performans nedenleri...
Çalışma	
  koşullarında	
  değişiklik	
  ve	
  iş	
  sözleşmesinin	
  feshi	
  (	
  MADDE	
  22	
  )	
  	
  
•  Çalışma Ko...
MADDE 25 .
AŞAĞIDAKİ SEBEPLER KAPSAMINDA İŞVEREN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI KULLANIR .
•  SAĞLIK SEBEPLERİ
•  İYİ ...
-­‐	
  Derhal	
  fesih	
  hakkını	
  kullanma	
  süresi	
  
MADDE	
  26.	
  -­‐	
  24	
  ve	
  25	
  inci	
  maddelerde	
 ...
Yeni	
  iş	
  arama	
  izni	
  
MADDE	
  27.	
  -­‐	
  Bildirim	
  süreleri	
  içinde	
  işveren,	
  işçiye	
  yeni	
  bir...
SÜRELİ FESİH
•  İhbar önel süresi öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunmak süreti ile iş
akdini sonlandırır.
•  İhbar ...
Madde 24 .
•  Süresi	
  belirli	
  olsun	
  veya	
  olmasın	
  işçi,	
  aşağıda	
  yazılı	
  hallerde	
  iş	
  sözleşmesin...
•  SÖZCÜK OLARAK YANLIŞ
•  FESİH TEK TARAFLI BİR EYLEMDİR.
•  KARŞILIKLI FESİH OLMAZ .
•  ARADA YENİ AKİD GERÇEKLEŞTİRİLİR...
Kök Ücret ( ÇIPLAK MAAŞ )
+
Yan ödemeler = tüm ikramiyeler , tüm tazminatlar , tüm ayni yardımlar ve ek
haklar.( SÜREKLİLİ...
DÖNEMLER	
  İTİBARİYLE	
  KIDEM	
  TAZMİNATI	
  TAVANI	
  
UYGULAMA	
  DÖNEMİ	
   TUTARI	
  
01.01.2011	
  -­‐	
  30.06.20...
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN , BELİRLENEN İHBAR ÖNELİ İLE
HESAPLANIR
GÜNLÜK GİYDİRİLMİŞ ÜCRET = AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRET / 3...
 İşçinin	
  işverenden	
  izin	
  almaksızın	
  veya	
  haklı	
  bir	
  sebebe	
  dayanmaksızın	
  ardı	
  ardına	
  iki	
...
•  KİŞİNİN İSTİFA YAZISI – EMEKLİLİK İÇİN
•  SİGORTALI HESAP FİŞİ DOLDUR ONAYLA.
•  ÇALIŞAN SİGORTADAN YAŞLILIK AYLIĞI ALI...
•  SGK	
  Primi	
  İŞVEREN	
  %	
  19,5	
  
•  İşsizlik	
  SİGORTASI	
  %	
  2	
  	
  
•  Toplam	
  MALİYETİ	
  verir.	
  ...
•  E	
  BİLDİRGE	
  VERİLİR.	
  
•  İŞTEN	
  ÇIKIŞLAR	
  BİLDİRİLİR.	
  (	
  10	
  GÜN	
  	
  
İÇERİSİNDE	
  )	
  İAB	
  F...
•  Her	
  ayın	
  23	
  ü	
  son	
  	
  gün.	
  	
  
•  SGK.gov.tr	
  üzerinden.	
  	
  
•  Dosya	
  aktarım	
  manlğı	
  ...
E	
  BİLDİRGE	
  İŞLEMLERİ	
  
•  Eksik	
  Gün	
  Bildirim	
  Formu	
  	
  Ek	
  10	
  
•  50	
  Personel	
  üzerinde	
  kişi	
  çalışırsa	
  iş	
  yerin...
•  Muhakkak	
  zaman	
  	
  planınız	
  olsun.	
  
•  İşlerin	
  	
  hem	
  devlet	
  taraqnda	
  	
  hem	
  de	
  çalışan...
 
	
  
	
  
	
  
İnsan	
  Kaynakları	
  Micro	
  MBA	
  Eği4mi	
  
ibsturkiye.com	
  
444	
  5	
  427	
  
h@p://www.ibstur...
Personel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
Personel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Personel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi

5,634 views

Published on

İnsan Kaynakları üzerine Micro düzeyde MBA yapma imkanı sunan Istanbul Business School'dan Personel ve Özlük işleri üzerine detaylı ve bilgilendirici bir sunum.

http://www.ibsturkiye.com/sertifika-programlari/insan-kaynaklari-yonetimi-mikro-mba

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Personel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi

 1. 1. Personel Özlük İşleri & İş Dünyası Kanuni Uygulamalar, İstanbul 2012 İnsan  Kaynakları  Micro  MBA  Eği4mi   ibsturkiye.com   444  5  427   h@p://www.ibsturkiye.com/ser4fika-­‐programlari/ insan-­‐kaynaklari-­‐yone4mi-­‐mikro-­‐mba
 2. 2. İŞYERİ AÇILIŞI (4857. Md. 3) •  İş yeri faaliyete geçmeden SGK dan iş yeri sicil numarası alımı ve çalışılacak kişi sayısı bildirimi. 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu) İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri Vergi Levhası E-Bildirge Şifre Teslimini Almaya yetkili Kişinin Vekaleti Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi Müdür imza sirküleri Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi İş ihaleli ise İhale Makamı ile Yüklenici arasındaki Sözleşme Örneği
 3. 3. İŞYERİ AÇILIŞ •  Çalışma Bakanlığı Bildirimi; 5838 Sayılı Kanuna Göre SGK ya yapılan bildirim Yeterlidir ! ESKİ UYGULAMA SGK numarası alındıktan sonra 30 gün içerisinde ( takvim Günü ) Çalışma Bölge Müdürlüğü
 4. 4. İŞYERİ  AÇILIŞ  KRİTİK  NOKTALAR   •  SGK açılışında belirtilen kişi sayısının tam tutturulması. Aksi halde İ.P.C. Kişi Sayısı X A.Ü. •  30 Gün geriye işe giriş. •  Çalışma Bakanlığına bildirimde 30 gün . •  Aksi halde kişi sayısıx100 TL – Tehlikeli İşler Kişi Sayısı X 1000 TL , Muvazaalı tespitlerde Kişi SayısıX10.000 TL . Düzeltme olmazsa her ay için aynı miktar. ( 4857 Md. 98 )
 5. 5. ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ •  Haftalık Çalışma Saati 45 NET. ( 4857 Md. 63 ) Haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünür. •  Telafi Çalışması; zorunlu nedenle iş durursa . İşveren 2 ay içinde bu sürenin telafisini isteyebilir. ( 4857 Md. 64 ) •  Günlük Çalışma ve Bitiş Saatleri.İşyerinin görülebilir bir noktasında çalışanlara duyurunun yapılması gereklidir.( 4857 Md. 67 )
 6. 6. ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ   •  Çalışma saatlerinden Sayılan Haller – Görevlendirme Usulu Yolda Geçen Süreler – İŞ görmek üzere beklenen süreler – İşveren tarafından başka bir yere gönderim neticesinde geçen zaman
 7. 7. GECE ÇALIŞMALARI & POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA   – 20:00 – 06:00 ARASINDAKİ GECE DÖNEMİ ÇALIŞMA DÖNEMİDİR. – 7,5 SAATTEN FAZLA OLAMAZ. – GECE ÇALIŞMASI VARSA 2 YILDA BİR SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRILIR. – RAPORLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. – POSTA DEĞİŞİMİ YAPILDIĞINDA İKİ POSTA ARASINDA 11 SAAT GEÇMESİ ŞARTTIR.
 8. 8. İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ •  İşgören ile İşverenin Resmi olarak başlayan birlikteliği 2 Boyutu var •  Sosyal Güvenlik Sisteminde Kayıt Oluşturulması •  Personel Özlük haklarının takibi için dosyalama yapılması.
 9. 9. SGK  İşlemleri  
 10. 10. İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT 1 ) İŞVEREN servisinden işlemlerin yapılması 2 ) SSK butonunu seçiniz. 3 ) Doğru İşyeri Kodu ! Önemli 4 ) TC kimlik Numarası Muhakkak Bilinmeli.
 11. 11. İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT   İşe giriş Tarihi Muhakkak 1 gün sonrası. Sigorta Kolu Seçimi – Tüm Sigorta Kolları yada Emeklilik için ayrı seçim . Kısmı Süreli Çalışan ise DİKKAT İŞ Kolu seçimi Dosya Numarası Meslek Adı = E bildirge de Mecburi Tutulmuştur. Sigortalı Görev Kodu
 12. 12. İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT   •  İnşaat işlerinde aynı gün işe bildirim yapılabilir. •  Pazartesi İşe Başlayanların bildirimleri de aynı gün yapılabilir. •  Emekli İşe Girişinde SGDP tabi seçim yapılmaz ise aksi durumda Tüm Sigorta Kolları seçilirse Emekli Maaşlarında Kesinti Meydana Gelir. •  Açılan İş Yerinde Alt İŞVEREN varsa bu firmanın elemanlarının işe girişi bir gün önceden yapılmalıdır.Aksi Durumda Kişi Başı 1 Asgari Ücret •  Meslek KODLARI Muhakkak bildirim •  1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRİM KANUNA GÖRE YENİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA 3 GÜN İÇİNDE KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİMİ
 13. 13. PERSONEL  ÖZLÜK  DOSYASI   (  4857    Md.  75  )     Standart Olarak Bulunması Gerekenler 4 Adet vesikalık fotoğraf Sağlık Raporu İkametgâh İlmühaberi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Adli Sicil Kaydı Diploma fotokopisi Yıl içinde ödenen kümülatif Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı Kan Grubu Kartı Evli Personelin evlilik cüzdanı fotokopisi . Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler İş Başvuru formu, Referansları ve CV" si 4857 / 28. Madde Eski İşyeri Çalışma Belgesi İş Kanunu gereği hizmet akdi Aile Durum Bildirim Formu Asgari Geçim İndirimi taaahütnamesi Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı, Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti, Kullanım Amaçlı Malzeme / demirbaş Teslim Tutanakları
 14. 14. PERSONEL  ÖZLÜK  DOSYASI   (  4857    Md.  75  )     Özel Şartlara Bağlı Bulunması Gereken Evraklar Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor. ( Gıda Sektörü – PORTÖR – Ağır Sanayi İŞİTME ÖLÇÜMLERİ ) Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi, Özürlü İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı, Özürlü işçi için İş Kur müracaat kayıt evrakı, Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı, İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı. Şoför işçi için ehliyet fotokopisi yada özel ehliyet gerektiren bir iş için gereken ehliyet srtifika yeterlilik belgesi ( SRC BELGELERİ )
 15. 15. PERSONEL  ÖZLÜK  DOSYASI   (  4857    Md.  75  )     İŞTEN AYRILAN PERSONELİN ÖZLÜK DOSYASI EVRAKLARI Sözleşmesi iş kanununun 17 ve 29. maddesine göre fesh edilen işçiye; aynı nitelikte personel ihtiyacı durumunda gönderilen davet yazısı, İşçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanaklar, İşten ayrılan işçi için İş Kur"a verilen İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)
 16. 16. İş  Sözleşmeleri   Standart Bir Sözleşmenin Bölümleri •  TANIMLAR ; TARAFLAR , İŞİN KONUSU •  ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ •  ÇALIŞMA ŞARTLARI ; İŞE BAŞLAMA ZAMANI , DENEME SÜRESİ ÇALIŞMA SÜRESİ , FAZLA MESAİ UYGULAMALARI VE ÜCRETLERİ , İZİN UYGULAMALARI •  İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ •  SIR SAKLAMA KOŞULLARI VE REKABET ŞARTLARI •  SÖZLEŞMEDE OLMAYAN KONULAR HAKKINDA •  TEBLİGAT •  UYUŞMAZLIK HALLERİ
 17. 17. İŞ  SÖZLEŞMELERİ   BELİRSİZ / BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İş sözleşmesinin belli bir süreye bağlı olarak yapılması belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi arasında ayrımı oluşturur. Belirli süreli Sözleşme iki defa yenilerseniz belirsiz süreli sözleşme olur. DİKKAT.   KISMI / TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞ Sözleşmesinde tam zamanlı haftalık calışma saatinden daha az calısma söz konusu ise kısmi süreli iş sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmenin calışma koşulları maddesinde haftalık calışma süresi belirtilmelidir.
 18. 18. İŞ  SÖZLEŞMELERİNDE  DİKKAT   •  TEBLİGAT ADRESİ ÖNEMLİ •  CEZAİ ŞARTLARIN BAĞLAYICILIĞI YOK. •  BÖLGESEL ORGANİZASYONLARDA GÖREVLENDİRME SECENEĞİ MUHAKKAK BELİRTİLSİN. •  REKABET VE TİCARİ SIR KAVRAMI DOĞRU TANIMLANSIN •  İMZA TARİHİNİ İŞE GİRİŞ İLE UYUMLU OLSUN •  SÖZLEŞME İLE BELİRLENMEYEN KONULAR İCİN MUHAKKAK REFERANS GÖSTERİN. •  TEMEL KURAL HİC BİR SÖZLEŞME KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ.
 19. 19. FAZLA  ÇALIŞMA  UYGULAMALARI   (md.  41-­‐44-­‐46)   •  Calışanın onayı olmadan fazla mesaiye kalamazlar. •  Yılda 270 saatten fazla olamaz. •  Telafi calışması fazla mesaiden sayılmaz . •  Fazla Sürelerle Calışma ; Haftalık calışma 45 saatin altında ise , 40 – 45 arasındaki calısma saati fazla sürelerle calışma olarak adlandırılır. •  Telafi calısması günlük 3 saatten fazla olmaz. •  Denkleştirme yapılır. Fazla Calışma icin 1 saat = 1,5 saat , Fazla sürelerle calışma icin 1 saat = 1 Saat 15 Dk ( serbest Zamandır ) SKT si 6 aydır.
 20. 20. FAZLA  ÇALIŞMA  muvafakat  namesi  
 21. 21. FAZLA  ÇALIŞMA  ÜCRETLENDİRMESİ   •  Bayram calışması , 1 yevmiye •  Hafta Tatili Ücreti = ( yedi günde 24 saat kesintisiz ücretli izin ) Calışırsan bir yevmiye daha •  Fazla Calışma = saat ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi ile hesaplanır. •  Fazla Sürelerle calışma = Normal saat ücretinin % 25 zamlı ödenmesi ile hesaplanır.
 22. 22. YILLIK  İZİN  UYGULAMALARI   YILLIK İZİN HAKLARI Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
 23. 23. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır Emekli olunsa da izin kıdemi devam eder. Askere gidip gelirseniz izin kıdemi devam eder. İstifa ederseniz kıdeminiz sonlanır. İşten ayrılırken izin paraya dönüşür . Yıllık İzin 10 günden az süreye bölünemez YILLIK  İZİN  UYGULAMALARI  
 24. 24. Puantaj  Örnekleri…   Standart Puantaj Tablosu Mayıs Normal Çalışma 26 Hafta Tatili 4 Ücretsiz İzin 0 Ücretli İzin 0 İstirahat 0 Fazla Çalışma 1 Genel tatil Çalışma 2 Mayıs Ayında izin kullanmayan bir calışan.1 gün Hafta ici Mesai , 1 Mayıs ta ve 19 Mayıs da calışmış Puantaj Tablosu Mayıs Normal Çalışma 24 Hafta Tatili 4 Ücretsiz İzin 0 Ücretli İzin 0 İstirahat 3 Fazla Çalışma 1 Genel tatil Çalışma 2 Mayıs Ayında 3 gün istirahat eden bir calışan.1 gün Hafta ici Mesai , 1 Mayısta ve 19 Mayıs da calışmış
 25. 25. Puantaj bilgisi , birim ücret ile carpılarak kişinin hak edişleri hesaplanır. BORDRO lanır. Ücrete fazla calışmalar, ek ödemeler , dahil edilir. Bordro üzerinde. Kişi bilgi , TCK numarası , Calıştığı gün sayısı , Ücreti , Fazla Calışma Ücretleri , Ek Kazanclar , Sgk Primleri , İşsizlik Primi , Gelir Vergisi tutarı , Asgari Gecim İndirimi ,Damga Vergisi Tutarı ve ödenen rakam tutarı olmak zorundadır. PUANTAJDAN    BORDROYA  GEÇİŞ    
 26. 26.   SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU  PRİMLERİ  İŞCİ  ÜZERİNDEN   SGK Primi İşci ; % 14 Brüt Ücret üzerinden İşsizlik Sigortası % 1 Brüt Ücret Üzerinden Brüt Ücret 1000 TL ise SGK Primine Esas Taban Ücret = 796 ,5 TL ( halk adıyla Asgari Ücret ) SGK Primine Esas Tavan Ücret = Taban Ücret x 6,5 ( halk adıyla ssk tavanı ) ÜCRET  HESAPLANMASI  BORDROLAMA   İŞVEREN MALİYETİ (  +  )     İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN (  +  )     SGK PRİMİ İŞVEREN     BRÜT ÜCRET (  -­‐  )     SGK PRİMİ (  -­‐  )     İŞSİZLİK PRİMİ İŞCİ     GELİR VERGİSİ MATRAHI (  -­‐  )     GELİR VERGİSİ (  -­‐  )     DAMGA VERGİSİ     NET ÜCRET BRÜT ÜCRET 1000 SGK İŞCİ PRİMİ 14% 140 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 1% 10 GELİR VERGİSİ MATRAHI 850
 27. 27. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ İŞCİ SORUMLULUĞUNDA. SGK Primine Esas Taban Ücret = 837 TL ( halk adıyla Asgari Ücret ) SGK Primine Esas Tavan Ücret = Taban Ücret x 6,5 ( halk adıyla ssk tavanı ) ÜCRET  HESAPLANMASI  BORDROLAMA   BRÜT ÜCRET 6000 SGK İŞCİ PRİMİ 14% 761,67 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 1% 54,40 GELİR VERGİSİ MATRAHI 5183,93
 28. 28. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ İŞVEREN SORUMLULUĞU İLK BASAMAK % 19,5 . KURUMUN TEHLİKE SINIFINA GÖRE BU RAKAM % 25 E KADAR ULAŞABİLİR. ÜCRET  HESAPLANMASI  BORDROLAMA   İŞVEREN MALİYETİ 1215 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 2% 20 SGK İŞVEREN PRİMİ 19,5% 195 BRÜT ÜCRET 1000 SGK İŞCİ PRİMİ 14% 140 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 1% 10 GELİR VERGİSİ MATRAHI 850 İŞVEREN MALİYETİ 7113,2 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 2% 103,55 SGK İŞVEREN PRİMİ 19,5% 1009,6 BRÜT ÜCRET 6000 SGK İŞCİ PRİMİ 14% 724,82 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 1% 51,773 GELİR VERGİSİ MATRAHI 5223,4
 29. 29. GELİR VERGİSİ MATRAHI BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN SGK İŞÇİ PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA ULAŞILAN RAKAM GELİR VERGİSİ MATRAHIDIR.   ÜCRET  ÜZERİNDEN  GELİR  VERGİSİ   İŞVEREN MALİYETİ 1215 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 2% 20 SGK İŞVEREN PRİMİ 19,5% 195 BRÜT ÜCRET 1000 SGK İŞCİ PRİMİ 14% 140 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 1% 10 GELİR VERGİSİ MATRAHI 850 İŞVEREN MALİYETİ 7113,2 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 2% 103,55 SGK İŞVEREN PRİMİ 19,5% 1009,6 BRÜT ÜCRET 6000 SGK İŞCİ PRİMİ 14% 724,82 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ 1% 51,773 GELİR VERGİSİ MATRAHI 5223,4
 30. 30. •  FAZLA MESAİ TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ , Gelir vergisi ve Damga vergisi •  İKRAMİYE PRİM TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ , Gelir vergisi ve Damga vergisi •  SOSYAL YARDIM TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ , Gelir vergisi ve Damga vergisi •  AYNİ YARDIM TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ , Gelir vergisi ve Damga vergisi •  YEMEK BEDELLERİ ( BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENEN TUTARA KARAR ARTI MALİYETSİZ.) •  YOL BEDELLERİ SGK primi işsizlik PRİMİ , Gelir vergisi ve Damga vergisi •  KIDEM TAZMİNATLARI - DAMGA VERGİSİ •  İHBAR TAZMİNATLARI GELİR VERGİSİ – DAMGA VERGİSİ BORDRO  GELİR  KALEMLERİ  
 31. 31. ÜCRET  HESAP  PUSULASI  
 32. 32. •  Gelir vergisi üzerinden sağlanan indirimdir. •  Kişinin Aile Durumu Bildirimi kayıtlarına göre hesaplanır. •  Bireysel vergi hesabında hata oluşturacağı için çalışandan ortaya çıkacak durumlar için A G İ Taahhütnamesi alınmalıdır. ASGARİ  GEÇİM  İNDİRİMİ  
 33. 33. AGİ    
 34. 34. Yüzde Oranı ASGARİ ÜCRET 796,5MÜKELLEFİN KENDİSİ İÇİN 50% YILLIK ASGARİ ÜCRET 9558EŞ 10% 1. Çocuk 7,5% 2. Çocuk 7,5% 3. Çocuk 5% 4. Çocuk 5% 5. Çocuk 5% İndirim Yüzdesi yukarı daki oranların toplamına göre hesaplanır Asgari Geçim İndirim Matrahı (9.558 x % 67,5) 6.451,15 TL Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (6.451,15 x %15) 967,75 TL Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (967,75: 12) 80,65 TL ASGARİ  GEÇİM  İNDİRİMİ   HESAPLANMASI  
 35. 35. BRÜT ÜCRET 900 ÇALIŞMA GÜN SAYISI YASAL KESİNTİLER NORMAL ÇALIŞMA 26 SGK PRİMİ İŞÇİ 14% 142,8 A HAFTA TATİLİ 4 İŞSİZLİK PRİMİ İŞÇİ 1% 10,2 B GENEL TATİL MESAİSİ 1 GELİR VERGİSİ MATRAHI 867 FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ 2 GELİR VERGİSİ ( AGİ ÖNCESİ ) % 15-% 30 130,05 ÜCRETSİZ İZİN 0 DAMGA VERGİSİ 0,66% 5,7222 C İSTİRAHAT 0 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 59,74 HAKEDİŞ GELİR VERGİSİ ( AGİ SONRASI ) 70,31 D NORMAL ÇALIŞMA 780 HAFTA TATİLİ KARŞILIĞI 120 TOPLAM YASAL KESİNTİLER A+B+C+D 229,0322 GENEL TATİL KARŞILIĞI 30 DİĞER KESİNTİLER FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ KARŞILIĞI 90 MAAŞ AVANSI HAK EDİŞLER TOPLAMI 1020 PERSONEL BORCU KIDEM TAZMİNATI HACİZ İCRA İHBAR TAZMİNATI NET ÜCRET 790,9678 ÖRNEK  MAAŞ  HESAPLAMA  
 36. 36. ÇALIŞANIN KUSURUNDAN DOLAYI ÜCRET KESECEKSEK SÖZLEŞMEDE MUHAKKAK OLMALI 2 GÜNLÜK KAZANÇTAN FAZLASI OLMAZ. KESİNTİLER YAPILIR. T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA MERKEZ ŞUBESİ HESAP NO : 38775369 – 505 NOLU HESABA YATAR . BU PARA İŞÇİLERİN EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLERİ İÇİN KULLANILIR ÜCRET  KESİNTİLERİ  
 37. 37. DENEME SÜRESİ İÇİNDE FESİHLER İŞVEREN TARAFINDAN SÜRELİ FESİH İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH İŞÇİ TARAFINDAN FESİH SÜRELİ FESİH İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESİH KARŞILIKLI FESİH ( YENİ MODA ) İŞ  AKDİNİN    FESHİ  
 38. 38. DENEME SÜRESİ İÇİNDE FESİHLER 7 VE 22 HAFTA İÇİNDE DEĞERLENDİRME FORMLARININ OLMASI 6. AY DOLMADAN 2. BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI . ( 4857 / 15 / Deneme Süresi İçinde Fesih ) ÖNEMLİ : 6 AYDAN SONRA İŞ GÜVENCESİ İŞ  AKDİNİN  DENEME  SÜRESİ  İÇİNDE   FESHİ  
 39. 39. İŞVEREN TARAFINDA •  Fesihin geçerli bir sebebe dayandırılması . ( madde 18 ) ( Disiplin suçları yada Performans nedenlerinde savunma almadan işlem geçersizdir ) •  İhbar Önel Süresinin Kullandırılması ya da tazmin edilmesi ( Madde 17 ) a)  İşi  all  aydan  az  sürmüş  olan  işçi  için,  bildirimin  diğer  tarafa  yapılmasından  başlayarak  iki   hapa  sonra,   b)     İşi  all  aydan  birbuçuk  yıla  kadar  sürmüş  olan  işçi  için,  bildirimin  diğer  tarafa  yapılmasından   başlayarak  dört  hapa  sonra,   c)  İşi  birbuçuk  yıldan  üç  yıla  kadar  sürmüş  olan  işçi  için,  bildirimin  diğer  tarafa  yapılmasından                   başlayarak  all  hapa  sonra,   d)  İşi  üç  yıldan  fazla  sürmüş  işçi  için,  bildirim  yapılmasından  başlayarak  sekiz  hapa  sonra,     •  Kıdem tazminatı ödemesinin gerçekleştirilmesi. ( 1475 Sayılı Kanuna Göre Düzenleme devam etmektedir. ) •  Geçersiz sebeple fesihin sonuçları = ( Madde 21 ) –  işveren,  işçiyi  bir  ay  içinde  işe  başlatmak  zorundadır   –  işçiye  en  az  dört  aylık  ve  en  çok  sekiz  aylık  ücre4  tutarında  tazminat  ödemekle  yükümlü  olur.   İŞ  AKDİNİN    FESHİNDE  USUL  
 40. 40. Çalışma  koşullarında  değişiklik  ve  iş  sözleşmesinin  feshi  (  MADDE  22  )     •  Çalışma Koşulları değişir •  İşçiye Yazılı Bildirilir •  İşçi Kabul etmezse iş akdi fesih için geçerli sebep oluşmuştur. •  Kıdem ve ihbar tazminat hak edişi mevcuttur. İŞ  AKDİNİN    FESHİNDE  USUL  
 41. 41. MADDE 25 . AŞAĞIDAKİ SEBEPLER KAPSAMINDA İŞVEREN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI KULLANIR . •  SAĞLIK SEBEPLERİ •  İYİ NİYET VE AHLAK KURALLARINA AYKIRI DAVRANMAK •  ZORLAYICI SEBEPLER İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEPLERİ İLE MAHKEME YOLUNU KAPATMAZ.   İŞVERENİN    HAKLI  NEDENLE  FESHİ  
 42. 42. -­‐  Derhal  fesih  hakkını  kullanma  süresi   MADDE  26.  -­‐  24  ve  25  inci  maddelerde  gösterilen  ahlak  ve  iyiniyet  kurallarına  uymayan   hallere  dayanarak  işçi  veya  işveren  için  tanınmış  olan  sözleşmeyi  fesih  yetkisi,  iki   tarapan  birinin  bu  çeşit  davranışlarda  bulunduğunu  diğer  taraqn  öğrendiği  günden   başlayarak  all  iş  günü  geç4kten  ve  her  halde  fiilin  gerçekleşmesinden  i4baren  bir   yıl  sonra  kullanılamaz.  Ancak  işçinin  olayda  maddi  çıkar  sağlaması  halinde  bir  yıllık   süre  uygulanmaz.     Bu  haller  sebebiyle  işçi  yahut  işverenden  iş  sözleşmesini  yukarıdaki  qkrada   öngörülen  süre  içinde  feshedenlerin  diğer  tarapan  tazminat  hakları  saklıdır.   İŞVERENİN  DERHAL  FESHİ    
 43. 43. Yeni  iş  arama  izni   MADDE  27.  -­‐  Bildirim  süreleri  içinde  işveren,  işçiye  yeni  bir  iş  bulması  için  gerekli  olan  iş  arama   iznini  iş  saatleri  içinde  ve  ücret  kesin4si  yapmadan  vermeye  mecburdur.  İş  arama  izninin   süresi  günde  iki  saa@en  az  olamaz  ve  işçi  isterse  iş  arama  izin  saatlerini  birleş4rerek  toplu   kullanabilir.  Ancak  iş  arama  iznini  toplu  kullanmak  isteyen  işçi,  bunu  işten  ayrılacağı  günden   evvelki  günlere  rastlatmak  ve  bu  durumu  işverene  bildirmek  zorundadır.     İşveren  yeni  iş  arama  iznini  vermez  veya  eksik  kullandırırsa  o  süreye  ilişkin  ücret  işçiye   ödenir.     İşveren,  iş  arama  izni  esnasında  işçiyi  çalışlrır  ise  işçinin  izin  kullanarak  bir  çalışma  karşılığı   olmaksızın  alacağı  ücrete  ilaveten,  çalışlrdığı  sürenin  ücre4ni  yüzde  yüz  zamlı  öder.   SÜRELİ  FESİH  DE  İŞ  ARAMA  İZNİ  
 44. 44. SÜRELİ FESİH •  İhbar önel süresi öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunmak süreti ile iş akdini sonlandırır. •  İhbar önel süresine uymaz ise o sürenin bedelini işverene ödemek zorundadır. •  İşçinin tazminat talebi ( kıdem ya da ihbar ) olmaz. İŞÇİ  TARAFINDAN  FESİH  
 45. 45. Madde 24 . •  Süresi  belirli  olsun  veya  olmasın  işçi,  aşağıda  yazılı  hallerde  iş  sözleşmesini  sürenin   bi4minden  önce  veya  bildirim  süresini  beklemeksizin   feshedebilir:     I.  Sağlık  sebepleri:       II.  Ahlak  ve  iyiniyet  kurallarına  uymayan  haller  ve  benzerleri:       III.  Zorlayıcı  sebepler:       İŞÇİNİN    HAKLI  NEDENLE  FESHİ  
 46. 46. •  SÖZCÜK OLARAK YANLIŞ •  FESİH TEK TARAFLI BİR EYLEMDİR. •  KARŞILIKLI FESİH OLMAZ . •  ARADA YENİ AKİD GERÇEKLEŞTİRİLİR. İŞ  SÖZLEŞMESİNİN  ANLAŞMA  (İKALE)  YOLU  İLE  SONA  ERMESİ   VE  SONUÇLARINA  İLİŞKİN  PROTOKOL KARŞILIKLI  FESİH  
 47. 47. Kök Ücret ( ÇIPLAK MAAŞ ) + Yan ödemeler = tüm ikramiyeler , tüm tazminatlar , tüm ayni yardımlar ve ek haklar.( SÜREKLİLİK KAZANMIŞ OLMASI ŞARTI VAR ) = GİYDİRİLMİŞ ÜCRET KIDEM  TAZMİNAT  HESABI             MİKTAR   GİYDİRİLMİŞ  ÜCRET   ÇIPLAK  ÜCRET     AYLIK     900   900   SERVİS  BEDELİ     AYLIK     50   50   YEMEK  BEDELİ     AYLIK     50   50   İKRAMİYE     DÖNEMSEL   3600   300   KIYAFET     DÖNEMSEL   120   10   KASA  TAZMİNATI     AYLIK     20   20   MAKAM  TAZMİNATI     YILLIK     1200   100   GIDA  YARDIMI     DÖNEMSEL     600   50               1480  
 48. 48. DÖNEMLER  İTİBARİYLE  KIDEM  TAZMİNATI  TAVANI   UYGULAMA  DÖNEMİ   TUTARI   01.01.2011  -­‐  30.06.2011  Arası   2.623,23  TL   KIDEM  TAZMİNAT  TAVANI   • Kişinin kök ücreti yada giydirilmiş ücreti ne olursa olsun kıdem tazminat tavanını geçtiği takdirde ödeme ve hesaplamalar tavan üzerinden yapılır. • İhbar tazminatında tavan uygulaması yoktur. • Kıdem tazminatı damga vergisine • İhbar tazminatı damga ve gelir vergisine tabidir.
 49. 49. GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN , BELİRLENEN İHBAR ÖNELİ İLE HESAPLANIR GÜNLÜK GİYDİRİLMİŞ ÜCRET = AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRET / 30 İHBAR ÖNEL SÜRESİ = 14 – 56 GÜN ARASINDA GÜNLÜK ÜCRET X İHBAR ÖNEL SÜRESİ = İHBAR TAZMİNAT RAKAMI GELİR VERGİSİ KESİLİR DAMGA VERGİSİ KESİLİR . ÇIKAN RAKAM NET İHBAR TAZMİNATIDIR. İHBAR  TAZMİNAT  HESABI    
 50. 50.  İşçinin  işverenden  izin  almaksızın  veya  haklı  bir  sebebe  dayanmaksızın  ardı  ardına  iki  işgünü  veya  bir  ay   içinde  iki  defa  herhangi  bir  ta4l  gününden  sonraki  iş  günü,  yahut  bir  ayda  üç  işgünü  işine  devam   etmemesi.  (    İş  Kanunu  Md.  25  .  2.Fıkra  g  Bendi  )   YAPILACAK  İŞLEM     DEVAMSIZLIK  TUTANAĞI    (  GEREKİRSE  NOTER  ARACILIĞI  İLE  )     KİŞİYE  TEBLİGAT    NOTER  KANALI  İLE    (  İŞİNİZE  DÖNÜN  VE    GEÇERLİ  MAZERET  BİLDİRİN  3  İŞ   GÜNÜ  İÇİNDE  )     GELMEZSE    İŞ  AKDİNİZ  25.  MADDE  KAPSAMINDA    FESİH  EDİLMİŞTİR.  NOTER  KANALI  İLE  .   DEVAMSIZLIK  NEDENİ  İLE  FESİH  
 51. 51. •  KİŞİNİN İSTİFA YAZISI – EMEKLİLİK İÇİN •  SİGORTALI HESAP FİŞİ DOLDUR ONAYLA. •  ÇALIŞAN SİGORTADAN YAŞLILIK AYLIĞI ALIR BELGESİ İBRAZ EDER . •  BU BELGEYE GÖRE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARI ÖDENİR . •  TARAFLAR ANLAŞIRSA SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDER. EMEKLİLİK  NEDENİ  İLE  FESİH  
 52. 52. •  SGK  Primi  İŞVEREN  %  19,5   •  İşsizlik  SİGORTASI  %  2     •  Toplam  MALİYETİ  verir.    İŞVEREN  MALİYETİ      
 53. 53. •  E  BİLDİRGE  VERİLİR.   •  İŞTEN  ÇIKIŞLAR  BİLDİRİLİR.  (  10  GÜN     İÇERİSİNDE  )  İAB  FORMU  ŞART  DEĞİL.   •  RAPORLU  PERSONEL  ÇALIŞMAZLIK  BELGELERİ   5  İŞGÜNÜ  İÇERİSİNDE  SİSTEME  GİRİLMESİ   GEREKLİ.  İŞ  KAZASI  İSE  1  GÜN  DAHİ  OLSA   SİSTEME  GİRİLECEK.   E  BİLDİRGE  SİSTEM  ÜZERİNDEN   İŞLEMLER  
 54. 54. •  Her  ayın  23  ü  son    gün.     •  SGK.gov.tr  üzerinden.     •  Dosya  aktarım  manlğı  ile  çalışanların   •  6111  TORBA  YASA  İLE  ASMA  ZORUNLULUĞU   KALKTI     E  BİLDİRGE  İŞLEMLERİ  
 55. 55. E  BİLDİRGE  İŞLEMLERİ  
 56. 56. •  Eksik  Gün  Bildirim  Formu    Ek  10   •  50  Personel  üzerinde  kişi  çalışırsa  iş  yerinin   gönderme  zorunluluğu  yoktur.   •  Ek  –  10  düzenlenecek  ,  dosyada  muhafaza   edilecek.   Eksik  Gün  Bildirimi    
 57. 57. •  Muhakkak  zaman    planınız  olsun.   •  İşlerin    hem  devlet  taraqnda    hem  de  çalışan     taraqnda    gecikme  durumlarına  karşı  tedbir.   •  Her  şey  yazılı  olsun.     •  Muhakkak  Personel  Yönetmeliği  Olsun.   •  İş  Gören  –  İş  Veren  ilişkisinde  Adalet.   PERSONEL  ÖZLÜK  İŞLERİ   YÖNETİMİNDE  
 58. 58.         İnsan  Kaynakları  Micro  MBA  Eği4mi   ibsturkiye.com   444  5  427   h@p://www.ibsturkiye.com/ser4fika-­‐programlari/insan-­‐ kaynaklari-­‐yone4mi-­‐mikro-­‐mba  

×