Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הטבות מקבלן אז מה באמת משתלם לנו

232 views

Published on

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הטבות מקבלן אז מה באמת משתלם לנו

 1. 1. ‫מקבלן‬ ‫הטבות‬,‫לנו‬ ‫משתלם‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
 2. 2. ‫על‬‫המרצה‬–‫ישראל‬‫הס‬ ‫עד‬2009‫נדל‬ ‫כתב‬"‫שוק‬ ‫ועורך‬ ‫ביזפורטל‬ ‫באתר‬ ‫ן‬ ‫בכלכליסט‬ ‫ההון‬,‫נדל‬ ‫משקיע‬"‫של‬ ‫נסיון‬ ‫בעל‬ ‫ן‬6 ‫שנים‬,‫משכנתאות‬ ‫וייעוץ‬ ‫דירה‬ ‫בקניית‬ ‫ייעוץ‬ ‫מספק‬‫מ‬- 2005‫רוכשים‬ ‫קבוצות‬ ‫ומארגן‬.
 3. 3. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬: 1)‫הנחה‬ ‫או‬ ‫קבלן‬ ‫הלוואת‬ 2)‫אמיתיות‬ ‫ופחות‬ ‫אמיתיות‬ ‫הנחות‬ 3)‫מבצע‬20-80 4)‫עו‬ ‫טרחת‬ ‫שכר‬ ‫מימון‬"‫ד‬ 5)‫הטכני‬ ‫במפרט‬ ‫ושינויים‬ ‫תוספות‬
 4. 4. ‫הנחה‬ ‫או‬ ‫קבלן‬ ‫הלוואת‬ ‫ע‬ ‫נסביר‬"‫הבאה‬ ‫הדוגמא‬ ‫ניתוח‬ ‫י‬:‫צמודת‬ ‫הלוואה‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫הציעה‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫בריבית‬ ‫מדד‬1%‫ל‬-15‫עד‬ ‫של‬ ‫לסכום‬ ‫שנה‬1/2‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬,‫של‬ ‫הנחה‬ ‫או‬ 55‫ש‬ ‫אלף‬"‫הדירה‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫ח‬.‫כדאי‬ ‫מה‬?? ‫עד‬ ‫של‬ ‫סכום‬ ‫על‬ ‫להלוואה‬ ‫הצעה‬ ‫וקיבלנו‬ ‫במידה‬1/2‫ש‬ ‫מיליון‬"‫של‬ ‫מדד‬ ‫צמודת‬ ‫בריבית‬ ‫מהבנק‬ ‫ח‬ 2%‫נתון‬ ‫לזמן‬,‫דרך‬ ‫לבדוק‬ ‫נוכל‬‫משכנתאות‬ ‫מחשבון‬‫של‬ ‫ההלוואה‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫אם‬ ‫נחסוך‬ ‫כמה‬ ‫הבנקאית‬ ‫ההלוואה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫החברה‬. ‫נבדוק‬ ‫עכשיו‬,‫שמציעה‬ ‫מההנחה‬ ‫גבוה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההלוואה‬ ‫מלקיחת‬ ‫כתוצאה‬ ‫החיסכון‬ ‫האם‬ ‫החברה‬. ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫אהבת‬?‫להצטרף‬ ‫מוזמן‬ ‫הינך‬‫העידכונים‬ ‫עם‬ ‫החדש‬ ‫לעמוד‬ ‫הנדל‬ ‫בשוק‬ ‫האחרונים‬"‫ן‬
 5. 5. ‫הנחה‬ ‫או‬ ‫קבלן‬ ‫הלוואת‬ ‫נוספת‬ ‫בדיקה‬ ‫יש‬ ‫אבל‬: ‫בריבת‬ ‫מדד‬ ‫צמודת‬ ‫קבלן‬ ‫הלוואת‬ ‫בדמות‬ ‫הקבלן‬ ‫שמציע‬ ‫שההטבה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ 1%‫ל‬-15‫שנה‬,‫אטרקטיבית‬ ‫מאוד‬ ‫היא‬,‫החזר‬ ‫לשלם‬ ‫לנו‬ ‫גורמת‬ ‫היא‬ ‫אבל‬ ‫לשלם‬ ‫מעוניינים‬ ‫שאנו‬ ‫החודשי‬ ‫להחזר‬ ‫ומעבר‬ ‫מעל‬ ‫חודשי‬.‫כלומר‬,‫נצטרך‬ ‫יותר‬ ‫ארוכה‬ ‫פריסה‬ ‫ועם‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫חודשי‬ ‫החזר‬ ‫עם‬ ‫הלוואה‬ ‫לקחת‬. ‫הקבלן‬ ‫שמציע‬ ‫ההנחה‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫נעדיף‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬.
 6. 6. ‫אמיתיות‬ ‫ופחות‬ ‫אמיתיות‬ ‫הנחות‬ ‫פרויקט‬ ‫בכל‬ ‫הדירות‬ ‫של‬ ‫מחירון‬ ‫מחיר‬ ‫יש‬ ‫הקבלן‬ ‫של‬ ‫המכירות‬ ‫לסוכן‬.‫משתנה‬ ‫זה‬ ‫מחירון‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫רבות‬ ‫ובפעמים‬ ‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫כל‬"‫שיווקי‬ ‫מחירון‬"‫בלבד‬.‫כלומר‬,‫המחיר‬ ‫ולספק‬ ‫הנחה‬ ‫ממנו‬ ‫לתת‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫כדי‬ ‫מראש‬ ‫גבוה‬ ‫מחיר‬ ‫הוא‬ ‫במחירון‬ ‫שמוצג‬ ‫הדירה‬ ‫ברכישת‬ ‫טובה‬ ‫הרגשה‬ ‫ללקוח‬.‫על‬ ‫לשלם‬ ‫שיש‬ ‫המחיר‬ ‫מהו‬ ‫יודעים‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ‫הדירה‬? ‫באתר‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬‫החדשים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫תחת‬ ‫מדלן‬,‫האמיתיים‬ ‫המחירים‬ ‫מהם‬ ‫בפרויקט‬ ‫שנמכרו‬ ‫הדירות‬ ‫של‬–‫שנמכרו‬ ‫הדירות‬ ‫של‬ ‫המחירים‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫יש‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫דירה‬ ‫לרכוש‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫בהם‬ ‫הדירות‬ ‫וקומות‬ ‫לשטחי‬,‫לתאריכים‬ ‫העסקאות‬ ‫בוצעו‬ ‫בהן‬.
 7. 7. ‫מבצע‬20-80 ‫יתרונות‬: 1)‫לא‬ ‫ואז‬ ‫לדירה‬ ‫מהכניסה‬ ‫רק‬ ‫משכנתא‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫להתחיל‬ ‫מאפשר‬ ‫יחדיו‬ ‫ומשכנתא‬ ‫שכירות‬ ‫תשלומי‬ ‫במקביל‬ ‫לשלם‬ ‫נצטרך‬. 2)‫הכסף‬ ‫יתרת‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫לנו‬ ‫מאפשר‬(‫ל‬ ‫פרט‬-20%)‫השקעה‬ ‫באפיקי‬ ‫אחרים‬,‫ל‬ ‫במקום‬'‫יבש‬'‫הדירה‬ ‫מסירת‬ ‫עד‬ ‫הקבלן‬ ‫אצל‬ ‫הכסף‬ ‫את‬. ‫חסרונות‬: 1)‫הדירה‬ ‫של‬ ‫הסכום‬ ‫יתרת‬(‫ה‬ ‫כל‬-80%)‫הבנייה‬ ‫תשומות‬ ‫למדד‬ ‫מוצמדים‬ ‫יהיו‬ –‫לדירה‬ ‫הכניסה‬ ‫עם‬ ‫נשלם‬ ‫אותו‬.‫של‬ ‫מדד‬ ‫לדוגמא‬3%‫על‬ ‫לשנתיים‬1.2 ‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בקירוב‬ ‫שווה‬ ‫ח‬73,000‫ש‬"‫ח‬. ‫בתשלומי‬ ‫הקלה‬ ‫לרוכשים‬ ‫לאפשר‬ ‫וניסה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬ ‫מבצע‬ ‫הוא‬ ‫לדירה‬ ‫הכניסה‬ ‫עד‬ ‫המשכנתא‬20%-80%:‫שלמו‬20%‫החתימה‬ ‫במועד‬ ‫ו‬ ‫החוזה‬ ‫על‬-80%‫הדירה‬ ‫מסירת‬ ‫במעמד‬.
 8. 8. ‫עו‬ ‫טרחת‬ ‫שכר‬ ‫מימון‬"‫ד‬ ‫עו‬ ‫טרחת‬ ‫שכר‬"‫על‬ ‫כיום‬ ‫עומד‬ ‫מקבלן‬ ‫דירה‬ ‫לרכישת‬ ‫ד‬1.5%+‫מע‬"‫ועפ‬ ‫מ‬"‫י‬ ‫המתגבשת‬ ‫החקיקה‬0.5%+‫מע‬"‫מ‬. ‫עו‬ ‫טרחת‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫מימון‬ ‫לרוכש‬ ‫מציעות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬"‫בין‬ ‫הרוכש‬ ‫יחסוך‬ ‫ובכך‬ ‫ד‬ 1.5%+‫מע‬"‫ל‬ ‫מ‬-0.5%+‫מע‬"‫מ‬.‫קורה‬ ‫ולא‬ ‫מבוצעת‬ ‫אכן‬ ‫ההטבה‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫עו‬ ‫טרחת‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫ומכליל‬ ‫הדירה‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫הקבלן‬ ‫בו‬ ‫מצב‬"‫יש‬ ‫ד‬ ‫הדירות‬ ‫למחירי‬ ‫זהות‬ ‫בפרויקט‬ ‫שנרכשו‬ ‫הקודמות‬ ‫הדירות‬ ‫שמחירי‬ ‫לוודא‬ ‫הקבלנים‬ ‫כרגע‬ ‫לנו‬ ‫שמציעים‬. ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫אהבת‬?‫להצטרף‬ ‫מוזמן‬ ‫הינך‬‫לעמוד‬ ‫הנדל‬ ‫בשוק‬ ‫האחרונים‬ ‫העידכונים‬ ‫עם‬ ‫החדש‬"‫ן‬
 9. 9. ‫הטכני‬ ‫במפרט‬ ‫ושינויים‬ ‫תוספות‬ ‫מהקבלן‬ ‫שנבקש‬ ‫התוספות‬ ‫של‬ ‫העלות‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫נדע‬ ‫כיצד‬? ‫ניעזר‬ ‫כך‬ ‫לשם‬‫זה‬ ‫בלינק‬ ‫דקל‬ ‫של‬ ‫הדיירים‬ ‫שינויי‬ ‫במחירון‬‫כ‬ ‫עולה‬ ‫אמנם‬ ‫המדריך‬- 350‫ש‬"‫הקבלן‬ ‫עם‬ ‫וויכוחים‬ ‫וודאות‬ ‫חוסר‬ ‫הרבה‬ ‫וימנע‬ ‫מעודכן‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫ח‬.
 10. 10. ‫השירות‬‫שלי‬:‫ייעוץ‬‫משכנתאות‬‫וליווי‬‫ברכישת‬‫דירה‬ 1)‫ליווי‬‫מלא‬‫ברכישת‬‫דירה‬–‫בחירת‬‫אזורים‬‫פוטנציאלים‬‫לעליית‬‫מחיר‬,‫איתור‬‫דירה‬ ‫המתאימה‬‫לצרכיך‬(‫כולל‬‫ליווי‬‫בשטח‬)‫וניתוח‬‫כדאיות‬‫הרכישה‬.‫ליווי‬‫בעבודה‬‫מול‬‫מתווכים‬/‫עו‬"‫ד‬, ‫מו‬"‫מ‬‫לרכישת‬‫הדירה‬,‫ליוויבלקיחת‬‫המשכנתא‬,‫עבודה‬‫מול‬‫שיפוצניקים‬‫ומעצבי‬‫פנים‬‫עד‬ ‫להשכרת‬/‫מכירת‬‫הדירה‬. ‫כולל‬‫חיסכון‬‫בעמלת‬‫התיווך‬(‫במידה‬‫ויש‬‫צורך‬‫במתווך‬) –‫מספק‬‫חסכון‬‫בזמן‬‫והגדלת‬ ‫הרווחיות‬‫במאות‬‫אלפי‬‫שקלים‬ 2)‫ייעוץ‬‫משכנתאות‬-‫עד‬‫סגירת‬‫המשכנתא‬‫כולל‬‫בחירת‬‫מסלולים‬,‫מיקוח‬‫מול‬‫בנקים‬‫וחברות‬ ‫לביטוח‬‫משכנתא‬–‫מספק‬‫חיסכון‬‫של‬‫עשרות‬‫אלפי‬‫שקלים‬ * ‫ב‬-2‫השירותים‬‫ניתן‬‫לקחת‬‫ליווי‬‫מלא‬‫או‬‫ייעוץ‬‫חד‬‫פעמי‬‫בלבד‬ ‫ל‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬-‫ישראל‬‫ב‬: 050-5810690
 11. 11. ‫שאלות‬? ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫אהבת‬?‫דירה‬ ‫ברכישת‬ ‫המתעניין‬ ‫חבר‬ ‫עם‬ ‫אותה‬ ‫תשתף‬ ‫אם‬ ‫לך‬ ‫אודה‬ ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫אהבת‬?‫להצטרף‬ ‫מוזמן‬ ‫הינך‬‫עם‬ ‫החדש‬ ‫לעמוד‬ ‫הנדל‬ ‫בשוק‬ ‫האחרונים‬ ‫העידכונים‬"‫ן‬

×