איסור מתן שוחד לעובדי ציבור זרים - עו"ד אסתי ישורון

570 views

Published on

איסור מתן שוחד לעובדי ציבור זרים - עו"ד אסתי ישורון

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

איסור מתן שוחד לעובדי ציבור זרים - עו"ד אסתי ישורון

 1. 1. ‫מקבץ שקפים מתוך הרצאה שניתנה במסגרת מפגש בוקר‬ ‫עם‬ ‫אסתי ישורון, עו"ד‬‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 2. 2. ‫מפת מדד השחיתות העולמית 2102‬
 3. 3. ‫איסור מתן שוחד לעובדי ציבור זרים –‬‫סקירה כללית‬ ‫‪ – 1977 ‬כניסה לתוקף של החוק האמריקאי –‬ ‫)‪Foreign Corrupt Practices Act(The FCPA Act‬‬ ‫אוסר תשלומי שוחד לעובדי ממשל זרים‬ ‫ומחייב שקיפות חשבונאית בהקשר לחוק ני"ע האמריקאי.‬‫‪ – 1997 ‬כניסה לתוקף של האמנה הבין – אמריקאית כנגד שחיתות‬ ‫‪Inter-American Convention Against Corruption‬‬ ‫‪ – 1999 ‬כניסה לתוקף של האמנה למלחמה בשוחד לעובדי ציבור‬ ‫זרים בעסקאות בינ"ל של ארגון ה-‪OECD‬‬ ‫‪the convention on combating bribery of foreign‬‬ ‫‪officials in international business transaction‬‬ ‫‪ – 2002/2003 ‬נכנסו לתוקף אמנות החוק הפלילי והאזרחי בעניין‬ ‫שחיתות, שאושרו על ידי מועצת אירופה ו-8 מדינות נוספות.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 4. 4. ‫איסור מתן שוחד לעובדי ציבור זרים –‬‫סקירה כללית‬ ‫‪ – 2003 ‬נכנסה לתוקף אמנת האיחוד האפריקאי למניעה ומלחמה‬ ‫בשחיתות: ‪African Union Convention On Preventing‬‬ ‫.‪And Combating Corruption‬‬ ‫‪ – 2005 ‬נכנסה לתוקף אמנת האום למלחמה נ שחיתות ‪United‬‬‫.‪Nations International Convention Against Corruption‬‬ ‫‪ – 2010 ‬נציגי מדינות ה- 02-‪ G‬הוציאו מסמך עקרונות הקובע את‬ ‫סדר היום של ה ‪ 20-G‬בעניין המלחמה בשחיתות וקידום סביבה‬ ‫עסקית נקיה והוגנת.‬ ‫‪ – 2008 ‬תוקן בישראל החוק הפלילי במסגרתו הוסף סעיף 192א‬‫לחוק העונשין, הקובע עבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר בנוגע‬ ‫לפעילות עסקית.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 5. 5. ‫איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר‬ ‫העבירה ומרכיביה‬ ‫מתן, הצעה או הבטחה למתן שוחד גם אם בפועל לא ניתן.‬ ‫‪‬‬ ‫שוחד – כסף, שווה כסף, שירות, טובת הנאה אחרת.‬ ‫‪‬‬ ‫לעובד ציבור זר בכל רמה שהיא– הגדרה רחבה הכוללת בין היתר מי‬ ‫‪‬‬‫שממלא תפקיד ציבורי של המדינה הזרה, נושא משרה בגוף שהוקם לפי‬ ‫חוק של המדינה הזרה או בגוף שנמצא בשליטתה, וכן נושא משרה‬ ‫בארגון בינ"ל.‬ ‫במישרין או בעקיפין– במישרין או באמצעות צד ג: שותף, ספק, יועץ,‬ ‫‪‬‬ ‫סוכן, מפיץ, מתווך ואח.‬ ‫בעד פעולה או הימנעות מפעולה הקשורה בתפקידו‬ ‫‪‬‬‫במטרה לקבל ו/או לשמר ו/או לקדם פעילות עסקית ו/או להשיג יתרון‬ ‫‪‬‬ ‫עסקי אחר‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 6. 6. ‫תכנית ציות‬ ‫מטרתה ויתרונותיה‬ ‫מהי תכנית ציות:‬ ‫תכנית שהארגון מגבש לעצמו על מנת להפחית את הסיכונים להתנהגות פלילית ולא אתית בתוך‬ ‫הארגון או מטעמו. התכנית בנויה ממערכת כללי התנהגות ומנגנוני בקרה וענישה לשם אכיפת‬ ‫הכללים.‬ ‫התוכנית מהווה כלי מהותי למנהלים לבקרה פנימית של החברה.‬‫תכנית ציות צריכה להיות מותאמת לכל חברה בהתחשב בגודלה, היקפה ותחומי פעילותה וכן על‬ ‫בסיס הערכת הסיכונים הייחודיים שלה.‬ ‫מטרתה ויתרונותיה:‬ ‫‪ ‬צמצום הסיכון שבהפרת הדין הישראלי והזר.‬ ‫‪ ‬מהווה שיקול באם להגיש תביעה/הגנה בפני תביעה בגין עבירת השוחד.‬ ‫‪ ‬מגבירה את אמון וביטחון תחושת העובדים בחברה.‬ ‫‪ ‬יכולה להקל בביצוע מיזוג או מכירה (הגברת מהימנות בפני בעלי עניין).‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 7. 7. ‫נקודות מרכזיות שתוכנית ציות צריכה להכיל:‬ ‫‪Tone at the Top ‬‬ ‫‪ ‬מינוי קצין ציות‬ ‫‪ ‬קוד אתי ונהלים לארגון (הכוללים כללים לעניין מתנות, ארוחות, הוצ‬ ‫אירוח, כללים לעניין התקשרות עם צד ג ועוד)‬ ‫‪ ‬הדרכה ויצירת מודעות בקרב העובדים וצדדים שלישיים‬ ‫‪ ‬תכנית בקרה ומעקב‬ ‫‪ ‬בחינה ועדכון נהלים אחת לתקופה‬ ‫‪ ‬מנגנוני תיעוד‬ ‫‪ ‬מנגנוני דיווח ותמיכה למדווים‬ ‫‪ ‬אמצעים משמעתיים ומנגנון פעולה במקרה של הפרה‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 8. 8. ‫תוכנית ציות –מיפוי סיכונים‬ ‫מיפוי סיכוני החברה :‬ ‫(כל סיכון נבחן בהתאם לדגלים האדומים של עסקי החברה ביחס אליו)‬ ‫סיכונים פנימיים:‬ ‫סיכונים חיצוניים:‬ ‫1. עובדים לא מיומנים, חסרי ידע בתחום‬ ‫1. המדינות בהן פועלת החברה‬ ‫2. מדיניות "בונוסים" המעודדת לקיחת סיכון‬ ‫2. ענפי התעשייה בהם עוסקת החברה‬‫3. חוסר בהירות בארגון לגבי התנהלות ביחסים‬ ‫3. צדדים שלישיים‬ ‫עם צדדים שלישיים – אירוח, קידום מכירות‬ ‫4. חסר במנגנוני בקרה פיננסים‬ ‫4. הזדמנות עסקית (פרויקט גדול, ריבוי צדדים)‬ ‫5. חסר במסר חד וברור מההנהלה ביחס‬ ‫5. סוג העסקה - (חברה בבעלות ממשלתית,‬ ‫למדיניות נגד שחיתות של הארגון.‬ ‫תרומות, רכש ציבורי, רמת הממשק עם פקידי‬ ‫ציבור, רגולציה מקומית הרלבנטית לעסקה)‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 9. 9. ‫החוק האמריקאי – והאכיפה האמריקאית‬ ‫‪ -1977 ‬חוקק החוק האמריקאי- ‪.FCPA‬‬ ‫בנוי משני חלקים:‬ ‫1. "מניעת שוחד" – איסור מתן שוחד לעובדי ציבור זרים במישרין‬ ‫או בעקיפין על מנת להשיג או לשמור על עסקיהן או להשיג יתרון‬‫עסקי אחר- עבירה שהפרתה עלולה לגרור תביעה פלילית או אזרחית‬ ‫באמצעות ה- ‪( DOJ‬משרד המשפטים האמריקאים).‬‫2. "ספרים ורישומים" – חיוב שמירה על רישומים נאותים ועל קיום‬ ‫בקרות פנימיות-הפרתו עלולה לגרור תביעה אזרחית באמצעות ה-‬ ‫‪( SEC‬רשות ניירות הערך האמריקאים).‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 10. 10. ‫על מי חל החוק האמריקאי- :‬ ‫‪ ‬על מי חל החוק:‬ ‫1. ”‪“issuers‬‬ ‫2. ”‪“domestic concerns‬‬ ‫3. "‪"certain persons and entities‬‬‫‪ ‬הפסיקה האמריקאית נותנת פרשנות רחבה ואגרסיבית להגדרות‬ ‫הנ"ל.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 11. 11. ‫חריגים והגנות בחוק האמריקאי:‬ ‫חריג לעבירה:‬ ‫‪ ‬תשלומי "הקלה"/"זירוז" לביצוע פעילות שגרתית.‬ ‫הגנות:‬ ‫‪ ‬התשלום מותר על פי החוק הכתוב של אותה מדינה.‬ ‫‪ ‬תשלומים סבירים ובתום לב הקשורים בקשר ישיר:‬ ‫1.לקידום מכירות, הדגמות או הסבר של מוצרים או שירותים של‬ ‫החברה; או‬‫2.להוצאה לפועל או לביצוע החוזה עם הממשלה או הסוכנות הזרה.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 12. 12. ‫רשימת עשרת החברות עליהן הוטלו הקנסות הכבדים ביותר‬ ‫בגין הפרת החוק האמריקאי בעניין איסור שחיתות‬ ‫(9 מתוך 01 החברות – אינן חברות אמריקאיות)‬ ‫8002‬ ‫008 מיליון דולר‬ ‫‪( Siemens‬גרמנית)‬ ‫1‬ ‫9002‬ ‫975 מיליון דולר‬ ‫‪( Halliburton/ KBR‬אמריקאית)‬ ‫2‬ ‫0102‬ ‫004 מיליון דולר‬ ‫‪( BAE‬בריטית)‬ ‫3‬ ‫0102‬ ‫563 מיליון דולר‬ ‫‪Snamprogetti Netherlans/ENI‬‬ ‫4‬ ‫‪( S.p.A‬הולנדית/איטלקית)‬ ‫0102‬ ‫833 מיליון דולר‬ ‫‪( Technip S.A‬צרפתית)‬ ‫5‬ ‫1102‬ ‫8.182 מיליון דולר‬ ‫‪( JGC Corporation‬יפנית)‬ ‫6‬ ‫0102‬ ‫581 מיליון דולר‬ ‫‪( Daimler‬גרמנית)‬ ‫7‬ ‫0102‬ ‫731 מיליון דולר‬ ‫‪( Alcatal-lucent‬צרפתית)‬ ‫8‬ ‫1102‬ ‫59 מיליון דולר‬ ‫‪Magyar Telecom/Dueusche‬‬ ‫9‬ ‫‪( Telecom‬הונגרית/גרמנית)‬ ‫0102‬ ‫1.18 מיליון דולר‬ ‫‪( Panalpina‬שוויצרית)‬ ‫01‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 13. 13. ‫נתונים וסקירת מצב אכיפה בעולם‬‫נתונים שפורסמו על ידי אירגון ‪ )Transparency Institutional(–TI‬לגבי‬ ‫‪‬‬ ‫מצב האכיפה במהלך 2102 :‬ ‫אכיפה פעילה 7 מדינות (המהוות %82 מהיצוא העולמי): דנמרק,‬ ‫‪‬‬ ‫גרמניה(571 עליה של 14), איטליה (23 עליה של 41) , נורבגיה, שוויץ (25 עליה של 71),‬ ‫בריטניה (32 עליה של 6) וארה"ב (572- עליה של 84).‬‫אכיפה מתונה 21 מדינות (המהוות %52 מהיצוא העולמי): ארגנטינה, יפן,‬ ‫‪‬‬ ‫קנדה*, אוסטרליה*, אוסטריה*, בלגיה, פינלנד, צרפת, דרום קוריאה,‬ ‫הולנד, ספרד ושבדיה. *מדינות שעברו מאכיפה מעטה לאכיפה מתונה.‬ ‫אכיפה מעטה 01 מדינות (המהוות %6 מהיצוא העולמי):ברזיל, בולגריה,‬ ‫‪‬‬ ‫צילה, הונגריה, לוקסמבורג, מקסיקו, פורטוגל, סלובקיה, סלובניה,‬ ‫טורקיה.‬‫אי אכיפה 8 מדינות(המהוות %4 מהיצוא העולמי): צכיה, אסטוניה, יוון,‬ ‫‪‬‬ ‫אירלנד, ישראל, ניו זילנד, פולין, דרום אפריקה, ורוסיה.‬ ‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬
 14. 14. ‫תודה - רבה!‬‫© כל הזכויות שמורות לאסתי ישורון, עו"ד-משפט מסחרי ובינ"ל טל: 1158505-30 נייד: 4200406-250‬

×