Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ניהול אשראי הלקוחות בתקופה של אי וודאות

550 views

Published on

ניהול אשראי הלקוחות בתקופה של אי וודאות

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ניהול אשראי הלקוחות בתקופה של אי וודאות

 1. 1. ‫אי וודאות עולמית‬
 2. 2. ‫השוק האמריקאי‬‫הצמיחה ברבעון ה-3 של 2102 זינקה בארה"ב ל-%1.3 בהשוואה ל-%3.1‬ ‫ברבעון השני.‬ ‫נתון האבטלה האחרון הראה ירידה לרמה של %7.7.‬ ‫נטל החוב הכבד עדיין מאיים על הצמיחה העתידית ומקבל ביטוי בתחזיות‬ ‫צמיחה נמוכות בתחילת 3102 (כ- %2 ).‬ ‫חוסר ההסכמה בין הרפובליקאים לדמוקרטים בנושא הפיתרון‬ ‫הרצוי לבעיית החוב הלאומי, מדאיגה.‬
 3. 3. ‫גוש היורו‬‫שיפור מסויים במיתון, כשנתון הצמיחה האחרון מצביע על מיתון של כ-‬ ‫%4.0 ב - 2102.‬ ‫התחזיות ל- 3102 צופות כי הצמיחה בגוש היורו תהיה קרובה ל-0.‬‫משבר החובות הוקל מאז שיוון ביצעה את הרכישה החוזרת של אגרות‬ ‫החוב של עצמה.‬ ‫הבחירות באיטליה וגרמניה מגדילות את אי הוודאות ל-3102.‬ ‫נמשיך לצפות להידרדרות בחוסן הפיננסי, התגברות‬ ‫פשיטות רגל והמשך תנודתיות בחדשות מאירופה.‬
 4. 4. ‫שיעור הפיגורים בתשלומים באירופה‬ ‫2102.6‬
 5. 5. ‫תחזיות לחדלות פירעון 2102-5002‬
 6. 6. ‫העולם המתפתח‬ ‫בסין צפויה צמיחה איטית מהרגיל של כ- %7 עד %8.‬ ‫יפן נמצאת במשבר קשה על רקע ההתאוששות מרעידת האדמה של 1102.‬ ‫בהודו גם ניכרת האטה בקצב הצמיחה.‬‫אסיה ממשיכה למשוך את הצמיחה העולמית, אך פחות מבעבר – הרגיעה במחירי‬ ‫הסחורות ובעיקר האנרגיה והמתכות, ממחישה את האטה.‬ ‫דרום אמריקה צפוייה להתאושש מההאטה שעברה לאחרונה‬ ‫והצפי הוא להאצה מוגברת בברזיל וצילה. ארגנטינה מפגינה חולשה.‬ ‫אפריקה צפוייה להמשיך לצמוח.‬
 7. 7. ‫ישראל‬ ‫האטה בקצב הצמיחה.‬‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה לאחרונה עדכון נמוך יותר‬ ‫לקצב הצמיחה בישראל במהלך הרבעון השלישי ל- %3.3.‬‫בנק ישראל פרסם תחזיות לצמיחה של %8.2 במהלך 3102 (%8.3‬ ‫בהתחשב בגז שיחל לזרום מקידוח "תמר").‬ ‫בתנאים האלו התרבו הסיכונים להאטה, מול הסיכויים לצמיחה‬ ‫מהירה יותר ועל כולנו לפעול במשנה זהירות.‬ ‫מינוף גבוה וגידול בהוצאות עלולים להיות מסוכנים במיוחד.‬
 8. 8. ‫הסיכון ליצואנים:‬ ‫פגיעה ברווחיות ונזילות החברה‬‫עליה בשיעורי חדלות הפירעון של חברות /‬ ‫לקוחות.‬ ‫התגברות סיכוני האשראי הפוליטיים.‬ ‫‪ ‬האטה בכלכלה‬ ‫ירידה בהיקפי המסחר.‬ ‫העולמית‬ ‫גירעון בהון החוזר ובתזרים המזומנים.‬ ‫התייקרות מחירי האשראי.‬‫החמרת תנאי האשראי והקשחת התחרות.‬
 9. 9. ‫3 רמות של ניהול אשראי לקוחות‬ ‫ניהול‬ ‫פנימי‬ ‫מידע‬ ‫עסקי‬ ‫ביטוח‬ ‫אשראי‬
 10. 10. ‫חשיבות ביטוח האשראי ליציבות החברה‬ ‫הגנה על עסקאות האשראי:‬ ‫הגנה מפני פשיטת רגל, כינוס נכסים או צו פירוק.‬ ‫הגנה מפני סיכונים פוליטיים בחו"ל.‬ ‫פיצוי במקרה של פיגור בתשלום כתוצאה מקושי כלכלי.‬‫ניהול הסיכונים הכרוכים באשראי ספקים ע"י גורם מקצועי ואובייקטיבי .‬ ‫מעקב ובקרה על תיק הלקוחות בישראל ובעולם.‬ ‫טיפול משפטי וגביה בארץ ובחו"ל.‬ ‫אפשרות לקבלת מימון על בסיס הפוליסה.‬ ‫מימון חלק מעלויות הביטוח באמצעות הקרן לעידוד השיווק‬
 11. 11. ‫פוליסת ביטוח האשראי עוזרת לחברה:‬ ‫מנהל שיווק / מכירות‬ ‫להגדיל את מכירותיה‬ ‫מנהל סיכונים, מנכ"ל‬ ‫למזער סיכונים‬‫מנהל כספים, מנכ"ל, בעלי מניות‬ ‫לשפר את הרווחיות‬
 12. 12. ‫כיצד נקבעת הפרמיה?‬ ‫הענף בו פועל המבוטח.‬ ‫היקף החובות האבודים.‬ ‫אורך תקופות האשראי.‬ ‫פיזור תיק הלקוחות.‬ ‫היקף הפעילות הכולל.‬ ‫תחרותיות.‬
 13. 13. ‫פרופיל כלל ביטוח אשראי‬ ‫החברה בבעלות כלל ביטוח %08 ו אטרדיוס %02.‬ ‫הוקמה לפני כ 13 שנה.‬ ‫מס עובדים: 25.‬ ‫היקף עסקאות מבוטחות בשנה למעלה מ- 01 מיליארד דולר.‬‫מתמחה בביטוח אשראי בארץ וביטוח סיכוני סחר חוץ (ב- 911 מדינות).‬ ‫כפופה לרגולציה של המפקח על הביטוח.‬

×