Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הכוונה וסיוע לחברות במכרזים ופרוייקטים בינלאומיים

564 views

Published on

הכוונה וסיוע לחברות במכרזים ופרוייקטים בינלאומיים

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הכוונה וסיוע לחברות במכרזים ופרוייקטים בינלאומיים

  1. 1. ‫מבנה המחלקה‬ ‫מנהל מחלקה‬ ‫-‬ ‫‪Uri Pachter‬‬ ‫אורי פחטר‬ ‫יחידת סין‬ ‫פרוייקטים בינ"ל‬ ‫מכרזים בינ"ל‬‫אסף בר משה &‬ ‫רונן גרובר‬ ‫יונית אמיתי בן‬ ‫יינג וונג‬ ‫עזרא‬
  2. 2. ‫יחידת סין‬ ‫יחידת סין במכון היצוא מעמידה כלי סיוע ליצואן אל מול השוק הסיני:‬‫‪ ‬פגישות עסקיות במסגרת משלחות יוצאות ונכנסות מסין – הן ענפיות והן רב-ענפיות‬ ‫‪ ‬קורסים, כנסים וימי עיון בנושאים שונים הקשורים לסין‬ ‫‪ ‬שירות הכנה לפגישות וסיוע בפולו-אפ ובמעקב אחריהן‬ ‫‪ ‬שירותי ייעוץ פרטניים מותאמים לצרכי החברה וכוללים:‬ ‫מציאת שותפים עסקיים, נציגים, מפיצים ולקוחות בסין;‬ ‫‪‬‬ ‫סיוע רגולטורי ומשפטי;‬ ‫‪‬‬ ‫מחקרי שוקי;‬ ‫‪‬‬ ‫קביעת פגישות בסין, ליווי החברה לפגישות ופולו-אפ עליהן;‬ ‫‪‬‬ ‫ליווי בתהליך משא ומתן;‬ ‫‪‬‬ ‫שירותים נוספים על פי בקשת החברה;‬ ‫‪‬‬
  3. 3. ‫יחידת סין - המשך‬ ‫‪ ‬פעילות ארוכת טווח מול תאגידים ופרוייקטים בסין:‬‫איתור תאגיד ענק/פרויקט החולש על מגוון תחומי תעשייה בהם יש לישראל יתרון‬ ‫יחסי (איכות + כמות):‬ ‫‪ ‬חברות לא ממשלתיות (בירוקרטיה/זמן קבלת החלטות)‬ ‫‪ ‬חברות בעלות פוטנציאל ורצון להשקיע מבחינה טכנולוגית‬ ‫‪ ‬נכונות של הנהלה בכירה לנסוע לישראל וגישה חיובית כלפיה‬ ‫4‬
  4. 4. ‫ענף פרוייקטים בינ"ל‬ ‫תחומי פעילות‬ ‫‪ ‬חטיבת הרכש של ארגון האו"ם‬ ‫‪ ‬פעילויות רב ענפיות - עיר חכמה; טכנולוגיות, שירותים ומוצרים לשעת חירום;‬ ‫פתרונות לאסונות טבע; טכנולוגיות לחסכון בעלויות ועוד‬ ‫‪ ‬מוסדות המימון הבינלאומיים‬ ‫‪ ‬אפריקה – במוקד של 3102‬ ‫‪ ‬מדינות ערב (התמקדות במדינות המפרץ הפרסי)‬ ‫‪ ‬פעילות מול ועם אינטגרטורים בינ"ל דוגמת :‪IBM, CISCO‬‬‫5‬
  5. 5. ‫מכרזים בינלאומיים‬ ‫מטרת היחידה‬‫קידום ועידוד השתתפות של חברות ישראליות במכרזים בינ"ל (מוסדות המימון הבינ"ל,‬ ‫ארגונים שונים, רשויות ציבוריות וכו)‬ ‫שירותי היחידה‬ ‫‪ ‬איתור מכרזים ממוקדים לפי מדינות יעד‬ ‫‪ ‬איתור מכרזים ממוקדים, מותאמים לענפים השונים בתעשייה הישראלית‬ ‫‪ ‬בדיקת התאמת החברות למכרזים הרלוונטיים, זאת באמצעות פגישות היכרות‬ ‫עם החברות, אפיון צרכים ובחינת יכולות להתמודד על מכרזים בינלאומיים‬ ‫‪ ‬מתן תמיכה, סיוע וליווי בהכנת ההצעה, הכוונה באיסוף המסמכים הרלוונטיים‬ ‫למכרז ועמידה בתנאי הסף של המכרז, הכנה ועיצוב מותאמים למכרז של‬ ‫פרופיל החברה וקו"ח של נושאי המשרה המובילים בחברה, ועוד‬
  6. 6. ‫אנשי קשר‬ ‫אורי פחטר מנהל מחלקת פרויקטים, מכרזים בין-לאומיים ויחידת סין‬ ‫משרד: 1182415-30; נייד: 6168754-450; דוא"ל: ‪urip@export.gov.il‬‬ ‫רונן גרובר מנהל ענף פרויקטים בין-לאומיים‬ ‫משרד: 8392415-30; נייד: 0268754-450; דוא"ל:‪roneng@export.gov.il‬‬ ‫יונית אמיתי בן עזרא ממונה מכרזים בין-לאומיים‬ ‫משרד: 4482415-30; דוא"ל: ‪yonita@export.gov.il‬‬ ‫אסף בר משה מנהל יחידת סין‬ ‫משרד: 3192415-30; נייד: 0160267-450; דוא"ל: ‪assafbm@export.gov.il‬‬ ‫יינג וונג פרוייקטורית ביחידת סין‬ ‫משרד: 6682415-30 ; דוא"ל: ‪ying@export.gov.il‬‬‫7‬
  7. 7. ‫מחלקת פרוייקטים, מכרזים בינ"ל ויחידת סין‬

×