Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לשכת המדען הראשי‬          ‫אבירם זולטי סגן המדען הראשי‬‫מו"פ – הכוח לצמוח‬‫‪www.moital.gov.il/madan.htm‬‬
‫חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 4891 – מטרות החוק‬‫‪ )1( ‬יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי‬        ...
‫סה"כ תקציבי המו"פ בכל מסלולי התמיכה במיליוני ש"ח‬‫33‬   ‫33‬       ‫51‬‫721‬  ‫531‬  ‫921‬   ‫04‬     ...
‫לשכת המדען – עקרונות כלליים‬ ‫עדיפות לחברות שמייצרות בארץ (ניתן להעביר ייצור לחו"ל בכפוף‬    ‫‪‬‬          ...
‫תהליכי עבודה‬   ‫‪ ‬מועד ההגשה לפי סך התקציב המבוקש לחברה‬  ‫‪ ‬דירוג הבקשות בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדת‬    ...
‫לוחות זמנים להגשת בקשות מו"פ‬  ‫היקף תקציב מצטבר‬                   ‫מועד הגשה‬    ‫לחברה‬    ...
‫מסלולים ייחודיים – חיזוק התעשייה המסורתית‬‫קהל יעד: חברות קטנות מתחום התעשייה המסורתית בהתאם להגדרות הלמ"ס.‬     ‫‪‬...
‫מסלולים ייחודיים – קידום חברות מתחילות‬‫קהל יעד: חברות צעירות (פעילות עד שלוש שנים, מכירות עד 005 אלפי ₪, הוצ עד 3‬   ...
‫מסלולים ייחודיים – חוק האנגלים‬               ‫קהל יעד: יחידים המשקיעים בחברות מו"פ.‬    ‫‪‬‬ ‫מטרה: ת...
‫תוכניות לשכת המדען הראשי ואתם‬      ‫תוכניות לשכת המדען הראשי‬  ‫01‬
‫איך למנוע מתמריצים להעלם ?‬                ‫‪ ‬הגשת בקשה למסלול המתאים.‬           ‫‪ ‬ניהול...
‫תודה על ההקשבה‬  ‫בקרו אותנו:‬‫‪www.moital.gov.il‬‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תוכניות סיוע של המדען הראשי לתעשיה המסורתית והתעשיה הטכנולוגית

794 views

Published on

תוכניות סיוע של המדען הראשי לתעשיה המסורתית והתעשיה הטכנולוגית

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תוכניות סיוע של המדען הראשי לתעשיה המסורתית והתעשיה הטכנולוגית

 1. 1. ‫לשכת המדען הראשי‬ ‫אבירם זולטי סגן המדען הראשי‬‫מו"פ – הכוח לצמוח‬‫‪www.moital.gov.il/madan.htm‬‬
 2. 2. ‫חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 4891 – מטרות החוק‬‫‪ )1( ‬יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי‬ ‫וטכנולוגי.‬ ‫‪ )2( ‬יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי.‬‫‪ )3( ‬פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית‬ ‫הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה.‬‫‪)4( ‬שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של‬‫מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח‬ ‫בתעשייה.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫סה"כ תקציבי המו"פ בכל מסלולי התמיכה במיליוני ש"ח‬‫33‬ ‫33‬ ‫51‬‫721‬ ‫531‬ ‫921‬ ‫04‬ ‫23‬ ‫811‬ ‫681‬ ‫811‬‫472‬ ‫072‬ ‫572‬ ‫811‬ ‫321‬ ‫432‬ ‫951‬ ‫722‬ ‫811‬ ‫63‬ ‫571‬ ‫071‬ ‫91‬ ‫71‬ ‫941‬ ‫212‬ ‫13‬ ‫311‬ ‫741‬ ‫531‬ ‫091‬ ‫322‬ ‫141‬ ‫722‬ ‫381‬ ‫502‬ ‫091‬ ‫381‬‫1631‬ ‫3731‬ ‫8531‬ ‫2821‬ ‫6421‬ ‫4311‬ ‫9001‬ ‫359‬ ‫0101‬ ‫029‬ ‫578‬ ‫988‬ ‫097‬ ‫קרן המו"פ‬ ‫מגנ"ט‬ ‫חממות‬ ‫אחר‬ ‫3‬
 4. 4. ‫לשכת המדען – עקרונות כלליים‬ ‫עדיפות לחברות שמייצרות בארץ (ניתן להעביר ייצור לחו"ל בכפוף‬ ‫‪‬‬ ‫לאישור ועדת מחקר ותשלום תקרה מוגדלת).‬‫איסור העברת ידע שיפותח לאחר ללא קבלת אישור מועדת המחקר‬ ‫‪‬‬‫(ניתן להעביר ידע לחו"ל בכפוף לאישור ועדת המחקר והחזר לפחות‬ ‫של כל המענקים שנתנו).‬ ‫תמיכה בשיעור של בין %02 ל %05.‬ ‫‪‬‬‫תשלום תמלוגים בשיעור של %3-%5.3 מכל הכנסה הקשורה לידע‬ ‫‪‬‬ ‫שנתמך עד לתקרת המענקים בתוספת ריבית לייבור.‬ ‫4‬
 5. 5. ‫תהליכי עבודה‬ ‫‪ ‬מועד ההגשה לפי סך התקציב המבוקש לחברה‬ ‫‪ ‬דירוג הבקשות בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדת‬ ‫המחקר‬ ‫‪( ‬ראש תחום, בודק מקצועי, בדיקה פיננסית – יכולת‬ ‫מימון)‬ ‫‪ ‬עיקרון התחרות על הכסף‬ ‫‪ ‬הכרה בהוצאות מו"פ ישירות‬ ‫‪ ‬רישום התחייבות המדינה לתוכנית העבודה שאושרה‬ ‫‪ .1 ‬תשלום של %53 מהמענק המאושר ללא דיווח‬‫‪ .2 ‬חובת דיווח רבעוני והעברת תשלום שוטף של %02 עד‬ ‫לתקרה של %09 מהמענק המאושר או ההוצאה בפועל‬ ‫(הנמוך מבין השניים). ביקרות ביניים (מדגמי)‬‫‪ ‬בדיקת עמידה בתנאי האישור, ביקורת רו"ח, חוות דעת‬ ‫בודק מקצועי – תשלום סגירה.‬ ‫‪ ‬חובת דיווח אחת לחציון על מכירות תוצרי המו"פ‬ ‫5‬
 6. 6. ‫לוחות זמנים להגשת בקשות מו"פ‬ ‫היקף תקציב מצטבר‬ ‫מועד הגשה‬ ‫לחברה‬ ‫עד 01 מיליון ₪‬ ‫לאורך כל השנה‬ ‫מ-01 ועד 03 מיליון ₪‬ ‫פעם בשנה עד 13 לינואר‬ ‫מעל 03 מיליון ₪‬ ‫פעם בשנה עד 51 לדצמבר‬ ‫פרויקטים בתחומים מועדפים‬‫(ביוטכנולוגיה, ננוטכנולוגיה, תעשייה מסורתית, שת"פ בינלאומי)‬ ‫הגשה במהלך כל השנה‬ ‫6‬
 7. 7. ‫מסלולים ייחודיים – חיזוק התעשייה המסורתית‬‫קהל יעד: חברות קטנות מתחום התעשייה המסורתית בהתאם להגדרות הלמ"ס.‬ ‫‪‬‬ ‫מטרה: עידוד החדשנות בתעשייה המסורתית מתוך מטרה להגדיל את הפריון‬ ‫‪‬‬ ‫בתעשייה זו.‬ ‫הגשה במהלך כל השנה.‬ ‫הטבות:‬ ‫‪‬‬ ‫מענק בשיעור %05 (לחברות המייצרות בארץ).‬ ‫הקלות בנהלי המדען השונים.‬ ‫פטור מתשלום תמלוגים עד סוף 4102.‬ ‫תנאים: כפיפות לכל המגבלות האמורות בחוק המו"פ ובכלל זה נושאי העברת‬ ‫‪‬‬ ‫ייצור וידע בארץ ובחו"ל.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫מסלולים ייחודיים – קידום חברות מתחילות‬‫קהל יעד: חברות צעירות (פעילות עד שלוש שנים, מכירות עד 005 אלפי ₪, הוצ עד 3‬ ‫‪‬‬ ‫מיליון ₪, גיוס הון עד 2 מיליון ₪).‬ ‫מטרה: עידוד השקעה בחברות מתחילות שלא נתמכו בעבר .‬ ‫‪‬‬ ‫דיון בוועדת המחקר בתוך חודשיים מיום ההגשה.‬ ‫הטבות:‬ ‫‪‬‬ ‫מענק בסך של עד 5 מיליון ₪ (אישור רב שנתי - עד שנתיים).‬ ‫שיעור מענק %05.‬ ‫הכרה בהוצאות נוספות מאלו המוכרות כיום ע"י לשכת המדע"ר.‬ ‫מתן אישור עקרוני המאפשר גיוס משקיעים.‬ ‫תנאים: כפיפות לכל המגבלות האמורות בחוק המו"פ ובכלל זה נושאי העברת ייצור‬ ‫‪‬‬ ‫וידע בארץ ובחו"ל.‬ ‫8‬
 9. 9. ‫מסלולים ייחודיים – חוק האנגלים‬ ‫קהל יעד: יחידים המשקיעים בחברות מו"פ.‬ ‫‪‬‬ ‫מטרה: תמרוץ יחידים להשקיע בחברות ‪ SEED‬עתירות מו"פ ע"מ להגדיל את‬ ‫‪‬‬ ‫מקורות המימון של חברות אלו.‬‫הטבות: עלות ההשקעה בחברה תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור,‬ ‫‪‬‬ ‫בשנת תשלומה או בפריסה על-פני שלוש שנות-מס.‬ ‫חברת המטרה היא חברה תושבת ישראל.‬ ‫תנאים:‬ ‫‪‬‬ ‫החברה אינה רשומה למסחר בבורסה.‬ ‫עיקר ההשקעה של היחיד שימשה להוצאות מו"פ .‬ ‫השקעת יחיד בחברת מטרה מוגבלת ל -5 מלש"ח.‬ ‫עיקר ההוצאות הוצאו בישראל .‬ ‫אין לה הכנסות משמעותיות ביחס להוצאותיה.‬ ‫עיקר הוצאותיה בשנות ההטבה הינן הוצאות מו"פ.‬ ‫9‬
 10. 10. ‫תוכניות לשכת המדען הראשי ואתם‬ ‫תוכניות לשכת המדען הראשי‬ ‫01‬
 11. 11. ‫איך למנוע מתמריצים להעלם ?‬ ‫‪ ‬הגשת בקשה למסלול המתאים.‬ ‫‪ ‬ניהול מערכת דיווחי שעות בהתאם לנהלים.‬ ‫‪ ‬רישום נכון בספרים של הוצאות המו"פ.‬‫‪ ‬תשלום בזמן של הוצאות מאושרות (עד 06 יום מתום תקופת הפיתוח‬ ‫המאושרת).‬ ‫‪ ‬בקשה להארכת תקופת הפיתוח המאושרת.‬ ‫‪ ‬העברה בין סעיפים.‬‫‪ ‬הוצאות שאינן "מוכרות" – זקיפת שווי, קבלן משנה ממוחה, %6 בגין‬ ‫חופשה ומחלה.‬ ‫נהלים.... נהלים......‬ ‫11‬
 12. 12. ‫תודה על ההקשבה‬ ‫בקרו אותנו:‬‫‪www.moital.gov.il‬‬

×