Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קרן עידוד השיווק לחו"ל – מסלול ליצואן הבודד.

1,779 views

Published on

קרן עידוד השיווק לחו"ל – מסלול ליצואן הבודד.

 • Be the first to comment

קרן עידוד השיווק לחו"ל – מסלול ליצואן הבודד.

 1. 1. ‫מרכז יצואנים קטנים‬ ‫לקט מידע וטיפים בנושא:‬‫הקרן לעידוד השיווק לחו"ל -‬‫מסלול הסיוע ליצואן הבודד,‬ ‫של משרד התמ"ת‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫דצמבר 1102‬
 2. 2. ‫מרכז יצואנים קטנים‬ ‫בעל עסק נכבד‬ ‫הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת, מחדשת את פעילותה של הקרן‬ ‫לעידוד השיווק בחו"ל.‬ ‫הקרן תפעל בשני מסלולים:‬ ‫.1 מסלול ליצואן הבודד.‬ ‫.2 מסלול מאגדים.‬‫במצגת זו, לקטנו עבורך מידע וטיפים שיקלו עליך בהכרת מסלול הסיוע ליצואן הבודד‬ ‫ו/או הגשת בקשה לקרן.‬ ‫במצגת תמצא גם לינקים לנהלים ולטופסי הבקשה שיש להגיש.‬ ‫חשוב מאוד שתכיר את תנאי הסף והנהלים של הקרן, לפני שתתחיל למלא טפסים.‬ ‫בהצלחה‬ ‫מנחם לייב – מנהל מרכז יצואנים קטנים‬ ‫‪leib@export.gov.il‬‬ ‫2‬ ‫דצמבר 1102‬
 3. 3. ‫מטרה‬‫מסלול סיוע לעסקים המעוניינים להגדיל את סך היצוא שלהם או לאלו‬ ‫המעוניינים להתחיל לייצא לשווקים בחו"ל.‬ ‫למי זה מיועד?‬ ‫יצואן קטן – עסק שטרם התחיל לייצא, או שהיקף המכירות ו/או‬ ‫שירותים שלו בשווקי חו"ל בשנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הגשת‬ ‫הבקשה לקרן, היה עד 7 מיליון ₪ ומחזורו השנתי לא עלה‬ ‫על 02 מיליון ₪ .‬ ‫יצואן בינוני – עסק שהיקף המכירות ו/או שירותים שלו בשווקי חו"ל‬ ‫בשנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן, היה‬ ‫בין 04-7 מיליון ₪, או מחזור השנתי שלו בין 001-02 מיליון ₪ .‬ ‫3‬ ‫דצמבר 1102‬
 4. 4. ‫שיעורי הסיוע‬‫• הסיוע יינתן בהיקף של עד %05 מסך ההוצאות המוכרות ע"י הקרן‬ ‫ולא יעלה על 000,005 דולר.‬ ‫• ראוי לציין כי מסלול זה מתוקצב כרגע על סך של 53 מיליון ₪‬ ‫בלבד, ולכן יתכן שחלק מהבקשות לא תאושרנה.‬ ‫• אישור הבקשות ייעשה בהתאם למדרג שיינתן לבקשות שיוגשו‬ ‫בהתאם לציונים שייקבעו ע"י וועדת הקרן.‬ ‫• אמות המידה למתן הציונים מפורטות בהוראת המנכ"ל וכוללות בין‬ ‫היתר את פוטנציאל היצוא, מרחק העסקים ממרכז הארץ, איכות‬‫התוכנית השיווקית, העסקת אוכלוסיות שונות ומידת חשיפת החברה‬ ‫לתהליך הפחתת מכסים בארץ.‬ ‫סי‬ ‫וע ב‬ ‫ש היקף‬ ‫ל עד‬ ‫$0‬ ‫05‬‫00 ,0‬ ‫4‬ ‫דצמבר 1102‬
 5. 5. ‫סוגי הוצאות מוכרות‬ ‫• איסוף מידע – חקר שוק, איתור מידע עסקי, יעוץ שיווקי וסקרי‬ ‫שוק בשווקי חו"ל.‬ ‫• פרסום – הכנת קטלוגים, עיצוב אריזה, פרסום בעיתונות בלועזית,‬ ‫פרסום במדיות שונות, ועוד.‬ ‫• תערוכות , כנסים והצגת מוצר – השתתפות בתערוכות בחו"ל,‬ ‫ירידים וכנסים מקצועיים, ועוד.‬ ‫• נסיעות שיווק לחו " ל – תשלום עבור כרטיסי טיסה לפעילות‬ ‫שיווקית בחו"ל.‬ ‫• תקינה וביטוח – רישום פטנטים בחו"ל, רישום סימני מסחר,‬ ‫ביטוח סיכוני סחר חוץ ועוד.‬ ‫• מערכי שיווק והפצה בחו " ל – משרדים ומרכזי הפצה בחו"ל,‬ ‫שכר עובד בחו"ל.‬‫• תשלום עבור קורס בתחום היצוא במידה ונדרש ע"י וועדת הקרן.‬ ‫• ועוד...‬ ‫5‬ ‫דצמבר 1102‬
 6. 6. ‫תמלוגים‬ ‫יצואן קטן -פטור מתשלום תמלוגים.‬ ‫יצואן בינוני -ישלם תמלוגים בשיעור %3 מהיקף גידול היצוא‬‫לשנת הבסיס ועד להחזר מלוא המימון שהתקבל.‬ ‫ביחס‬ ‫6‬ ‫דצמבר 1102‬
 7. 7. ‫כיצד הקרן פועלת?‬ ‫חברה מבקשתהגשת בקשת סיוע ) 7 טפסים + טופס אחד מקוון ברשת טופס-נט(.‬ ‫מנהלת הקרן בדיקת עמידה בתנאי סף, בדיקה של בודק כלכלי ובודק שיווקי, דיון‬ ‫והחלטת ועדת הקרן, הוצאת מכתב אישור/ שלילה למנכ"ל החברה.‬ ‫חברה מבקשת הגשת דוחות בצוע בצרוף חשבונית – דוח רבעוני, דוח שנתי.‬ ‫מנהלת הקרן הכרה בהוצאות ומשלוח מכתב אישור למנכ"ל החברה, הכולל פירוט‬ ‫הסכום המאושר.‬ ‫חברה מבקשת מנכ"ל החברה מוציא למנהלת הקרן דרישת תשלום.‬ ‫מנהלת הקרן בדיקת תקינות הדרישה והעברת תשלום לחברה.‬ ‫חשוב! יש לפעול לפי נוהלי הקרן פרטים נוספים בלינק:‬ ‫//:‪http‬‬‫‪www.moital.gov.il/NR/exeres/EF3E412C-2247-4D9E-BAFF-D9EB76C8987B,frameless.htm‬‬ ‫7‬ ‫דצמבר 1102‬
 8. 8. ‫מידע, הגדרות, נהלים וטפסים‬ ‫נהלים וגישה מהירה לטופסי הבקשה:‬‫924‪http://www.moital.gov.il/NR/exeres/9E095FCE-E2AD-442D-B‬‬ ‫למי שולחים את טופסי הבקשה ?‬ ‫קרן לעידוד השיווק )יש לציין את שם המסלול(‬ ‫הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים‬ ‫משרד התמ"ת‬ ‫רחוב בנק ישראל 5, קרית ב"ג, ת"ד 6613, ירושלים, מיקוד 63019‬ ‫8‬ ‫דצמבר 1102‬
 9. 9. ‫טיפים חשובים‬‫• לפני מילוי טופסי הבקשה, וודא שחברתך עונה לתנאי הסף של הקרן ) גודל יצוא,‬ ‫מחזור שנתי, השתתפות בתוכניות אחרות מטעם המדינה(.‬ ‫• הקפדה על מילוי מדויק של כל הטפסים וצרוף כל המסמכים הנדרשים, יאפשרו‬ ‫טיפול מהיר יותר בבקשתך.‬ ‫• חשיבות עליונה לאיכות הפרטים שתמלא בטופס תוכנית שיווק של העסק.‬ ‫תוכל להיעזר ביחידת שרותי יעוץ בסחר הבינלאומי במכון היצוא, שם ישמחו‬ ‫לתאם עבורך יועץ שווקי מנוסה שיסייע לך בכך במחירים מיוחדים.‬ ‫לפרטים נוספים:‬ ‫/‪http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u‬‬ ‫• פגוש את מנהל הענף שלך במכון היצוא ולמד על מגוון פעילויות פיתוח עסקי‬‫וביתנים לאומיים בתערוכות מובילות בעולם, כמה מהם בודאי יתאימו גם לתוכנית‬ ‫השיווק של חברתך.‬ ‫‪www.export.gov.il‬‬ ‫לפרטים על ענפי היצוא :‬ ‫9‬ ‫דצמבר 1102‬
 10. 10. ‫טיפים חשובים - המשך‬ ‫צור‬ ‫• יתכן ומנהלת הקרן תדרוש השתתפותך בקורס הכשרה ליצוא,‬ ‫קשר עם המרכז ללמודי יצוא במכון היצוא ולמד על מגוון קורסים וסדנאות שמציע‬‫המרכז, לפרטים נוספים: /‪http://www.export.gov.il/heb/Services/College‬‬ ‫• לתכנון ויישום פעילויות חברתך בשווקי היעד, בוודאי תזדקק לשירותי מידע‬ ‫ומודיעין עסקי , איתור ופתיחת דלתות לשותפים עסקיים, ועוד...‬ ‫יחידת מידע ומודיעין עסקי במכון היצוא מציעה מגוון כלים לשירותך‬ ‫לפרטים נוספים:‬ ‫/‪http://www.export.gov.il/heb/Services/Information‬‬ ‫• ערך מוסף גבוה למציגים בביתן לאומי של מכון היצוא בתערוכות המובילות‬ ‫בעולם, כדאי לבדוק אפשרות לשלב כמה מהן בתוכנית השיווק שתגיש לקרן.‬ ‫יחידת התערוכות במכון היצוא מארגנת עשרות ביתנים בשנה.‬ ‫לפרטים נוספים:‬ ‫/‪http://www.export.gov.il/heb/Services/Exhibitions‬‬ ‫01‬ ‫דצמבר 1102‬
 11. 11. ‫טיפים חשובים – המשך‬ ‫• הקרן מכירה בהוצאותתשלום עבור חברת סחר שתסייע לעסק בחדירה לשווקים‬ ‫בחו"ל, ובלבד שההוצאה אינה מהווה יותר מ %05 מתוכנית השיווק. תוכל‬‫להיפגש עם חברות סחר באמצעות פניה למנהלת ענף חברות הסחר במכון היצוא.‬ ‫לפרטים נוספים:‬ ‫‪/http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies‬‬‫• מעבר לשווקים המסורתיים ליצוא, ישנן מדינות יעד חשובות המהוות פוטנציאל רב‬ ‫ליצוא הישראלי. כדאי להכיר את יחידת מדינות יעד שפועלת במכון היצוא, היחידה‬ ‫תסייע לך בהכנה וב - ‪ Follow up‬מול לקוחות בשווקים נבחרים, כיום סין, הודו‬ ‫וברזיל. לפרטים נוספים:‬ ‫‪/http://www.export.gov.il/heb/Services/ChinaBI‬‬ ‫• יש לך שאלה בנושא הקרן, או כל נושא אחר הקשור ביצוא?‬ ‫כדאי לפנות למרכז יצואנים קטנים במכון היצוא. לפרטים נוספים:‬ ‫‪/http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters‬‬ ‫11‬ ‫דצמבר 1102‬
 12. 12. ‫בהצלחה !‬‫מרכז יצואנים קטנים‬ ‫עומד לשרותך‬ ‫מנחם לייב‬ ‫4282415-30‬ ‫‪leib@export.gov.il‬‬ ‫21‬ ‫21‬ ‫דצמבר 1102‬

×