Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫תקשורת שיווקית כחלק ממערך‬              ‫השיווק הבינלאומי‬                         ...
‫על סדר היום‬         ‫מערך השיווק והתקשורת השיווקית בחברה – סקירת‬        ‫•‬              ...
‫המטרה שלנו במפגש:‬                   ‫• חשיבות הקשר בין שתי גופים אלו‬               ‫• ...
‫שיווק הוא סדרת תהליכים אשר תפקידם‬             ‫ליצור ללקוח ערך מוסף ויתרון תחרותי‬             ...
‫הנושאים המרכזיים והבסיסיים‬                             ‫לניהול השיווק‬          ‫•...
‫על מנת להשיג עבור החברה:‬                                           ‫תדמית‬  ...
‫איך גורמים לזה לקרות‬                 ‫מיצוב החברה באמצעות מסרים‬                 ‫מתאימ...
‫תקשורת שיווקית‬                                   ‫תוכנית שיווק‬            ...
‫פעילות תקשורת שיווקית נכונה ומקצועית תוביל ל:‬                     ‫• הרחבת ערוצי ההפצה של החברה‬  ...
‫אז מה יש לנו ?‬                                ‫יחסי‬                  ...
‫כלי התקשורת השיווקית העומדים לרשותנו‬                           ‫תערוכות וכנסים – כולל ‪speaki...
‫אז מה הוא התמהיל הנכון ?‬                          ‫)האם יש דבר כזה תמהיל נכון... ?(‬     ...
‫ובהתאם לתשובות‬         ! ‫ייבנה התמהיל הנכון‬            .‫אין נוסחת פלא‬PDF created with pdfFactory...
‫ארגז הכלים של אנשי השיווק והמכירות‬              ‫ברושורים, קטלוגים, דפי מוצר טכניים וכל חומר מודפס או דיגיט...
‫פרסום – כמה זה יעלה לי ?‬           ‫יחסי ציבור – מה... לא מספיק פרסום ?‬           ‫פייסבוק, טוויטר...
‫חשיפה במדיה - פרסום -יחסי ציבור‬                      ‫ומה שביניהם‬           ‫באמצעות יח...
‫פעילות מכוונת, שמבצע גוף מסוים מול ציבור‬        ‫מוגדר,ליצירת יחס חיובי כלפיו, באמצעות המדיה‬          ...
‫פרסום מסורתי וחדש‬                                        ‫יעיל אך יקר !‬     ...
‫תערוכות בינלאומיות‬                                      ‫סיטואציה סלקטיבית:‬   ...
‫המטרות להשתתפות בתערוכה‬                    ‫חשיפה וחדירה - להביא לתודעת קהל מטרה רלוונטי שהחברה / המ...
‫תערוכות וכנסים‬                            ‫תקשורת שיווקית במיטבה !‬             ...
‫מדיה חדשה‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
‫שפה חדשה‬                                SMO                    Web 2....
‫חדש מפני ישן תוציאו ????‬              ‫המדיה המסורתית – המסרים ללקוח עוברים‬            ‫באמצעו...
‫פתאום כולנו חברתיים, שמתם לב ?‬                          ‫המדיה החדשה‬             ...
‫מעבר מחיזוק המותג - לתקשורת בין אישית‬               ‫שיווק מסורתי‬           ‫‪Online Marke n‬‬...
‫אבל האם זה מתאים לכל חברה ?‬                          ‫מדיה מסורתית‬              ...
‫כמה זה עולה לנו ?‬        ‫האגדה - מדיה חברתית לא עולה כסף. לא נכון !‬                      ...
‫התאמת האתר לתערוכה‬                                     ‫חשוב כי יהיה אתר באנגלית‬  ...
:‫3 ערוצי פעילות מרכזיים‬                                 Search Engine Optimization  -...
‫לפני הכל וודאו כי אתר האינטרנט שלכם נכון‬                                ‫• נכון מבחינה שי...
SEO               Search Engine Optimization                                ...
‫קידום האתר במנועי חיפוש‬                                ‫קידום אורגני – חמשת המרכיבים החשו...
‫מעקב אחר התנועה באתר‬                                        ‫כל האינפורמציה בקליק...
SMO                Social Media Optimization                               ...
‫תודה ובהצלחה‬                      www.a-gmc.comPDF created with pdfFactory trial version www.pdffac...
You’ve finished this document.
Upcoming SlideShare
היערכות לפעילות מסחרית בחו"ל
Next
Upcoming SlideShare
היערכות לפעילות מסחרית בחו"ל
Next

Share

תקשורת שיווקית כחלק ממערך השיווק הבינלאומי

תקשורת שיווקית כחלק ממערך השיווק הבינלאומי

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

תקשורת שיווקית כחלק ממערך השיווק הבינלאומי

 1. 1. ‫תקשורת שיווקית כחלק ממערך‬ ‫השיווק הבינלאומי‬ ‫אביבה חלבה‬ ‫תקשורת שיווקית גלובלית‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 2. 2. ‫על סדר היום‬ ‫מערך השיווק והתקשורת השיווקית בחברה – סקירת‬ ‫•‬ ‫מגוון הנושאים בהם מטפל המרקום‬ ‫"ארגז הכלים" של איש השיווק והמכירות‬ ‫•‬ ‫יחסי ציבור וקשרי עיתונות אל מול העיתונות המקצועית‬ ‫•‬ ‫הבינלאומית.‬ ‫תערוכות בינלאומיות – שיא פעילות המרקום: כיצד‬ ‫•‬ ‫נערכים נכון‬ ‫מדיה מסורתית מול חדשה )חברתית( – מה קיים, מה‬ ‫•‬ ‫צריך ומה מתאים לנו‬ ‫אתר האינטרנט שלנו – הצעד הראשון !‬ ‫•‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 3. 3. ‫המטרה שלנו במפגש:‬ ‫• חשיבות הקשר בין שתי גופים אלו‬ ‫• כלי התקשורת השיווקית – חוזקות/חולשות‬ ‫• השימוש המושכל בכלי המרקום העומדים‬ ‫לרשותנו‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 4. 4. ‫שיווק הוא סדרת תהליכים אשר תפקידם‬ ‫ליצור ללקוח ערך מוסף ויתרון תחרותי‬ ‫• מיצוב החברה והפצת המסרים לקהל היעד שלה‬ ‫• איתור שווקים חדשים, לקוחות חדשים, סגמנטים‬ ‫חדשים‬ ‫• שימור ההישגים והרחבתם‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 5. 5. ‫הנושאים המרכזיים והבסיסיים‬ ‫לניהול השיווק‬ ‫• לימוד צרכי הלקוח ורצונותיו‬ ‫• הפנמת ערכי הלקוח ומידת‬ ‫שביעות הרצון שלו‬ ‫• הגדרת שווקי יעד, הסגמנטים‬ ‫ומיצוב המוצר/החברה‬ ‫• יתרון תחרותי – ללקוח ולחברה‬ ‫• תרבות ארגונית מכוונת לקוח‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 6. 6. ‫על מנת להשיג עבור החברה:‬ ‫תדמית‬ ‫•‬ ‫מיצוב‬ ‫•‬ ‫מיתוג‬ ‫•‬ ‫קידום מסרי החברה והרוח שלה –‬ ‫•‬ ‫פנימה והחוצה‬ ‫תקשורת שיווקית‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 7. 7. ‫איך גורמים לזה לקרות‬ ‫מיצוב החברה באמצעות מסרים‬ ‫מתאימים ויזואליים וטקסטואליים‬ ‫והעברתם לקהלי המטרה שלנו.‬ ‫באמצעות יצירת תמהיל מרקום‬ ‫רלבנטי ונכון לחברה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 8. 8. ‫תקשורת שיווקית‬ ‫תוכנית שיווק‬ ‫מחקרי שוק‬ ‫תחזיות‬ ‫תוכנית מרקום‬ ‫משוב מהשוק‬ ‫העברת המסרים‬ ‫סיכויים ואפשרויות‬ ‫באמצעים השונים לקהלי‬ ‫המטרה כשכל המסרים‬ ‫"מדברים באותה השפה,‬ ‫גם כשהיא מותאמת לקהלי‬ ‫היעד השונים"‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 9. 9. ‫פעילות תקשורת שיווקית נכונה ומקצועית תוביל ל:‬ ‫• הרחבת ערוצי ההפצה של החברה‬ ‫• יותר לקוחות פוטנציאליים ששמעו על החברה‬ ‫• הגברת החשיפה )הנכונה...( של החברה‬ ‫ובסופו של דבר גם‬ ‫יותר הכנסות‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 10. 10. ‫אז מה יש לנו ?‬ ‫יחסי‬ ‫ציבור‬ ‫שיווק‬ ‫ישיר‬ ‫פרסום‬ ‫כנסים‬ ‫תוכן‬ ‫מיתוג‬ ‫ואירועים‬ ‫שיווקי‬ ‫רשתות‬ ‫חברתיות‬ ‫קידום‬ ‫ערוצי‬ ‫מכירות‬ ‫שיווק‬ ‫‪WEB‬‬ ‫ומכירה‬ ‫שירות‬ ‫לקוחות‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 11. 11. ‫כלי התקשורת השיווקית העומדים לרשותנו‬ ‫תערוכות וכנסים – כולל ‪speaking opportunities‬‬ ‫•‬ ‫יחסי ציבור אל מול: לקוחות, לקוחות פוטנציאליים, מתחרים, עובדים )פנים ארגוני(,‬ ‫•‬ ‫משקיעים, ספקים, ‪ ,VAR‬מפיצים, לקוח סופי ועוד‬ ‫פרסום – מסורתי ו-‪ON-LINE‬‬ ‫•‬ ‫מיתוג ויצירת כלי שיווק מתאימים: אתר אינטרנט, ברושורים, מצגות, סרטי מוצר‬ ‫•‬ ‫וחברה ועוד‬ ‫שיווק ישיר – שימור יחסי לקוח סביב אירועים, אך לא רק...‬ ‫•‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 12. 12. ‫אז מה הוא התמהיל הנכון ?‬ ‫)האם יש דבר כזה תמהיל נכון... ?(‬ ‫מה שמתאים למתחרה, לא בהכרח מתאים לנו !‬ ‫•‬ ‫למי אנחנו פונים – טריטוריות, אפליקציות‬ ‫•‬ ‫למי אנחנו לא פונים – לא פחות חשוב להגדיר‬ ‫•‬ ‫מה התוכניות שלנו בהמשך )לעוד שנתיים, שלוש ...(‬ ‫•‬ ‫מה שיטת השיווק שהחברה בחרה לעבוד בה – שיווק ישיר,‬ ‫•‬ ‫באמצעות מפיצים, ‪ , VAR‬שותפויות אסטרטגיות‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 13. 13. ‫ובהתאם לתשובות‬ ! ‫ייבנה התמהיל הנכון‬ .‫אין נוסחת פלא‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 14. 14. ‫ארגז הכלים של אנשי השיווק והמכירות‬ ‫ברושורים, קטלוגים, דפי מוצר טכניים וכל חומר מודפס או דיגיטלי‬ ‫•‬ ‫אתר אינטרנט – מעודכן ובנוי על פי הכללים המתקדמים, בטכנולוגיות‬ ‫•‬ ‫החדשות, עם קידום מתאים‬ ‫עמודי מדיה חברתית – פייסבוק, לינקדאין, בלוג, טוויטר ערוצים‬ ‫•‬ ‫אחרים‬ ‫מצגות חברה, סרטי תדמית המתארים את המוצר/החברה, הפתרונות‬ ‫•‬ ‫כרטיסי ביקור, הזמנות לאירועים, חתימות אלקטרוניות כל נושא אחר‬ ‫•‬ ‫המציג את תדמית החברה החוצה ופנימה‬ ‫הכנת ערכת "מיתוג" לשימוש מפיצים או כל מי שמייצג את החברה‬ ‫•‬ ‫באופן עקיף‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 15. 15. ‫פרסום – כמה זה יעלה לי ?‬ ‫יחסי ציבור – מה... לא מספיק פרסום ?‬ ‫פייסבוק, טוויטר, בלוגוספירה, יוטיוב,‬ ‫ויקיפדיה, ‪ ,DIGG‬פליקר, אינסטגרם –‬ ‫חייבים! כי זה מה שכולם עושים.... האמנם?‬ ‫קשרי עיתונות – מה, זה לא יחסי ציבור ?‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 16. 16. ‫חשיפה במדיה - פרסום -יחסי ציבור‬ ‫ומה שביניהם‬ ‫באמצעות יחסי ציבור‬ ‫באמצעות פרסום‬ ‫• מבטיח אמינות גבוהה‬ ‫מבטיח נוכחות וחשיפה‬ ‫•‬ ‫• נתפס כאיכותי ונייטרלי‬ ‫מבטיח דיוק בהעברת‬ ‫•‬ ‫• חשיפה בעלת השפעה‬ ‫מסרים‬ ‫חזקה‬ ‫השפעה מוגבלת‬ ‫•‬ ‫• זול ) ‪(Cost effc ve‬‬ ‫‪e‬‬ ‫יקר )מחייב חזרה קבועה‬ ‫•‬ ‫על המסרים(‬ ‫• אין שליטה על המסר !‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 17. 17. ‫פעילות מכוונת, שמבצע גוף מסוים מול ציבור‬ ‫מוגדר,ליצירת יחס חיובי כלפיו, באמצעות המדיה‬ ‫חשיפה תקשורתית – קשרי עיתונות‬ ‫חלק מה "יום יום" העסקי שלנו‬ ‫שימוש נבון ומושכל באמצעי התקשורת יכול לקדם את החברה ואת‬ ‫•‬ ‫ענייניה בכל הרמות‬ ‫יחסי ציבור הם כלי הכרחי לחשיפה תקשורתית חיובית ובונה‬ ‫•‬ ‫חשיפה תקשורתית צריכה להפוך חלק בלתי נפרד ממכלול הפעילות‬ ‫•‬ ‫השיווקית והעסקית של חברה‬ ‫על פעילות היח"צ להישען על ולהתאים ל:‬ ‫•‬ ‫– מדיניות החברה ומטרותיה‬ ‫– התרחיש העסקי והשיווקי של החברה ושל סביבתה‬ ‫– תדמית החברה ומסריה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 18. 18. ‫פרסום מסורתי וחדש‬ ‫יעיל אך יקר !‬ ‫על מנת למקסם את תקציב ניתוח מדויק מאד של המדיה )מקוונת‬ ‫או מודפסת(‬ ‫• ניהול מו"מ קשוח עם נציגי המדיה‬ ‫• בחירה מושכלת של המדיה, המהדורות, המיקום‬ ‫• בחירת המסר הנכון ואופן העברתו‬ ‫• הפרסום חייבים:‬ ‫• יצירת קמפיין ייחודי לחברה אשר מבדל אותה ממתחריה‬ ‫• חזרה על המסר, פעמים רבות !!!‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 19. 19. ‫תערוכות בינלאומיות‬ ‫סיטואציה סלקטיבית:‬ ‫קהל ומבקרים קבוע ומוגדר מראש‬ ‫•‬ ‫מאמץ רב בפרק זמן נתון‬ ‫•‬ ‫יעילות‬ ‫•‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 20. 20. ‫המטרות להשתתפות בתערוכה‬ ‫חשיפה וחדירה - להביא לתודעת קהל מטרה רלוונטי שהחברה / המוצר‬ ‫יצירת קשרים חדשים - עם לקוחות פוטנציאליים, סוכנים, חברות לשיתוף פעולה‬ ‫חיזוק וביסוס קשרים קיימים - לקוחות, עיתונאים, סוכנים ומפיצים, קולגות ועוד.‬ ‫איסוף מידע והכרת השוק הפוטנציאלי - מתחרים, לקוחות, גופים מוסדיים ועוד‬ ‫השגת ‪ LEADS‬ראשוניים - יצירת בסיס נתונים ותגבור הקיים‬ ‫חשוב לזכור:‬ ‫התערוכה מהווה רק כלי אחד מסך תמהיל התקשורת‬ ‫השיווקית, ומערך השיווק כולו‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 21. 21. ‫תערוכות וכנסים‬ ‫תקשורת שיווקית במיטבה !‬ ‫איתור וניתוח התערוכות והכנסים המתאימים לנו, כולל ניתוח‬ ‫•‬ ‫מבקרים/מציגים‬ ‫‪ – Speaking Opportunities‬בכנסים מקצועיים שחשובים לנו‬ ‫•‬ ‫האם התערוכה מתאימה לי – האם אני מתאים לתערוכה‬ ‫•‬ ‫טיפול במסרים שאנו רוצים להעביר באמצעות: הביתן, פעילות קידום,‬ ‫•‬ ‫אתר האינטרנט שלנו, יחסי ציבור‬ ‫פעילות שיווק ישיר – חובה !‬ ‫•‬ ‫ביצוע מעקב לידים אחרי התערוכה.‬ ‫•‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 22. 22. ‫מדיה חדשה‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 23. 23. ‫שפה חדשה‬ SMO Web 2.0 QR ‫אחוזי המרה‬ QR CODEPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 24. 24. ‫חדש מפני ישן תוציאו ????‬ ‫המדיה המסורתית – המסרים ללקוח עוברים‬ ‫באמצעות גורם נוסף – העיתון, העיתונאי, המפרסם‬ ‫מגזינים מקצועיים – מודפסים ומקוונים – ידיעות חדשותיות, מאמרים‬ ‫•‬ ‫מפגשים יזומים עם עיתונאים – בתערוכות, כנסים, בביקורים בחו"ל‬ ‫•‬ ‫פרסום – במגזינים, באתרים )מודעות, באנרים, ‪ ,PPC‬דפי נחיתה...(‬ ‫•‬ ‫לצורך יצירת קמפיין והשגת האפקט הרצוי‬ ‫אבל אז – נגמר התקציב, נגמר הזמן, הסתיים הקשר !‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 25. 25. ‫פתאום כולנו חברתיים, שמתם לב ?‬ ‫המדיה החדשה‬ ‫• מספקת ערך לשני‬ ‫הצדדים‬ ‫• דו שיח ישיר ותחזוקה שלו‬ ‫• שיתוף עם הלקוחות שלנו‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 26. 26. ‫מעבר מחיזוק המותג - לתקשורת בין אישית‬ ‫שיווק מסורתי‬ ‫‪Online Marke n‬‬ ‫‪g‬‬ ‫חידוד המסרים‬ ‫רב שיח בו אני נוטל‬ ‫מהות‬ ‫השיווקים של המותג‬ ‫חלק פעיל‬ ‫והפצתם‬ ‫המדיה מזינה את‬ ‫רב שיח‬ ‫העברת המסרים‬ ‫הפרט – חד צדדי‬ ‫‪Mass Media‬‬ ‫אינטראקטיבית‬ ‫מדיה‬ ‫השוק‬ ‫האינדבידואל‬ ‫מי במרכז‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 27. 27. ‫אבל האם זה מתאים לכל חברה ?‬ ‫מדיה מסורתית‬ ‫מימד הזמן‬ ‫דו שיח‬ ‫תוכן‬ ‫לא קיים. מונולוג של הקמפין מסתיים עם‬ ‫נדחף ללקוח‬ ‫מיצוי התקציב שלנו‬ ‫באמצעים ברוטליים החברה והעברת‬ ‫ממסרים חד צדדית‬ ‫מדיה חדשה‬ ‫דו שיח‬ ‫תוכן‬ ‫מימד הזמן‬ ‫פעילות משותפת לכל שיחה ודיאלוג‬ ‫מתמשך. תוצאות‬ ‫מתמידים.‬ ‫השחקנים: הגורם‬ ‫ניכרות בטווח הקצר‬ ‫המפעיל והמשתתפים הפרייה הדדית‬ ‫וגם בטווח הארוך.‬ ‫מערכת יחסים ארוכה.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 28. 28. ‫כמה זה עולה לנו ?‬ ‫האגדה - מדיה חברתית לא עולה כסף. לא נכון !‬ ‫מדיה מסורתית:‬ ‫קופירייטר, גרפיקאי, רכישת מדיה, באנרים, צלם, משרד יחסי ציבור‬ ‫מדיה חדשה:‬ ‫זמן ומשאבים לניהול ועדכון, קופירייטר, זמן ! לניהול דו שיח‬ ‫שוטף, בניית אפליקציות מתקדמות לניהול השיח עם‬ ‫הגולשים, אצבע על הדופק בכל החידושים הטכנולוגיים‬ ‫בתחום, גיבוי עם מדיה מסורתית )מעצב, צלם וכל השאר...(‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 29. 29. ‫התאמת האתר לתערוכה‬ ‫חשוב כי יהיה אתר באנגלית‬ ‫כפתור בולט למעבר בין שפות‬ ‫כפתור השתתפות בתערוכה בדף הבית – כולל את מספר הביתן‬ ‫קישור לדף נחיתה עבור תיאום פגישות‬ ‫רצוי להכין דף נחיתה בשפות שונות‬ ‫אם יש אזור חדשות – יש לעדכן אותו בהודעות לעיתונות‬ ‫עדכון כל החומרים השיווקיים החדשים לאתר‬ ‫אז איך בעצם עושים את כל זה?‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 30. 30. :‫3 ערוצי פעילות מרכזיים‬ Search Engine Optimization - SEO Advertising SMO –Social Media OptimizationPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 31. 31. ‫לפני הכל וודאו כי אתר האינטרנט שלכם נכון‬ ‫• נכון מבחינה שיווקית )מסרי החברה(‬ ‫• נכון מבחינת הגולש‬ ‫• נכון מבחינת מנועי החיפוש‬ ‫אם אתה לא שם‬ ‫אתה לא קיים‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 32. 32. SEO Search Engine Optimization ‫•תהליך ארוך ויקר‬ SEO -‫•בכל זאת יש מה לעשות ללא חברה מתמחה ב‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 33. 33. ‫קידום האתר במנועי חיפוש‬ ‫קידום אורגני – חמשת המרכיבים החשובים ביותר‬ ‫לקידום האתר:‬ ‫• מילות מפתח‬ ‫• לינקים‬ ‫• מבנה ה-‪URL‬‬ ‫• ‪ TITLES‬ודפי מתה‬ ‫• זמן‬ ‫מילות מפתח– לא מספיק להרבות בהן, מיקומן הוא‬ ‫•‬ ‫החשוב – ‪ ,URL‬כותרות‬ ‫דפי מתה וכותרות – זה מה שאנחנו רואים כשמחפשים‬ ‫•‬ ‫במנועי החיפוש – לא יותר מ-08 תווים‬ ‫תכנים שתמעדכנים באופן תדיר‬ ‫•‬ ‫ניווט קל באתר – לגולש ולגוגל‬ ‫•‬ ‫אין קישורים מתים‬ ‫•‬ ‫ריבוי לינקים פנימה והחוצה‬ ‫•‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 34. 34. ‫מעקב אחר התנועה באתר‬ ‫כל האינפורמציה בקליק אחד...‬ ‫כמות מבקרים‬ ‫מדינות )חברות(‬ ‫כמה זמן נשארו באתר‬ ‫איזה עמוד הוא המעניין ביותר / הכי פחות מוצלח‬ ‫כיצד הגיעו לאתר שלכם ועוד‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 35. 35. SMO Social Media Optimization ?‫למה זה חשוב‬ ?‫האם צריך לפתוח חשבון בכל הרשתות‬ ?‫קבוצה בפייסבוק‬ ? ‫עמוד בלינקדאין‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 36. 36. ‫תודה ובהצלחה‬ www.a-gmc.comPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

תקשורת שיווקית כחלק ממערך השיווק הבינלאומי

Views

Total views

1,208

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

168

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×