Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rene kol5.9

194 views

Published on

Rene kol5.9

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rene kol5.9

 1. 1. 5‫בסטפמבר‬,2016 ‫כלכלה‬ ‫חטיבת‬ ‫מצגת‬ ‫מקצועיים‬ ‫ושרותים‬
 2. 2. ‫הבא‬ ‫הצעד‬:‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬, ‫לעולם‬ ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ ‫מתחילים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬ ‫מפגשים‬/‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫לצעדים‬ ‫הכוונה‬. ‫אינטרנטי‬ ‫מדריך‬:‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬. ‫תוכנית‬‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫ייצוא‬ ‫קידום‬/‫החרדי‬. ‫היצוא‬ ‫פעילות‬ ‫בתחילת‬ ‫לחברות‬ ‫קידום‬ ‫תוכניות‬,‫לדוגמא‬: " *‫ומייצאים‬ ‫מעצבים‬." *‫משנה‬ ‫קבלנות‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬. ‫סטרטאפ‬ ‫לחברות‬ ‫שיווקית‬ ‫חממה‬,‫התקשורת‬ ‫בתחומי‬ ‫והמובייל‬. ‫מתחילים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬5142824-03leib@export.gov.il ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫מתחילים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬
 3. 3. ‫אבנר‬‫פורטנוי‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬‫מידע‬‫עסקי‬ ‫מחקרים‬ ‫רכישת‬‫שוק‬ ‫ודוחות‬ ‫אנליסט‬ ‫סקירת‬ ‫הכנת‬ ‫למיפוי‬ ‫מחקר‬4‫יעד‬ ‫מדינות‬ ‫איתור‬‫ומפיצים‬ ‫חברות‬‫בחו‬"‫ל‬–4‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫בחו‬ ‫מתחרים‬ ‫מפיצי‬ ‫איתור‬"‫ל‬ ‫איתור‬‫בארה‬ ‫יבואנים‬"‫עפ‬ ‫ב‬"‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫י‬(‫סיווג‬ ‫מספר‬ ‫מבוסס‬) ‫עפ‬ ‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬"‫יבוא‬ ‫רשימוני‬ ‫י‬(‫סיווג‬ ‫מספר‬ ‫מבוסס‬) ‫העסקי‬ ‫הסיכון‬ ‫לבחינת‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫פיננסיים‬ ‫דוחות‬. ‫בחו‬ ‫לחברות‬ ‫ואנליסטים‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬"‫ל‬. ‫בצוע‬‫ועבודות‬ ‫אנליסטים‬ ‫סקירות‬‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמות‬ ‫מידע‬. ‫הנפקה‬‫מקור‬ ‫תעודות‬ ‫והחתמת‬.
 4. 4. ‫שווקים‬ ‫על‬ ‫איכותי‬ ‫מידע‬/‫חברות‬: •‫אנליסטים‬ ‫סקירות‬Tailor Made‫לחברות‬. •‫המכון‬ ‫של‬ ‫חלקי‬ ‫במימון‬ ‫ליצואנים‬ ‫מדף‬ ‫ומחקרי‬ ‫מידע‬. •‫יעד‬ ‫שוק‬ ‫לאיתור‬ ‫מחקר‬(‫סקירת‬4‫שוקים‬.) ‫מכרזים‬: ‫מכרזים‬ ‫והפצת‬ ‫איתור‬ ‫מערכת‬ ‫הפעלת‬/‫פרוייקטים‬‫ממוקדים‬+ ‫מכרזים‬ ‫להגשת‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬. ‫בשנת‬ ‫חדשים‬ ‫שרותים‬2016
 5. 5. ‫אנליסט‬ ‫סקירת‬ ‫סקירת‬ ‫מהי‬‫אנליסט‬? ‫אסוף‬‫רלבנטי‬ ‫מידע‬,‫וניתוחו‬ ‫עיבודו‬. ‫מטרת‬‫התכנית‬ ‫עסקית‬ ‫החלטה‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ ‫הנדרש‬ ‫נקודתי‬ ‫למידע‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬. ‫נושאים‬:‫סקירה‬‫חדש‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫ראשונית‬,‫תחרותי‬ ‫מידע‬,‫טכנולוגיים‬ ‫נושאים‬,‫מידע‬ ‫רגולטורי‬,‫שוק‬ ‫ניתוח‬(‫גודל‬,‫מגמות‬,‫וכו‬ ‫מרכזיים‬ ‫שחקנים‬'),‫על‬ ‫מלא‬ ‫פרופיל‬ ‫איש‬/‫בחו‬ ‫חברה‬"‫ל‬,‫עסקית‬ ‫נסיעה‬ ‫לצורך‬ ‫מידע‬,‫ועוד‬ ‫עלות‬‫לחבר‬‫לסקירה‬ ‫המכון‬:6500₪+‫מע‬"‫מ‬ ‫המכון‬ ‫השתתפות‬(70%‫בעלות‬)4550₪+‫מע‬"‫מ‬ ‫ס‬"‫לחברון‬ ‫עלות‬ ‫ה‬(30%‫בלבד‬)1950₪+‫מע‬"‫מ‬
 6. 6. ‫מידע‬ ‫מאגרי‬(‫חלקית‬ ‫רשימת‬)... Gartner EUROMONITOR–‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫תחומי‬ ‫מרבית‬ ‫על‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬-‫מדינות‬ ‫לפי‬. KOMPASS–‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫מאגר‬:‫מפיצים‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬, ‫קניינים‬,‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... FROST & SULLIVAN–‫תעשיה‬ ‫מוצרי‬ ‫בתחום‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬, ‫ומדינות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לפי‬. DOSIER–‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫מאגר‬:‫מפיצים‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬, ‫קניינים‬,‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... RETAIL DIRECTORY–‫אנגליה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫באירופה‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬. JBT–‫של‬ ‫מאגר‬30,000‫בארה‬ ‫התכשיטים‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬"‫ב‬–‫מפיצים‬,‫רשתות‬,‫יצרנים‬, ‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... CHAIN STORE directory–‫בארה‬ ‫תכשיטים‬ ‫וחנויות‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬"‫ב‬. MANA-‫מאגר‬SALE REP’‫בארה‬"‫ב‬. BMI–‫כ‬ ‫של‬ ‫מאגר‬-20,000‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫באפריקה‬ ‫חברות‬.
 7. 7. ‫ייעוץ‬‫והסחר‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועי‬ ‫הבינלאומי‬ •‫כ‬-85‫תחומים‬ ‫במגוון‬ ‫יועצים‬. •‫כ‬-20‫עסקי‬ ‫ופיתוח‬ ‫שווק‬ ‫מנהלי‬. •‫כ‬-25‫מנטורים‬ ‫צוות‬/‫חונכים‬‫מנוסה‬. ‫בועז‬‫מילשטיין‬ ‫ייעוץ‬
 8. 8. ‫יעוץ‬ ‫פגישות‬-‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫נושא‬ ‫בכל‬ ‫מקצועי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫והדרכה‬ ‫הכוונה‬, ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬: ‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬(‫עד‬20‫שעות‬) ‫של‬ ‫החזר‬90%‫היצוא‬ ‫ממכון‬ *20‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬ ‫לנושא‬ ‫יוענקו‬ ‫נוספות‬ ‫מסובסדות‬ ‫שעות‬. ‫יועץ‬ ‫בהנחיית‬ ‫קבוצתיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫מפגשי‬- ‫ענף‬ ‫או‬ ‫נושא‬ ‫ממוקד‬ ‫מפגש‬ ‫עד‬3‫שעות‬–‫של‬ ‫לקבוצה‬7‫משתתפים‬ ‫היצוא‬ ‫במכון‬ ‫לחברים‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הבינלאומי‬ ‫והסחר‬
 9. 9. ‫קבוצתיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫מפגשי‬ ‫דוגמאות‬: ‫המוצר‬ ‫חבות‬ ‫ביטוח‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫ליצוא‬ ‫מוצר‬ ‫תמחור‬ ‫סודיות‬ ‫הסכמי‬ "‫ולהשיג‬ ‫להציג‬"‫בתערוכה‬ ‫לייצוא‬ ‫חוזה‬ ‫הכנת‬.
 10. 10. ‫שיווקית‬ ‫תכנית‬ ‫בהכנת‬ ‫סיוע‬ ‫מבוסס‬40‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫השיווקית‬ ‫התכנית‬ ‫ביישום‬ ‫סיוע‬,‫הלקוח‬ ‫לבחירת‬ *‫טלפונית‬ ‫והנחייה‬ ‫ליווי‬:‫למשך‬ ‫בחודש‬ ‫שעתיים‬6‫חודשים‬ (‫ל‬ ‫אופציה‬-6‫להתקדמות‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫חודשים‬) ‫או‬: *‫מעשי‬ ‫סיוע‬:5‫למשך‬ ‫חודשיות‬ ‫שעות‬6‫חודשים‬ ‫של‬ ‫החזר‬70%‫אלה‬ ‫בתוכניות‬ ‫המכון‬ ‫לחבר‬! ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 11. 11. ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬ -‫במפעל‬ ‫שעתיים‬ ‫בת‬ ‫פגישה‬ ‫במסגרת‬ ‫וייעוץ‬ ‫הדרכה‬ ‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬. -‫בינלאומי‬ ‫לתקן‬ ‫בהסכמה‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬. ‫עד‬50%‫עד‬ ‫היועץ‬ ‫עבודת‬ ‫מעלות‬9,300₪+‫מע‬"‫מ‬. ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫הגנת‬:‫מסחר‬ ‫סימן‬ ‫רישום‬,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬: ‫בשכ‬ ‫מהשתתפות‬ ‫ייהנה‬ ‫המכון‬ ‫חבר‬"‫עד‬ ‫היועץ‬ ‫ט‬50%‫המחיר‬ ‫מהצעת‬ ‫עד‬2,000₪+‫מע‬"‫מ‬. ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 12. 12. ‫לייצוא‬ ‫החברה‬ ‫מוכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫ודו‬ ‫החברה‬ ‫מוכנות‬ ‫בדיקת‬"‫להשלמת‬ ‫המלצות‬ ‫כולל‬ ‫מפורט‬ ‫אבחון‬ ‫ח‬ ‫פערים‬‫המכון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫במימון‬. ‫לתערוכה‬ ‫שיווקית‬ ‫מוכנות‬ ‫בחברה‬ ‫פגישה‬+‫דו‬"‫ולפעילויות‬ ‫לשדרוג‬ ‫המלצות‬ ‫הכולל‬ ‫מסכם‬ ‫ח‬ ‫נוספות‬ ‫שיווקיות‬ ‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬. ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 13. 13. ‫מנטורים‬ ‫פרויקט‬(‫חונכים‬)‫לייצוא‬"(‫מנכ‬ ‫סיירת‬"‫ל‬)" *‫למנכל‬ ‫סיוע‬"‫הייצוא‬ ‫להגדלת‬ ‫ים‬ *‫ליווי‬‫חונכים‬ ‫של‬ ‫מתמשך‬ ‫מקצועי‬‫ניהולי‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫רב‬ ‫ומקצועי‬,‫שהוסמכו‬‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬. *‫קבלה‬ ‫תנאי‬: ‫מחזור‬‫לפחות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫מכירות‬1.5‫מיליון‬₪‫קודמת‬ ‫בשנה‬. *‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫הליווי‬‫ללא‬‫כספית‬ ‫תמורה‬! ‫בלבד‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫מיועד‬! ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 14. 14. ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הייצוא‬ ‫ובניהול‬ ‫העסקי‬ ‫בפיתוח‬ ‫סיוע‬ ‫חלקית‬ ‫במשרה‬ ‫בינלאומי‬ ‫שיווק‬ ‫יועץ‬(20‫או‬36‫חודשיות‬ ‫שעות‬) ‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫ושווה‬ ‫משותף‬ ‫מימון‬‫החברה‬ ‫של‬‫היצוא‬ ‫ומכון‬* ‫לתכנית‬ ‫קבלה‬ ‫תנאי‬: -‫בין‬ ‫אחרונה‬ ‫קלנדרית‬ ‫בשנה‬ ‫כולל‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬1-50‫מיליון‬₪ -‫אחרונה‬ ‫קלנדרית‬ ‫בשנה‬ ‫יצוא‬ ‫היקף‬–‫עד‬5‫דולר‬ ‫מיליון‬. ‫בלבד‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫מיועד‬! ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 15. 15. ‫דלתות‬ ‫לפתיחת‬ ‫תכנית‬–‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬:‫יעד‬ ‫במדינת‬ ‫איכותיות‬ ‫פגישות‬ ‫קביעת‬,‫עם‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬,‫ע‬ ‫שהוגדרו‬ ‫כפי‬"‫היצואן‬ ‫י‬. ‫באופן‬ ‫ומותאם‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫נבנה‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ ‫ממוקד‬‫היצואן‬ ‫לצרכי‬. ‫ע‬ ‫מבוצע‬"‫פרוייקטור‬ ‫י‬,‫למכון‬ ‫חיצוני‬,‫בתהליכי‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ ‫ומכירות‬ ‫שיווק‬,‫במדינת‬ ‫והשפה‬ ‫העסקית‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫המכיר‬ ‫היעד‬. ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫לאיתור‬ ‫היחידה‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫לאיתור‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬5142933-03reneek@export.gov.il
 16. 16. ‫חדשים‬ ‫בשווקים‬ ‫ותמיכה‬ ‫ליווי‬ ‫תכנית‬ ‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬: ‫חדש‬ ‫לשוק‬ ‫בכניסה‬ ‫סיוע‬-‫שוק‬ ‫מסקר‬ ‫החל‬,‫בניית‬ ‫דרך‬ ‫לשוק‬ ‫כניסה‬ ‫אסטרטגיית‬,‫מתאימים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫מציאת‬, ‫בפועל‬ ‫עסקאות‬ ‫מימוש‬ ‫ועד‬. ‫מבצעת‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫לחברת‬ ‫קריטריונים‬: -‫ישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫בסיוע‬ ‫מוכח‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ -‫במדינת‬ ‫קבוע‬ ‫שותף‬ ‫בעלת‬/‫יעד‬ ‫מדינות‬ -‫ועדה‬ ‫אישור‬ ‫עברה‬. ‫של‬ ‫מקסימלי‬ ‫בהיקף‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫השתתפות‬28,000₪‫לחברה‬
 17. 17. ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ Country Snap Shot ‫ישראל‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫סקירה‬ ISRAEL ECONOMY ‫ומענקים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬: ‫וקרנות‬ ‫מדינה‬ ‫קרנות‬. ‫איתי‬‫זוהראי‬‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬5142820-03Itayz@export.gov.il ‫איתי‬‫זהוראי‬ ‫כלכלית‬ ‫יחידה‬ ‫יעד‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫סקירות‬
 18. 18. ‫בינלאומי‬ ‫וסחר‬ ‫יצוא‬ ‫ללימודי‬ ‫המרכז‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫עשרות‬,‫תחומים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫וסדנאות‬ ‫קורסים‬: ‫בינלאומי‬ ‫שיווק‬,‫אלקטרוני‬ ‫וסחר‬ ‫מידע‬,‫יעד‬ ‫במדינות‬ ‫עסקים‬ ‫עשיית‬, ‫בינלאומית‬ ‫וכלכלה‬ ‫פיננסים‬,‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬,‫אינטרנטי‬ ‫שיווק‬ ‫וכיו‬ ‫בינלאומי‬"‫ב‬ ‫הכשרה‬‫הסיני‬ ‫לשוק‬ ‫לכניסה‬ ‫ייחודית‬: ‫זה‬ ‫בשוק‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫מומחים‬ ‫בהנחיית‬ ‫ענפיות‬ ‫עבודה‬ ‫קבוצות‬ ‫וובינרים‬ ‫הרצאות‬‫מ‬ ‫נושאים‬ ‫במגוון‬‫שתבחרו‬ ‫מקום‬ ‫כל‬. ‫מפעליות‬ ‫פנים‬ ‫הכשרות‬.
 19. 19. ‫השתתפות‬ ‫במימון‬ ‫סיוע‬ ‫תכנית‬ ‫בינלאומית‬ ‫בתערוכה‬–‫ש‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫סיוע‬‫נלווים‬ ‫ושירותים‬ ‫שטח‬ ‫שכירת‬ ‫בעבור‬ ‫לחברה‬ ‫המסופקים‬‫התערוכה‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬. ‫מיועד‬: ‫לאומי‬ ‫ביתן‬ ‫בה‬ ‫מוקם‬ ‫שלא‬ ‫בינלאומית‬ ‫לתערוכה‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫היוצאות‬ ‫לחברות‬. ‫מבקשים‬ ‫לה‬ ‫בתערוכה‬ ‫הראשונה‬ ‫ההשתתפות‬ ‫זו‬ ‫שלהן‬ ‫לחברות‬‫הסיוע‬. ‫נדרש‬ ‫יצוא‬ ‫היקף‬(‫הבקשה‬ ‫להגשת‬ ‫קודמת‬ ‫קלנדרית‬ ‫שנה‬: ) ‫מעל‬100,000‫ועד‬ ‫דולר‬10,000,000‫ארה‬ ‫דולר‬"‫ב‬. ‫הסיוע‬ ‫היקף‬: ‫עד‬3,000$‫ארה‬"‫ב‬. ‫באתר‬‫בקשה‬ ‫להגשת‬ ‫וטפסים‬ ‫התכנית‬ ‫תקנון‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬.
 20. 20. ‫כסף‬‫חכם‬–‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מינהל‬ ‫סיוע‬‫מכירות‬ ‫להגדלת‬‫בשווקים‬‫הבינלאומיים‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫סיוע‬50%‫המוצעת‬ ‫התכנית‬ ‫מן‬: •‫עד‬500,000₪‫שנתיים‬ ‫למשך‬ ‫יעד‬ ‫לשוק‬. •‫עד‬1,000,000₪‫למשך‬ ‫מועדף‬ ‫יעד‬ ‫לשוק‬3‫שנים‬. •‫לשנה‬ ‫אחת‬,‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫לשוק‬. ‫סף‬ ‫תנאי‬ •‫מינימום‬ ‫ישיר‬ ‫יצוא‬K250$‫מ‬ ‫קטן‬ ‫מכירות‬ ‫והיקף‬M200₪. •‫מינימום‬ ‫ישיר‬ ‫יצוא‬K100$‫מעל‬ ‫מכירות‬ ‫והיקף‬M10₪‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ולא‬M200₪. ‫בשנת‬ ‫בקשות‬ ‫להגשת‬ ‫שנותרו‬ ‫מקצים‬2016 •‫ספטמבר‬‫מ‬25/8/2016‫עד‬14/9/2016. •‫אוקטובר‬‫מ‬15/9/2016‫עד‬6/10/2016‫שעה‬11:00‫בבוקר‬. -‫תנאי‬‫המעוטים‬ ‫ממגזר‬ ‫לחברות‬ ‫ייחודיים‬ ‫סיוע‬ ‫ושיעור‬ ‫סף‬ -‫הבקשות‬‫של‬ ‫התקציב‬ ‫לגמר‬ ‫עד‬ ‫הגשתן‬ ‫סדר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ידונו‬41‫מיליון‬₪
 21. 21. ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬–‫סמנכ‬"‫ל‬ ‫מקצועיים‬ ‫ושירותים‬ ‫כלכלה‬ ‫חטיבת‬ ‫מנהל‬ ‫להצלחה‬ ‫אותך‬ ‫מלווים‬

×