Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת מערך מעוף אתי גוטמן - PDF

687 views

Published on

מצגת מערך מעוף אתי גוטמן - PDF

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת מערך מעוף אתי גוטמן - PDF

 1. 1. www.Maof.co.il
 2. 2. ‫חזון‬-‫ערכים‬‫מרכזיים‬ ‫בתחום‬ ‫והמתכלל‬ ‫המוביל‬ ‫הגורם‬ ‫להיות‬ ‫מתמדת‬ ‫ולמידה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬ ‫ומתמשך‬ ‫כולל‬ ‫שירות‬ ‫ומקצועיות‬ ‫איכות‬ ‫וסטנדרטיזציה‬ ‫אחידות‬
 3. 3. ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ ‫לאן‬–‫חזון‬‫מעוף‬ ‫ליזמים‬ ‫ישיר‬ ‫סיוע‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫הסוכנות‬ ‫מדיניות‬ ‫יישום‬ ‫ל‬ ‫להביא‬ ‫במטרה‬ ‫ולעסקים‬: ‫כלכלי‬ ‫שגשוג‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫עידוד‬‫הקמת‬ ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫כושר‬ ‫שיפור‬ ‫התחרות‬
 4. 4. ‫ייעוד‬‫מעוף‬ ‫מערך‬
 5. 5. ‫היעד‬ ‫קהל‬ •‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫ועסקים‬ ‫יזמים‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫מיהו‬? •‫פטור‬ ‫עוסק‬/‫מורשה‬,‫בע‬ ‫חברה‬"‫מ‬, ‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫לה‬ ‫עמותה‬.. ‫עסק‬ ‫מהו‬? •‫המחזור‬ ‫והיקף‬ ‫המועסקים‬ ‫מספר‬ ‫השנתי‬ ‫גודל‬ ‫נקבע‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫העסק‬?
 6. 6. ‫אוכלוסיות‬ ‫מחפשי‬ ‫תעסוקה‬ ‫בני‬ ‫מיעוטים‬‫חרדים‬- ‫גברים‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫כללית‬ ‫הוריים‬ ‫חד‬ ‫חרדים‬- ‫נשים‬
 7. 7. ‫החדש‬ ‫המערך‬ ‫מבנה‬ •‫ב‬ ‫שפועל‬ ‫ארצי‬ ‫מערך‬-5‫אשכולות‬ •‫של‬ ‫פריסה‬30‫ושלוחות‬ ‫מרכזים‬ •‫הגיאוגרפי‬ ‫לאשכול‬ ‫המפעיל‬ ‫של‬ ‫בלעדית‬ ‫אחריות‬ •‫לעד‬ ‫הפעלה‬ ‫תקופת‬7‫שנים‬
 8. 8. ‫המזרחי‬ ‫הגליל‬ ‫אזור‬ ‫והגולן‬-‫חברת‬ ‫גלילי‬ ‫אשכול‬ ‫משה‬ ‫יובל‬ ‫בניהול‬ ‫החוף‬ ‫מישור‬ ‫אזור‬ ‫המערבי‬ ‫והגליל‬- ‫סיסטמטי‬ ‫חברת‬ ‫שמחי‬ ‫תמר‬ ‫בניהול‬ ‫ת‬ ‫אזור‬"‫א‬– ‫חברת‬BDO‫מעוף‬ ‫גוטמן‬ ‫אתי‬ ‫בניהול‬ ‫והשפלה‬ ‫ירושלים‬ ‫אזור‬ ‫הדרום‬ ‫ואזור‬–‫חברת‬ ‫מט‬ ‫אביב‬"‫תיגבור‬ ‫ע‬ ‫ראם‬ ‫נעמי‬ ‫בניהול‬ ‫תרשיש‬ ‫המעוף‬ ‫את‬ ‫המפעילות‬ ‫החברות‬
 9. 9. ‫השטח‬ ‫מערך‬ ‫הפעלת‬ ‫עקרונות‬ ‫לכל‬ ‫שירות‬-‫ארצית‬ ‫פריסה‬ ‫לעסק‬ ‫אחת‬ ‫כתובת‬ ‫השירות‬ ‫במתן‬ ‫ואחידות‬ ‫איכות‬ ‫מתמשך‬ ‫סיוע‬ ‫ושיפור‬ ‫למידה‬
 10. 10. ‫שטח‬ ‫גוף‬ ‫קבועה‬ ‫שלוחה‬ ‫ארעית‬ ‫שלוחה‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬
 11. 11. ‫אחת‬ ‫כתובת‬‫לעסק‬ •‫מידע‬ ‫מתן‬‫הקיימים‬ ‫סיוע‬ ‫כלי‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫מימון‬ ‫קרנות‬ ‫אזוריות‬ ‫יוזמות‬ ‫ועוד‬ •‫אבחון‬‫צרכים‬ ‫ומיפוי‬ •‫שירותים‬ ‫התאמת‬‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ •‫ליווי‬‫ומעקב‬
 12. 12. ‫ניהול‬‫איכותי‬ ‫ספקים‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫שמירה‬‫מקצועית‬ ‫כשירות‬‫העובדים‬ ‫של‬ ‫למידה‬ ‫תהליך‬-‫הלקוחות‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫בחינת‬‫הסיוע‬ ‫תוצרי‬ ‫איכות‬ ‫השירות‬ ‫לספקי‬ ‫מקצועית‬ ‫והכוונה‬ ‫הכשרה‬ ‫שירות‬ ‫אמנת‬ ‫אחידים‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫ואחיד‬ ‫איכותי‬ ‫שירות‬
 13. 13. ‫תהליך‬‫מתמשך‬ ‫כסיוע‬ ‫העבודה‬ ‫מדידת‬ ‫הצלחות‬ ‫יישום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הספקים‬ ‫התאמת‬ ‫שירותים‬ ‫אבחון‬ ‫העסק‬ ‫שיווק‬ ‫השירות‬ ‫התיק‬ ‫מנהל‬‫מלווה‬‫העסק‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫שומר‬‫קשר‬‫מעקב‬ ‫ומבצע‬ ‫עימו‬‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬!
 14. 14. ‫תהליך‬‫העבודה‬–‫הערכה‬,‫ושיפור‬ ‫למידה‬ ‫מדידת‬ ‫הצלחות‬ ‫יישום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הספקים‬ ‫התאמת‬ ‫שירותים‬ ‫אבחון‬ ‫העסק‬ ‫שיווק‬ ‫השירות‬ ‫השטח‬ ‫ברמת‬-‫המפעילים‬ ‫באחריות‬ ‫שיפור‬ ‫הכלים‬ ‫מדידה‬ ‫והערכה‬ ‫ברמת‬‫באחריות‬ ‫המטה‬‫הסוכנות‬
 15. 15. ‫הניתנים‬ ‫השירותים‬ 18 ‫אבחון‬ ‫שירותי‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫לקבלת‬ ‫ליווי‬ ‫מימון‬ ‫קורסים‬,‫ימי‬ ‫וסדנאות‬ ‫עיון‬ ‫כנסים‬ ‫סיוע‬ ‫מסלולי‬ ‫ייעודיים‬ ‫פרויקטים‬
 16. 16. ‫עסקים‬ ‫מרכזי‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬-‫להביא‬‫לצמיחה‬‫עסקים‬ ‫של‬ ‫ולפיתוח‬‫קצר‬ ‫בזמן‬ ‫סביבה‬ ‫עסקית‬ ‫ושיתופי‬ ‫פעולה‬ ‫ליווי‬ ‫מקצועי‬ ‫עסקי‬ ‫מגוון‬ ‫אפשרויות‬ ‫השכרה‬ ‫שירותי‬ ‫מינהלה‬ ‫חדר‬ ‫ישיבות‬ ‫תקשורת‬ ‫ואינטרנט‬
 17. 17. ‫עסק‬ ‫יוזמים‬ ‫המטרה‬ ‫עסק‬ ‫בפתיחת‬ ‫ליזמים‬ ‫לסייע‬ ‫לשרוד‬ ‫סיכויים‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬
 18. 18. ‫עסק‬ ‫יוזמים‬ ‫הרעיון‬ ‫ובדיקת‬ ‫אבחון‬ ‫ארוך‬ ‫יזמות‬ ‫קורס‬ ‫אישי‬ ‫ייעוץ‬ ‫מימון‬ ‫לקבלת‬ ‫סיוע‬ ‫קבוצתי‬ ‫פורום‬

×