Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מכון היצוא - הרשת האירופאית לעסקים EEN

1,080 views

Published on

מכון היצוא - הרשת האירופאית לעסקים EEN

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מכון היצוא - הרשת האירופאית לעסקים EEN

 1. 1. ‫איתור סוכנים ומפיצים והזדמנויות עסקיות‬ Title ‫באמצעות הרשת האירופית לעסקים‬ Sub-title ’ European Commission Enterprise and IndustryPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ‫רקע כללי‬ ‫§ הרשת פועלת )מ - 8002( בניהול ובפקוח נציבות האיחוד האירופי‬ ‫§ מונה כ- 006 מרכזים, מתפרשת על פני 15 מדינות ומאוישת ע"י קרוב ל-‬ ‫0053 נציגים.‬ ‫§ הרשת מורכבת מארגונים מסחריים )לשכות מסחר מקומיות ולאומיות,‬ ‫מרכזי חדשנות, מכוני מחקר‬ ‫סוכנויות פתוח וסחר ממשלתיות,‬ ‫ואוניברסיטאות(‬ ‫**הרשת העסקית הגדולה מסוגה בעולם**‬ ‫3‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 3. 3. ‫הארגונים החברים ברשת‬ ‫§ ברמה המקומית – מאגד/קונסורציום‬ ‫§ הקונסורציום הישראלי:‬ ‫‪ Ø‬המנהלת הישראלית למו"פ אירופאי )‪ – (ISERD‬שת"פ במו"פ‬ ‫‪ Ø‬מכון הייצוא – שת"פ מסחריים‬ ‫‪ Ø‬התאחדות התעשיינים – שת"פ טכנולוגיים‬ ‫3‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 4. 4. ‫מטרות ואמצעים‬ ‫מטרה‬ ‫‪ ü‬קידום חדשנות ותחרותיות של עסקים קטנים ובינוניים באירופה‬ ‫קידום חדשנות ותחרותיות של עסקים קטנים ובינוניים באירופה ובניי‬ ‫‪ ü‬בניית פלטפורמה מסייעת והתבססות בשווקים אירופים‬ ‫פלטפורמה מסיעת לכניסהלכניסה והתבססות בשווקים אירופים‬ ‫‪One Stop Shop‬‬ ‫סיוע‬ ‫‪ ü‬יעוץ בכניסה לשווקים אירופים‬ ‫ביצירת שת"פ טכנולוגיים ומסחריים‬ ‫‪ü‬תכניות סיוע, מכרזים ומימון‬ ‫2‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 5. 5. ‫‪ EEN‬במכון הייצוא‬ ‫מטרה:‬ ‫קידום שת"פ מסחריים‬ ‫אמצעים:‬ ‫קשרים ישירים בין‬ ‫מאגר חברות‬ ‫ארגוני הרשת‬ ‫8‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 6. 6. ‫סוגי שת"פ מסחריים‬ ‫ סוכנים/מפיצים‬ü (JV) ‫ מיזמים משותפים‬ü ‫ ייצור משותף‬ü (sub-contructing) ‫ קבלנות משנה‬ü (outsourcing) ‫ מיקור חוץ‬ü ‫ זכיונות‬üPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 7. 7. ‫‪ -EEN‬דרכים לקידום חברות ברשת‬ ‫חשיפת החברה וקידומה באמצעות מאגר החברות ורשת‬ ‫1.‬ ‫התקשורת של הרשת.‬ ‫פרסום פרופיל חברה – מתעדכן במאגר החברות ברשת.‬ ‫‪ü‬‬ ‫)‪(BCD- Business Cooperation Database‬‬ ‫הפצת הפרופיל כהצעה עסקית - פרסום באתרים ובניוזלטרים‬ ‫‪ü‬‬ ‫של הארגונים החברים ברשת.‬ ‫פניות נכנסות - קבלת "פניות עניין" מחברות אירופאיות.‬ ‫‪ü‬‬ ‫פניות יוצאות - חיפוש שותפים במאגר, בדיקת עניין של‬ ‫‪ü‬‬ ‫חברות אירופאיות, העברת פרטי קשר.‬ ‫8‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 8. 8. ‫‪ -EEN‬דרכים לקידום חברות ברשת‬ ‫2. סיוע בארגון מפגשי ‪ B2B‬בתערוכות ואירועים אירופאים‬ ‫‪ü‬ארגון ע"י גופים מסחריים מקומיים החברים ברשת.‬ ‫‪ü‬פלטפורמת מפגשים אינטרנטית.‬ ‫‪ü‬אפשרות לבקש פגישות ולקבל הזמנות לפגישות מחברות‬ ‫שרשומות לאירוע.‬ ‫‪ü‬הפגישות מתקיימות בביתן מיוחד בשטח התערוכה.‬ ‫‪ü‬מרבית מהאירועים הללו מתקיימים ללא תשלום )כולל כניסה‬ ‫לתערוכה(.‬ ‫8‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 9. 9. ‫‪ -EEN‬דרכים לקידום חברות ברשת‬ ‫דוגמאות לאירועי מפגשים בתערוכות אירופאיות קישור‬ ‫‪ -MWC‬טלקום, פברואר 2102 ברצלונה, ספרד.‬ ‫‪ - EcoBuild‬בנייה ואנרגיה, מרץ 2102, לונדון, בריטניה‬ ‫‪ - World Water Forum‬מים, מרץ 2102, מרסי, צרפת‬ ‫‪ - Intersolar‬אנרגיה סולרית, יוני 2102, מינכן, גרמניה‬ ‫‪ - Pollutec‬מים ואנרגיה, נובמבר 2102, ליון, צרפת‬ ‫8‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 10. 10. ‫‪ -EEN‬דרכים לקידום חברות ברשת‬ ‫3. פרסום מכרזים אירופאים וסיוע באתור שותפים למכרזים‬ ‫4. משלחות נכנסות – פגישות עם חברות‬ ‫5. סמינרים על "עשיית עסקים" וסדנאות בנושאי סחר‬ ‫אירופי‬ ‫8‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 11. 11. ‫סיכום‬ ‫חשיפה של החברה באירופה.‬ ‫‪ü‬‬ ‫אפשרות לחיפוש שותפים במאגר חברות דינמי.‬ ‫‪ü‬‬ ‫קשר ישיר בין המרכזים – העברת לידים, מידע והזדמנויות‬ ‫‪ü‬‬ ‫עסקיות.‬ ‫נטוורקינג בין הנציגים בארגוני הרשת.‬ ‫‪ü‬‬ ‫מידע על תערוכות מקומיות וסיוע בארגון מפגשים עסקיים.‬ ‫‪ü‬‬ ‫8‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 12. 12. :‫למידע נוסף ויצירת קשר‬ ‫גיל אורן‬ gilo@export.gov.il 03-5142949 :‫טל‬ 03-5142852 :‫פקס‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

×