Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת ניצן אביב 25.12.2014

525 views

Published on

מצגת ניצן אביב 25.12.2014

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת ניצן אביב 25.12.2014

 1. 1. ‫על‬ ‫שמע‬ ‫או‬ ‫מכיר‬ ‫מי‬ ‫לעסקים‬ ‫הסיוע‬ ‫קרנות‬
 2. 2. ‫הריבית‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫מי‬ ‫מסגרת‬ ‫על‬ ‫משלם‬ ‫שהוא‬ ‫בבנק‬ ‫שלו‬ ‫האשראי‬
 3. 3. ‫מעל‬ ‫קיימות‬50‫קרנות‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫לעסקים‬ ‫סיוע‬, ‫לך‬ ‫מתאימה‬ ‫קרן‬ ‫איזו‬?
 4. 4. ‫דוגמאות‬:‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרנות‬ .1‫בהקמה‬ ‫עסקים‬ ‫מסלול‬ .2‫עד‬ ‫מסלול‬100,000₪ .3‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫מסלול‬ .4‫בינוניים‬ ‫לעסקים‬ ‫מסלול‬
 5. 5. ‫דוגמאות‬:‫קורת‬ ‫קרנות‬ .1‫הנגב‬ ‫לפיתוח‬ ‫מסלול‬ .2‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫מסלול‬ .3‫המושבים‬ ‫תנועת‬ ‫בשיתוך‬ ‫מסלול‬ .4‫שמש‬ ‫קרן‬
 6. 6. ‫דוגמאות‬:‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ ‫קרנות‬ .1‫יער‬ ‫קרן‬ .2‫דטרויט‬ ‫קרן‬ .3‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫קרן‬ .4‫מערבי‬ ‫גליל‬ ‫קרן‬ .5‫מיאמי‬ ‫קרן‬ .6‫פיטסבורג‬ ‫קרן‬ .7‫קרן‬‫קט‬"‫י‬ .8‫ועוד‬
 7. 7. ‫דוגמאות‬:‫אחרות‬ ‫קרנות‬ .1‫נתן‬ ‫קרן‬ .2‫ירוקות‬ ‫הלוואות‬ .3‫סולם‬ ‫קרן‬ .4‫דרומה‬ ‫צפונה‬ ‫קרן‬ .5‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫להלוואות‬ ‫קרן‬ .6‫ועוד‬
 8. 8. ‫סיוע‬ ‫מקרנות‬ ‫כסף‬ ‫לגייס‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬? •‫שש‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫הלוואה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬"‫כ‬ •‫עד‬ ‫לפרוע‬ ‫ניתן‬50%‫אחר‬ ‫בבנק‬ ‫הקיימות‬ ‫מההלוואות‬ •‫שלך‬ ‫בבנק‬ ‫שלא‬ ‫אובליגו‬ •‫בביטחונות‬ ‫משמעותית‬ ‫הקלה‬ •‫בעלות‬ ‫אותה‬ ‫תחת‬ ‫חברות‬ ‫לכמה‬ ‫הלוואה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ •‫נמוכים‬ ‫ריבית‬ ‫שיעורי‬ •‫גרייס‬ ‫תקופת‬ ‫כולל‬ ‫ארוכה‬ ‫החזר‬ ‫תקופת‬ •‫לבנק‬ ‫קלה‬ ‫אשראי‬ ‫החלטת‬
 9. 9. ‫הצפוי‬ ‫החיסכון‬–‫דוגמא‬ ‫א‬ ‫אפשרות‬'–‫מהבנק‬ ‫רגילה‬ ‫הלוואה‬ ‫הלוואה‬=500,000₪ ‫פריים‬ ‫ריבית‬(2.5%+ )5%‫שנתי‬=7.5% ‫החזר‬ ‫תקופת‬60‫חודשים‬ ‫קרן‬ ‫חודשי‬ ‫החזר‬+‫ריבית‬=9,967₪ ‫סה‬"‫התקופה‬ ‫בכל‬ ‫ריבית‬ ‫כ‬=98,013₪ ‫א‬ ‫אפשרות‬'–‫מהבנק‬ ‫רגילה‬ ‫הלוואה‬ ‫הלוואה‬=500,000₪ ‫פריים‬ ‫ריבית‬(2.5%+ )2%‫שנתי‬=4.5% ‫החזר‬ ‫תקופת‬60‫חודשים‬ ‫קרן‬ ‫חודשי‬ ‫החזר‬+‫ריבית‬=9,290₪ ‫סה‬"‫התקופה‬ ‫בכל‬ ‫ריבית‬ ‫כ‬=57,416₪ ‫ההפרש‬40,597₪
 10. 10. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫בהקמה‬ ‫עסקים‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬500,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬‫עד‬300,000₪‫כנגד‬10%‫בטחונות‬ ‫ו‬25%‫מעל‬300,000₪ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫לפעול‬ ‫החל‬ ‫טרם‬ ‫אשר‬ ‫עסק‬ -‫בע‬ ‫חברה‬ ‫או‬ ‫מורשה‬ ‫לעוסק‬ ‫לעבור‬ ‫לו‬ ‫שתגרום‬ ‫נרחבת‬ ‫השקעה‬ ‫ומתכנן‬ ‫פטור‬ ‫עוסק‬ ‫שהיה‬ ‫עסק‬"‫מ‬ -‫על‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ ‫ושמחזורו‬ ‫כלל‬ ‫אשראי‬ ‫במסגרות‬ ‫שימוש‬ ‫עשה‬ ‫שלא‬ ‫עסק‬500‫א‬'₪‫הקמתו‬ ‫מיום‬ -‫שמחזורו‬ ‫ובלבד‬ ‫ייעודי‬ ‫למקום‬ ‫להעבירו‬ ‫ומחליט‬ ‫מגוריו‬ ‫ממקום‬ ‫שירותים‬ ‫שהפעיל‬ ‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫המצטבר‬500‫א‬'₪‫הקמתו‬ ‫מיום‬
 11. 11. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫מהיר‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬100,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬25%‫אחד‬ ‫ערב‬ ‫או‬ ‫מטריאליים‬ ‫בטחונות‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שלהם‬ ‫השנתי‬ ‫ההכנסות‬ ‫שהיקף‬ ‫עסקים‬3‫מיליון‬₪
 12. 12. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬500,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬25%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שלהם‬ ‫השנתי‬ ‫ההכנסות‬ ‫שהיקף‬ ‫עסקים‬6.25‫מיליון‬₪
 13. 13. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫בינוניים‬ ‫עסקים‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬8,000,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬25%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫ש‬ ‫שנתי‬ ‫הכנסות‬ ‫מחזור‬‫מסך‬ ‫נמוך‬ ‫אינו‬400,000₪‫מסך‬ ‫גבוה‬ ‫ואינו‬22‫מיליון‬₪ -‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המוערכים‬ ‫הנכסים‬ ‫כל‬ ‫סך‬60,000,000₪ -‫עד‬300‫עובדים‬
 14. 14. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫איתן‬ ‫צוק‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬8,000,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬10%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫עסקים‬‫עד‬ ‫הנמצאים‬40‫ק‬"‫עזה‬ ‫מרצועת‬ ‫מ‬ -‫איתן‬ ‫צוק‬ ‫מבצע‬ ‫במהלך‬ ‫במילואים‬ ‫היה‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬
 15. 15. ‫קורת‬ ‫קרן‬–‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫לפיתוח‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬750,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫פריים‬+1.5% ‫בטחונות‬25%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫בין‬ ‫הוא‬ ‫שלהם‬ ‫השנתי‬ ‫ההכנסות‬ ‫שהיקף‬ ‫עסקים‬6.25‫עד‬100‫מיליון‬₪
 16. 16. ‫אשראי‬ ‫בגיוס‬ ‫טיפים‬ •‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬ •‫והסדרתן‬ ‫האשראי‬ ‫במסגרות‬ ‫היערכות‬ •‫בנקים‬ ‫לשני‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫פיצול‬ •‫בנקאיים‬ ‫חוץ‬ ‫מקורות‬ ‫ניצול‬ •‫לצ‬ ‫מחכים‬ ‫לא‬'‫שיחזרו‬ ‫קבע‬ ‫והוראות‬ ‫קים‬–‫פיננסי‬ ‫ביועץ‬ ‫היעזרו‬ •‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫וניהול‬ ‫נכונה‬ ‫פיננסית‬ ‫התנהלות‬
 17. 17. ‫לעסקים‬ ‫הלוואות‬ ‫אפליקציית‬ ‫כנסו‬ ‫לאייפד‬ ‫או‬ ‫לאייפון‬ ‫האפליקציה‬ ‫להורדת‬ ‫ל‬-App Store‫לעסקים‬ ‫הלוואות‬ ‫וחפשו‬

×