Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יש לך רעיון או מוצר מנצח ? - ספטמבר 2011

919 views

Published on

יש לך רעיון או מוצר מנצח ? - ספטמבר 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יש לך רעיון או מוצר מנצח ? - ספטמבר 2011

 1. 1. !?‫יש לך רעיון או מוצר מנצח‬ 2011 ‫ספטמבר‬ ‫יעוץ קבוצתי‬ ‫היחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי‬ experts4u@export.gov.ilPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ‫יש לך רעיון מוצר מנצח‬ ‫מנחה: אבי אלברט‬ 22.9.2011 2PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 3. 3. ‫מטרות המפגש‬ ‫1. יצירת ודאות ע"י תהליך מותאם ונכון‬ ‫2. חסכון בעלויות ומניעת טעויות‬ ‫3. יצירה ומיקסום הכנסות מההמצאות – איך לממש את ההמצאה‬ ‫3‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 4. 4. ‫יצירת ודאות ע"י‬ ‫נכון‬ ‫תהליך‬ ‫לכל מוצר יש תהליך‬ ‫ייחודי משלו. יחד עם‬ ‫זאת, ישנם מאפיינים‬ ‫מוצרי‬ ‫לכל‬ ‫דומים‬ ‫‪Science‬‬ ‫הצריכה. התהליך הנכון‬ ‫‪Art‬‬ ‫הוא לפי אופי הממציא או‬ ‫יזם, ולפי מודל ההכנסות‬ ‫המבוקש – בד"כ ייקבע‬ ‫המלווה‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫העסקי/שיווקי שייבחר‬ ‫ובהתאם לאופי המוצר.‬ ‫4‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 5. 5. ‫5 השלבים הקריטיים בייצוא – מפתחות להצלחה:‬ ‫1. להחליט שאנו יצואנים‬ ‫2. מינוי יועץ ומיקוד במטרות ויעדים‬ ‫3. להתקדם בצורה מדורגת – פרוביזיונל, ‪ ,PCT‬פטנט‬ ‫4. תמחיר, לוחות זמנים ומימון‬ ‫5. הכנות ובדיקת היתכנות בשווקי היעד – ‪GO/NO GO‬‬ ‫5‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 6. 6. :‫התקדמות בצורה מדורגת – קניין רוחני פטנט‬ III II I 6PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 7. 7. ‫01 להצלחה בהשקת מוצר חדש‬M ‫מודל‬ ‫סביבה‬ ‫פנימית‬ ‫הצלחה‬ ‫סביבה‬ ‫חיצונית‬ 7PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 8. 8. ‫בדיקת היתכנות – הוצאה קטנה – השפעה גדולה‬ ‫בדיקת היתכנות מעניקה את הדברים הבאים:‬ ‫1. מה השוק באמת רוצה או צריך‬ ‫2. האם המוצר שלי מתאים ליצוא‬ ‫3. האם המוצר שלי מתאים לשווקים שנבדקו‬ ‫4. ודאות לגבי המשך הדרך שלי‬ ‫5. מחירי עלות מטרה ומחירי מדף‬ ‫6. מהו קו המוצרים הנכון להשקה‬ ‫7. מיהם ערוצי ההפצה הנכונים ביותר‬ ‫8. מהי האסטרטגיה השיווקית שלי‬ ‫9. מהי הסביבה התחרותית שלי‬ ‫8‬ ‫01. ‪GO/NO GO‬‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 9. 9. ‫תוכנית עבודה‬ ‫ה- ‪ GPS‬שלנו להגיע מנקודת ההתחלה למטרה‬ ‫* כתיבת תוכנית עבודה‬ ‫* לבדוק ולאמת תוכנית עבודה‬ ‫* לכתוב ביחד עם היועץ‬ ‫* ליישם אותה‬ ‫* לבחון עדכניות תוכנית עבודה בהתאם למגמות בשוק‬ ‫* פירוט כולל מספרים, תאריכים ויעדים‬ ‫* לקבל החלטות על סמך התוכנית לגבי ההמשך‬ ‫9‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 10. 10. ‫תמחיר‬ ‫כללי אצבע‬ ‫* לקבוע את מחירי מדף לצרכן הסופי‬ ‫* להתאים את המחירים לשוק‬ ‫* להשתמש במודלים ידועים לתמחור‬ ‫* מקדמי ביטחון ריאלים‬ ‫* ניטרול ככל האפשר השפעות כגון שערי מטבע, חו"ג ובלתי צפוי‬ ‫* לבדוק את המקדמים והמכפילים של הענף‬ ‫* בדיקה יסודית של המכולות משער המפעל עד להגעת הלקוח‬ ‫01‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 11. 11. ‫ניתוח אירוע‬ ‫חברת מדגל – השקת ברז ליצוא‬ ‫רקע‬ ‫מדגל הינה יצרן ברזים מובילה בארץ. מדגל החליטה לייצא להום דיפו – ההום‬ ‫סנטר הגדול בעולם עם 009,1 חנויות. בחברה מונה מנהל השיווק להיות‬ ‫המלווה העסקי ובנוסף את הקניין כשותף לתהליך.‬ ‫התהליך:‬ ‫• מונו 2 מלווים – פנימי וחיצוני‬ ‫• נבנה תהליך יעודי לסוג כזה של‬ ‫השקעה עם 3 אבני בוחן ‪GO/NO GO‬‬ ‫עיצוב ראשוני, דגם, אב-טיפוס‬ ‫• נבנתה אסטרטגיה שיווקית כולל מיתוג‬ ‫11‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 12. 12. CO-BRANDING ‫אסטרטגית מיתוג של‬ ‫תוצאה‬ ‫ של הום-דיפו‬GLACIER BAY ‫מותג פרטי‬ ‫מכירת ברזי מטבח‬ MELODY - ‫מותג משנה של מדגל‬ $100 ‫במחר מדף של‬ 12PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 13. 13. ‫תודה רבה‬ 13PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

×