Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SCUTARI LICEO II C

441 views

Published on

PROGETTO MEDI@PLAY - Presentazione dell'Albania realizzata dalla classe II C del Liceo "Maria" di Scutari

Published in: Education, Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SCUTARI LICEO II C

 1. 1. PROJEKT<br />LETERSIE<br />
 2. 2. SHQIPERIA , perla e pa zbuluar e Mesdheut.<br />
 3. 3. Njeshprehje e cilatebentekuptosh , qeedhepseShqiperiaishtenje vend I vogel ka arriturtendertojhistorine e sajndershekuj. Kjo e favorizuarngapozita e sajgjeografike ,pordhe per faktin se Shqiperia ka sherbyergjithmonesinjeurelidhesemesLindjesdhePerendimit(permendimdisarrugenderkombetare, siEgnatia,Rruga e Veriut,Rruga e Dibresetj.)<br />Duke I shtuarkesajdhepeisazhet e bukuraqeteofronnatyraShqiiptare, e bejneteperteparapelqyer per turistet e huaj.<br />
 4. 4. Janjesugjerim :<br />VOSKOPOJA<br />
 5. 5. VoskopojaeshtenjevendbanimiMesjetes se Hershmeqedatonngaviti 1330. Lulezimin e saj me temadh e ka njohurrrethvitit 1764.<br /> Ne ketekoheajonumeronte 25 kisha me afresketebukura , e ndersa sot kanembeturvetem 8 tetilla.<br />
 6. 6. Gjatekesajperiudhe ne keteqytet ka pasuredhenjeAkademi, Bibloteke e Shtypshkronje. U zhvilluangjithashtuedhedisaartizanate, tecilatndikuandhe ne zhvillimin e tregtise me vendet e tjerafqinje.<br />Kyqytetka perjetuuardisashkatrrimedhedjegiengapushtuesit:<br /> I pari ne vitin 1769.<br /> I dyti ne 1789<br /> I ttreti ne vitin 1916<br />
 7. 7. Sot kyqytetnumeronrreth 30 mijebanordhevazhdonteruajendevlerat e artimesjetar. <br />Nënjëvend mjaftpiktoresk ,midi spishavetë<br />denduraështënjëpikëe rëndësishmekumund<br />tëgjeshkushtetenevojshmepërturizëmmalor. <br />Ketugjendetnje hotel ipagëzuar me emrin“Akademia” . <br />I ndërtuarnëvitin 1954 ështërestauruar me njëstil<br />uniknëharmoni me natyrënpërrethdhe me një<br />sheshtëgjerënëqendërtësipërfaqessëtij. Pika<br />është e frekuentuarsinganjerëzqëduannatyrën<br />dhesportetedhengavizitorëqëçmojnëqetësinë<br />dherelaksinqëofronlargësia e kësaj pike turistike<br />ngapjesatjetër e banuar e Voskopojës. Pushuesit<br />mundtëgjejnëparkim, këndlojërashsiedhefusha<br />basketbollidheminifutbolli.<br />Nëkëtëzonë, nëdimër,funksiononedhePista e <br />skive dhelojëravetëtjeradimërore. Kyështënjë<br />ngavendet e rrallakujumundtëgjeninjëpikëpër<br />zhvillimin e këtyrespotreve.<br />
 8. 8.
 9. 9. Kishat<br />Voskopoja ka disakisha ,qënjëkohësishtjanëobjektekultIdheobjekte<br />kulturoretëvizitueshmengapothuajsegjithëvizitorët,vendasdhe<br />tëhuaj.<br /><ul><li>ShënKolli
 10. 10. Shën Maria
 11. 11. Shën Thanasi
 12. 12. ShënMëhilli</li></li></ul><li>
 13. 13. Voskopojasinjëqendër e vjetër e dijesdhekulturësruanendetraditatëmiranë<br />disafusha:kulturë,mjedis, edukim,artmesjetar,fe,etj.Kjo “guidëturistike” do t’I<br />shërbejëmëtepërVoskopojëspërtëshpalosurmëtejvlerat<br />e saj,siedhe do tëndihmojëlexuesintënjihet me një vend tepërtëveçantëqëka ruajtur<br />shumëngatraditatkulturoretëtëparëve, poredheqë<br />përpiqett’Iringjallëato.Ajombanendediçkahijerëndënë<br />arkitekturën e sajtëgurtë,tëcilënqytetaret e sajpopërpiqemitaruajnë me<br />mefanatizëm. Voskopojaështënjëvend qëofronturizëmmalor, mjaftipërshtatshëmpër<br />amatorët e skive nëdimërdhe<br />njëklimëtëmrekullueshmegjatëverës. Freskiagjatëkësajstineështë e lidhur me natyrën<br />plot gjelbërimtëkodrave<br />dhemaleverreth e rrotull. Voskopojaështënjëqendër<br />turistikedhe e pëlqyeshmepërtëgjithamoshat. <br />

×