Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Big program success factors

223 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Big program success factors

 1. 1. * Examining Critical Success Factors of Human Teacher Development (BIG) Program in Malaysian Teacher Education Institutes
 2. 2. *Program BIG bermula tahun 2001 selepas KLMS*Jutaan ringgit dibelanja untuk melaksanakannya*Harapannya – lahir Insan Guru bersifat dengan 6 domain kurikulum BIG*Masalah: 27 IPGK  27 konteks berbeza.*Penting untuk melaksanakannya dengan sempurna kerana ia akan mempengaruhi hasil program (Durlak & Dupre, 2008) *
 3. 3. *23 faktor kontektual pengaruhi kejayaan pelaksanaan program (Durlak & Dupre, 2008)* faktor berkaitan: komuniti, penyedia program dan inovasi, aspek penyampaian, dan sistem sokongan.*Aspek penyampaian: iklim kerja positif, norma organisasi tentang perubahan, visi bersama, buat- keputusan bersama, koordinasi antara agensi, komunikasi, kepimpinan, dan sokongan pengurusan *
 4. 4. *Kajian Dalano (1998) – faktor kejayaan program:Syarat keperluan yang jelas,program boleh laksana,kestabilan program,orang yang berkualiti,tanggungjawab dan kuasa pengurus program,konsep berpasukan,kemahiran pengurus program *
 5. 5. *Ramai percaya matlamat BIG sangat baik dan dokumen lengkap untuk pelaksanaan.*Terdapat kepelbagaian pelaksanaan dan hasil program.*Bagaimana seharusnya program ini dilaksanakan? *
 6. 6. Menyelidik faktor-faktor pentingyang boleh mempengaruhikejayaan pelaksanaan programdan pencapaian matlamatprogram *
 7. 7. *Kajian kes kualitatif*Temubual ke atas 13 responden *4 pembuat-keputusan *7 pelaksana (penyelaras, jurulatih, mentor, kem komandan) *2 guru (bekas peserta program)*Soalan: Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program BIG? *
 8. 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaanprogram:1. Refleksi berterusan2. Kemahiran dan komitmen pelaksana3. Perancangan dan pelaksanaan teliti4. Sokongan pihak pengurusan5. Sumber6. Persekitaran kondusif7. Komitmen pelajar *
 9. 9. *“Refleksi ni amat penting. Tonggaknya adalah refleksi. Aktiviti tanpa refleksi akan jadi kosong. Ha. Itu yang kita tak mahu.”*“Refleksi dalam BIG memang wajib. Kena buat. Itu salah satu hok yang penting dalam BIG, refleksi tentang satu-satu aktiviti. Bukan kita biar saja. Kalu gi gotong royong, balik biar, tak dok refleksi, dapat satu, dapat gotong royong je. Kesedaran tak dapat.” *
 10. 10. *Pensyarah yang terlibat dalam program BIG kurang kemahiran menilai perkembangan sahsiah pelajar (Rita Ghosh-Moy, Aziz bin Mahmood, Sharina binti Jusoh, Shukri bin Ismail & Hamdan Manaf, 2007)*Kurang kemahiran berfikir secara reflektif*Kejayaan pelaksanaan refleksi bergantung kepada keupayaan pelaksana membimbing dan merangsang pelajar membuat refleksi *
 11. 11. *“Kejayaan terletak sebenarnya 100% kepada fasilitator dan jurulatih. Kejayaan mereka menjalankan modul sebelum, semasa, selepas, kemudian kekuatan mereka membuat refleksi, membuat rumusan, Kekuatan mereka menjana idea pelatih-pelatih. Inilah kekuatan yang ada, yang kita kata kekuatan yang mesti ada dalam program ni. Tanpa orang yang berkemahiran macam ni, kita tak jangka akan capai matlamat sepenuhnya.” *
 12. 12. Kemahiran yang perlu ada:Kebolehan melaksana program mengikut modulKebolehan dan kemahiran membuat refleksi dan rumusanKebolehan membimbing pelajar menjana ideaKebolehan dan kemahiran memberi input bermakna yang boleh merangsang kesedaran pelajar *
 13. 13. *Pelaksana yang berkelayakan lebih sedar kepentingan mencapai matlamat program.*Lebih tahu bagaimana mencapai matlamat tersebut.*Latihan kepada pelaksana sangat penting untuk terus dilaksanakan (Durlak & Dupre, 2008) *
 14. 14. *“Tanpa kemahiran, tanpa kesungguhan … daripada fasilitator, dia tidak akan berkesan.”*“Setiap jurulatih mesti tahu, mesti faham, apa yang kita nak. Bukan fizikal semata-mata. Atau bukan fizikal lah kalau aktiviti fizikal, bukan gotong royong semata-mata, tapi di sebalik tu. Nak beri kesedaran kepada pelajar bahawa membina insan guru ni penting. Ia melibatkan banyak perkaralah. Luaran dan dalaman” *
 15. 15. *Kesukaran melaksana program disebabkan kesukaran mendapat komitmen dan penglibatan pelaksana (Arca & Prado, 2008).*Komitmen berkait dengan efikasi kendiri (Durlak & Dupre, 2008), dan motivasi melaksanakan program (Weyers & van den Berg, 2006) *
 16. 16. *Perancangan dan pengurusan yang baik juga faktor kritikal kejayaan program (Weyers & van den Berg, 2006)“Sebab itu kita nampak kejayaannya bergantung padaperancangan diperingkat IPG, bagaimana nakmenterjemahkan modul BIG tu.”“…jangan ada tokok tambah, biar pandai tapi janganmemandai-mandai dalam program ini. Apa-apa jugaprogram, maknanya kita ikutlah modul yangditetapkan.” *
 17. 17. *Koordinasi antara semua yang terlibat akan melicinkan pelaksanaan dan keberkesanan program(Durlak & Dupre, 2008)“Koordinasi tu pentinglah, di antara pentadbir, diantara penyelaras HEP masa dulu, dan di antarajurulatih . Koordinasi ini yang menambah nilainyakursus BIG. Kalau pentadbir berkeras, pihakimplemen, HEP berkeras, jadi kalau tidak adasokongan daripada jurulatih, tidak akan berjaya.” *
 18. 18. I: “Sokongan pengarah macam mana?”R: “Tak ada masalah sokongan. Kalau tidak, tak berjalan BIG tu.”*Sokongan daripada pengurusan terutama kepimpinan utama mempengaruhi keberkesanan program (Durlak & Dupre, 2008) *
 19. 19. *Pihak pengurusan akan lebih memahami keperluan dan matlamat program jika hadir di lapangan membuat pemerhatian.*“Saya melihat beberapa IPG, di mana pengarahnya dapat faham benda ini dengan jelas, tak timbul masalah ya. Sebab, dia boleh kawal peruntukan itu dengan mengendalikan aktiviti luar tu tidak melibatkan kawasan yang jauh daripada ni kan, asalkan dia ada kemudahan untuk melaksanakan aktiviti, sesuatu aktiviti . So, benda ni sebenarnya boleh dikawal.” *
 20. 20. *“…perlu dengan sokongan tadilah, satu sokongan kewangan dan satu sokongan tenaga jurulatih. Jadi jika kedua-dua sumber tadi mampu dijanakan, maka kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkinlah.” *
 21. 21. *“Faktor untuk berjaya BIG ni, kewangan lah. Kewangan. Kalau tak ada duit macam mana nak pergi, macam mana nak buat. Kalau tak ada duit tak boleh nak keluar. Bas pun tak boleh nak pergi.”*Faktor kritikal teratas dalam kajian (Weyers & van den Berg, 2006)*Bukan faktor utama kejayaan sesuatu program (Durlak & Dupre, 2008) *
 22. 22. *Memberi kesan kepada keberkesanan program kerana mempengaruhi pembelajaran peserta dan motivasi pelaksana.*BIG mesti dilaksanakan di persekitaran sebenar yang terbuka (pendekatan Adventure-based Counseling).*Dalam sekitaran ini, peserta akan menunjukkan tingkahlaku sebenar yang boleh diperhatikan oleh jurulatih dan diguna untuk refleksi (Portrie-Bethke, Hill & Bethke, 2009) *
 23. 23. *“... sahsiah ni kalau nak dikirakan, kalau pelajar kita tak bersedia untuk berubah, tidak ada inovasi dalam diri dia, tidak ada kerja keras dalam diri dia, dan tidak menjadi satu amalan, ia tidak akan mengubah prinsip hidup pelajar tu.”*Menghasilkan kesediaan melibatkan usaha proaktif pelaksana dan penglibatan aktif peserta (Armenakis, Harris & Mossholder, 1993) *
 24. 24. Usaha proaktifpelaksana Mesej Atasi rintangan Komunikasi kesediaan untuk berubah meyakinkan disampaikan Maklumat luaran Laksana perubahan kesediaan untukPenglibatan aktif Pengaruhi berubah Kepercayaan Sikap Tingkahlaku niat Mencipta kesediaan untuk berubah Armenakis, Harris, Mossholder (1993)
 25. 25. • Sokongan Faktor teori- pengurusan perubahan• Sumber • Komitmen• Perancangan pelaksana • Pembangunan• Persekitaran • Kesediaan insan guru pelajar Faktor • Pelaksanaan Matlamat pelaksanaan refleksi *
 26. 26. *Semua responden menyatakan bahawa pelaksanaan refleksi secara berterusan adalah faktor terpenting dalam program BIG.*FAKTOR KEJAYAAN UTAMA PROGRAM*Implikasi jika tidak dilaksanakan – BIG gagal capai matlamat *
 27. 27. *Cadangan;1. Tingkatkan kemahiran pemikiran reflektif jurulatih, fasilitator dan mentor melalui latihan.2. Ambil kira faktor-faktor ini semasa proses penambahbaikan program.3. Nilai dulu faktor-faktor ini sebelum melakukan penilaian program secara komprehensif. *
 28. 28. *

×