Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novida-Enine Boyuna Inovasyon

502 views

Published on

A-VUCA (Hız, Karmaşa, Belirsizlik, Kayganlık, Karmaşanın) hakim olan bir dünyada, artık yenileşim (inovasyon) bir seçenek değil zorunluluk halini almış durumda. Genel olarak inovasyonu, kavramsal çerçevesini, türlerini, model ve döngüsünü anlatmak üzere Enine Boyuna İnovasyon sunumunu sizlerle paylaşıyorum. En kritik husus, Etki Yoksa İnovasyon Yoktur. Yani Pazarla ya da Kullanıcısı/Faydalancısı ile buluşmayan Yenileşim (İnovasyon) çabaları beyhudedir.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novida-Enine Boyuna Inovasyon

 1. 1. ENİNE BOYUNA İNOVASYON ETKİ YOKSA, İNOVASYON DA YOKTUR! IŞIK DELİORMAN AYDIN
 2. 2. A-VUCA DÜNYASI Acceleration İvme Kazanma Volatility Gelgeçlik Uncertainty Belirsizlik Complexity Karmaşıklık Ambiguity Anlaşılmazlık
 3. 3. ZORUNLU İNOVASYON Günümüzün iŞletmeleri çeŞitli faktörler tarafından yenilik baskısına maruz kalmakta.
 4. 4. İNOVASYON NEDİR? ”Yenilik (inovasyon), yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” Oslo Kılavuzu
 5. 5. İNOVASYON NEDİR? ”İnovasyon; bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticarî ustalıkla birleştirilmesidir.” Oslo Kılavuzu
 6. 6. İNOVASYON NEDİR? ”İnovasyon, geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir.” Oslo Kılavuzu
 7. 7. Etki Ne? Çözülen problem, iyileşen performans, yaşam üzerinde ölçülebilir etki, hissiyat ya da tamamıyla yepyeni başka bir şey… Hedef Kitle Kim? Farklı bir şey olduğunu kabul eden yönetim, vatandaş, eş, dost… İNOVASYON NEDİR? ”İnovasyon, ETKİ yaratan FARKLI bir şeydir.” Scott D’Anthony Kime Göre? Algılayana
 8. 8. İNOVASYON-YARATICILIK-İCAT-DEĞİŞİM İcat Yeni fikirler ve bakış açıları üretmek İnovasyon Kurum veya bireyler açısından yeni olan fikirleri, süreçleri, ürünleri ya da prosedürleri uygulamak İcat Tamamen yeni birşey oluşturmak Değişim Değişik, farklı bir işleyişe geçmek
 9. 9. İNOVASYON-VERİMLİLİK KIYASLAMASI • Verimli operasyonlar için organizasyonun içinde istikrarlı rutinler gereklidir. • Bu, genellikle sabit ve kontrollü bir ortamda başarılır. • Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi yaratıcılık ve yeni fikirleri denemek için alan gerektirir. • Bu genellikle serbest ve esnek bir ortamda başarılır. Verimlilik Kazanımları Yaratıcılık Kazanımları
 10. 10. İNOVASYON-VERİMLİLİK KIYASLAMASI Tip A: Maliyet ve Verimlilik Odağı Tip B: İnovasyon Desteğine Odak • Detaylara dikkat etme • Daha büyük fotoğrafa odaklanma • Şu ana odaklı • Gelecek-odaklı • Netlik ve açıklık • (İlk) belirsizliği kabullenme • Öngörülebilirlik • Belirsizlik • Rakam-odaklı • Görsel, kavramsal-odaklı • Sıkı kontrol • Otonomi • Tekrar • Deneyimleme • Standartlar ve prosedürler • Açık-zihinlilik ve esneklik • Başarısızlık = felaket • Başarısızlık = öğrenme fırsatı • Rasyonel • Duygusal • Statükoyu koruyucu • Statükoyu zorlayıcı
 11. 11. İNOVASYONUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Bilim ve Teknoloji Bazlı Yeni bilginin oluşturulmasında, üniversiteler ve bilim-kökenli organizasyonlar egemen rol üstlenmektedir. Teknolojik Geliştirmeler Teknoloji gelişiminde, işletmeler egemen rol üstlenmektedir. Pazar Gereksinimleri Müşteriler ihtiyaçlarını ve isteklerini ürünlerin tüketimiyle ifade eder.
 12. 12. İNOVASYON MODELLERİ (KRONOLOJİ) Tarih Model Özellikler 1950/1960’lar Teknoloji-İtimi (Push) Basit, düz, ardışık süreç; Ar-Ge üzerine vurgu; Pazar Ar-Ge’nin meyvelerine duyarlı 1970’ler Pazar Çekimi (Pull) Basit, düz, ardışık süreç; Pazarlama üzerine vurgu; Pazar Ar-Ge’yi yönetmek için kaynak. Ar-Ge reaktif bir role sahip. 1970’ler Baskın Tasarım Abernathy ve Utterback (1978), baskın tasarımdan önce üç adımda tanımladı. 1980’ler Bağlantılandırma Modeli Ar-Ge ve pazarlamayı bütünleştirmek üzerine kurulu 1980/90’lar Etkileşimli Model İtme ve çekmenin kombinasyonu 1990 Mimarî İnovasyon Bileşenden ziyade gömülü bilgiyle inovasyon 1990’lar Ağ Modeli Bilgi birikimi ve dış bağlantılar üzerine vurgu 2000’ler Açık İnovasyon Chesbrough’un (2003) inovasyon sürecinin bağlantılar açısından daha da dışsallaşması, bilgi girişi ve iş birliğiyle birlikte, bilgi çıkışlarından faydalanmak için vurgular
 13. 13. İNOVASYON TİPOLOJİLERİ İnovasyon Türü Örnek Ürün İnovasyonu Yeni veya geliştirilmiş ürün geliştirme Süreç İnovasyonu Yeni üretim süreci geliştirme Organizasyonel İnovasyon Yeni girişim birimi, yeni iç iletişim sistemi, yeni bir muhasebe sistemine geçmek… Yönetim İnovasyonu TQM (Toplam Kalite Yönetimi) sistemleri, BPR (İş Süreçlerini yeniden yapılandırma)… Üretim İnovasyonu Kalite Çemberleri, Tam Zamanında (JIT) üretim sistemi, yeni üretim planlama (MRP) yazılımı, yeni kontrol sistemi… Ticarî/Pazarlama İnovasyonu Yeni finansal düzenlemeler, yeni satış yaklaşımları, doğrudan pazarlama, network pazarlama… Servis İnovasyonu İnternet-temelli finansal hizmetler
 14. 14. YENİLİK ALANLARI İş Yeniliği Sosyal İnovasyon
 15. 15. İNOVASYON TÜRLERİ 4 Yıkıcı İnovasyon Yeni bir kategori oluşturmak. 5 Sosyal İnovasyon İnsan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek. 1 Ticarî İnovasyon Mevcut ürünlerin pazarlama ve tanıtımı için daha etkili yollar bulmak. 2 Sürdürülebilir İnovasyon Mevcut ürün ve hizmetleri aşamalı olarak iyileştirmek (daha iyi, daha hızlı, daha ucuz). 3 Dönüşümcü (Radikal) İnovasyon Mevcut kategorilerde köklü performans geliştirmelerine gitmek.
 16. 16. İNOVASYON DÖNGÜSÜ Teknolojik Araştırma Bilimsel Keşifler Girişim- cilik Ürün Geliştirme Pazar Geçişleri Teknik Yetkinlik Geliştirmek Teknik Fonksiyonlar Oluşturmak Doğal ve Yaşam Bilimleri Döngüsü Bütünleşik M ühendislik Döngüsü Sosyalve Davranışsal Bilim ler Döngüsü Farklılaştırılm ış Servisler DöngüsüSosyal Anlayışlar Geliştirmek Müşteri Değeri Oluşturmak
 17. 17. İNOVASYON KAPASİTESİ VE PERFORMANSI İnovasyon Dürtüleri Liderlik Yaratıcılık Yönetimi Bilgi Yönetimi İnsan Yönetimi İnovasyon Kapasitesi Teknoloji Yönetimi Ar-Ge Yönetimi İnovasyon Performansı Ürün İnovasyonu Süreç İnovasyonu …
 18. 18. İNOVASYON KAPASİTESİ (ÖRNEKLER) Yenilikçi tepe yönetici Çalışanlar için bilimsel özgürlük Ürün geliştirme hızı Teknolojide dış kaynaklardan faydalanmak Tasarım Müşterilerin derin düşünce ve kültürlerini anlamak İş Ortaklarıyla patent paylaşımı Tedarikçilerle yakın iş birliği
 19. 19. YENİLİK SIÇRAMALARI Sürekli İyileştirme (IP) Zaman Verimlilik Yenilik Sıçramaları (Ani gelişmeler) Sürekli İyileştirme ile Kıyaslama
 20. 20. İNOVASYONDA TEKNOLOJİ FİRMALARI SÖZ SAHİBİ Teknoloji Sağlık Hizmetleri İletişim Otomotiv İlaç ve Yaşam Bilimleri PwC Innovation Benchmark 2017
 21. 21. OPERASYON VE İNOVASYON DÖNGÜLERİ İnovasyon Döngüsü Çözüm Geliştirme Katılım Sağlama Deneyimleme Yapıcı Gözden Geçirme Operasyonel Döngü Rutin Prosedürler Kurallar Bilinen Çözümler Başarı Öngörü Değişim Fırsatı
 22. 22. ARTIRIMLI-RADİKAL VE KESİNTİLİ İNOVASYON Kesintili Atlar yerine arabalar Internet bankacılığı Pilkington’ın düz camları Internet Radikal Hidrojenle çalışan arabalar Yeni bir ‘mortgage’ çeşidi Isıya dayanıklı paneller Bilgisayarların çevrim-içi satış ve dağıtımı Artırımlı Yeni araba modeli Farklı ‘mortgage’ özellikleri Farklı renkte cam Şehir merkezleri yerine iş parklarında satmak Ürün Servis Süreç İş Modeli
 23. 23. YIKICI İNOVASYON «Her şeyi doğru yapmak, başarılı bir kuruluşu; basit, erişilebilir ve uygun fiyatlı çözümlerle oyunun kuralını değiştirebilecek yıkıcı bir yenilikçi (disruptive innovator) tarafından gelebilecek saldırılara karşı kırılgan kılabilir.» Clayton Christensen; The Innovator’s Solution
 24. 24. YIKICI VE KESİNTİLİ İNOVASYON Yıkıcı İnovasyon Kesintili İnovasyon Sony Playstation ve Microsoft X-box GE dijital X-ray Dijital Görüntüleme: Kodak, HP, Canon ve Sony GM hibrid araçlar Perakende Borsası Brokerları: e-Trade ve Charles Schwab Otis çift katlı asansör El Bilgisayarları: Palm Pilot ve Apple Newton Optik fiber Dell, Compaq’ı; Compaq da DEC’i yıktı Nutrasweet (Searle, şimdi Monsanto)
 25. 25. ORTAK ÖZELLİKLERİ NE? AIRBNB … UBER … ALIBABA … FACEBOOK …
 26. 26. YIKICI İNOVASYON-DÜNYANIN ‘EN HİÇ’LERİ AIRBNB En büyük konaklama sağlayıcısının HİÇ MÜLKÜ yok. UBER Dünyanın en büyük taksi şirketinin HİÇ ARACI yok. ALIBABA En değerli perakendeci HİÇ ENVANTER taşımıyor. FACEBOOK En popüler medya şirketi HİÇ İÇERİK üretmiyor.
 27. 27. HAYALDEN DİJİTALE DÖNÜŞÜM WWW.NOVİDA.COM.TR DREAM2DIGITAL TRANSFORMATION WWW.GLOBAL.COM https://vimeo.com/305132490/1b51797a1d

×