Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novida TASARIM ATÖLYELERİ: Çevik, Yenilikçi ve Etkili

161 views

Published on

Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Atölyelerle Strateji ve İş Modeli, İhracat ve Pazara Giriş Strateji ve İş Modeli, Teşvik Yol Haritası, Marka, Müşteri Deneyimi, Operasyon, Organizasyon, İş Geliştirme, Pazarlama, IT, Liderlik ve Kültür, Konsept, Dijital Strateji ve Yol Haritası, Dijital Dönüşüm, (Kurumsal) Girişimcilik ve Yatırım Tasarımı... info@novida.com.tr
Işık Aydın Blog: isikaydin.com

Published in: Business
 • Copas Url to Read PDF eBook === http://bestadaododadj.justdied.com/1983374431-ay-que-risa.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Novida TASARIM ATÖLYELERİ: Çevik, Yenilikçi ve Etkili

 1. 1. • Stratejik Analizler • Strateji Tasarımı • Çevik Strateji Tasarımı • Stratejik Planlama • İş (Pazara-Gidiş) Modeli Tasarımı • Novida SAFE® Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Strateji Tasarımı • Novida SAFE® Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlama • Mavi Okyanus Stratejisi Strateji ve İş Modeli Kurumsallaşma ve Markalaşma • İş Geliştirme ve Akıllı Pazarlama Tasarımı • Müşteri Deneyimi Tasarımı • Çevik Operasyon Tasarımı • Çevik Organizasyon Tasarımı • BITA (İş-BT) Çeviklik • Novhow® Çevik Liderlik • Novhow® Çevik Kültür • Novhow® Çevik İşleyiş • Novhow® Kalite Kültürü • Novhow® Yüksek Performanslı Ekipler • Novhow® Etkili İletişim Liderlik ve Kültür Yenileşim (İnovasyon) • Hayalden Hayata® Tasarım Atölyesi • Tasarım Düşüncesi • Hayalden Dijitale® Tasarım Atölyesi • Novida SAFE® Dijital Stratejiler ve Yol Haritası Dijital Dönüşüm Yatırım ve Girişimcilik • Yatırım Atölyesi ve Mentorluk • Girişimcilik Atölyesi ve Mentorluk • Kurumsal Girişimcilik Atölyesi ve (Tersine) Mentorluk TASARIM ATÖLYELERİ Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir ...
 2. 2. STRATEJİ ve İŞ MODELİ TASARIMI Çevik ve Etkili Stratejiler ve İş Modelleri Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Stratejiler ve İş Modelleri Tasarlamak istiyorsanız... ◉ Dış Ortam (Makro, Pazar, Endüstri, Rekabet) Analizi ◉ Paydaş Analizi ◉ Çözüm Portföyü Analizi ◉ Organizasyonel İç Görü Analizi ◉ SWOT Analizi (Sentez) Stratejik Analiz Atölyesi ◉ Hayalden Dijitale® Dijital İlham ◉ Hayalden Hayata® Tasarım Atölyesi ◉ Varlık Envanterimiz ◉ Stratejik Seçenekler - Önceliklendirme ◉ Stratejik Seçeneklerin Ölçümlenebilir Çıktılara Tercüme Edilmesi Çevik Strateji Tasarım Atölyesi ◉ Kurumsal Stratejik Planlar ◉ İş Birimleri (SBU) Stratejik Planlar ◉ Dengeli Kurumsal Karne (BSC©) ◉ Hoshin Kanri© Eylem Planlama ◉ Novida 4E© Stratejik Dönüşüm Tasarımı Stratejik Planlama Atölyesi ◉ Strateji Çeşitleri ◉ Kurumsal Stratejik Seçenekler ◉ İş Birimi (SBU) Stratejik Seçenekleri ◉ Stratejik Seçeneklerin Önceliklendirilmesi (SAFe) ◉ Strateji Karar Ağacı Stratejik Tasarım Atölyesi Strateji ve İş Modeli Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 3. 3. ◉ İş (GTM - Pazara Gidiş) Modeli ◉ İş Tuvali (Business Canvas)© ◉ İş Tuvali Mevcut (AS IS) Durum Analizi ◉ Yenilikçi İş Modelleri ◉ İş Tuvali Geliştirme/Yenileşim Sahaları ◉ İş Tuvali Gelecek Tasarımı İş (Pazara-Gidiş) Modeli Atölyesi ◉ Mavi Okyanus Örneklerinden İlham ◉ Mavi Okyanus Stratejisi ve İcraatı – 6 Prensip ◉ Strateji Tuvali (Strategy Canvas) ◉ 4 Eylem Modeli ◉ Mavi Okyanus Stratejisini Bütünleştirme Mavi Okyanus© Stratejisi Atölyesi Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Stratejiler ve İş Modelleri Tasarlamak istiyorsanız... STRATEJİ ve İŞ MODELİ TASARIMI Çevik ve Etkili Stratejiler ve İş Modelleri Strateji ve İş Modeli
 4. 4. Novida SAFE® ÜRÜN ve İŞ STRATEJİSİ TASARIMI Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Stratejiler ve İş Modelleri Tasarlamak istiyorsanız... Strateji ve İş Modeli Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı Yeni Pazarlara Açılma ve İhracat Amaçlı Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri ◉ Veri Analizi ve Zekası* Raporu ◉ Ürün Portföyünü Gözden Geçirme ve Yenileme Kararları ◉ Stratejik Yatırım Kararları ◉ İhracat ve İş (Pazara Gidiş) Stratejileri ◉ Yatırım ve Teşvik Yol Haritası A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri Tasarım Atölyesi *Ön Koşul: Tasarım Atölyesi, Veri Analizi ve Zekası Raporu çalışmasına baz edilerek gerçekleştirilmektedir. Rapor, makro ekonomik, endüstriyel ve ürün bazlı analizler; sektörel ve ürün bazında uzun vadeli büyüme potansiyeli öngörüleri; Yatırım Destek Araçları ve Kaldıraçlarının finansal etkisi de dahil olmak üzere Stratejik İhracat Seçimlerine dair çıkarımlarda bulunmayı sağlayacak nitelikte, sağlam bir endüstriyel ve ürün bilgi ve anlayışı getirmektedir.
 5. 5. Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Stratejiler ve İş Modelleri Tasarlamak istiyorsanız... Novida SAFE® AKILLI İŞ (PAZARA-GİDİŞ) MODELİ ve EYLEM PLANLAMA Yeni Pazarlara Açılma ve İhracat Amaçlı Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlaması Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlama Atölyesi ◉ Durum Tespiti ◉ Fırsat ve Tehditler ◉ Akıllı İş Modeli (İş Tuvali) Tasarımı ◉ Pazarlama Planı ◉ Pazara Gidiş Eylem Planı *Ön Koşul: Tasarım Atölyesi, A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri Tasarım Atölyesini takiben gerçekleştirilmektedir. Strateji ve İş Modeli
 6. 6. İŞ GELİŞTİRME ve PAZARLAMA TASARIMI Çevik İş Geliştirme Fırsatları ve Akıllı Pazarlama Stratejileri ◉ İş (GTM-Pazara Gidiş) Modeli Üzerinde İş Geliştirme Fırsatları ◉ Farklı İş Modelleri ve İş Geliştirme Fırsatları ◉ Hedef Kitle-Persona Çalışması ◉ Değer Önermeleri Geliştirme ◉ Bütünleşik Pazarlama Stratejileri Geliştirme İş Geliştirme ve Akıllı Pazarlama Tasarım Atölyesi Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir İş Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri Tasarlamak istiyorsanız... Kurumsallaşma ve Markalaşma Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 7. 7. Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Müşteri Deneyimi Tasarlamak istiyorsanız... MÜŞTERİ DENEYİM TASARIMI Çevik ve Etkili Müşteri Deneyimi Müşteri Deneyimi Tasarım Atölyesi Kurumsallaşma ve Markalaşma ◉ Çözüm Yaşam Döngüsü ◉ Müşteri Etkileşim Noktaları ◉ Toplam Ürün (Whole Product) ◉ Çevik Müşteri Deneyimi Tasarımı ◉ Novida 4E© Çevik Müşteri Deneyimi Dönüşüm Tasarımı Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 8. 8. OPERASYON TASARIMI Çevik ve Etkili Değer Zinciri Çevik Operasyon Tasarım Atölyesi Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Değer Zinciri Tasarlamak istiyorsanız... Kurumsallaşma ve Markalaşma ◉ Değer Zinciri© Mevcut Durum (AS IS) Analizi ◉ Tersine Mühendislikle Değer Zinciri Tıkanıklıkları ve Etkileri ◉ Verimlilik ve Maliyet Avantajı Sahaları ◉ Sekizgen Analizi© ile Geliştirme Sahalarının Önceliklendirilmesi ◉ RACI© Eylem Planı ve Sorumluluk Matrisi Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 9. 9. Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Organizasyonel Yapı Tasarlamak istiyorsanız... ORGANİZASYON TASARIMI Çevik ve Etkili Organizasyonel Yapılanma Çevik Organizasyon Tasarım Atölyesi ◉ Organizasyonel Tasarım Prensipleri ◉ Argyris© Olgunluk Ölçeği ◉ Ürün-odaklı ya da Pazar-odaklı Organizasyon Dengesi ◉ Farklı Organizasyonel Modeller ◉ Çevik Organizasyon Tasarım Taslağı Kurumsallaşma ve Markalaşma Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 10. 10. BITA (İş-BT) TASARIMI Çevik ve Etkili Bilgi Teknolojileri BITA (İş-BT) Çeviklik Tasarım Atölyesi Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Bilgi Teknolojileri Tasarlamak istiyorsanız... Kurumsallaşma ve Markalaşma ◉ Dijital Dönüşüm ve Kurumsal/İş Birimi (SBU) Beklentiler ◉ Bilgi Teknolojileri (BT) Kılavuz İlkeler ◉ Altyapı ve Uygulama Geliştirme Uyumluluk ◉ Portföy, Program, Proje Yönetimi ◉ BT Organizasyonel Tasarım Taslağı Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 11. 11. Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Liderlik Tasarlamak istiyorsanız... LİDERLİK TASARIMI Çevik ve Etkili Liderlik Novhow® Çevik Liderlik Tasarım Atölyesi Liderlik ve Kültür ◉ DNA’mız ve Liderlik Tarzımız ◉ İdeal Liderlik Tasarım Atölyesi – Persona ◉ Hayalden Dijitale® Geleceğe Işık Tutmak ◉ Hayalden Hayata® Geleceğin Lideri Tasarım Atölyesi ◉ Novida 4E© Çevik Liderlik Dönüşüm Tasarımı Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 12. 12. KÜLTÜR TASARIMI Çevik ve Etkili Kurum Kültürü Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Kurum Kültürü Tasarlamak istiyorsanız... Liderlik ve Kültür Novhow® Çevik Kültür Tasarım Atölyesi ◉ Çevik Kültür ve Çevik Liderlik ◉ Değer Zincirinde Çeviklik ◉ Kültürel Tasarım Fırsat Sahaları, Kaldıraçlar ◉ Hayalden Hayata® Çevik Kültür Tasarım Atölyesi ◉ Novida 4E© Çevik Kültür Dönüşüm Tasarımı Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 13. 13. Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir İşleyiş Tasarlamak istiyorsanız... ÇEVİKLİK TASARIMI Çevik ve Etkili İşleyiş Novhow® Çevik İşleyiş Tasarım Atölyesi ◉ Gelişen Pazar/Endüstri Eğilimleri ◉ İş (Pazara Gidiş) Modelinde Çeviklik ◉ Değer Zincirinde Çeviklik ◉ Hayalden Hayata® Çevik İşleyiş Tasarım Atölyesi ◉ Novida 4E© Çevik İşleyiş Dönüşüm Tasarımı Liderlik ve Kültür Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 14. 14. KALİTE KÜLTÜRÜ TASARIMI Çevik ve Etkili Kalite Kültürü Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Kalite Kültürü Tasarlamak istiyorsanız... Novhow® Kalite Kültürü Tasarım Atölyesi ◉ İdeal Kalite Kültürü ◉ Stratejik Yön ve Kalite Kültürü Uyumluluğu ◉ Bütünleşik Kalite Kültürü Tasarımı Fırsat Sahaları, Kaldıraçlar ◉ Hayalden Hayata® Kalite Kültürü Tasarım Atölyesi ◉ Novida 4E© Kalite Kültürü Dönüşüm Tasarımı Liderlik ve Kültür Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 15. 15. Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir, Yüksek Performanslı Ekipler Tasarlamak istiyorsanız... YÜKSEK PERFORMANSLI EKİP TASARIMI Çevik ve Yüksek Performanslı Ekipler Novhow® Yüksek Performanslı Ekipler Tasarım Atölyesi ◉ Operasyonel Mükemmellik ◉ İcraat Kültürü ◉ Ekipleşme ve Gönüllü Katılım (Engagement) ◉ Hayalden Hayata® Yüksek Performanslı Ekipler Tasarım Atölyesi ◉ Novida 4E© Yüksek Performanslı Ekipler Dönüşüm Tasarımı Liderlik ve Kültür Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 16. 16. İLETİŞİM TASARIMI Çevik ve Etkili İletişim Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir İletişim Tasarlamak istiyorsanız... Novhow® Etkili İletişim Tasarım Atölyesi ◉ Roller ve Dürtülerimiz Dile Geldi ◉ Kendini Bilmek Erdemdir! ◉ Algı ve Ön Yargılarımızı Sorgulayalım! ◉ Hayalden Hayata® Etkili İletişim Tasarım Atölyesi ◉ Novida 4E© Etkili İletişim Dönüşüm Tasarımı Liderlik ve Kültür Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 17. 17. Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Konseptler* Tasarlamak istiyorsanız... HAYALDEN HAYATA® TASARIM ATÖLYESİ Yaratıcı, Yenilikçi ve Akıllı Fikir, Konsept ve Çözümler Hayalden Hayata® Tasarım Atölyesi * Ürün, Hizmet, Çözüm, Stratejik Seçenek, İş Modeli, Süreç, Mekân, Etkinlik, Medya, Konsept, vb. ◉ BrainGame® ile Beynimizin Farklı İşlevlerini Keşfedelim! ◉ Soru Bankası© ile Fırsat, Kaldıraç Beyin Fırtınası ◉ Hayalden Hayata® Konsept* Tasarım Atölyesi ◉ Panel-Jüri Değerlendirme ve Önceliklendirme ◉ Novida 4E© Konsept Dönüşüm Tasarımı Yenileşim (İnovasyon) Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 18. 18. TASARIM DÜŞÜNCESİ ATÖLYESİ Pazar/Müşteri Odaklı Tasarımlar Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Pazar/Müşteri- Odaklı Konseptler* Tasarlamak istiyorsanız... Tasarım Düşüncesi Atölyesi * Ürün, Hizmet, Çözüm, Stratejik Seçenek, İş Modeli, Süreç, Mekân, Etkinlik, Medya, Konsept, vb. ◉ Tasarım Düşüncesinin Araç Kutusu Hazinesi ◉ Hayalden Hayata® Pazar/Müşteri-Odaklı Konsept* Tasarım Atölyesi ◉ Tasarım Düşüncesiyle Fikrin Hayata Geçme Süreci ◉ Pilot/Prototip Geliştirme ◉ Novida 4E© Pazar/Müşteri-Odaklı Dönüşüm Tasarımı Yenileşim (İnovasyon) Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 19. 19. Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Dijital Dönüşümü Tasarlamak istiyorsanız... HAYALDEN DİJİTALE® TASARIM ATÖLYESİ Çevik ve Etkili Dijital Dönüşüm Hayalden Dijitale® Tasarım Atölyesi * Ürün, Hizmet, Çözüm, Stratejik Seçenek, İş Modeli, Süreç, Mekân, Etkinlik, Medya, Konsept, vb. ◉ Hayalden Dijitale® Geleceğe Işık Tutmak/Endüstriyel Uygulamalar ◉ Hayalden Hayata® Gelecek/Dijital Konsept* Tasarım Atölyesi ◉ Panel-Jüri Değerlendirme ve Önceliklendirme ◉ Dijital Strateji ve Yol Haritası ◉ Novida 4E© Dijital Dönüşüm Tasarımı Dijital Dönüşüm Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı
 20. 20. Dijital Stratejiler ve Yol Haritası Tasarım Atölyesi ◉ Çevik Dijital Stratejiler ◉ Dijital Mimarî/Çözüm Haritası ◉ Dijitalleşme Mükemmellik Merkezi ◉ SAP Bütünleştirme ◉ Kültürel Yol Haritası ◉ Dijital Dönüşüm Hazırlık Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Dijital Dönüşümü Tasarlamak istiyorsanız... Dijital Dönüşüm Novida SAFE® DİJİTAL STRATEJİ ve YOL HARİTASI Çevik ve Etkili Dijital Dönüşüm *Ön Koşul: Hayalden Dijitale Tasarım Atölyesi’ni takiben ve varsa SAP Geçiş ya da Güncelleme süreci öncesinde/paralelinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 21. 21. Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Girişimciliği Tasarlamak istiyorsanız... YATIRIM ATÖLYESİ Çevik ve Yalın Yatırımcılık Yatırım/Girişimcilik Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı Yatırım Atölyesi ve Mentorluk ◉ Hayalden Dijitale® Geleceğe Işık Tutmak/Endüstriyel Uygulamalar ◉ Çevik ve Yalın Yatırımcılık ◉ Yalın Analitikle© Girişimci/Start-Up Analizi ◉ SAFe© Nasıl Dönüşür? ◉ Yatırımcı Mentorluk Desteği
 22. 22. Yatırım/Girişimcilik Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Girişimciliği Tasarlamak istiyorsanız... Girişimcilik Atölyesi ve Mentorluk * Ürün, Hizmet, Çözüm, Stratejik Seçenek, İş Modeli, Süreç, Mekân, Etkinlik, Medya, Konsept, vb. ◉ Nasıl Bir Girişimciyim? ◉ Hayalden Hayata® Konsept* Tasarım Atölyesi ◉ Tasarım Düşüncesi ve Proje Planlama ile Hayata Geçirme Tasarımı ◉ Yatırım Yol Haritası Tasarımı ◉ Girişimci Mentorluk Desteği GİRİŞİMCİLİK ATÖLYESİ Çevik ve Yalın Girişimcilik
 23. 23. Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir Kurumsal Girişimciliği Tasarlamak istiyorsanız... KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ATÖLYESİ Çevik ve Yalın Kurumsal Girişimcilik Yatırım/Girişimcilik Novida Hayata Geçirme Yol Arkadaşlığı Kurumsal Girişimcilik Atölyesi ve (Tersine) Mentorluk ◉ Hayalden Dijitale® Geleceğe Işık Tutmak/Endüstriyel Uygulamalar ◉ Yenileşimin (İnovasyon) 10 Çeşidi© ◉ Kurumsal Girişimciliği Barındıran İş Modeli ve Kültür Tasarımı ◉ Novida 4E© Kurumsal Girişimcilik Dönüşüm Tasarımı ◉ Kurumsal Girişimcilik (Tersine) Mentorluk Desteği
 24. 24. TASARIM ATÖLYELERİ - İLETİŞİM Katılımcı, Çevik, Yenilikçi, Yalın, Etkili, Hayata Geçirilebilir ... e-posta: info@novida.com.tr Telefon: +90 216 680 9007 Işık Aydın Blog: isikaydin.com

×