Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novida Safe II - Kapsamlı Pazar Analizi

3,869 views

Published on

Novida Safe Paket II, işletmelerin Pazar potansiyelini doğru biçimde anlamasını, kendi yapabilirliklerini değerlendirmesini ve pazara doğru yaklaşım, strateji ve kaynaklarla giriş yapmasını sağlayacak kapsamlı Pazar analizleri geliştirmekte. info@novida.com.tr; www.novida.com.tr

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Novida Safe II - Kapsamlı Pazar Analizi

  1. 1. ‘Sağlam’ bir endüstri ve ürün-bazlı bilgi ve anlayışa dayalı Rekabetçi ve Çevik Stratejiler: Ürün, İhracat ve Pazara Giriş, Dijital, İş (Pazara Gidiş) Modelleri, Kurumsal Dönüşüm Hazırlık ve Eylem Planlaması Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke)
  2. 2. 1 A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri 2 Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) 3 Kurumsal Uyumluluk ve Dönüşüm Hazırlığı 4 Dijital Stratejiler ve Yol Haritası 5 Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlaması Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
  3. 3. PAKET II Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
  4. 4. 2 Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) Amaç: Bir İhracat ve Pazara-Gidiş Stratejisi iyi araştırılmış ve analiz edilmiş Pazar bilgisini gerektirir, ki böylece pazara giriş çabaları verimli, zamanında ve kârlı olabilsin. Paket II, işletmelerin Pazar potansiyelini doğru biçimde anlamasını, kendi yapabilirliklerini değerlendirmesini ve pazara doğru yaklaşım, strateji ve kaynaklarla giriş yapmasını sağlamakta. PAKET II Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
  5. 5. 2 Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) Şirket Hakkında: Tarihçe, Endüstriler, Ürün ve Hizmet Portföyü, Stratejiler, Kanallar, Müşteriler, İş Görünümü… 2 Makro Ortam: Görünüm, Demografi; Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Ekolojik, Yasal Güçler… 3 Endüstri: Görünüm, Demografi, Ölçek, Eğilimler, Ön Görülen Yaşam Döngüsü, Planlanan Büyüme… 4 Hedef Pazar: Demografi, Ölçek, Segmentler/Kullanıcı Profili, Tercih ve Gereksinimler, Eğilimler, Pazar Potansiyeli Öngörüsü... 5 Rakipler: Rekabet Ortamı, Doğrudan/Dolaylı Rakipler, Ölçek, Stratejiler, Güçlü ve Zayıf Yönleri… 6 Mevzuat: Yasal Ortam, Hükümet Politikaları, Düzenlemeler ve Kısıtlar, Fırsat Penceresi... 7 Pazara Giriş Engelleri: Vergiler, Patentler, Lisans, Düzenleme Boşluğu, Müşteri Davranışı, Maliyet Yapısı, Teşvikler... 8 Pazar Fırsatları: İş Yapma Kolaylığı, Ticaret Politikaları, Pazarın Cazibesi, Kârlılık ve Gelir Öngörüleri... 9 Pazar Öngörüleri: Pazar Payı, Fiyatlandırma, Brüt Kâr... 10 Ön Pazar Araştırması Sonuçları: Araştırma, Anketler, Odak Grupları, Saha Çalışması... 11 Nasıl Simülasyonları: Değer Zinciri, Operasyon Modeli, Fizibilite, Sipariş Teslim Süresi, Fiyatlandırma, Maliyet Yapısı... 12 Pazara Gidiş Önerileri: İşletme Amacı, Stratejileri ve İş (Pazara- Gidiş) Modeli, Değer Önermesi… Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
  6. 6. www.novida.com.tr info@novida.com.tr +90 216 680 9007 Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme

×