Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novida Safe - Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Çözümleri

3,934 views

Published on

Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Programı, eşi benzeri olmayan bir endüstri ve ürün-bazlı bilgi ve anlayışa dayanarak, işletmelerin, nokta atışlı, çevik ve etkili İhracat ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri, İş Modeli, Teşvik Yol Haritası ve Eylem Planı geliştirmesini sağlamakta. info@novida.com.tr; www.novida.com.tr

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novida Safe - Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Çözümleri

 1. 1. Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme ‘Sağlam’ bir endüstri ve ürün-bazlı bilgi ve anlayışa dayalı Rekabetçi ve Çevik Stratejiler: Ürün, İhracat ve Pazara Giriş, Dijital, İş (Pazara Gidiş) Modelleri, Kurumsal Dönüşüm Hazırlık ve Eylem Planlaması
 2. 2. Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri 1 A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri 2 Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) 3 Kurumsal Uyumluluk ve Dönüşüm Hazırlığı 4 Dijital Stratejiler ve Yol Haritası 5 Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlaması
 3. 3. PAKET I A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 4. 4. 1 A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri AMAÇ: İçinde bulunduğumuz A-VUCA dünyasında (Hızlandırılmış, Değişken, Kaygan, Karmaşık ve Belirsiz), mevcut işletmelerin çoğunun yakın zamanda soyu tükenecek. Bu tam anlamıyla bir evrimleşme süreci. Böylesi bir dünyada, esas olan şey, Akıllı Kararlar vermek, Çevik Stratejiler ve Yol Haritaları geliştirmek; Kaynakları, Yatırım ve Teşvik Araçlarını ve Kaldıraçlarını akıllıca ve etkili biçimde kullanmak. Şirketler portföylerinin çoğunu elemek, özgün know-how sahalarına odaklanmak ve yeni ürün ve çözümler geliştirip, sıçramak gereksiniminde olacak. Paket I, eşi benzeri olmayan bir endüstri ve ürün-bazlı bilgi ve anlayışa dayanarak, işletmelerin, nokta atışlı, çevik ve etkili İhracat ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri geliştirmesini sağlamakta. PAKET I Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 5. 5. KONU AMAÇ GÜNDEM SÜRE BAŞLANGIÇ SAHA ÇALIŞMASI İşletmenin durumuna, gereksinimlerine ve beklentilerine ilişkin anlayış geliştirmek; Eylem Planı ve Zaman Çizelgesi ile ilgili olarak Müşteri ile Danışman arasındaki uyumu sağlamak. • Saha Ziyareti • İşletme Sahipleri ile Görüşme • Eylem Planına İlişkin Beklentilerde Anlaşılması 1 gün (hazırlık ve raporlama dahil) VERİ ANALİZİ ve ZEKASI* Makro ekonomik, endüstriyel ve ürün bazlı analizler yapmak; sektörel ve ürün bazında uzun vadeli büyüme potansiyeli hakkında fikir edinmek; ilgili Yatırım Destek Araçları ve Kaldıraçlarının finansal etkisi de dahil olmak üzere Stratejik İhracat Seçimlerine dair çıkarımlarda bulunmak. • Masa Başı Analiz ve Anlayış Çalışması • Türkiye Ekonomisinin Makro Görünümü • Potansiyel Stratejik Sektörler ve Ürünler • Stratejik İhracat Seçenekleri • Yatırım Destek Araçları • Teşvik Düzenlemeleri • İhracat Stratejisi Yol Haritası İçin Öneriler 45 gün (raporlama) ARA ÇALIŞMA ZİYARETİ Ara görüş ve sonuçları paylaşmak; düşünce ve fikir alışverişinde bulunmak; Veri Analizi ve Zekası Çalışmasını organik hale getirmek. • İşletme Sahipleri ile Atölye Çalışması • Veri Analizi ve Zekası Bulgularının Paylaşılması • Çıktıların ve Çıkarımların Tartışılması • Veri Analizi ve Zekası Çalışmasında Düzenleme • Atölye Çalışmasına Göre Nihai Raporu Hazırlama 1 gün (Veri Analizi ve Zekası Çalışmasının parçası olarak) ÇEVİK STRATEJİ ATÖLYESİ Ürün Portföyünde yapılacak Yenileme kararlarını almak; Stratejik Yatırım kararları vermek; AKILLI İhracat ve İş (Pazara-Gidiş) STRATEJİLERİ ve YOL HARİTASI; Yatırım ve Teşvikler Yol Haritası oluşturmak. • İşletme Sahipleri ile Atölye Çalışması • Veri Analizi ve Zekası Raporunun Paylaşılması • Ürün Portföyü Yenileme Kararlarının Alınması • Stratejik Yatırım Kararlarının Verilmesi • İhracat ve İş (Pazara Gidiş) Stratejilerinin Geliştirilmesi • Yatırım ve Teşvik Yol Haritasının Hazırlanması 2 gün (hazırlık ve raporlama hariç) 1 A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 6. 6. İlk olarak, kısa bir tarihsel bağlamda, TÜRKİYE EKONOMİSİNE MAKRO BİR BAKIŞ gerçekleştirilir. Üretim kabiliyeti ve endüstriyel faaliyetler tartışılır. Ekonomi ve ticaretin yapısı, ödemeler dengesi ve rekabetçi konumlandırma ile birlikte sunulur. Göstergelere dayanarak, Türkiye ekonomisine ilişkin bir öngörüde bulunulur ve ekonomik riskler ortaya konulur. Makro analiz, Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyeline ışık tutar niteliktedir. İkinci aşamada, ihracatın ürün gruplarına göre yapısal bir analizinin yanı sıra sanayi ve sektörlerin karmaşıklığı ortaya konulur. Yeni ürünlerde çeşitlilik daha da derinleştirilir. Türk ekonomisini know-how'a bağlı olarak çeşitlendirmenin yollarını tanımlamak için Ürün Uzayı kullanılır. Türkiye’nin İhracat Stratejisi gözden geçirilir ve YÜKSEK POTANSİYELLİ STRATEJİK SEKTÖRLER VE ÜRÜNLERİN belirlenmesi sağlanır. Beklenen emtia fiyat kozmosu açıklanır. 3. aşama ise, seçilen ürünler (X) için ayrıntılı endüstri analizine girer. Endüstriyel uygulamalar ve ürünün avantajları ile bir tanışma üzerine, ana alt ürün kategorilerinin gelecekteki bir büyüme potansiyeli gösterilir. Analiz, küresel ihracat pazarı ve Türkiye'ye özgü ihracat ve ithalat uzayı ile daha da geliştirilmiştir. Sonuç, belirli ürünlere yönelik ihracat açısından açık ve belirgin bir STRATEJİK SEÇİM'e yol açacaktır. Ürün portföyüne geçerken yenileme ve stratejik yatırım kararlarının yanı sıra İhracat ve İşletme Stratejileri ve İş (Pazara Gidiş) Modellemesi; uygulandığı takdirde, finansal etkilerinin de ele alındığı Teşvikler için bir Yol Haritası açıklanır. SONUÇ, belirli bir ENDÜSTRİ ve ÜRÜN için DÖRT BAŞI MAMUR İHRACAT STRATEJİSİ ve YOL HARİTASIDIR. Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 7. 7. PAKET II Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 8. 8. 2 Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) Amaç: Bir İhracat ve Pazara-Gidiş Stratejisi iyi araştırılmış ve analiz edilmiş Pazar bilgisini gerektirir, ki böylece pazara giriş çabaları verimli, zamanında ve kârlı olabilsin. Paket II, işletmelerin Pazar potansiyelini doğru biçimde anlamasını, kendi yapabilirliklerini değerlendirmesini ve pazara doğru yaklaşım, strateji ve kaynaklarla giriş yapmasını sağlamakta. PAKET II Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 9. 9. 2 Kapsamlı Pazar Analizi (Hedef Ülke) Şirket Hakkında: Tarihçe, Endüstriler, Ürün ve Hizmet Portföyü, Stratejiler, Kanallar, Müşteriler, İş Görünümü… 2 Makro Ortam: Görünüm, Demografi; Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Ekolojik, Yasal Güçler… 3 Endüstri: Görünüm, Demografi, Ölçek, Eğilimler, Ön Görülen Yaşam Döngüsü, Planlanan Büyüme… 4 Hedef Pazar: Demografi, Ölçek, Segmentler/Kullanıcı Profili, Tercih ve Gereksinimler, Eğilimler, Pazar Potansiyeli Öngörüsü... 5 Rakipler: Rekabet Ortamı, Doğrudan/Dolaylı Rakipler, Ölçek, Stratejiler, Güçlü ve Zayıf Yönleri… 6 Mevzuat: Yasal Ortam, Hükümet Politikaları, Düzenlemeler ve Kısıtlar, Fırsat Penceresi... 7 Pazara Giriş Engelleri: Vergiler, Patentler, Lisans, Düzenleme Boşluğu, Müşteri Davranışı, Maliyet Yapısı, Teşvikler... 8 Pazar Fırsatları: İş Yapma Kolaylığı, Ticaret Politikaları, Pazarın Cazibesi, Kârlılık ve Gelir Öngörüleri... 9 Pazar Öngörüleri: Pazar Payı, Fiyatlandırma, Brüt Kâr... 10 Ön Pazar Araştırması Sonuçları: Araştırma, Anketler, Odak Grupları, Saha Çalışması... 11 Nasıl Simülasyonları: Değer Zinciri, Operasyon Modeli, Fizibilite, Sipariş Teslim Süresi, Fiyatlandırma, Maliyet Yapısı... 12 Pazara Gidiş Önerileri: İşletme Amacı, Stratejileri ve İş (Pazara- Gidiş) Modeli, Değer Önermesi… Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 10. 10. PAKET III Kurumsal Uyumluluk ve Dönüşüm Hazırlığı Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 11. 11. 3 Kurumsal Uyumluluk ve Dönüşüm Hazırlığı AMAÇ: Bir işletmenin büyüme ve yeni pazarlara açılma istekliliği ve hırsı, kendi kapasite ve yapabilirliklerini aşarsa, şirket birkaç sarsıntıda dar boğaza girebilir. Akıllı bir pazara-gidiş stratejisi işletmenin yönetişim, yön, organizasyon, operasyon, kültür ve kaynaklarının değerlendirilmesini ve stratejilerle uyumlu hale getirilmesini de içerir. Yeni bir strateji ile yön ve uyumlu hale getirme çabası, nihayetinde bir dönüşüm çabasıdır. Paket III, işletmelerin işlerini, kapasite ve yapabilirliklerini pazara-gidiş stratejileri ile uyumlu kılmasını sağlamakta ve kuruluşlarını çevik ve etkili biçimde dönüştürmelerine destek olmakta. PAKET III Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 12. 12. 3 Kurumsal Uyumluluk ve Dönüşüm Hazırlığı Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 13. 13. Novida Hayata Geçirme(GO LIVE) Yol Arkadaşlığı § NOVİDA SAFE Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri kapsamı haricindedir. § Ayrıca sunulmaktadır. TUTARLI İCRAAT ve SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM TESPİT Novida Mevcut Durum (AS IS) Analizi § Bağlamın Anlaşılması § Veri, Belge, Rapor vb. Analizi § Paydaş Görüşmeleri § Odak Grup Toplantıları § Saha Gözlemleme § Anket ve Değerlendirmeler § Veri Analitiği AŞAMA I AŞAMA III § Stratejik Analizler § İş (Pazara-Gidiş) Modeli § Değer Zinciri Analizi § İş Çözümleri Etkililiği § Paydaş Deneyimi § Mali ve Performans Analizi § Novida İş/Organizasyonel Uyumluluk Analizi § SWOT Analizi § Risk Analizi AŞAMA II AŞAMA IV AŞAMA V TEŞHİS Novida Değerlendirme Çalışmaları TASAVVUR Novida Gelecek (TO BE) Tasarımı § Hayalden Hayata® Tasarım Atölyesi § Stratejik Yön ve Yol Haritası § Gelecek (TO BE) İş Modeli § Gelecek (TO BE) Değer Zinciri § Gelecek (TO BE) Yönetişim ve Organizasyon § Gelecek (TO BE) Kültürü TEDAVİ Kurumsal Uyumluluk ve Dönüşüm Yol Haritası § Proje/Eylem Planlama § Marka ve Pazarlama § İş Geliştirme Fırsatları § Stratejik Yön § İş (GTM) Modeli § Yönetişim § İş Ritmi § Risk Yönetimi § Organizasyonel Yapı § Operasyonel Mükemmellik § Paydaş Deneyimi § Kültürel Dönüşüm § Yenileşim Yol Haritası 3 Kurumsal Uyumluluk ve Dönüşüm Hazırlığı Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 14. 14. NOVİDA SAFE Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 15. 15. PAKET IV Dijital Stratejiler ve Yol Haritası Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 16. 16. 4 Dijital Stratejiler ve Yol Haritası AMAÇ: Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir çağda yaşıyoruz. Gerek ihracat yapmak, gerekse yeni pazarlara girmek ya da mevcut pazarlarda hayatta kalabilmek ve büyümek olsun; bir işletme dijital teknolojileri çözüm portföyüne eklemek durumunda. Paket IV, işletmelerin dijital ekonomi ve endüstriyel uygulamalar hakkında bilgisini derinleştirmesini, portföylerine eklenecek yenilikçi dijital çözümler geliştirmesini, akıllı ve çevik Stratejiler ve İş (Pazara-Gidiş) Modeli geliştirmesini ve dijital dönüşüm için hazırlıklı olmasını sağlamakta. PAKET IV Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 17. 17. Dijital Stratejiler ve Yol Haritası4 Dijital Dönüşüm Dijital Çözüm Tasarımı Dijital Uygulama Örnekleri Çevik Stratejiler ve Yol Haritası İnovasyon Hayata Geçirme Ticarîleştirme Çevik Liderlik Çevik Kültür Hayalden Hayata® • Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar • Dijital çözüm fikirleri • Akıllı çözümler • Konsept tasarımı Hayalden Dijitale® • Geleceğin Dünyası • Endüstri 4.0 • Dijital Teknolojiler • Küresel/Endüstriyel örnekler Dijital Çeviklik Kültürü • Çevik Liderlik • Çevik Kültür Çevik Dijital Stratejiler • İş Modeli Tasarımı • Değer Zinciri Tasarımı • Strategic Doing ® • Stratejik/Dijital Yol Haritası Dijital Dönüşüm Tasarımı • Dijital Mimarî/Çözüm Haritası • Dijitalleşme Mükemmellik Merkezi • SAP Bütünleştirme • Kültürel Yol Haritası • Dijital Dönüşüm Hazırlık Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 18. 18. PAKET V Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlaması Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 19. 19. 5 Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlaması AMAÇ: «Hayata geçmeyen plan, plan değildir!». Derin bir anlayış, iyi hazırlanmış Strateji ve İş (Pazara-Gidiş) Planı, yalnızca eyleme ve hayata geçirildiğinde bir işe yarar. Paket V, işletmelerin, İş Stratejilerini ve İş (Pazara-Gidiş) Modellerini destekleyen ve pazara-giriş icraatını hızlandıracak bir Eylem Planı geliştirmesini sağlamakta. PAKET V Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 20. 20. 5 Akıllı İş (Pazara-Gidiş) Modeli ve Eylem Planlaması KONU AMAÇ GÜNDEM SÜRE TÜM ANLAYIŞIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ Yapılan yapılan çalışmalardan ve tartışmalardan ortaya çıkan tüm sonuçları, bulguları, seçenekleri, fikirleri ve önerileri, tam bir DERİN ANLAYIŞ resmiyle bütünleştirmek, böylece net bir İş Modeli ve Eylem Planlaması tasarlayabilmek. • Durum Tespiti • Fırsatlar • Tehditler • Çıkarımlar ½ gün (3-günlük Atölyenin parçası olarak) AKILLI İŞ MODELİ Hedef Müşterileri, Değer Teklifini, Kanalları, Müşteri İlişkilerini, Temel Faaliyetleri, Temel Ortaklıkları, Maliyet Yapısını, Gelir Akımlarını içeren nokta atışlı ve etkili bir İş (Pazara Git) Modeli oluşturmak. • İş Tuvali • İş (Pazara-Gidiş) Modellemesi • Hedef Müşteri-Persona Çalışması • Değer Önermesi Tanımlama • Kanal, Müşteri İlişkileri, İş Ortakları, Faaliyetler • Maliyet ve Gelir Yapıları 1 gün (3-günlük Atölyenin parçası olarak) PAZARLAMA PLANI İşletme İhracat Stratejileri ve İş (Pazara Gidiş) Planının hayata geçirilmesini destekleyecek bir Pazarlama Planı hazırlamak. • Pazar Araştırması ve Analizi Sonuçları • Hedef Segment/Müşteri • Marka ve Ürünlerin Değer Önermesi • Pazarlama Girişimleri • Pazarlama Kampanya Planlaması • Pazarlama Göstergeleri Tanımlaması 1 gün (3-günlük Atölyenin parçası olarak) PAZARA GİDİŞ EYLEM PLANI İşletme İhracat Stratejilerini ve İş (Pazara Gidiş) Modelini destekleyecek ve pazara gidişi icra etmeyi hızlandıracak bir Eylem Planı hazırlamak. • Durum Analizi • Amaç ve Hedefler • Stratejik Eylemler • Eylem Planları • Sahiplikler • Zamanlama • Başarı Göstergeleri ½ gün (3-günlük Atölyenin parçası olarak) Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme Paketleri
 21. 21. www.novida.com.tr info@novida.com.tr +90 216 680 9007 Novida Safe Akıllı, Çevik ve Sağlıklı Büyüme

×