Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novida İnovasyonun 10 Çeşidi

595 views

Published on

Larry Keeley ve arkadaşlarının kaleme aldığı 'Ten Types of Innovation-The Discipline of Building Breakthroughs' kitabının Türkçe tercüme ve sunum halinde derlemesidir. Novida Kurucu ve CEO'su Işık Deliorman Aydın tarafından hazırlanmıştır. Novida, İnovasyonun 10 çeşidi üzerine seminer ve atölye çalışması da düzenlemektedir.

Published in: Business
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Great customer service and info. I would not have had the confidence to bid without your help. I will buy my next car at auction too. ▶▶▶ https://bit.ly/3h0ICqP
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • After joining Gov-Auctions I found this car, bought it and saved thousands. Thanks. Gov-Auctions detail: ➢➢➢ https://w.url.cn/s/AFqTUhi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Can you earn $7000 a month from home? Are you feeling trapped by your life? Stuck in a dead-end job you hate, but too scared to call it quits, because after all, the rent's due on the first of the month, right? Are you ready to change your life for the better? ●●● http://t.cn/AisJWCv6
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you want to enjoy the Good Life: making money in the comfort of your own home with just your laptop, then this is for YOU... ★★★ http://t.cn/AieXAuZz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Novida İnovasyonun 10 Çeşidi

 1. 1. Kâr Modeli İlişki Ağı Yapı Süreç Ürün Perfor- mansı Ürün Sistemi Müşteri Katılımı Servis Kanal Marka Yapılanma Sunulanlar Deneyim Bu tip inovasyon, bir işletmenin en iç işleyişine ve iş sistemine odaklıdır. Bu tip inovasyon, bir işletmenin ana ürün ya da hizmetlerine veya ürün ve hizmetlerin biraraya getirilmesine odaklıdır. Bu tip inovasyon, bir işletmenin daha ziyade müşteriye-dönük unsurlarına ve iş sistemine odaklıdır. İnovasyonun 10 ÇeŞidi
 2. 2. Potansiyel Kâr Modeli Nasıl Tespit Edilir? Şirket, rekabete ya da endüstri normlarına göre farklı biçimde mi para kazanıyor? (örn. herkes ürün satarken, hizmet satmak gibi) 1 Kâr marjları (özellikle brüt kâr) rekabetten bariz biçimde yüksek ya da düşük mü? Değişken ya da sabit maliyetlerde önemli farklar var mı? 2 Sunulanları kimin ödediği ve kimin kullandığına dair ilgi çekici farklılıklar var mı? Şirket farklı oluşumlardan çoklu gelir akımlarına sahip mi? 3 İş, hızlı biçimde (ya da anında) nakit üretiyor mu? İşletme sermayesi gereksinimleri düşük mü (hatta negatifte mi)? 4 Kâr Modeli
 3. 3. Kâr Modelinde İnovasyon  Gillette’in ‘jilet ve tıraş bıçakları’ kâr modeli Anafikir: sistemin uzun süre dayanan kısmını düşük fiyata (hatta zararlar) satıp kurulu kurulu Müşteri bazı kazanma, sonra da kullanılıp atılabilir kısmını ‘Premium’ fiyattan satıp tekrarlı gelirin tadını çıkartmak.
 4. 4. Kâr Modelinde İnovasyona Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Kâr Modelinde İnovasyon
 5. 5. Şirket, olağan iş denkleminin yönünü değiştirecek yeni ürün, hizmet sunumları geliştirmek için diğer firmalarla çalışmakta ya da sürpriz olacak iş birlikleri kurmakta mı? 1 Şirket, hiç olağandışı iş birlikleri geliştirdi mi? Örneğin, mevcut işiyle ilintisiz görünen firmalarla ya da rakiplerle… 2 Yoksa, kendi kanalını, süreçlerini, markasını ya da özgün varlıklarını ödünç vermek kaydıyla diğer oyuncuların ürün ve hizmet önermelerini mi güçlendirmekte? 3 Yeni ürünler geliştirmek, test etmek ya da pazarlamak amacıyla şirket tedarikçileri ya da müşterileri ile iş birliği yapmakta mı? 4 İlişki Ağları Potansiyel İliŞki Ağları Nasıl Tespit Edilir?
 6. 6. UPS’in lojistik kanadı UPS Tedarik Zinciri Çözümlerinde teknisyenler, paket servislerin servislerin nakliye merkezinde bozulan Toshiba bilgisayarlarını onarmakta. Bu iş birliği, Toshiba’nın hizmet süresini kısaltırken, UPS’e de yeni bir gelir akımı sağlamış oldu. İliŞki Ağlarında İnovasyon
 7. 7. GSK, birçok ‘ortak-inovasyon’ ilişkileri geliştirdi. Ar-Ge konularını geniş bir sahaya taşıdı ve diğerlerinin çözüme destek olması için açtı. 2011’de, kızıl ya da kuduz gibi ihmal edilmiş tropik hastalıklara yeni tedaviler geliştirmek üzere açık inovasyonu kullanan özel ve kamu sektörü işbirliği olan WIPO Re:search’e katıldı. İliŞki Ağlarında İnovasyon
 8. 8. İlişki Ağlarında İnovasyona Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? İliŞki Ağlarında İnovasyon
 9. 9. Şirketin özgün ya da olağandışı bir yapılanması var mı? 1 Şirket varlıklarını rekabetten oldukça farklı şekilde kullanmakta mı? (örneğin, olağandışı standardizasyon ya da makine veya teçhizat çeşitliliği gibi) 2 Şirket, belli bir sahada ya da işlevde en yeteneklileri çekmekle mi ünlenmiş? (örneğin pazarlama ya da malzeme bilim gibi) 3 Yapı Potansiyel Yapı İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 10. 10. Southwest Havayolları, 1967 yılında Rollin King, Herb Kelleher Lamar Muse tarafından kuruldu. Operasyonlarına 1971’de 3 Boeing 737s’le (davayı kazanarak) 60’ın üzerinde ülkede 500’den Boeing ile uçuş yapmakta. Yapı İnovasyonu Ana Strateji: “Yolcularınızı varacakları noktaya gitmek istedikleri zamanda ve zamanında, mümkün olan en düşük bilet fiyatıyla uçurduğunuzda ve iyi vakit geçirmelerini de sağladığınızda, sizin havayolunuzu tercih edeceklerdir.” Düşük ücret politikası ve düşük maliyet operasyonları ile bilinir. ‘İlk çalışan, ikinci Müşteri’ politikası ünlüdür.
 11. 11. Yapı İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Yapı İnovasyonu
 12. 12. Şirket, ürün, hizmet ya da platformlarına dair neyi yaparken ya da Müşteriye sunarken özellikle becerikli? 1 Şirket belli bir teknoloji, metodoloji ya da süreçle ilgili patente sahip mi? 2 Şirketin değişken maliyetleri ya da işletme sermayesi, rekabete ya da endüstri normlarına nazaran çok daha düşük mü? 3 Süreç Potansiyel Süreç İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 13. 13. Zipcar, hızlı filo sistemi ile sürücülerin otomatik olarak araçlara erişimini sağlamanın ötesinde, araçlarının nasıl kullanıldığını da izlemekte. Böylece araba-paylaşım şirketinin yönetimi, araçlardaki sorunları hızlı tespit etme ve envanteri dengeleme şansı yakalıyor. Süreç İnovasyonu
 14. 14. Toyota’nın ‘yalın üretim’ sistemi atık ve fazlalığı engellemede, verimliliği artırmada ve sürekli ürün ve süreç iyileştirmede oldukça etkili oldu. Süreç İnovasyonu
 15. 15. İKEA, ülke ya da bölgeden bölgeye farklılık parçalar halinde satılıp sonradan birleştirilen üretmekte. Ürünleri, nereden satın alınırsa alınsın aynı ve talimata sahip. Bu da şirketin süreçlerini hızlandırmaya yaramakta. Süreç İnovasyonu
 16. 16. Giyim kuşam ve aksesuar perakendecisi, moda tedarik zincirini yeniden tasarladı. Bir parça kıyafetin, tasarım tahtasından üretim bölümüne gitmesi süreci hızlandırıldı. Kıyafetlerin Barcelona’dan, Beyrut’a ve Berlin’e sadece 3 haftada olması amaçlandı. Süreç İnovasyonu
 17. 17. Süreç İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Süreç İnovasyonu
 18. 18. Şirket, pazar payını elinde tutan dikkate değer bir ürün/hizmet sunumu üretmekte mi? ya da gelirlerinin önemli ölçüde ‘premium‘ fiyatlardan mı elde etmekte? 1 Yoksa, şirketin ürünleri rakiplerininkine göre dikkat çekici şekilde daha kolay ya da basit mi? 2 Şirketin ürünleri, müşterileri elinde tutacak özgün özelliklere ve işlevselliğe sahip mi? 3 Ürünler, başkalarının taklit edemeyeceği şekilde özgün biçimde tasarlanmış ya da niş sahalara veya kitlelere mi odaklanmış? 4 Ürün Performansı Ürün Performansı İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 19. 19. Akıllı telefonlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve TV’ler için özel olarak geliştirilmiş çetin, ince ve çiziğe-dayanıklı cam formu. Halen dünya çapında 38 ana marka tarafından kullanılmakta. Ürün Performansı İnovasyonu
 20. 20. Ürün Performansı İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Ürün Performansı İnovasyonu
 21. 21. Şirket, özgün biçimde birbiriyle bağlantılar kuran birçok ürün geliştirmekte mi? 1 Şirket, paket olarak alınabilecek ya da entegre edilecek farklı ürün ve hizmetler sunmakta mı? 2 Diğer oyuncular, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerle ara bağlantı oluşturan, hatta işlev göstermek için ürün ve hizmetlere bağımlı hale gelen ürünler geliştirmekte mi? 3 Ürün Sistemi Ürün Sistemi İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 22. 22. Başlarda, MS Office içine yüklenen programlar, bireysel ürün olarak sunulurdu. Office 365 aboneliği sayesinde şimdi hepsi bir paket altında birleştirilip, dünya genelinde işletmelerde kullanılan bulut-bazlı verimlilik seti halini aldı. Ürün Sistemi İnovasyonu
 23. 23. Scion, Amerika’da Toyota’nın alt markası olarak pazara sunulmakta. Gençlere uygun fiyatlı arabalar alma fırsatı tanıyor. 5 modelden birini araba olarak seçip, aksesuarlar ve eklentilerle kendi arabanızı fırsatı tanıyor. Ürün Sistemi İnovasyonu
 24. 24. Ürün Sistemi İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Ürün Sistemi İnovasyonu
 25. 25. Müşteriler şirketle etkileşimlerinden hayranlıkla bahsediyor mu? Özellikle de, işlerin ters gittiği ve şirketin bir şekilde herşeyi yoluna koyduğu etkileşimler… 1 Şirket, ek ürün ya da uygulama özelliklerini vurgulamak veya servislerini daha kolay kullanılır hale getirmek için web sitesi, çağrı merkezi, ya da diğer metotları kurdu mu? 2 Şirket ilginç garanti koşulları, Garanti Belgesi ya da sunduğu ürün ya da hizmetlere dair güvence sunmakta mı? 3 Servisleri kutlayacak, benzer düşüncedeki müşterileri biraraya getirecek ya da deneyimlerini güçlendirecek güçlü topluluklar var mı? 4 Servis Potansiyel Servis İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 26. 26. 1999’da kurulan Zappos, çevrim-içi perakendecilikte müşteri desteği ve servisi için yeni bir kıyas noktası oluşturdu. Kulaktan kulağa müthiş büyüme yakaladı. Şirketin 10 temel değeri arasında, “serviste ‘WOW’ etkisi yaratmak” ilk maddede yer almakta.Yılda 1 milyar $ üzerinde ciro üretmekte. 2009 yılındaAmazon 1.2 milyar $ ödeyerek Zappos’u satın aldı. Zappos Insights ile müşteri-odaklı kültür konusunda danışmanlık vermekte. Servis İnovasyonu
 27. 27. Ekonomik durgunluğun ortasında 2009 yılında ‘Güvence’ Programını duyurdu;Yeni bir Hyundai satın alan ya da kiralayanlara, ilk yıl işlerini kaybetmeleri durumunda araba ve ödemelerinden el çekme imkânı tanıdı. 2014’te dünya çapında hizmet merkezlerinin otomasyonunu başlattı. Tüm süreçler elektronik hale getirilmekte.Ayrıca mobil platformda gelecek nesil teşhis cihazını kullanıma açarak, hızı artırdı ve hata teşhisini hızlandırdı.Artırılmış Gerçek teknolojisi ile Sanal Kullanım Kitabını yayınladı. Servis İnovasyonu
 28. 28. Servis İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Servis İnovasyonu
 29. 29. Ürün ve hizmetlerini, müşteri ve kullanıcılarına, endüstride alışılmışa meydan okuyacak ve alaşağı edecek biçimde sunuyor mu? 1 Şirket, farklı kanalları birbirini tamamlayacak şekilde kullanıyor mu? Örneğin ürünlerini perakendede sergileyip, doğrudan ya da sanal kanallardan satıyor mu? 2 Müşteriler, şirketle olan unutulmaz etkileşimlerini başkalarına da anlatıyor mu? 3 İş ortakları, müşterileri hatta rakipleri gibi diğer oyuncular da şirketin ürün ve hizmetlerini satma ya da sunmada destek oluyor mu? 4 Kanal Potansiyel Kanal İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 30. 30. Nespresso’nun kapsül teknolojisi en başından beri Müşterilerini sisteme kilitledi. Kâr marjının %80’ler olduğu bir iş geliştirdi. Kullanıcıların bu kapsüllere en kolay şekilde erişimini sağlamak üzere birçok kanal Kanalının %50’sini e-ticaret, %30’unu butik mağazaları oluşturmakta. fazla perakende mağazası var. B2B çözümler de üretmekte. Viyana’dan Londra’da da Café’sini açtı. Kanal İnovasyonu
 31. 31. Niketown mağazaları alışveriş yapanlara etkileyici deneyim yaşatmak amacıyla tasarlanmıştı. Mağazalar genelde alış veriş yapanların kendi hızlarına göre ayakkabı test edebilecekleri koşu bantları ile donatıldı. yapılı elemanlar istihdam edildi. Hatta biri profesyonel NBA idi. Kanal İnovasyonu
 32. 32. 2007’deVodafone ile Safaricom arasında gerçekleştirilen ortak girişim m- pesa sayesinde, Kenyalı vatandaşlar cep telefonları ve basit SMS mesajlaşma yoluyla paralarını bankaya yatırma, havale etme ya da çekme işlemlerini yapabilir hale geldiler. 2012 Eylül’ü itibarıyle, Afrika genelinde 16 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı. Kanal İnovasyonu
 33. 33. Kindle üzerinden müşterilere ücretsiz sunulan talep-bazlı Whispernet servisi, kapalı kablosuz ağı. AT&T iş birliği ile hayata geçen servisle, 60 saniyenin altında sürede kullanıcıların e-kitap satın alıp okumalarını sağlanmış oluyor. Geliştirilmiş servisler,Whispercast kuruluşlara avantajlar sağlarken; Whispersync özellikleri ile çalışma grubu üyelerinin aynı anda aynı yeri okumasını sağlıyor. Kanal İnovasyonu
 34. 34. Kanal İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Kanal İnovasyonu
 35. 35. Şirketin, özellikle rakiplerine göre olağandışı farklı ve canlı bir kimliği var mı? 1 Şirketin müşterileri ve kullanıcıları kendilerini, marka etrafında buluşan farklı bir topluluğun ve hareketin parçası olarak görüyor mu? 2 Şirketin markası başka iş ortakları tarafından da kullanılıyor mu?Tedarikçiler, müşteriler, hatta rakipler gibi… 3 Şirket, markasını olağandışı farklı iş yelpazesine genişletti mi?Ya da markasını farklı ürün ve hizmetlerini bütünleştirme ve bağlantılı hale getirme için kullanmakta mı? 4 Marka Potansiyel Marka İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 36. 36. ‘Intel Inside’ markası, şirketin, bir bilgisayarın en önemli parçası olan işlemcilerinin marka değerini yükseltti. Böylece, markasız alternatiflerine göre ‘Intel Inside’ markasını gösteren herhangi bir ürünün algılanan değerini artırdı. Marka İnovasyonu
 37. 37. 1970’te İngiltere’de Richard Branson tarafından, mektup siparişi yoluyla ucuz plak satma amaçlı kuruldu. Grubun, 30’un üzerinde şirketi var. 50’den fazla ülkede 50,000’in üzerinde çalışanla faaliyet gösteriyor. 2014’de 24 milyar $’lık ciro üretti. 2014 marka değeri 5.5 milyar sterlinler düzeyinde idi. Marka İnovasyonu
 38. 38. Marka İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? Marka İnovasyonu
 39. 39. Şirket, saklı kalmış,zorlu ve karmaşık bir şeyi alıp, kullanıcıların başarması ya da ustalaşması için basit bir hale getiriyor mu? 1 Sunulan ürün ve hizmetler, kullanıcılarında özel bir kimlik, statü ya da tanınma hissi uyandırıyor mu? 2 Şirketin sunduğu ürün ve hizmetler, kendilerine özel bir kimliğe ve yaşama bürünüyor mu? 3 Müşteriler ürün ya da hizmetlerin, nasıl yaşamlarının bir parçası haline geldiğinden bahsediyor mu? 4 Müşteri Katılımı Potansiyel MüŞteri Katılımı İnovasyonu Nasıl Tespit Edilir?
 40. 40. Bilgisayar devi, yeni donanım ve yazılımını yazılım geliştiricilere ve iştiraklerine DünyaYazılım Geliştiriciler Konferansı’nda sunmuştu (WWDC). Konferans, Apple iş ortaklarına, şirketin geliştirdiği yeni teknolojilerle oynama ve geri bildirimde bulunma fırsatı tanıyor. Bilet fiyatları 1,599.-$. MüŞteri Katılımı İnovasyonu
 41. 41. Müşteri Katılımı İnovasyonuna Başka Hangi Örnekleri Verebilirsiniz? MüŞteri Katılımı İnovasyonu
 42. 42. ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İNOVASYON DEĞİL! ÜRÜN PERFORMANSI İNOVASYON İÇİN YETERLİ DEĞİL!
 43. 43. Tim Cook’un, Apple’ın her bir parçasında verimlilik yaratma çabası olmasaydı, 25 milyar müzik parçası dinleyicileri ile buluşamaz, yazılım geliştirici ekosistemi bu boyutlara ulaşamazdı.
 44. 44. BillGates ve ortaklarının en önemli öngörüleri, Microsoft’un lisanslama modelidir. Lisanslama modeli sayesinde MS Office gibi sistemler geliştirildi.
 45. 45. Amazon, ‘İnsanların çevrim-içi satın almak istediği herşeyi bulup, keşfedebileceği, dünyanın en müşteri-odaklı şirketi’ misyonunu geliştirmese, belki de hâlâ kitap satmaya devam ediyordu!
 46. 46. Bir başka kahve dükkânı olmayı seçmeyip, ‘ev ile iş arasındaki üçüncü mekânımız’ olmakla tüketicilerde süreklilik sağladı.
 47. 47. Bilim adamları ve mühendisleri çekme Sağlıklı, ücretsiz yiyecek ve hizmetler Yeni konsept ve projeler için %20 zaman ‘DIY-kendin-yap reklamlar’ AdWords Tıkladıkça-öde modeli 2015’te 67.39 milyar $ reklam geliri PageRank algoritması Reklamların en çok 25 karakter, tanımların 35 karakter içermesi AdSense sayesinde yayıncılar kendi Web sitelerindeki hedefli reklamlardan para kazanmakta Entegre reklamcılık servisleri En fazla satış getirecek Adwords için destek Lokasyon-bazlı bilgi (Zagat) Mobil cihazlar (Motorola Mobility) Sade Google Ana Sayfası Logosuyla eğlence katma Google Doodles Kâr Modeli İlişki Ağı Yapı Süreç Ürün Perfor- mansı Ürün Sistemi Müşteri Katılımı Servis Kanal Marka Yapılanma Sunulanlar Deneyim İnovasyonun 10 ÇeŞidi
 48. 48. 10 İnovasyon Çeşidinin Hepsini Anlayın1 Ürün veTeknoloji Bağımlı Düşünceden Kurtulun2 Kategorileri de Düşünün3 En Anlamlı Olan Çeşitleri Kullanın4 Kullanıcılarınızın Gerçekten Ne İstediğini Anlayın5 Bir Karma Oluşturmak için İnovasyonun 10 ÇeşidindenYeterince Faydalanın6 İnovasyonun 10 ÇeŞidi
 49. 49. İnovasyonun 10 ÇeŞidi
 50. 50. İLİŞKİ AĞI: LEGO Group, ileri gelen sinema filmi yapımcılarıyla lisans anlaşmaları yaptı. Bu da şirkete, Star Wars ve Yüzüklerin Efendisi gibi franchise’lardan ikonik karakterleri oyuncak kitleri oluşturma şansı yarattı. ÜRÜN SİSTEMİ: Bugün satılan lego kalıpları, 1958 yılında patentlenen ve piyasaya sunulan ilk orijinal plastik kalıplarla kullanılabilmekte; bu da özel bir dayanıklı ürün sistemine sahip olduğunu gösterir. Şirket ayrı özel bir iş birimi olarak, LEGO MINDSTREAMS markası altında yüksek bedelli robot montaj kitleri üretmiştir. KANAL: LEGO Group’un çevrimiçi mağazaları Star Wars’dan Ölü Yıldız’ın 300$’lık verisyonunu vb satmakta. Toys “R” US ve Target gibi büyük perakendeciler LEGO inşaat oyuncaklarını üstlenmekte; özel bazı maddelerse sadece şirketin perakende mağazaları ya da doğrudan tüketici hattından satılmakta. MÜŞTERİ KATILIMI: LEGOLAND Billund 1968 yılında açıldı ve hızla Danimarka’nın Kopenhag’dan sonraki en popüler turist cazibe merkezi halini aldı. 6. park Malezya’da açıldı. Parklar şimdi LEGO Group lisansı altında Merlin Entertainments Group tarafından sahiplenilmekte ve işletilmekte. Kâr Modeli İlişki Ağı Yapı Süreç Ürün Perfor- mansı Ürün Sistemi Müşteri Katılımı Servis Kanal Marka Yapılanma Sunulanlar Deneyim İnovasyonun 10 ÇeŞidi

×