Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novida Dijital Dönüşüm Süreçleri

134 views

Published on

Dijital Dönüşümün İtici Güçleri, Amacı, Kimin Başlattığı, En Önemli İnisiyatifler, Başlıca Zorlukları, Aşamalarının açıklanması. Geleneksel ve Dijital Pazarlamanın Bütünleşmesi; Dijital Dünyada Satış ve Servis işi.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Novida Dijital Dönüşüm Süreçleri

 1. 1. IŞık Deliorman Aydın Dijital DönüŞüm Süreçleri
 2. 2. Dijital DönüŞüm «Müşteri ve çalışanlar için değer üretmek ve dijital ekonomide daha etkili rekabet edebilmek için yeni teknoloji, iş modelleri ve süreçler etrafında yeniden yapılanmak ve/ya yatırım yapmak.»
 3. 3. Dijital DönüŞüm – İtici Güçler Gelişen Müşteri Davranış ve Tercihleri Yeni Pazarlarda Büyüme Fırsatları Artan Rekabet Baskısı Yeni Mevzuat ve Uyumluluk Standartları The 2016 State of Digital Transformation Brian Solis, Principal Analyst-Altimeter
 4. 4. Dijital DönüŞüm – 3 Amaç
 5. 5. Dijital DönüŞüm – Kim BaŞlatıyor? The 2016 State of Digital Transformation Brian Solis, Principal Analyst-Altimeter
 6. 6. Dijital DönüŞüm – En Önemli İnisiyatifler The 2016 State of Digital Transformation Brian Solis, Principal Analyst-Altimeter % 81 • Yenileşimi (İnovasyon) Hızlandırmak % 80 • BT Altyapısını Daha Çevik, Esnek, Yönetilebilir ve Güvenli Hale Getirmek % 79 • Değişime Daha Hızlı Yanıt Verebilmek için Operasyonel Çevikliği Artırmak
 7. 7. Dijital DönüŞüm – BaŞlıca Zorluklar % 71 Yeni Bir Müşterinin Davranış ya da Etkisini Anlamak % 69 Dijital Dönüşümün Değerini Ortaya Koyacak Veri veya RoI Bulunmaması % 67 Risk Yönetimi, Uyumluluk ya da Yasal Karmaşa % 64 Kaynaklar % 63 Çevik şirket kültürüne dönüşebilme % 62 Dijital Dönüşüme Bütçe Ayrılması The 2016 State of Digital Transformation Brian Solis, Principal Analyst-Altimeter
 8. 8. Dijital DönüŞüm – AŞamalar The 2016 State of Digital Transformation Brian Solis, Principal Analyst-Altimeter Her Zamanki Gibi Devam Adım 1 Mevcut ve Aktif Adım 2 Resmî Hale Getirilmiş Adım 3 Stratejik Adım 4 Birleşmek Adım 5 Yenilikçi ve Değişime Uyum Sağlayan Adım 6 Müşteriler, süreçler, ölçüm kriterleri, iş modelleri ve teknolojiyi dijital dönüşümde de işleyecekmiş gibi aynı tutmak Bir yandan müşteriye dokunan belli noktaları ve süreçleri iyileştirmeye çalışırken; bir yandan da dijital okuryazarlık ve yaratıcılık için birçok deneme yapmak Denemeleri daha odaklı ve amaca yönelik hale getirmek. Daha cesur inisiyatifler. Üst yönetimin sponsorluğunu kazanmak ve kaynak aktarmasını sağlamak Araştırmalar, çabalar ve paylaşılan bilgiler; dijital dönüşüm sahiplenmesi, çabaları ve yatırımında yeni stratejik yol haritalarına katkıda bulundukça, iş birliğinin önemini kavramak İş ve Müşteri- odaklı hedeflere dayalı strateji ve operasyonu yönlendirmek için dedike bir Dijital Dönüşüm Ekibini oluşturmak. Dönüşümü destekleyen roller, uzmanlık, modeller, süreç ve sistemler oturdukça yeni bir yapıya geçmek Dijital Dönüşümün sürekli olduğununun İş Birimleri, Üst Yönetim ve Stratejistler tarafından anlaşılması. Yeni bir ekosistem oluşturmak.
 9. 9. Geleneksel & Dijital Pazarlama BütünleŞmesi Geleneksel Pazarlama: § Stratejik: Segmentasyon & Hedefleme § Marka Konumlandırma & Farklılaşma § Taktik Pazarlama Karması (4P) & Satış Yaklaşımı § Değer-Yaratan Hizmetler & Süreçler Dijital Pazarlama: § Müşteri Topluluklarına Kabul Edilmesi § Marka Kişilik ve Kodlarının Net Olması § 4C’yi Ticarîleştirme § İş Birliğine dayalı Müşteri İlişkileri SEVİYE 1 KEYİF ALMA SEVİYE 2 DENEYİM SEVİYE 3 KATILIM FARKINA VARMA İLGİSİNİ ÇEKMESİ İSTEME HAREKETE GEÇME SÖZCÜLÜK ETME Marketing 4.0 (Philip Kotler) MarkaRekabetçilikteYukarıÇıktıkçaDahaFazlaDijitalPazarlama Marka Müşterinin Rotasıyla Daha Fazla Çakıştıkça Daha Fazla Dijital Pazarlama
 10. 10. Dijital Dönem Satış ve Servis İşletmelerle Müşterileri arasındaki Bağlantı İçerik İşletmenize Yeni işler Kazandırır Çevik Satış Hikâyemizi Samimî Biçimde Anlatmak Ortam Müşterilerinizi Mutlu Eder! Gerçek- Zamanlı Etkileşim Büyük ve Zengin Veri Satış ve Servise Daha Bilimsel Yaklaşım Dijital DönüŞüm - SatıŞ ve Servis İŞi

×