SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
Resilience (Dayanıklılık)
Self-Empowerment (Kendini Güçlendirme)
Motivation (Güdü)
Growth Minset (Gelişimci Zihniyet)
Empathetic & Creative Thinking
(Empatik ve Yaratıcı Düşünce)
Problem Solving & Decision Making
(Problem Çözme ve Karar Verme)
Agility (Çeviklik)
Trusted Relationships (Güven İlişkisi)
Accelerated
Artık, faaliyetler,
gelişmeler, ilerlemeler,
her şey çok daha
hızlandırılmış durumda.
Volatile
Geçmişe nazaran, çok
daha sık değişim
yaşanmakta ve sürekli
analiz ve değerlendirme
gerektirmekte; her şey
her an, değişebilir.
Uncertain
Durumu etkileyebilecek
unsurları belirsizliğe
düşmeden ön görme ve
önceliklendirme
durumunda değiliz.
Complexity
Olayların nasıl seyir
edeceğini belirleyen
unsurların miktarı önemli
ölçüde artmakta ya da
bilinmez olmakta, durum
iyice karmaşıklaşmakta.
Ambiguity
Bilginin yorumlanması
gittikçe zorlaşmakta;
geçmiş deneyim de yeni
süreç ve olaylara
uyarlanabilir değil; her
şey gittikçe daha muğlak.
Fb.com/ScienceNaturePage
2040’ta dünya nüfusu
9,157,230,000
§ Küresel refahın 2024’te 459 trilyon dolara ulaşarak, %27’lik artış göstermesi beklenmekte.
§ Büyümenin %38’i düşük ve orta gelirli ülkelerden gelecek.
§ Refah Piramidine göre, piramidin en altındaki %50’lik kesim dünya refahının %1’ine sahip.
§ Refah Piramidine göre, piramidin en üstündeki %10’luk kesim dünya refahının %82’sine sahip.
§ 2030’larda dünya nüfusunun 5.3 milyarlık kısmi ‘orta sınıf’.
§ ...
§ Bildiğimiz hali ile ‘Batı’nın sonunun başlangıcında olabiliriz.
§ Avrupa Birliği açısından son 10 yıl, tarihinin en zorlu dönemi idi.
§ Amerikalılar, Rusya ve Çin ile jeopolitik bir savaşta.
§ Yeni Avrasya gelişmekte.
§ Avrupalı toplumların yaşlanması, sosyal sistemleri çökertebilir.
§ ...
§ COVID-19 sonrası dünyasının, geçmişteki haline dönme ihtimali pek yok.
§ Pandeminin etkisi ile, küresel ekonomide süregelen birçok eğilim, daha da
hızlandırılmakta.
1
GÜVEN VE ADALET
Güven ve adalet, dijital olarak
kodlanmakta.
2
İŞLEMLER ARASI İLETİŞİM
İşin yapılması için gerekli iletişim
makineden-makineye yapılmakta.
3
GEREKLİ MALZEME
İşler için gerekli malzeme satın
alıcıda dijital basılmakta.
4 KARARLAR
Kararlar yapay zekâ ile verilmekte.
5
FAALİYETLER
Faaliyetler robotlarla yapılmakta.
6
İŞ İLİŞKİLERİ
İş ilişkileri dijital olarak kurulmakta.
6.3 milyar kişi
bağlantılı ve mobil
2.8 ZB
Çoklu
Bulut Teknolojileri
Yapay Zekâ (AI)
Global Ekonomiye
15.7 trilyon $’lık katkı
5G
Gelecek Nesil
Mobil Network
2 trilyon $
Hazır Giyim
%23
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Markets_of_Tomorrow_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Markets_of_Tomorrow_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Dashboard_for_a_New_Economy_2020.pdf
Resilience (Dayanıklılık)
§ Genellikle, Durability
(Dayanırlık)+ Sustainability
(Sürdürülebilirlik) olarak
tanımlanır.
§ Herhangi bir değişimin yol açtığı
yıkıma rağmen, yeniden ayağa
kalkabilme ve ‘fırsat’lar
bağlamında kendine güvenli
biçimde ilerleyebilme becerisidir.
§ Özünde, değişim sonucu oluşan
durumda da güncel ve alakalı
olacak şekilde, enerjimizi yeniden
odaklamaktır.
RESILIENCE (DAYANIKLILIK)
• Kayıp hissi, kişinin içinde derin olarak hissetiği
ve kayıpla ilgili kendine söyledikleriyle
şekillenir.
• Düşük dayanıklılık, genelde, iç sesimiz bir
spiral gibi sürekli ve daha güçlü olarak ‘kayıp’
hissini pekiştirecek biçimde derinleştiğinde
gerçekleşir.
• Dayanıklılık, kendi iç sesimizi kesebilme
becerisine dayanır.
• İç sesimizi değiştirerek, kayba olan tepkimizi
de değiştiririz; bu da enerjimizi değişime
doğru yöneltme becerisini inşa etmek anlamı
taşır.
• Dayanıklılık için, değişimden ne
kaybettiğimizden ziyade, ne kazanacağımızın
anlatılması ile oluşur.
• Etrafımızdaki sürekli değişim durumuna
uyum sağlamanın yolu ‘dayanıklılık’
geliştirmekten geçer.
Değişim, genelde ‘kayıp’ (statü, dostluklar,
kimlik, otorite, vb.) olarak algılanır.
Her birimiz genelde 4-AMAMA (4-Dises) ile tepki
veririz:
• YÖNÜNÜ BULAMAMA (Disorientation): ‘Ben
nereye sığacağım?’
• MEMNUN OLAMAMA (Discontent): ‘Çok
kötü değil mi?’
• KİMLİĞİNİ BULAMAMA (Disidentification):
‘Ben bir zamanlar biriydim.’
• KENDİNİ ADAYAMAMA (Disengagement):
‘Ben gidiyorum!'
Dayanıklılığın ilk aşaması, tepkimizin ne
olduğunu anlamak olmalı.
Güç zihninizdedir,
dışarıda bir yerlerde
değil.
Bunu anladığınızda
dayanıklılık
gücünüzü de
bulacaksınız.
-Marcus Aurelius
Self-Empowerment (Kendini
Güçlendirme)
§ Bir yandan başkalarının istek ve
gereksinimlerine saygı duyarken, bir
yandan da kendi istek ve
gereksinimlerine değer vermedir.
§ Ancak, kişi, aynı zamanda da,
yargılamadan, kendi Güçlü ve Zayıf
yönlerinin farkında olmalıdır.
§ Gerçekçi amaçlar belirleyerek,
‘birey’ olarak büyüme ve sürekli
gelişme sürecidir.
§ Olumlu ve cesaret verici ‘iç
konuşma’ ile beslenir.
§ Bilgi, beceri ve deneyimle
donatılarak, büyür.
SELF-EMPOWERMENT (KENDİNİ GÜÇLENDİRME)
Fırsatlara Açık Olma
Kim Olduğuna Odaklanma
Kendi Yarışını Koşma
Kendine Güvenme
İlişki Ağı Geliştirme
Yaptığın İşi Sevme
Toleranslı Olma
Harika Olmayan Anı da
Kucaklama
Tutku
Organizasyonel İhtiyaçlar
En Etkili
Olduğumuz Yer
Güçlü olan, zayıf yanını
herkesten iyi bilendir;
daha güçlü olan ise zayıf
yanına hükmedebilendir.
- Konfüçyüs
Motivation (Güdü)
§ Amaç-odaklı davranışları başlatma,
yönlendirme ve sürdürme sürecidir.
§ Susuzluğumuzu gidermek için bir bardak su
almak ya da bilgi edinmek için kitap okumak
olsun; yaptığımız her ne ise, eyleme geçmeye
yol açan şeydir.
§ Motivasyon, davranışı aktive eden biyolojik,
duygusal, sosyal ve bilişsel ‘itici güçleri’ içerir.
MOTIVATION (GÜDÜ)
Destekleyiciler:
Bu ilgili ve şefkatli
ruhlar, genellikle
başkalarının
duygularının daha
çok farkındadır.
İşlerinde düzenli
olarak eğlence
olduğunda daha
motive olurlar.
İş ve aile ile geçirilen
zaman arasında bir
denge olmasının
önemli olduğuna
inanırlar.
Düşünürler:
Genellikle yaratıcı,
öğrenmeyi seven,
değişken bir
rutinden hoşlanan
ve zaman zaman bir
adrenalin patlaması
hissetmek isteyen
kişilerdir.
Pek çok Düşünür,
formalite ve
bürokrasiden gerilir
ve işlerinin,
etraflarındaki dünya
üzerinde bir etki
yaratmasını ister.
Yapıcılar:
Etrafındaki kişileri
geliştirmek ve onlara
hizmet etmek
konusunda
donanımlı, amaç
odaklı kişilerdir.
Sadık arkadaşlıklar
geliştirir ve güçlü
takım ortamlarında
başarılı olurlar.
Yapıcılar, belli
konularda fikirlerini
söylemenin önemli
olduğuna inanır.
Başarılılar:
Sıkı teslim tarihleri
ve zorlu hedeflerle
başa çıkarak, gelişen
kişilerdir.
İyi mücadeleleri ve
sorun çözmeyi
severler.
Genellikle A Tipi
kişilik olan
Başarılılar, genelde
başkalarından ya da
en azından kendi
kaderlerinin
kontrolünden
sorumlu olmayı
sever.
Ödül Odaklılar:
Daha çok dış
faktörlerden motive
olan, rekabet etmek
ve (ister para ya da
alkış, veya
başkalarının
hayranlığı olsun)
ödül kazanma odaklı
kişilerdir.
Pek çok Ödül Odaklı
kişi, kokteyllerde
sıklıkla sorulan ‘ne iş
yapıyorsunuz?’
sorusunun aşırı
önemli olduğuna
inanır.
Growth Minset (Gelişimci Zihniyet)
§ Kendimize dair benimsediğimiz ‘imge’, yaşantımıza nasıl yön vereceğimizi tamamıyle etkiler.
§ Olmak istediğimiz insan olmamızı ya da değer verdiğimiz şeyleri başarmamızı belirler.
§ Gelişimci Zihniyet, temel niteliklerimizi çabayla güçlendirebileceğimize olan inancımıza dayanır.
§ Bu inanç ise, kendimizi geliştirmemizin ana dürtüsüdür.
§ İşler yolunda gitmediğinde dahi, kendi sınırlarımızı zorlama ve öyle devam etme, gelişimci zihnniyetin yarısıdır.
§ Bu Zihniyet, insanlara, hayatlarının en zorlu dönemlerinde hayatta kalabilme gücü sağlar.
GROWTH MINDSET (GELİŞİMCİ ZİHNİYET)
Sabit
Zihniyet
Akıl sabitlenmiş Akıllı görünme arzusuna
yol açar, dolayısıyla
eğilimi:
Gelişimci
Zihniyet
Akıl geliştirilebilirÖğrenme arzusuna yol
açar, dolayısıyla eğilimi:
ZORLUKLARZorluklardan kaçınır Zorlukları kucaklar
ENGELLERHemen savunmaya geçer ve kolaylıkla vaz geçer Aksilikler karşısında ısrarcı tutum takınır
ÇABAÇabayı beyhude görür Çabayı ustalığa götüren yol olarak görür
ELEŞTİRİFaydalı olumsuz geri bildirimi göz ardı eder Eleştirilerden öğrenir
BAŞKALARININ BAŞARISIBaşkalarının başarısını tehdit olarak algılar Başkalarının başarısından ilham alır, öğreti kazanır
‘Mindset, The New Psychology of Success’
Carol S. Dweck, Ph.D.
Hızlı geliştik ama bu sırada kendimize de zarar
verdik.
İstediklerimizi elde etmek için makineleri
kullandık.
Bilgimizi olumsuz, zekamızı sert ve kaba
kullandık.
Çok fazla düşündük ama çok az hissettik.
Makinelerden çok, insanlığa ihtiyacımız var.
Zekadan çok şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var.
Bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her
şeyi kaybederiz.
- Charlie Chaplin
Creative Thinking (Yaratıcı Düşünce)
§ Taze bir perspektif ile, sorunlara ya da durumlara,
(başlangıçta rahatsız edici bile görünse) alışılmışın dışında
çözümler öneren bakış açısı.
§ Yatay düşünce gibi yapısal bir düşünce süreciyle de beyin
fırtınası gibi yapısal olmayan bir süreç ile de tetiklenebilir.
Empathetic Thinking (Empatik Düşünce)
§ ‘Anlaşılma’ arayışından önce, ‘anlama’ arayışını ifade eder.
§ Anlayabilmek için ise, bir başkasının ‘ayakkabısını giyip, bir
süre yürümek’ gerekir.
§ Empatik düşünce hem bir özel nitelik, hem de güçtür.
EMPATHETIC and CREATIVE THINKING
(EMPATİK ve YARATICI DÜŞÜNCE)
Bilimsel Yöntem
Var olan şeyleri anlamaya çalışır ve
onları kutuya yerleştirir:
• Gözlem
• Hipotez
• Deney
• Değerlendirme
Yaratıcı Yöntem
Yeni şeyler yapmaya çalışır ve
kutunun varlığını dahi
unutur.
Yeni bir şey yaratmak:
varsayılan yoldan SAPMA
ve EYLEM ile ilgilidir.
hassas
parayla motive olmaz
kader hissi
uyumlu
gözlemci
dünyayı farklı algılar
olabilirlikleri görür
sorgulayıcı
sentezleyici
hayal gücü
kuvvetli
esnek
akışkan
sezgisel
orijinal
maharetli
enerjik
mizah
duygusu
belirsizliği
tolere eder
kendini
gerçekleyebilir
öz-disiplinli
özel ilgi
sahaları
geniş
düşünebilir
geniş
düşünebilir
meraklı
bağımsız
eleştirmen
kalıba
girmez
öz güvenli
risk alabilir
sebatkâr
ısrarcı
Sorgulama
Deneyimleme
Etkileşim
GözlemlemeStatükoya Meydan Okuma
---
Risk Alma
Bağlantısal Düşünme
İnovasyona
Cesaret Etmek
Davranışsal
Beceriler
Yeni Fikirleri
Sentezlemede Gerekli
Bilişsel Beceriler
Yenilikçi
İş Fikirleri
Ne? …Olsa Ne Olur?
Ne ‘Vay Be!’
Dedirtir? Ne İşler?
EMPATHIZE
DEFINE
IDEATE
PROTOTYPE
TEST
Empati Kur
Tanımla
Fikir Geliştir
Prototip Geliştir
Test Et
EMPATHIZE
Fikir Geliştir
SCAMPER
IDEATE
Fikir Geliştir
Substitute İkame Etme
§ Çözüm/sürecin belli kısımlarını başka birşeyle nasıl ikame edebilirim?
§ Zaman, mekan, malzeme, insan boyutlarını nasıl ikame edebilirim?
Combine Birleştirme
§ Hangi malzeme, özellik, insan kaynağı, çözüm, süreç bileşenini birleştirebilirim?
§ Nerede sinerji oluşturabilirim?
Adapt Uyarlama
§ Çözümün hangi kısmını değiştirebilirim? Neyle değiştirebilirim?
§ Bir bileşenin özelliğini değiştirirsem ne olur?
Modify/Distort
Değişiklik Yapma/
Çarpıtma
§ Herhangi bir bileşeni/özelliği abartabilir miyim, çarpıtabilir miyim?
§ Süreci bir şekilde yeniden düzenlesem?
Put to Other
Purposes
Farklı Amaçlar için
Kullanma
§ Çözümü başka hangi amaçla kullanıma sunabilirim?
§ Yeni hangi kitlelere sunabilirim?
Eliminate Ortadan Kaldırma
§ Bir bileşenini ya da parçasını yok etsem ne olur?
§ Çözüme alışılan yollar dışında nasıl ulaşabilirim?
Rearrange/Reverse
Yeniden Düzenleme/
Tersine Çevirme
§ Farklı bir yoldan yapsam ne olur?
§ Yapılış sırasını değiştirsem ne olur?
§ Kullanım sahasını değiştirsem ne olur?
§ Tam tersi bir etkiyi nasıl elde ederim?
PROBLEM SOLVING and DECISION MAKING
(Problem Çözme ve Karar Verme)
1. Teşhis Etme
Problemi Tespit Etme
ve Tanımlama 2. Hedef Belirleme
İdeal Çözüme Karar Verme
ve Hedef Belirleme
3. Analiz Etme
Durumu Anlama, Analiz Etme,
Seçenekler Geliştirme ve
Çözüm Üretme
4. Karar Verme
Değerlendirme,
Önceliklendirme
ve Karar Verme
5. Hayata Geçirme
Eylem Planı Oluşturma
ve Yapma
Problem Çözme
Süreç Adımı
Düşünce Biçimi Tipik Tuzaklar
Teşhis Etme Bütünleyici
Etkili yanıt geliştirmede ya çok dar, fonksiyonel pencereden
bakma ya da çok geniş açıdan ele alma
Hedef Belirleme Vizyoner ve Pragmatik
Sadece yukarıdan-aşağı ya da aşağıdan-yukarı düşünce; üst
yönetimle operasyonel düzey arasında gerçekçi hedeflerde
anlaşma sağlanamaması
Analiz Etme Iraksak
TEK BİR doğru yanıt/çözümü aramakla işe koyulmak.
Mantıklı görünen çözümleri yok saymak.
Karar Verme Yakınsak
Mantığın çıktıya karar vermesi yerine politika, ego ve
duyguların ağır basması;
Yeterince analiz ve yargıda bulunmadan yaratıcı olmayı
sürdürme
Glass, 1996, Management Masterclass
Deming Döngüsü (PDCA-PUKÖ) Novida Bilgi-Geliştir Döngüsü
Agility (Çeviklik)
§ Zihinsel olarak hızlı düşünme ve çıkarımda
bulunma kabiliyeti;
§ Fiziksel olarak hızlı ve kolaylıkla hareket etme
gücü.
AGILITY (ÇEVİKLİK)
TRUST RELATIONSHIPS
(GÜVEN İLİŞKİSİ)
Yöneticiler
Danışmanlar
İdarî İşler
MühendislerTeknik Uzmanlar
İş Ortakları
Tedarikçiler
Üst Yönetim
• Tarafsız
• Tetikte
• Lidere bağlılık
• Geçici
• Beklentilerin oluşumu
• Rolleri netleştirme
• Becerileri geliştirme
• Açık geri bildirim
• Dinleme
• Gelişim süreçleri
• Grup kimliğinde gelişim /uyumluluk
• Hedefe odaklanma
• Güvenme
• Açıklık
• Destekleyici
• Birbirine bağımlılık
• İşbirlikçilik
• Karşılıklı sorumluluk
Oluşum
Fırtına
Normlar
Performans
• Yüzleşme, suçlama
• Dinlememe
• İsyan etme
• Tepkisel davranma
• Kontrol etmeye çalışma
Tuckman
İsteklilik
‘Biz’ Kültürü
Cesaret
Empati ve Anlayış
Şeffaflık
Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri

More Related Content

Similar to Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri

İK Zirvesi 2012- Ana noktalar
İK Zirvesi 2012- Ana noktalarİK Zirvesi 2012- Ana noktalar
İK Zirvesi 2012- Ana noktalarGozde Berber
 
Duygusal zeka
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zekakobikobi
 
İnovasyon kültürü ve katsayısı
İnovasyon kültürü ve katsayısıİnovasyon kültürü ve katsayısı
İnovasyon kültürü ve katsayısıOya Gurdal Tamdogan
 
Toplanti yöneti̇mi̇
Toplanti yöneti̇mi̇Toplanti yöneti̇mi̇
Toplanti yöneti̇mi̇Sefer Kayalar
 
EtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdf
EtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdfEtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdf
EtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdfYaarKzlay
 
DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...
DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...
DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...COSKUN CAN AKTAN
 
Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...
Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...
Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...Prof. Dr. Ekrem Çulfa
 
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİM
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİLETİŞİM VE ALGI YÖNETİM
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMYcelENOL
 
Si̇z a.ş.
Si̇z a.ş.Si̇z a.ş.
Si̇z a.ş.fhkoksal
 
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık TasarımıKurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık TasarımıNovida Global
 
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumuGazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumuŞiraz ADİL
 
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇Şiraz ADİL
 
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve LiderlikYenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve LiderlikNovida Global
 
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİCihangir Acar
 
MENTOR-MK-SUNUM-2022.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2022.pdfMENTOR-MK-SUNUM-2022.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2022.pdfTeknoparkTrkiye
 
Ekip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve YönetimiEkip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve YönetimiErdem Karagöz
 

Similar to Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri (20)

İK Zirvesi 2012- Ana noktalar
İK Zirvesi 2012- Ana noktalarİK Zirvesi 2012- Ana noktalar
İK Zirvesi 2012- Ana noktalar
 
Degisim
DegisimDegisim
Degisim
 
Duygusal zeka
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zeka
 
İnovasyon kültürü ve katsayısı
İnovasyon kültürü ve katsayısıİnovasyon kültürü ve katsayısı
İnovasyon kültürü ve katsayısı
 
Toplanti yöneti̇mi̇
Toplanti yöneti̇mi̇Toplanti yöneti̇mi̇
Toplanti yöneti̇mi̇
 
EtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdf
EtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdfEtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdf
EtkiliInsanlarin7Aliskanligi_BulentGumus_v6.pdf
 
DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...
DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...
DAVRANIŞSAL İKTİSAT İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde İrrasyonelite ve S...
 
Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...
Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...
Cilingir Kitap, Hayat Cikmazi Kitabı,Prof Dr Ekrem Culfa, İstanbul, Anadolu Y...
 
Etkili İletişim Becerileri
Etkili İletişim BecerileriEtkili İletişim Becerileri
Etkili İletişim Becerileri
 
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİM
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİLETİŞİM VE ALGI YÖNETİM
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİM
 
Si̇z a.ş.
Si̇z a.ş.Si̇z a.ş.
Si̇z a.ş.
 
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık TasarımıKurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık Tasarımı
 
Pazarlama 5
Pazarlama 5Pazarlama 5
Pazarlama 5
 
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumuGazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
 
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
 
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve LiderlikYenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
 
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
 
MENTOR-MK-SUNUM-2022.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2022.pdfMENTOR-MK-SUNUM-2022.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2022.pdf
 
Ekip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve YönetimiEkip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve Yönetimi
 
Liderlik Üzerine
Liderlik ÜzerineLiderlik Üzerine
Liderlik Üzerine
 

More from Novida Global

Novida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptx
Novida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptxNovida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptx
Novida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptxNovida Global
 
Novida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptx
Novida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptxNovida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptx
Novida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptxNovida Global
 
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığıİnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim DanışmanlığıNovida Global
 
Pazarlama Stratejileri
Pazarlama StratejileriPazarlama Stratejileri
Pazarlama StratejileriNovida Global
 
Marketing Strategies
Marketing StrategiesMarketing Strategies
Marketing StrategiesNovida Global
 
Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...
Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...
Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...Novida Global
 
Workshops by Novida Global.pptx
Workshops by Novida Global.pptxWorkshops by Novida Global.pptx
Workshops by Novida Global.pptxNovida Global
 
Novida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptxNovida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptxNovida Global
 
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovida Global
 
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovida Global
 
dream2live® Design Workshops
dream2live® Design Workshopsdream2live® Design Workshops
dream2live® Design WorkshopsNovida Global
 
hayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptxhayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptxNovida Global
 
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Novida Global
 
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)Novida Global
 
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyüİş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm PortföyüNovida Global
 
Here's Novida... Novida Solutions Portfolio
Here's Novida... Novida Solutions PortfolioHere's Novida... Novida Solutions Portfolio
Here's Novida... Novida Solutions PortfolioNovida Global
 
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli GeliştirmeNovida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli GeliştirmeNovida Global
 
Stratejik Kararlar ve Etkililiği
Stratejik Kararlar ve EtkililiğiStratejik Kararlar ve Etkililiği
Stratejik Kararlar ve EtkililiğiNovida Global
 
SHIFT Stratejik Düşünce Modeli
SHIFT Stratejik Düşünce ModeliSHIFT Stratejik Düşünce Modeli
SHIFT Stratejik Düşünce ModeliNovida Global
 
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriDeğişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriNovida Global
 

More from Novida Global (20)

Novida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptx
Novida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptxNovida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptx
Novida 5-Adım (5-S) Dönüşüm Danışmanlığı ve Çözümleri.pptx
 
Novida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptx
Novida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptxNovida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptx
Novida 5-Steps (5-S) Transformation Consulting & Solutions.pptx
 
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığıİnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
 
Pazarlama Stratejileri
Pazarlama StratejileriPazarlama Stratejileri
Pazarlama Stratejileri
 
Marketing Strategies
Marketing StrategiesMarketing Strategies
Marketing Strategies
 
Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...
Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...
Experiential Marketing: Beyond the Digital Crafting Unforgettable Offline Exp...
 
Workshops by Novida Global.pptx
Workshops by Novida Global.pptxWorkshops by Novida Global.pptx
Workshops by Novida Global.pptx
 
Novida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptxNovida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptx
 
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
 
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
 
dream2live® Design Workshops
dream2live® Design Workshopsdream2live® Design Workshops
dream2live® Design Workshops
 
hayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptxhayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata® Tasarım Atölyeleri.pptx
 
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
 
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
 
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyüİş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
 
Here's Novida... Novida Solutions Portfolio
Here's Novida... Novida Solutions PortfolioHere's Novida... Novida Solutions Portfolio
Here's Novida... Novida Solutions Portfolio
 
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli GeliştirmeNovida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
 
Stratejik Kararlar ve Etkililiği
Stratejik Kararlar ve EtkililiğiStratejik Kararlar ve Etkililiği
Stratejik Kararlar ve Etkililiği
 
SHIFT Stratejik Düşünce Modeli
SHIFT Stratejik Düşünce ModeliSHIFT Stratejik Düşünce Modeli
SHIFT Stratejik Düşünce Modeli
 
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriDeğişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri
 

Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri

 • 1.
 • 2. Resilience (Dayanıklılık) Self-Empowerment (Kendini Güçlendirme) Motivation (Güdü) Growth Minset (Gelişimci Zihniyet) Empathetic & Creative Thinking (Empatik ve Yaratıcı Düşünce) Problem Solving & Decision Making (Problem Çözme ve Karar Verme) Agility (Çeviklik) Trusted Relationships (Güven İlişkisi)
 • 3. Accelerated Artık, faaliyetler, gelişmeler, ilerlemeler, her şey çok daha hızlandırılmış durumda. Volatile Geçmişe nazaran, çok daha sık değişim yaşanmakta ve sürekli analiz ve değerlendirme gerektirmekte; her şey her an, değişebilir. Uncertain Durumu etkileyebilecek unsurları belirsizliğe düşmeden ön görme ve önceliklendirme durumunda değiliz. Complexity Olayların nasıl seyir edeceğini belirleyen unsurların miktarı önemli ölçüde artmakta ya da bilinmez olmakta, durum iyice karmaşıklaşmakta. Ambiguity Bilginin yorumlanması gittikçe zorlaşmakta; geçmiş deneyim de yeni süreç ve olaylara uyarlanabilir değil; her şey gittikçe daha muğlak.
 • 5. § Küresel refahın 2024’te 459 trilyon dolara ulaşarak, %27’lik artış göstermesi beklenmekte. § Büyümenin %38’i düşük ve orta gelirli ülkelerden gelecek. § Refah Piramidine göre, piramidin en altındaki %50’lik kesim dünya refahının %1’ine sahip. § Refah Piramidine göre, piramidin en üstündeki %10’luk kesim dünya refahının %82’sine sahip. § 2030’larda dünya nüfusunun 5.3 milyarlık kısmi ‘orta sınıf’. § ... § Bildiğimiz hali ile ‘Batı’nın sonunun başlangıcında olabiliriz. § Avrupa Birliği açısından son 10 yıl, tarihinin en zorlu dönemi idi. § Amerikalılar, Rusya ve Çin ile jeopolitik bir savaşta. § Yeni Avrasya gelişmekte. § Avrupalı toplumların yaşlanması, sosyal sistemleri çökertebilir. § ...
 • 6.
 • 7. § COVID-19 sonrası dünyasının, geçmişteki haline dönme ihtimali pek yok. § Pandeminin etkisi ile, küresel ekonomide süregelen birçok eğilim, daha da hızlandırılmakta.
 • 8. 1 GÜVEN VE ADALET Güven ve adalet, dijital olarak kodlanmakta. 2 İŞLEMLER ARASI İLETİŞİM İşin yapılması için gerekli iletişim makineden-makineye yapılmakta. 3 GEREKLİ MALZEME İşler için gerekli malzeme satın alıcıda dijital basılmakta. 4 KARARLAR Kararlar yapay zekâ ile verilmekte. 5 FAALİYETLER Faaliyetler robotlarla yapılmakta. 6 İŞ İLİŞKİLERİ İş ilişkileri dijital olarak kurulmakta.
 • 11.
 • 13. Yapay Zekâ (AI) Global Ekonomiye 15.7 trilyon $’lık katkı
 • 16.
 • 21. Resilience (Dayanıklılık) § Genellikle, Durability (Dayanırlık)+ Sustainability (Sürdürülebilirlik) olarak tanımlanır. § Herhangi bir değişimin yol açtığı yıkıma rağmen, yeniden ayağa kalkabilme ve ‘fırsat’lar bağlamında kendine güvenli biçimde ilerleyebilme becerisidir. § Özünde, değişim sonucu oluşan durumda da güncel ve alakalı olacak şekilde, enerjimizi yeniden odaklamaktır. RESILIENCE (DAYANIKLILIK)
 • 22. • Kayıp hissi, kişinin içinde derin olarak hissetiği ve kayıpla ilgili kendine söyledikleriyle şekillenir. • Düşük dayanıklılık, genelde, iç sesimiz bir spiral gibi sürekli ve daha güçlü olarak ‘kayıp’ hissini pekiştirecek biçimde derinleştiğinde gerçekleşir. • Dayanıklılık, kendi iç sesimizi kesebilme becerisine dayanır. • İç sesimizi değiştirerek, kayba olan tepkimizi de değiştiririz; bu da enerjimizi değişime doğru yöneltme becerisini inşa etmek anlamı taşır. • Dayanıklılık için, değişimden ne kaybettiğimizden ziyade, ne kazanacağımızın anlatılması ile oluşur. • Etrafımızdaki sürekli değişim durumuna uyum sağlamanın yolu ‘dayanıklılık’ geliştirmekten geçer. Değişim, genelde ‘kayıp’ (statü, dostluklar, kimlik, otorite, vb.) olarak algılanır. Her birimiz genelde 4-AMAMA (4-Dises) ile tepki veririz: • YÖNÜNÜ BULAMAMA (Disorientation): ‘Ben nereye sığacağım?’ • MEMNUN OLAMAMA (Discontent): ‘Çok kötü değil mi?’ • KİMLİĞİNİ BULAMAMA (Disidentification): ‘Ben bir zamanlar biriydim.’ • KENDİNİ ADAYAMAMA (Disengagement): ‘Ben gidiyorum!' Dayanıklılığın ilk aşaması, tepkimizin ne olduğunu anlamak olmalı.
 • 23. Güç zihninizdedir, dışarıda bir yerlerde değil. Bunu anladığınızda dayanıklılık gücünüzü de bulacaksınız. -Marcus Aurelius
 • 24. Self-Empowerment (Kendini Güçlendirme) § Bir yandan başkalarının istek ve gereksinimlerine saygı duyarken, bir yandan da kendi istek ve gereksinimlerine değer vermedir. § Ancak, kişi, aynı zamanda da, yargılamadan, kendi Güçlü ve Zayıf yönlerinin farkında olmalıdır. § Gerçekçi amaçlar belirleyerek, ‘birey’ olarak büyüme ve sürekli gelişme sürecidir. § Olumlu ve cesaret verici ‘iç konuşma’ ile beslenir. § Bilgi, beceri ve deneyimle donatılarak, büyür. SELF-EMPOWERMENT (KENDİNİ GÜÇLENDİRME)
 • 25. Fırsatlara Açık Olma Kim Olduğuna Odaklanma Kendi Yarışını Koşma Kendine Güvenme İlişki Ağı Geliştirme Yaptığın İşi Sevme Toleranslı Olma Harika Olmayan Anı da Kucaklama
 • 26.
 • 28. Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir. - Konfüçyüs
 • 29. Motivation (Güdü) § Amaç-odaklı davranışları başlatma, yönlendirme ve sürdürme sürecidir. § Susuzluğumuzu gidermek için bir bardak su almak ya da bilgi edinmek için kitap okumak olsun; yaptığımız her ne ise, eyleme geçmeye yol açan şeydir. § Motivasyon, davranışı aktive eden biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel ‘itici güçleri’ içerir. MOTIVATION (GÜDÜ)
 • 30. Destekleyiciler: Bu ilgili ve şefkatli ruhlar, genellikle başkalarının duygularının daha çok farkındadır. İşlerinde düzenli olarak eğlence olduğunda daha motive olurlar. İş ve aile ile geçirilen zaman arasında bir denge olmasının önemli olduğuna inanırlar. Düşünürler: Genellikle yaratıcı, öğrenmeyi seven, değişken bir rutinden hoşlanan ve zaman zaman bir adrenalin patlaması hissetmek isteyen kişilerdir. Pek çok Düşünür, formalite ve bürokrasiden gerilir ve işlerinin, etraflarındaki dünya üzerinde bir etki yaratmasını ister. Yapıcılar: Etrafındaki kişileri geliştirmek ve onlara hizmet etmek konusunda donanımlı, amaç odaklı kişilerdir. Sadık arkadaşlıklar geliştirir ve güçlü takım ortamlarında başarılı olurlar. Yapıcılar, belli konularda fikirlerini söylemenin önemli olduğuna inanır. Başarılılar: Sıkı teslim tarihleri ve zorlu hedeflerle başa çıkarak, gelişen kişilerdir. İyi mücadeleleri ve sorun çözmeyi severler. Genellikle A Tipi kişilik olan Başarılılar, genelde başkalarından ya da en azından kendi kaderlerinin kontrolünden sorumlu olmayı sever. Ödül Odaklılar: Daha çok dış faktörlerden motive olan, rekabet etmek ve (ister para ya da alkış, veya başkalarının hayranlığı olsun) ödül kazanma odaklı kişilerdir. Pek çok Ödül Odaklı kişi, kokteyllerde sıklıkla sorulan ‘ne iş yapıyorsunuz?’ sorusunun aşırı önemli olduğuna inanır.
 • 31. Growth Minset (Gelişimci Zihniyet) § Kendimize dair benimsediğimiz ‘imge’, yaşantımıza nasıl yön vereceğimizi tamamıyle etkiler. § Olmak istediğimiz insan olmamızı ya da değer verdiğimiz şeyleri başarmamızı belirler. § Gelişimci Zihniyet, temel niteliklerimizi çabayla güçlendirebileceğimize olan inancımıza dayanır. § Bu inanç ise, kendimizi geliştirmemizin ana dürtüsüdür. § İşler yolunda gitmediğinde dahi, kendi sınırlarımızı zorlama ve öyle devam etme, gelişimci zihnniyetin yarısıdır. § Bu Zihniyet, insanlara, hayatlarının en zorlu dönemlerinde hayatta kalabilme gücü sağlar. GROWTH MINDSET (GELİŞİMCİ ZİHNİYET)
 • 32. Sabit Zihniyet Akıl sabitlenmiş Akıllı görünme arzusuna yol açar, dolayısıyla eğilimi: Gelişimci Zihniyet Akıl geliştirilebilirÖğrenme arzusuna yol açar, dolayısıyla eğilimi: ZORLUKLARZorluklardan kaçınır Zorlukları kucaklar ENGELLERHemen savunmaya geçer ve kolaylıkla vaz geçer Aksilikler karşısında ısrarcı tutum takınır ÇABAÇabayı beyhude görür Çabayı ustalığa götüren yol olarak görür ELEŞTİRİFaydalı olumsuz geri bildirimi göz ardı eder Eleştirilerden öğrenir BAŞKALARININ BAŞARISIBaşkalarının başarısını tehdit olarak algılar Başkalarının başarısından ilham alır, öğreti kazanır ‘Mindset, The New Psychology of Success’ Carol S. Dweck, Ph.D.
 • 33. Hızlı geliştik ama bu sırada kendimize de zarar verdik. İstediklerimizi elde etmek için makineleri kullandık. Bilgimizi olumsuz, zekamızı sert ve kaba kullandık. Çok fazla düşündük ama çok az hissettik. Makinelerden çok, insanlığa ihtiyacımız var. Zekadan çok şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var. Bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi kaybederiz. - Charlie Chaplin
 • 34. Creative Thinking (Yaratıcı Düşünce) § Taze bir perspektif ile, sorunlara ya da durumlara, (başlangıçta rahatsız edici bile görünse) alışılmışın dışında çözümler öneren bakış açısı. § Yatay düşünce gibi yapısal bir düşünce süreciyle de beyin fırtınası gibi yapısal olmayan bir süreç ile de tetiklenebilir. Empathetic Thinking (Empatik Düşünce) § ‘Anlaşılma’ arayışından önce, ‘anlama’ arayışını ifade eder. § Anlayabilmek için ise, bir başkasının ‘ayakkabısını giyip, bir süre yürümek’ gerekir. § Empatik düşünce hem bir özel nitelik, hem de güçtür. EMPATHETIC and CREATIVE THINKING (EMPATİK ve YARATICI DÜŞÜNCE)
 • 35. Bilimsel Yöntem Var olan şeyleri anlamaya çalışır ve onları kutuya yerleştirir: • Gözlem • Hipotez • Deney • Değerlendirme Yaratıcı Yöntem Yeni şeyler yapmaya çalışır ve kutunun varlığını dahi unutur. Yeni bir şey yaratmak: varsayılan yoldan SAPMA ve EYLEM ile ilgilidir.
 • 36. hassas parayla motive olmaz kader hissi uyumlu gözlemci dünyayı farklı algılar olabilirlikleri görür sorgulayıcı sentezleyici hayal gücü kuvvetli esnek akışkan sezgisel orijinal maharetli enerjik mizah duygusu belirsizliği tolere eder kendini gerçekleyebilir öz-disiplinli özel ilgi sahaları geniş düşünebilir geniş düşünebilir meraklı bağımsız eleştirmen kalıba girmez öz güvenli risk alabilir sebatkâr ısrarcı
 • 37. Sorgulama Deneyimleme Etkileşim GözlemlemeStatükoya Meydan Okuma --- Risk Alma Bağlantısal Düşünme İnovasyona Cesaret Etmek Davranışsal Beceriler Yeni Fikirleri Sentezlemede Gerekli Bilişsel Beceriler Yenilikçi İş Fikirleri
 • 38. Ne? …Olsa Ne Olur? Ne ‘Vay Be!’ Dedirtir? Ne İşler?
 • 41. SCAMPER IDEATE Fikir Geliştir Substitute İkame Etme § Çözüm/sürecin belli kısımlarını başka birşeyle nasıl ikame edebilirim? § Zaman, mekan, malzeme, insan boyutlarını nasıl ikame edebilirim? Combine Birleştirme § Hangi malzeme, özellik, insan kaynağı, çözüm, süreç bileşenini birleştirebilirim? § Nerede sinerji oluşturabilirim? Adapt Uyarlama § Çözümün hangi kısmını değiştirebilirim? Neyle değiştirebilirim? § Bir bileşenin özelliğini değiştirirsem ne olur? Modify/Distort Değişiklik Yapma/ Çarpıtma § Herhangi bir bileşeni/özelliği abartabilir miyim, çarpıtabilir miyim? § Süreci bir şekilde yeniden düzenlesem? Put to Other Purposes Farklı Amaçlar için Kullanma § Çözümü başka hangi amaçla kullanıma sunabilirim? § Yeni hangi kitlelere sunabilirim? Eliminate Ortadan Kaldırma § Bir bileşenini ya da parçasını yok etsem ne olur? § Çözüme alışılan yollar dışında nasıl ulaşabilirim? Rearrange/Reverse Yeniden Düzenleme/ Tersine Çevirme § Farklı bir yoldan yapsam ne olur? § Yapılış sırasını değiştirsem ne olur? § Kullanım sahasını değiştirsem ne olur? § Tam tersi bir etkiyi nasıl elde ederim?
 • 42. PROBLEM SOLVING and DECISION MAKING (Problem Çözme ve Karar Verme) 1. Teşhis Etme Problemi Tespit Etme ve Tanımlama 2. Hedef Belirleme İdeal Çözüme Karar Verme ve Hedef Belirleme 3. Analiz Etme Durumu Anlama, Analiz Etme, Seçenekler Geliştirme ve Çözüm Üretme 4. Karar Verme Değerlendirme, Önceliklendirme ve Karar Verme 5. Hayata Geçirme Eylem Planı Oluşturma ve Yapma
 • 43. Problem Çözme Süreç Adımı Düşünce Biçimi Tipik Tuzaklar Teşhis Etme Bütünleyici Etkili yanıt geliştirmede ya çok dar, fonksiyonel pencereden bakma ya da çok geniş açıdan ele alma Hedef Belirleme Vizyoner ve Pragmatik Sadece yukarıdan-aşağı ya da aşağıdan-yukarı düşünce; üst yönetimle operasyonel düzey arasında gerçekçi hedeflerde anlaşma sağlanamaması Analiz Etme Iraksak TEK BİR doğru yanıt/çözümü aramakla işe koyulmak. Mantıklı görünen çözümleri yok saymak. Karar Verme Yakınsak Mantığın çıktıya karar vermesi yerine politika, ego ve duyguların ağır basması; Yeterince analiz ve yargıda bulunmadan yaratıcı olmayı sürdürme Glass, 1996, Management Masterclass
 • 44. Deming Döngüsü (PDCA-PUKÖ) Novida Bilgi-Geliştir Döngüsü
 • 45. Agility (Çeviklik) § Zihinsel olarak hızlı düşünme ve çıkarımda bulunma kabiliyeti; § Fiziksel olarak hızlı ve kolaylıkla hareket etme gücü. AGILITY (ÇEVİKLİK)
 • 46. TRUST RELATIONSHIPS (GÜVEN İLİŞKİSİ) Yöneticiler Danışmanlar İdarî İşler MühendislerTeknik Uzmanlar İş Ortakları Tedarikçiler Üst Yönetim
 • 47.
 • 48.
 • 49. • Tarafsız • Tetikte • Lidere bağlılık • Geçici • Beklentilerin oluşumu • Rolleri netleştirme • Becerileri geliştirme • Açık geri bildirim • Dinleme • Gelişim süreçleri • Grup kimliğinde gelişim /uyumluluk • Hedefe odaklanma • Güvenme • Açıklık • Destekleyici • Birbirine bağımlılık • İşbirlikçilik • Karşılıklı sorumluluk Oluşum Fırtına Normlar Performans • Yüzleşme, suçlama • Dinlememe • İsyan etme • Tepkisel davranma • Kontrol etmeye çalışma Tuckman
 • 50.