Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tupakointikieltohakemus viranomaiselle 11.12.2017

896 views

Published on

Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton, Valviran, Kuntaliiton ja Helsingin Ympäristökeskuksen laatima tupakointikieltohakemuslomake. Päivitetty 11.12.2017

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tupakointikieltohakemus viranomaiselle 11.12.2017

  1. 1. TUPAKOINTIKIELTOHAKEMUS VIRANOMAISELLE (Tupakkalaki 79 �) 1(2) Hakija/asuntoyhteis�n nimi Asuntoyhteis�n osoite Yhteyshenkil� S�hk�posti puhelin Postiosoite Laskutusosoite Verkkolaskutusosoite Y-tunnus Tupakointikieltoa haetaan seuraaviin huoneistoihin kuuluviin tiloihin Parveke Ulkotila (esim. terassi/piha) Sis�tila*) (laajemmat selvitykset) Hakemuksen liitteen� tulee olla seuraavat asiakirjat/tiedot: Asuntoyhteis�n p��t�s kiellon hakemisesta M��riteltyn� huoneistot, joihin kieltoa haetaan ja huoneistojen hallintaperuste Tilojen haltijoiden hakijan tiedossa olevat yhteystiedot (sis�lt�en nimi- ja osoitetiedot) Tiedot voidaan antaa toimittamalla ote asukas- ja osakasluettelosta (mik�li kyseess� asunto-osakeyhti�). Jos hakija saa tiedon huoneiston haltijan muutoksesta viranomaisk�sittelyn aikana, tulee hakijan ilmoittaa viranomaiselle muutoksesta. Tulee ilmoittaa my�s tieto siit�, jos tilan haltija on vaatinut yhteystietojen salassapit�mist� maistraatin vahvistaman turvakiellon perusteella. Julkisivu- ja pohjapiirustukset (Kuvista tulee k�yd� ilmi tulo- ja korvausilmaventtiilien sijainnit.) Selvitys siit�, ett� tiloista joihin kieltoa haetaan voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sis�tiloihin Kohteen ilmanvaihto on painovoimainen koneellinen poisto koneellinen tulo ja poisto Selvitys tilan haltijoiden kuulemiseen k�ytetyst� menettelyst�. Kuulemiseen saadut kirjalliset vastaukset tulee toimittaa liitteen�. (Asuntoyhteis�n on kuultava huoneiston haltijoita viimeist��n kaksi viikkoa ennen aiottua p��t�ksentekoa yhti�kokouksessa.) Tuomioistuimen todistus (asunto-osakeyhti�n yhti�kokouksen p��t�ksen) lainvoimaisuudesta.
  2. 2. TUPAKOINTIKIELTOHAKEMUS VIRANOMAISELLE (Tupakkalaki 79 �) 2(2) *) Mik�li kieltoa haetaan sis�tiloihin, tarvitaan my�s seuraavat liitteet Rakenteellinen tai muu selvitys siit�, ett� tupakansavun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehk�ist�. Selvitys siit�, ett� sis�tilojen haltijalle on varattu mahdollisuus ehk�ist� savun kulkeutuminen omilla toimenpiteill� sek� selvitys sis�tilojen haltijan tekemist� toimenpiteist�. Tupakointikieltohakemuksen k�sittelyst� perit��n kunnan hyv�ksym�n taksan mukainen maksu. Paikka, p�iv�ys, allekirjoitus, nimenselvennys _______________________________________________ ___________________ ______________________

×