Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuulemislomake täyttöesimerkki asuintilan sisäosat, päivitetty 11.12.2017

297 views

Published on

Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton, Valviran, Kuntaliiton ja Helsingin ympäristökeskuksen laatima täyttöesimerkki huoneiston haltijan kuulemislomakkeeseen, kun tupakointikieltoa haetaan asunnon sisäosiin. Päivitetty 11.12.2017

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuulemislomake täyttöesimerkki asuintilan sisäosat, päivitetty 11.12.2017

  1. 1. LOMAKEEN T�YTT�ESIMERKKI / ASUINTILAN SIS�OSA HUONEISTON HALTIJAN KUULEMINEN (Tupakkalain 79 �) Tausta Tupakkalain (549/29.6.2016) mukaan tupakointi on suoraan lain nojalla kielletty taloyhti�n yhteisiss� ja yleisiss� sis�tiloissa kuten esimerkiksi rappuk�yt�viss�, saunatiloissa ja kerhohuoneissa. Lis�ksi taloyhti� voi kielt�� tupakoinnin yhti�n piha-alueella yhti�n omistamien rakennusten sis��nk�yntien ja ilmanottoaukkojen l�heisyydess�, lasten leikkialueella ja yhteisill� parvekkeilla. Tupakkalaki sis�lt�� s��nn�kset my�s huoneistoparvekkeella ja huoneiston k�yt�ss� olevalla pihalla sek� huoneiston sis�ll� tapahtuvan tupakoinnin kielt�misest�. N�m� kiellot m��r�� kunnan tupakkalakia valvova viranomainen. Tupakkalaki edellytt�� kiellon kohdehuoneistojen haltijoiden kuulemista ennen kiellon hakemista. Kuultavia huoneiston haltijoita ovat ensinn�kin osakkaat. Jos tilaa hallitaan vuokrasopimuksen tai muun vastaavan perusteen nojalla, tulee lis�ksi kuulla ko. tilojen haltijoita. Mik�li huoneisto on m��r�osin yhteisomistettu tai vuokrattu useammalle tai muutoin yhteisesti hallittu, tulee kaikkia huoneiston haltijoita kuulla. Tupakointikiellon hakemisesta p��tt�v�t taloyhti�n osakkaat yhti�kokouksessa enemmist�p��t�ksin. Kunta kuulee huoneistojen haltijoita tarvittaessa uudestaan. Kunnan kuuleminen lis�� osaltaan tupakointikiellon hakemisen kustannuksia. Sujuvan ja kustannustehokkaan viranomaisk�sittelyn takaamiseksi on t�rke��, ett� huoneiston haltijat ilmaisevat kantansa haettavaksi aiottuun tupakointikieltoon kirjallisesti ja selke�sti, esimerkiksi palauttamalla t�m� asiakirja t�ytettyn� ja allekirjoitettuna kokonaisuudessaan taloyhti�lle. Yhti� t�ytt�� kohdat 1-4 1. Asunto-osakeyhti�n tiedot Nimi: AsOy Malliyhti� Y-tunnus: 1234567-8 Osoite: c/o Is�nn�intitoimisto Matti M�tt�nen, Raitti 1, 00100 Helsinki S�hk�postiosoite: toimisto@mattimottonen.fi 2. Selvitys haettavaksi ehdotetusta tupakointikiellosta Hallitus ehdottaa tupakointikiellon hakemista asuinhuoneiston A1 asuintilaan. Tupakansavu voi kulkeutua tupakkalaissa s��detyin tavoin rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi huoneistoparvekkeelta toiselle huoneistoparvekkeelle, huoneistopihalle tai huoneistoon muutoin kuin poikkeuksellisesti. Yhti�n k�sityksen mukaan savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehk�ist�. Yhti� on varannut asuintilan haltijalle mahdollisuuden ehk�ist� savun kulkeutuminen omilla toimenpiteill��n 1.2.2017 postitetulla ilmoituksella.
  2. 2. LOMAKEEN T�YTT�ESIMERKKI / ASUINTILAN SIS�OSA 3. Kannanoton toimitusaika ja -tapa: Huoneiston haltijalla on mahdollisuus lausua haettavaksi ehdotetusta tupakointikiellosta toimittamalla t�m� lomake t�ytettyn� ja allekirjoitettuna yhti�n hallitukselle postitse tai s�hk�postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen viimeist��n 21.4.2017. 4. Tupakointikieltoa koskeva p��t�ksenteko: Tupakointikiellon hakemisesta p��tet��n 11.5.2017 klo 18.00 pidett�v�ss� yhti�kokouksessa osakkaiden enemmist�p��t�ksin. Huoneiston haltija t�ytt�� kohdat 5-10 5. Huoneisto: A1 6. Huoneiston haltija / haltijat: Maija ja Matti Malliosakas 7. Huoneiston haltijan / haltijoiden yhteystiedot: Osoite: Raitti 1 A 1, 00100 Helsinki Puhelin: 000-0000000 (Maija Malliosakas), 111-1111111 (Matti Malliosakas) S�hk�postiosoite: maija.malliosakas@xy.fi, matti.malliosakas@ab.fi Huoneiston haltijalle/haltijoille on vahvistettu turvakielto (v�est�tietoj�rjestelm�st� ja v�est�rekisterikeskuksen varmennepalveluista annettu laki (661/2009), 36 �) 8. Huoneiston hallintaperuste: omistus vuokrasuhde muu, mik� 9. Huoneiston haltijan kanta Puollan / puollamme kieltoa Vastustan / vastustamme kieltoa kokonaan silt� osin, kun kielto koskee Perustelut (vastustettaessa kieltoa):
  3. 3. LOMAKEEN T�YTT�ESIMERKKI / ASUINTILAN SIS�OSA 10. Paikka, p�iv�ys, allekirjoitus, nimenselvennys Paikka: Helsinki P�iv�m��r�: 20.4.2017 Allekirjoitus ja nimenselvennys: _________________________________ _________________________________ Maija Malliosakas Matti Malliosakas

×