SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Isännöintialan
digiselvitys 2016
Yhteenveto 1/2
Digitalisaatio on isännöintialalla ymmärretty ennen
kaikkea:
• Tehostajana - aikaa vapautuu isännöinnin
ydinosaamiseen
• Avoimuuden ja reaaliaikaisuuden mahdollistajana
• Kustannussäästöjen mahdollistajana
Digitalisaatio ei sen sijaan niinkään näyttäydy:
• Keskeisenä asiakaskokemusta parantavana tekijänä
• Uuden liiketoiminnan mahdollistajana
Digitalisaatio on edennyt jonkin verran,
mutta liiketoimintamallien murros sen
avulla ei ole vielä näköpiirissä.
Yhteenveto 2/2
Esteet digitalisaation edistymiseen liittyvät:
• Oletuksiin asiakaskunnan heikoista valmiuksista käyttää
digitaalisia välineitä ja palveluita
• Investointien kalleuteen
• Riittämättömään teknologiseen osaamiseen (oma
organisaatio)
• Soveltuvien case-esimerkkien vähäisyyteen
Isännöintiala hyödyntää järjestelmiä vaihtelevasti:
• Pilvipalvelut (dokumenttiarkistona) ovat varsin laajasti
käytössä
• Asiakkuuksien hallinta ja asiakaspalvelun digitaaliset
välineet ovat vähäisessä käytössä
Isännöinnin kehittyminen aidoksi
palveluliiketoiminnaksi edellyttää
panostamista asiakkuuden
hallintajärjestelmiin ja sähköisen asioinnin
palveluihin.
Asukkaiden digivalmiudet ovat jo nyt
erittäin korkeita. Lähivuosina se tuo
paineita taloyhtiöiden hallitusten
toimintatapojen uudistamiseen. Digi-
investoinnit voivat olla myös edullisia,
kun niissä edetään vaiheittain.
Muokkaa perustyylejä naps.
ammattilaisen näkemys
isännöinnin
digitalisaatiosta
271• Tiedonkeruu: 29.9.-11.10.
• Isännöintiyritysten johto N61
• Isännöitsijät N210
• Kyselyn teemat:
– Isännöinnin digitalisaation
nykytila
– Miten digi muuttaa
isännöinnin arkea
– Digitalisaation kannustimet ja
esteet
– Ohjelmistojen arviointi
Toteutus
Isännöintiala ja
digitalisaatio: missä
mennään nyt
Suhtautuminen digitalisaatioon (työntekijät)
2,99
3,47
3,81
3,89
4,13
4,51
1 2 3 4 5
Asiakaskunta on valmis digitaalisiin
välineisiin ja palveluihin
Olemme yrityksenä saavuttaneet
merkittäviä hyötyjä digitaalisuutta
hyödyntämällä
Isännöinnin asiakaskokemus paranee
merkittävästi digitalisaation myötä
Digitalisaatio vapauttaa työaikaa
isännöinnin ydinosaamiseen
Digitalisaation hyödyt ovat itselleni
selkeitä ja ymmärrettäviä
Digitaalisuus on mahdollisuus, ei uhka
isännöinnille
27%
14%
5%
8%
4%
2%
43%
32%
24%
16%
12%
6%
21%
38%
45%
35%
47%
28%
4%
10%
19%
33%
34%
59%
3%
5%
6%
4%
2%
4%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
Mihin työtehtäviin digitalisaation odotetaan
tuovan positiivisia muutoksia? (työntekijät)
5%
3%
4%
2%
2%
3%
2%
2%
18%
12%
10%
11%
10%
5%
8%
7%
6%
2%
20%
28%
27%
27%
31%
23%
21%
17%
15%
15%
29%
38%
43%
40%
37%
44%
41%
35%
49%
30%
22%
16%
13%
16%
18%
22%
24%
35%
29%
47%
6%
3%
3%
4%
2%
2%
4%
5%
1%
4%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
1=ei merkittävästi 2 3 4 5=erittäin merkittävästi En osaa sanoa
3,47
3,53
3,53
3,59
3,62
3,78
3,81
3,97
4,00
4,24
1 2 3 4 5
Sähköpostiliikenteen…
Yhtiökokouksen valmistelu
Korjausten ja remonttien…
Hallituksen kokousten pitäminen
Kiinteistönhuollon järjestäminen
Kiinteistön teknisen kunnon…
Tilinpäätösten valmistelu
Isännöitsijäntodistusten laadinta
Asiakaspalvelu
Taloyhtiön maksuliikenteen…
1=ei merkittävästi – 5 =erittäin merkittävästi
Yritysjohdon näkemykset
Nykytila
2%
7%
37%
54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
En osaa sanoa / ei vastausta
Digitaalisuudella ei ole nyt
merkittävää roolia
liiketoiminnassamme
Keskeinen väline yrityksen
liiketoiminnan kehittämisessä
Yksi tapa, jolla edistämme
liiketoimintaamme
Digitaalisuus on yrityksellemme...
5%
15%
52%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ei vastausta / En osaa sanoa
Olemme jäljessä keskimääräistä
Olemme samalla tasolla
muiden alan yritysten kanssa
Olemme edellä keskimääräistä
Kun mietit organisaatiotasi tapaa hyödyntää digitaalisia
ratkaisuja, miten se mielestäsi suhteutuu isännöintialan
muihin yrityksiin?
Suhtautuminen digitalisaatioon
3,29
3,39
3,97
4,07
4,17
4,53
1 2 3 4 5
Asiakaskunta on valmis digitaalisiin
välineisiin ja palveluihin
Olemme yrityksenä saavuttaneet merkittäviä
hyötyjä digitaalisuutta hyödyntämällä
Isännöinnin asiakaskokemus paranee
merkittävästi digitalisaation myötä
Digitalisaatio vapauttaa työaikaa
isännöinnin ydinosaamiseen
Digitalisaation hyödyt ovat itselleni selkeitä
ja ymmärrettäviä
Digitaalisuus on mahdollisuus, ei uhka
isännöinnille
13%
12%
3%
5%
5%
0%
37%
37%
25%
19%
10%
5%
32%
32%
40%
31%
40%
29%
10%
12%
28%
41%
42%
62%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa1= eri mieltä – 5 = samaa mieltä
Nykyiset käytössä olevat työkalut
Minkä tyyppisiä sähköisen asioinnin palveluita tarjoatte asiakkaille verkossa?
28%
73%
77%
78%
82%
85%
85%
14%
13%
12%
14%
10%
7%
7%
57%
12%
7%
7%
7%
5%
7%
0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %
Resurssivaraukset (saunavuorot, pesutupa,
parkkipaikka tms.)
Huoltoilmoitukset
Huoneiston remontti-ilmoitus
Muut asiakaspalvelupyynnöt
Muutostyöilmoitukset
Isännöitsijätodistuksen tilaaminen
Muuttoilmoitus
Käytössä Tulossa käyttöön 12 kk:n aikana Ei käytössä Ei vastausta
Nykyiset käytössä olevat työkalut
Mitä sähköisiä työkaluja yrityksessänne on käytössä?
2%
11%
21%
26%
35%
38%
73%
7%
6%
5%
12%
2%
11%
5%
88%
78%
70%
55%
61%
48%
20%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Chat-työkalu asiakaspalveluun
Asiakassuhteiden hallinta (CRM-järjestelmä)
Chat-työkalu sisäiseen käyttöön
Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä)
Videoneuvottelujärjestelmä
Intranet
Pilvipalvelut dokumenttien arkistoimiseen ja
jakamiseen (Google Drive, One Drive, Dropbox…
Käytössä Tulossa käyttöön 12kk:n aikana Ei käytössä Ei vastausta
Mitkä tekijät motivoivat panostamaan
digitaalisuuteen?
3,77
3,93
3,93
4,16
4,17
4,45
4,46
1 2 3 4 5
Uuden liiketoiminnan synnyttäminen
Organisaation oppimisen ja kehittymisen
nopeuttaminen
Nykyisen liiketoiminnan kasvattaminen
Organisaation sisäisen ja ulkoisen
vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin…
Kustannussäästöjen tavoittelu
Avoimuuden ja reaaliaikaisuuden
lisääminen asiakkaiden suuntaan
Toiminnan tehokkuuden parantaminen
5%
5%
3%
2%
2%
5%
3%
2%
3%
2%
30%
16%
17%
9%
12%
9%
7%
32%
57%
42%
45%
42%
32%
28%
27%
19%
32%
38%
40%
56%
60%
5%
3%
2%
3%
2%
2%
2%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=ei vahvasti 2 3 4 5=vahvasti En osaa sanoa
Mitkä tekijät hidastavat digitaalisuuden
kehittämistä?
2,51
3,05
3,09
3,16
3,28
3,35
3,68
1 2 3 4 5
Investointien kalleus
Riittämätön teknologinen osaaminen
Muut projektit ovat keskeisemmässä
asemassa tällä hetkellä
Soveltuvat case-esimerkit digitaalisuuden
hyödyntämisestä puuttuvat
Organisaation ketteryyden puute uusien
teknologioiden hyödyntämisessä
Tietoturvaan liittyvät haasteet
Organisaatiokulttuuri ei ole riittävän
kehityshakuinen
19%
9%
5%
9%
5%
5%
3%
31%
24%
24%
17%
22%
18%
10%
29%
29%
36%
37%
28%
28%
27%
17%
29%
22%
15%
25%
25%
29%
2%
9%
10%
17%
17%
18%
27%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=merkittävä ongelma 2
3 4
5=ei ongelma En osaa sanoa
Pekka Harjunkoski
pekka.harjunkoski@isannointiliitto.fi
@pekka__h
050 599 0079
www.isannointiliitto.fi

More Related Content

Similar to Isännöintialan digiselvitys 2016

Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise SolutionsLiiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise SolutionsAccountor Enterprise Solutions Oy
 
Insight Asset Management for JIRA Service Desk
Insight Asset Management for JIRA Service DeskInsight Asset Management for JIRA Service Desk
Insight Asset Management for JIRA Service DeskAmbientia
 
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläKuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläJyrki Kasvi
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaNordnet Suomi
 
Sähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita Oy
Sähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita OySähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita Oy
Sähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita OyIlkkaMattila
 
Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiJyrki Kasvi
 
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenäMicrosoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenäSovelto
 
ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)
ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)
ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)ValueFrame Oy
 
Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...
Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...
Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...Mikko Talsi
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiJukka-Pekka Sorvisto
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiJukka-Pekka Sorvisto
 

Similar to Isännöintialan digiselvitys 2016 (20)

CEM Benchmark 2023_Jarmo Puukangas_Elisa.pdf
CEM Benchmark 2023_Jarmo Puukangas_Elisa.pdfCEM Benchmark 2023_Jarmo Puukangas_Elisa.pdf
CEM Benchmark 2023_Jarmo Puukangas_Elisa.pdf
 
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise SolutionsLiiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
 
Ota aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukselta
Ota aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukseltaOta aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukselta
Ota aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukselta
 
Insight Asset Management for JIRA Service Desk
Insight Asset Management for JIRA Service DeskInsight Asset Management for JIRA Service Desk
Insight Asset Management for JIRA Service Desk
 
Digitalisaatiosta v3.0
Digitalisaatiosta v3.0Digitalisaatiosta v3.0
Digitalisaatiosta v3.0
 
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläKuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmasta
 
Tuloksia yhteisillä IT-palveluilla
Tuloksia yhteisillä IT-palveluillaTuloksia yhteisillä IT-palveluilla
Tuloksia yhteisillä IT-palveluilla
 
Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...
Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...
Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...
 
Tomi Hytönen: Valtion taloushallinto 2020
Tomi Hytönen: Valtion taloushallinto 2020Tomi Hytönen: Valtion taloushallinto 2020
Tomi Hytönen: Valtion taloushallinto 2020
 
Sähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita Oy
Sähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita OySähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita Oy
Sähköisen asioinnin kehittäminen, Ilkka Mattila, Solita Oy
 
Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksi
 
IoT ja kokeilukulttuurin tärkeys
IoT ja kokeilukulttuurin tärkeysIoT ja kokeilukulttuurin tärkeys
IoT ja kokeilukulttuurin tärkeys
 
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
 
Miten uusi teknologia muuttaa palkansaajien työtä?
Miten uusi teknologia muuttaa palkansaajien työtä?Miten uusi teknologia muuttaa palkansaajien työtä?
Miten uusi teknologia muuttaa palkansaajien työtä?
 
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenäMicrosoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
 
ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)
ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)
ValueFrame - myynnistä toimitukseen -seminaari 17.11.2011 (id 2134) (id 2212)
 
Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...
Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...
Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista - Sofigate esity...
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
 

More from Isannointiliitto

Katto- ja julkisivubarometri 2019
Katto- ja julkisivubarometri 2019Katto- ja julkisivubarometri 2019
Katto- ja julkisivubarometri 2019Isannointiliitto
 
Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019Isannointiliitto
 
Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018Isannointiliitto
 
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Isannointiliitto
 
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsannointiliitto
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isannointiliitto
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Isannointiliitto
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsannointiliitto
 
Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015Isannointiliitto
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeIsannointiliitto
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeIsannointiliitto
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäIsannointiliitto
 
Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017Isannointiliitto
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleIsannointiliitto
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusIsannointiliitto
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsannointiliitto
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetIsannointiliitto
 

More from Isannointiliitto (19)

Katto- ja julkisivubarometri 2019
Katto- ja julkisivubarometri 2019Katto- ja julkisivubarometri 2019
Katto- ja julkisivubarometri 2019
 
Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019
 
Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018
 
Tietosuojaselosteen malli
Tietosuojaselosteen malliTietosuojaselosteen malli
Tietosuojaselosteen malli
 
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
 
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
 
Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
 
Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
 

Isännöintialan digiselvitys 2016

 • 2. Yhteenveto 1/2 Digitalisaatio on isännöintialalla ymmärretty ennen kaikkea: • Tehostajana - aikaa vapautuu isännöinnin ydinosaamiseen • Avoimuuden ja reaaliaikaisuuden mahdollistajana • Kustannussäästöjen mahdollistajana Digitalisaatio ei sen sijaan niinkään näyttäydy: • Keskeisenä asiakaskokemusta parantavana tekijänä • Uuden liiketoiminnan mahdollistajana Digitalisaatio on edennyt jonkin verran, mutta liiketoimintamallien murros sen avulla ei ole vielä näköpiirissä.
 • 3. Yhteenveto 2/2 Esteet digitalisaation edistymiseen liittyvät: • Oletuksiin asiakaskunnan heikoista valmiuksista käyttää digitaalisia välineitä ja palveluita • Investointien kalleuteen • Riittämättömään teknologiseen osaamiseen (oma organisaatio) • Soveltuvien case-esimerkkien vähäisyyteen Isännöintiala hyödyntää järjestelmiä vaihtelevasti: • Pilvipalvelut (dokumenttiarkistona) ovat varsin laajasti käytössä • Asiakkuuksien hallinta ja asiakaspalvelun digitaaliset välineet ovat vähäisessä käytössä Isännöinnin kehittyminen aidoksi palveluliiketoiminnaksi edellyttää panostamista asiakkuuden hallintajärjestelmiin ja sähköisen asioinnin palveluihin. Asukkaiden digivalmiudet ovat jo nyt erittäin korkeita. Lähivuosina se tuo paineita taloyhtiöiden hallitusten toimintatapojen uudistamiseen. Digi- investoinnit voivat olla myös edullisia, kun niissä edetään vaiheittain.
 • 4. Muokkaa perustyylejä naps. ammattilaisen näkemys isännöinnin digitalisaatiosta 271• Tiedonkeruu: 29.9.-11.10. • Isännöintiyritysten johto N61 • Isännöitsijät N210 • Kyselyn teemat: – Isännöinnin digitalisaation nykytila – Miten digi muuttaa isännöinnin arkea – Digitalisaation kannustimet ja esteet – Ohjelmistojen arviointi Toteutus
 • 6. Suhtautuminen digitalisaatioon (työntekijät) 2,99 3,47 3,81 3,89 4,13 4,51 1 2 3 4 5 Asiakaskunta on valmis digitaalisiin välineisiin ja palveluihin Olemme yrityksenä saavuttaneet merkittäviä hyötyjä digitaalisuutta hyödyntämällä Isännöinnin asiakaskokemus paranee merkittävästi digitalisaation myötä Digitalisaatio vapauttaa työaikaa isännöinnin ydinosaamiseen Digitalisaation hyödyt ovat itselleni selkeitä ja ymmärrettäviä Digitaalisuus on mahdollisuus, ei uhka isännöinnille 27% 14% 5% 8% 4% 2% 43% 32% 24% 16% 12% 6% 21% 38% 45% 35% 47% 28% 4% 10% 19% 33% 34% 59% 3% 5% 6% 4% 2% 4% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
 • 7. Mihin työtehtäviin digitalisaation odotetaan tuovan positiivisia muutoksia? (työntekijät) 5% 3% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 18% 12% 10% 11% 10% 5% 8% 7% 6% 2% 20% 28% 27% 27% 31% 23% 21% 17% 15% 15% 29% 38% 43% 40% 37% 44% 41% 35% 49% 30% 22% 16% 13% 16% 18% 22% 24% 35% 29% 47% 6% 3% 3% 4% 2% 2% 4% 5% 1% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1=ei merkittävästi 2 3 4 5=erittäin merkittävästi En osaa sanoa 3,47 3,53 3,53 3,59 3,62 3,78 3,81 3,97 4,00 4,24 1 2 3 4 5 Sähköpostiliikenteen… Yhtiökokouksen valmistelu Korjausten ja remonttien… Hallituksen kokousten pitäminen Kiinteistönhuollon järjestäminen Kiinteistön teknisen kunnon… Tilinpäätösten valmistelu Isännöitsijäntodistusten laadinta Asiakaspalvelu Taloyhtiön maksuliikenteen… 1=ei merkittävästi – 5 =erittäin merkittävästi
 • 9. Nykytila 2% 7% 37% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% En osaa sanoa / ei vastausta Digitaalisuudella ei ole nyt merkittävää roolia liiketoiminnassamme Keskeinen väline yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä Yksi tapa, jolla edistämme liiketoimintaamme Digitaalisuus on yrityksellemme... 5% 15% 52% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ei vastausta / En osaa sanoa Olemme jäljessä keskimääräistä Olemme samalla tasolla muiden alan yritysten kanssa Olemme edellä keskimääräistä Kun mietit organisaatiotasi tapaa hyödyntää digitaalisia ratkaisuja, miten se mielestäsi suhteutuu isännöintialan muihin yrityksiin?
 • 10. Suhtautuminen digitalisaatioon 3,29 3,39 3,97 4,07 4,17 4,53 1 2 3 4 5 Asiakaskunta on valmis digitaalisiin välineisiin ja palveluihin Olemme yrityksenä saavuttaneet merkittäviä hyötyjä digitaalisuutta hyödyntämällä Isännöinnin asiakaskokemus paranee merkittävästi digitalisaation myötä Digitalisaatio vapauttaa työaikaa isännöinnin ydinosaamiseen Digitalisaation hyödyt ovat itselleni selkeitä ja ymmärrettäviä Digitaalisuus on mahdollisuus, ei uhka isännöinnille 13% 12% 3% 5% 5% 0% 37% 37% 25% 19% 10% 5% 32% 32% 40% 31% 40% 29% 10% 12% 28% 41% 42% 62% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa1= eri mieltä – 5 = samaa mieltä
 • 11. Nykyiset käytössä olevat työkalut Minkä tyyppisiä sähköisen asioinnin palveluita tarjoatte asiakkaille verkossa? 28% 73% 77% 78% 82% 85% 85% 14% 13% 12% 14% 10% 7% 7% 57% 12% 7% 7% 7% 5% 7% 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Resurssivaraukset (saunavuorot, pesutupa, parkkipaikka tms.) Huoltoilmoitukset Huoneiston remontti-ilmoitus Muut asiakaspalvelupyynnöt Muutostyöilmoitukset Isännöitsijätodistuksen tilaaminen Muuttoilmoitus Käytössä Tulossa käyttöön 12 kk:n aikana Ei käytössä Ei vastausta
 • 12. Nykyiset käytössä olevat työkalut Mitä sähköisiä työkaluja yrityksessänne on käytössä? 2% 11% 21% 26% 35% 38% 73% 7% 6% 5% 12% 2% 11% 5% 88% 78% 70% 55% 61% 48% 20% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Chat-työkalu asiakaspalveluun Asiakassuhteiden hallinta (CRM-järjestelmä) Chat-työkalu sisäiseen käyttöön Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä) Videoneuvottelujärjestelmä Intranet Pilvipalvelut dokumenttien arkistoimiseen ja jakamiseen (Google Drive, One Drive, Dropbox… Käytössä Tulossa käyttöön 12kk:n aikana Ei käytössä Ei vastausta
 • 13. Mitkä tekijät motivoivat panostamaan digitaalisuuteen? 3,77 3,93 3,93 4,16 4,17 4,45 4,46 1 2 3 4 5 Uuden liiketoiminnan synnyttäminen Organisaation oppimisen ja kehittymisen nopeuttaminen Nykyisen liiketoiminnan kasvattaminen Organisaation sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin… Kustannussäästöjen tavoittelu Avoimuuden ja reaaliaikaisuuden lisääminen asiakkaiden suuntaan Toiminnan tehokkuuden parantaminen 5% 5% 3% 2% 2% 5% 3% 2% 3% 2% 30% 16% 17% 9% 12% 9% 7% 32% 57% 42% 45% 42% 32% 28% 27% 19% 32% 38% 40% 56% 60% 5% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=ei vahvasti 2 3 4 5=vahvasti En osaa sanoa
 • 14. Mitkä tekijät hidastavat digitaalisuuden kehittämistä? 2,51 3,05 3,09 3,16 3,28 3,35 3,68 1 2 3 4 5 Investointien kalleus Riittämätön teknologinen osaaminen Muut projektit ovat keskeisemmässä asemassa tällä hetkellä Soveltuvat case-esimerkit digitaalisuuden hyödyntämisestä puuttuvat Organisaation ketteryyden puute uusien teknologioiden hyödyntämisessä Tietoturvaan liittyvät haasteet Organisaatiokulttuuri ei ole riittävän kehityshakuinen 19% 9% 5% 9% 5% 5% 3% 31% 24% 24% 17% 22% 18% 10% 29% 29% 36% 37% 28% 28% 27% 17% 29% 22% 15% 25% 25% 29% 2% 9% 10% 17% 17% 18% 27% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=merkittävä ongelma 2 3 4 5=ei ongelma En osaa sanoa