Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wie sharet wat
en liken we dat?
Symposium over deeleconomie en
coöperatie – 28 juni 2016
De coöperatie in de deeleconomie
Kennismaken
Peter Bosmans
Directeur
Febecoop
• Promotie coöperatief model
• Adviesverlening
• Coöperatief expertisecentrum
Coöperatief
expertisecentrum
Plaats van de coöperatie in de deeleconomie,
juridisch en inhoudelijk?
Private
Unlimited
Company
coöperatieve
vennootschap vzw
vennootschap met
sociaal oogmerk feitelijke
vereniging
Naamloze
Ve...
Feitelijke vereniging
Individuen die een gezamenlijk doel
nastreven
Formaliteiten /
Rechtspersoonlijkheid /
Verbintenissen...
Feitelijke vereniging
Besluit: enkel aangewezen
voor kleinschalige
activiteiten in
deeleconomie zonder
financiële risico’s.
Vzw
Verzameling van natuurlijke personen of
rechtspersonen die gezamenlijk een
belangeloos doel nastreven
Formaliteiten X
...
Vzw
Wet van 1921 – Definitie art.1
"De vzw is die,
- welke niet-nijverheids- of
handelszaken drijft
- welke niet tracht ee...
"geen stoffelijk voordeel"=
 Geen winstuitkering,
scheidingsaandeel of
dividend aan leden
 Winst aanwenden voor
maatscha...
"niet-nijverheids- of
handelszaken"
"Vereniging mag
nevengeschikt winstgevende
activiteiten hebben maar
opbrengst moet bes...
Besluit: goed vehikel voor
deeleconomie als
• de doelstelling
onbaatzuchtig is
• de economische
activiteiten bijkomstig
zi...
Wetboek Vennootschappen -
Artikel 1
“Een vennootschap wordt
opgericht door een contract op
grond waarvan twee of meer
pers...
• Startkapitaal: 61.550 € -
volledig volstort
• Aandelen vrij
overdraagbaar (geen
verankering)
• Scheidingsaandeel:
boekwa...
Besluit: ideaal voor
kapitaalsintensieve
activiteiten in de
deeleconomie die veel
(risico)kapitaal nodig
hebben. Maar aand...
• Ontstaan in
San Francisco
• Zetel in Ierland
• Vennootschapsbelasting
van 12,5%
• Onbeperkte
aansprakelijkheid
• Geen pu...
Besluit: ideaal als je
• wil genieten van de
voordelen van de open
markt van de EU
• weinig belastingen wil
betalen
• liev...
• Historisch en internationaal:
"waardengedreven
ondernemen"
• België: ethisch
gebanaliseerd in Wetboek
Venn.
 Toch kenme...
Voorbeelden van souplesse:
• Open/gesloten toegang vennoten
• Verschillende aandelencategorieën
• Beperkte/zeer beperkte o...
Voorbeeld van stemrechtregeling in AV
Coöperatieve vennootschap
Art. 350 (Wetboek
Vennootschappen)
« veranderlijk aantal vennoten
met veranderlijke inbrengen »
• Soepel in- en uittreden ...
• Kapitaal:
 Vast kapitaal minimum
18.550 €*
 1/3 of 6.200 € volstort (maar
engagement!)
• Aandeel:
 Minstens ¼ volstor...
 Besluit: de cvba is ideaal als
- activiteiten een sterk economische
inslag hebben (cf vzw-wetgeving)
- de inbreng van aa...
Vennootschap met sociaal
oogmerk: tussen vzw en
vennootschap
"te commercieel om vzw
te zijn – maar te sociaal
om vennootsc...
• Vrije keuze van handelsvennootschap
(minimumkapitaal)
• Bedrijfsdoel + sociaal oogmerk
• Beperkt vermogensvoordeel
venno...
• Vrije keuze van handelsvennootschap
(minimumkapitaal)
• Bedrijfsdoel + sociaal oogmerk
• Beperkt vermogensvoordeel
venno...
Besluit: ideaal als
• je volop wil gaan voor
economische activiteiten
• de sociale doelstellingen
primeren
• je slechts ee...
Via een economie antwoorden zoeken voor
maatschappelijke problemen
De coöperatie: inhoudelijk
Eerste golf
• Voeding
• Huis...
De coöperatie: inhoudelijk
Het samen
doen
Het zelf
doen
Het anders
doen
Het beter
doen
Anders omgaan met
• rendement: dividendbeperking
• mensen: democratisch ondernemen, dubbele
identiteit “investeerder/gebru...
1. Vrijwillige toetreding
mensen verenigen zich om economische en
maatschappelijke behoeften te bevredigen
2. Democratisch...
5. Permanente vorming
personeel, vennoten, bestuurders leren
levenslang
publieke opinie en overheden sensibiliseren
6. Ond...
Establish the co-operative model
as central in a collaborative economy
ICA-plan
Participation Sustainability Identity Capi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De coöperatie in de deeleconomie

489 views

Published on

Of je nu tuinen wil delen met je buren, of gereedschap of wagens: er komt een moment dat je met je groep delers niet meer verder kan als feitelijke vereniging. Wanneer kies je dan voor een vzw, een coöperatie of een vso? Waarom kiezen sommigen eerder voor een Private Unlimited Company naar Iers recht? In deze presentatie ontdek je de verschillende mogelijkheden, en vind je meer uitleg over waarom de waarden van het coöperatieve model zich zeer goed tot de deeleconomie lenen.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De coöperatie in de deeleconomie

 1. 1. Wie sharet wat en liken we dat? Symposium over deeleconomie en coöperatie – 28 juni 2016
 2. 2. De coöperatie in de deeleconomie
 3. 3. Kennismaken Peter Bosmans Directeur Febecoop • Promotie coöperatief model • Adviesverlening • Coöperatief expertisecentrum
 4. 4. Coöperatief expertisecentrum Plaats van de coöperatie in de deeleconomie, juridisch en inhoudelijk?
 5. 5. Private Unlimited Company coöperatieve vennootschap vzw vennootschap met sociaal oogmerk feitelijke vereniging Naamloze Vennootschap Beeld: Plan-C
 6. 6. Feitelijke vereniging Individuen die een gezamenlijk doel nastreven Formaliteiten / Rechtspersoonlijkheid / Verbintenissen aangaan / Eigendom verwerven / Aansprakelijk voor schulden onbeperkt
 7. 7. Feitelijke vereniging Besluit: enkel aangewezen voor kleinschalige activiteiten in deeleconomie zonder financiële risico’s.
 8. 8. Vzw Verzameling van natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een belangeloos doel nastreven Formaliteiten X Rechtspersoonlijkheid X Verbintenissen aangaan X Eigendom verwerven X Aansprakelijk voor schulden /
 9. 9. Vzw Wet van 1921 – Definitie art.1 "De vzw is die, - welke niet-nijverheids- of handelszaken drijft - welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen"
 10. 10. "geen stoffelijk voordeel"=  Geen winstuitkering, scheidingsaandeel of dividend aan leden  Winst aanwenden voor maatschappelijk doel  Wel jaarrekening positief afsluiten en winst overdragen  Wel kortingen toestaan Vzw
 11. 11. "niet-nijverheids- of handelszaken" "Vereniging mag nevengeschikt winstgevende activiteiten hebben maar opbrengst moet besteed worden aan de realisatie van het hoofddoel"  Bv. voetbalkantine: opbrengsten moeten gaan naar doel van sportclub (bv. jeugdwerking) Toetssteen: - Is belangrijkste activiteit economisch/commercieel? - Juridische procedures – al dan niet met goede afloop… Vzw
 12. 12. Besluit: goed vehikel voor deeleconomie als • de doelstelling onbaatzuchtig is • de economische activiteiten bijkomstig zijn • en er geen winststreven van de leden is Vzw
 13. 13. Wetboek Vennootschappen - Artikel 1 “Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.”  Winst maken Naamloze Vennootschap
 14. 14. • Startkapitaal: 61.550 € - volledig volstort • Aandelen vrij overdraagbaar (geen verankering) • Scheidingsaandeel: boekwaarde • Dividenden • 1 aandeel = 1 stem (macht van kapitaal) Naamloze Vennootschap
 15. 15. Besluit: ideaal voor kapitaalsintensieve activiteiten in de deeleconomie die veel (risico)kapitaal nodig hebben. Maar aandeel- houders zijn volatiel, vaak dividendgedreven – eigenaarschap moeilijker lokaal te betonneren en geen democratische besluitvorming. Naamloze Vennootschap
 16. 16. • Ontstaan in San Francisco • Zetel in Ierland • Vennootschapsbelasting van 12,5% • Onbeperkte aansprakelijkheid • Geen publicatie- verplichtingen (statuten, jaarrekeningen) Private Unlimited Company
 17. 17. Besluit: ideaal als je • wil genieten van de voordelen van de open markt van de EU • weinig belastingen wil betalen • liever niet transparant werkt Private Unlimited Company
 18. 18. • Historisch en internationaal: "waardengedreven ondernemen" • België: ethisch gebanaliseerd in Wetboek Venn.  Toch kenmerken van personenvennootschap: "intuitu personae”  Tjokvol suppletieve regels (t.o.v. dwingend recht)  Zeer grote souplesse Coöperatieve vennootschap
 19. 19. Voorbeelden van souplesse: • Open/gesloten toegang vennoten • Verschillende aandelencategorieën • Beperkte/zeer beperkte overdracht • Open/gesloten uitgang • Vage/strenge uitsluitingsprocedures • Regeling stemrecht AV • Werking RvB • Waarde aandeel bij uitstap Souplesse is voordeel én valkuil! Coöperatieve vennootschap
 20. 20. Voorbeeld van stemrechtregeling in AV Coöperatieve vennootschap
 21. 21. Art. 350 (Wetboek Vennootschappen) « veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen » • Soepel in- en uittreden boven vast kapitaal • Financieel: ideaal om beroep te doen op kapitaal van 4 f-en • Multistakeholdermodel: verschillende partijen betrekken (dubbele hoedanigheid vennoten) Coöperatieve vennootschap
 22. 22. • Kapitaal:  Vast kapitaal minimum 18.550 €*  1/3 of 6.200 € volstort (maar engagement!) • Aandeel:  Minstens ¼ volstort (maar ook engagement!) * Goede projecten vinden kapitaal!!! Coöperatieve vennootschap
 23. 23.  Besluit: de cvba is ideaal als - activiteiten een sterk economische inslag hebben (cf vzw-wetgeving) - de inbreng van aandelenkapitaal nuttig en noodzakelijk is (ipv gift) - die draait om personen en niet om kapitaal (cf. »intuitu personae + vrijheid van scheidingsaandeel) - je lokaal wil verankeren (cf beperkte overdracht van aandelen) - je een vorm van democratisch beheer wil inbouwen (cf. suppletief stemrecht) Coöperatieve vennootschap
 24. 24. Vennootschap met sociaal oogmerk: tussen vzw en vennootschap "te commercieel om vzw te zijn – maar te sociaal om vennootschap te zijn" Vso
 25. 25. • Vrije keuze van handelsvennootschap (minimumkapitaal) • Bedrijfsdoel + sociaal oogmerk • Beperkt vermogensvoordeel vennoten: nomimaal uit + beperkt dividend • Duidelijke bestemming van winst + reserves • Bijzonder verslag over maatschappelijke doelstellingen • Participatie van het personeel • Beperkt stemrecht 1/10 tot 1/20 • Vereffening van de VSO: idem vzw Vso
 26. 26. • Vrije keuze van handelsvennootschap (minimumkapitaal) • Bedrijfsdoel + sociaal oogmerk • Beperkt vermogensvoordeel vennoten: nomimaal uit + beperkt dividend • Duidelijke bestemming van winst + reserves • Bijzonder verslag over maatschappelijke doelstellingen • Participatie van het personeel • Beperkt stemrecht 1/10 tot 1/20 • Vereffening van de VSO: idem vzw Vso
 27. 27. Besluit: ideaal als • je volop wil gaan voor economische activiteiten • de sociale doelstellingen primeren • je slechts een beperkt of helemaal geen vermogensvoordeel aan de vennoten nastreeft • je deze principes duurzaam statutair wil verankeren Vso
 28. 28. Via een economie antwoorden zoeken voor maatschappelijke problemen De coöperatie: inhoudelijk Eerste golf • Voeding • Huisvesting • Gezondheid Tweede golf • Werk • Ecologie Derde golf • Mobiliteit • Gezonde voeding • Energie
 29. 29. De coöperatie: inhoudelijk Het samen doen Het zelf doen Het anders doen Het beter doen
 30. 30. Anders omgaan met • rendement: dividendbeperking • mensen: democratisch ondernemen, dubbele identiteit “investeerder/gebruiker” • samenleving: meerwaarde producten/diensten Van Alaska tot Zambia 7 principes volgens ICA (Internationale Coöperatieve Alliantie) Andere economie = andere principes
 31. 31. 1. Vrijwillige toetreding mensen verenigen zich om economische en maatschappelijke behoeften te bevredigen 2. Democratische besluitvorming zeggenschap ligt bij mensen ipv kapitaal 3. Economische betrokkenheid vennoot heeft actieve relatie met vennootschap – niet hoofdzakelijk rendementsgericht 4. Onafhankelijkheid van overheden/grote externe financiers 7 ICA-principes
 32. 32. 5. Permanente vorming personeel, vennoten, bestuurders leren levenslang publieke opinie en overheden sensibiliseren 6. Onderlinge samenwerking lokale, (inter)nationale samenwerking 7. Verantwoordelijkheid tegenover de samenleving positieve invloed op lokale gemeenschap 7 ICA-principes
 33. 33. Establish the co-operative model as central in a collaborative economy ICA-plan Participation Sustainability Identity Capital Legal Framework

×