Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media and the future of work

1,061 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media and the future of work

 1. 1. Social media &the future ofwork
 2. 2. Twee boodschappen: Onderhandelen1. Social media zijn geen hype. Ze maken integraal deel uit van “The vervolg titel Future of Work”: een andere benadering van werk in de toekomst.2. Actief deelnemen aan sociale netwerken behoort tot de survival kit van de kenniswerker. Je hebt daarbij een bepaalde mindset nodig (willen delen + willen leren van en met elkaar). En bepaalde vaardigheden (kritisch omgaan met veel informatie).
 3. 3. Een aantal bewegingen die onze wereldfundamenteel veranderen:1. Technologie2. GlobaliseringGevolgen voor soorten werk: Onderhandelen vervolg titelTaken die kunnen geautomatiseerd worden  mensen zijn vervangen door machines.Taken die niet tot de kern behoren van de organisatie  die taken zijn geoutsourcednaar lagere loonlanden.Gevolg: in het Westen vooral kenniswerkers.Bekijk ook het filmpje Lynda Gratton – “The Shift”http://www.youtube.com/watch?v=Ggb1B6gXBQk
 4. 4. Een aantal bewegingen die onze wereldfundamenteel veranderen:1. Technologie2. Globalisering3. Opkomst van China – Brazilië – en wat met het oude Europa? Onderhandelen vervolg titel
 5. 5. Een aantal bewegingen die onze wereldfundamenteel veranderen1. Technologie  files2. Globalisering3. Opkomst van China – Brazilië – en wat met het oude Europa?4. Fossiele brandstoffen: eindig? Onderhandelen vervolg titel
 6. 6. The future of work ? Het is tijd om onze visie op werken te herzien.“ The idea of having to go to an office in order to start Onderhandelen working, is getting ridiculous." vervolg titel Oscar Berg - www.thecontenteconomy.com
 7. 7. The future of work ?Westen : Onderhandelenkenniseconomie vervolg titelveel kenniswerkers
 8. 8. The future of work ? Onderhandelen vervolg titel Lynda Gratton “The Shift” (2009 !) Nederlandse vertaling: De Werkrevolutie Aantal ideeën van haar gedachtengoed: http://www.hrmagazine.co.uk/hro/features/ 1020292/three-shifts-future-assumptions-job- career-destroyed
 9. 9. We leven in revolutionaire tijden Stoomkracht Revolutie 1 Ingenieur als organisator Revolutie 2 Hiërarchie belangrijk Mensen zijn inwisselbaar Onderhandelen vervolg titel Kracht van de computer Revolutie 3 = NU! Horizontale samenwerking Specifieke vaardigheden
 10. 10. We leven in revolutionaire tijden. Onderhandelen vervolg titel the isolated competitor the innovative connector
 11. 11. Onderhandelenvervolg titel Learning agility 11
 12. 12. Hoe overleef je in deze complexe wereld? Onderhandelen vervolg titel Vicky Swisher
 13. 13. Je bent zo slim als je eigen netwerk. Onderhandelen vervolg titel
 14. 14. Hoe overleef je in deze complexe wereld? Onderhandelen vervolg titel Sociale netwerken Leer-netwerkenUitleg bij de slide:1. “Netwerken” wordt vaak geassocieerd met iets negatiefs.2. Associeer vanaf nu “netwerken” met “leren”. Leren van mensen die je vertrouwt.3. Je kan op je ééntje niet meer alles weten. Oplossing ? Deel uitmaken van leer- netwerken. 14
 15. 15. Voorbeelden leer-netwerken Yammer Twitter Onderhandelen vervolg titel LinkedIn
 16. 16. Euan Semple Organizations don’t tweet but people do. Onderhandelen vervolg titel“The social web is all about learning.”
 17. 17. Waarom springt niet iedereen op de boot? “Ik hou mijn kennis voor mezelf.” “Ik heb het altijd al zo gedaan.” “Ik ben de manager dus …” Onderhandelen vervolg titel Uitleg bij de slide: @hjarche 1. Waarom springt niet iedereen op de kar? Omdat er een bepaalde attitude voor nodig is. 2. De stellingen hierboven zijn geuit door mensen die NIET mee op de kar willen springen. 17
 18. 18. Welke vaardigheden heb je nodig? Onderhandelen vervolg titel @hjarche1. SEEK = Je zoekt informatie + mensen. “Breed” want er is veel te vinden. Kritisch omgaan met informatie is dan ook een belangrijke “work skill”.2. SENSE = je geeft betekenis aan de informatie. Door te filteren – door die “vertalen” naar een andere doelgroep – door je eigen mening te vormen. Al iets minder breed want je hebt gefilterd.3. SHARE = weer breed, want je verspreidt de informatie waaraan je “betekenis” gegeven hebt, weer in je netwerk. Willen delen is belangrijk.
 19. 19. Samengevat Social media zijn een cruciaal deel van “the future of work”. Social media behoren tot de survival kit van de kenniswerker. Sociale netwerken behoren tot de survival kit van de organisatie. Het gaat vooral over een mindset. Nodige mindset = willen delen – willen leren van en met elkaar. Onderhandelen Nodige vaardigheden = kritisch vervolg titel kunnen omgaan met je bronnen. Just do it!
 20. 20. isabel.declercq@kluwer.be0477 87 24 69Meer inspiratie hier: Onderhandelenwww.learninglive.be vervolg titel@KluwerLearning

×