Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Leidinggevende

2,936 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Leidinggevende

 1. 1. De NieuweLeidinggevende
 2. 2. De Leidinggevende in Het Onderhandelen Werken Nieuwe vervolg titel Wat moet die zijn? (mindset – attitude) Wat moet die kunnen doen? (skills)
 3. 3. Onderhandelen vervolg titelWe leven in revolutionaire tijden.We bevinden ons op een kantelmoment – op een keerpunt in degeschiedenis van het werk.
 4. 4. Hoe stuur je best mensen aan? Onderhandelen vervolg titel De oude organisatiestructuren werken wél met laag opgeleide werkers + in een markt die stabiel is + met weinig concurrentie. Deze organisatiestructuur brengt ons in de huidige tijden – met een groot aandeel aan kenniswerkers - niet ver genoeg (meer).
 5. 5. We leven in revolutionaire tijden. Onderhandelen vervolg titel
 6. 6. De Nieuwe Leidinggevende Onderhandelen Wat moet die zijn? (mindset – attitude) vervolg titel Wat moet die kunnen doen? (skills)
 7. 7. Skills en mindset van de Nieuwe Leidinggevende Een kern – een basisset aan skills die cruciaal zijn. Daarbovenop een bijkomende laag. En specifiek in de context van Het Nieuwe Werken: 2 Onderhandelen rollen waarin hij moet vervolg titel een van Het Nieuwe uitblinken om Werken een succes te maken.
 8. 8. De basis die aanwezig moet zijn. In de kern = hij kan 3 petten opzetten. Die van leider – manager – coach. Onderhandelen vervolg titel Hij weet hoe hij optimaal de dingen kan organiseren (manager), hij weet dat wat hemzelf motiveert niet noodzakelijk is wat zijn mensen motiveert, hij kan van een groep een team maken (intra- en interpersoonlijk leiderschap), hij gaat op een coachende manier om met zijn mensen …
 9. 9. En daar bovenop … Onderhandelen Een virtueel team aansturen vervolg titel Hij weet hoe hij een virtueel team moet aansturen. Hij kiest daarbij het juiste communicatiemiddel voor verschillende soorten boodschappen.
 10. 10. En daar bovenop … Onderhandelen Hij kan – daarbovenop – sturen vervolg titel op resultaat. Hij is – daarbovenop – een ―connector‖.
 11. 11. De Nieuwe Leidinggevende Onderhandelen vervolg titel
 12. 12. Blik op output Wat doet hij? — De doelstellingen die hij zet zijn niet operationeel. Wel strategisch + tactisch. Wég van het ―hoe‖. — Hij communiceert krachtig een inspirerende visie. — Hij is ―in control‖ ≠ controleert. Omdat hij duidelijke werkafspraken maakt. Mindset Onderhandelen vervolg titel vertrouwen – autonomie – in dialoog – peer-learning – transparantie
 13. 13. Leidinggevenden die operationeel aansturen Onderhandelen vervolg titel
 14. 14. Met de blik op output Het zetten van strategische en tactische doelstellingen. — Strategisch = het waarom – het waartoe. — Tactisch = criteria waaraan het resultaat moet voldoen. Is dat nieuw? — Neen – als theorie niet. Alleen:Onderhandelen die NIET in het welke organisaties Nieuwe Werken functioneren passen dit titel toe? vervolg écht — Het is cruciaal om Het Nieuwe Werken te laten slagen – om de werkers in hun kracht te zetten.
 15. 15. Waarover maakt de leidinggevende afspraken? Beschikbaarheid Aanwezigheid Bereikbaarheid Sociale cohesie ! Afspraken te maken in dialoog Onderhandelen vervolg titel Hij controleert niet. Hij is wél “in control”.
 16. 16. De Nieuwe Leidinggevende Onderhandelen vervolg titel
 17. 17. De Nieuwe Leidinggevende als connector Hij verbindt — wie?  mensen in zijn team onderling  mensen van zijn team met anderen uit andere delen van de organisatie  mensen met hun passies  mensen met de klanten Onderhandelen vervolg titel  de organisatie met haar klanten
 18. 18. De Nieuwe Leidinggevende als connector Hij verbindt — wie? — hoe? hij stimuleert de mensen om  kennis te delen Onderhandelen  na te denken over lessons learned en die te delen met anderen vervolg titel  te leren  fouten maken mag (failure tolerant leadership)  te leren van en met elkaar  deel uit te maken van netwerken  successen te delen  samen te werken over departementen heen
 19. 19. Connector Het verbinden = cruciale skill. Fundamenteel verschil met het werken in de 20e eeuw. Onderhandelen vervolg titel
 20. 20. Connector Hij verbindt. Hij stimuleert om kennis te delen + te leren van elkaar. Hij laat fouten toe. Onderhandelen vervolg titel
 21. 21. Kennis en informatie zijn minder belangrijk dan hetbenutten van de wijsheid van het netwerk. Onderhandelen vervolg titel Henny Van Egmond – Het Nieuwe Werken
 22. 22. Connector Wat doet hij? — Hij verbindt. — Hij stimuleert mensen om te delen / te leren … — Hij laat fouten toe. Mindset vertrouwen – autonomie – in dialoog – peer-learning – Onderhandelen transparantie vervolg titel
 23. 23. Onderhandelen vervolg titelHet Nieuwe Werken = Het Normale WerkenQuote - Peter Van Oevelen – Tri-Finance= Terug naar zin-geving van het werk.= Terug naar het sociale aspect van het werk.
 24. 24. Op reis naar de Wereld van Het Nieuwe Werken Onderhandelen vervolg titel
 25. 25. Op reis naar de Wereld van Het Nieuwe Werken Sleutel-ingrediënten Sleutel-momenten Sleutel-obstakels Onderhandelen vervolg titel
 26. 26. Op reis naar de Wereld van Het Nieuwe Werken Sleutel-ingrediënten — Zoals altijd … (klein gepassioneerd team + quick wins + communicatie …) — Specifiek voor Het Nieuwe Werken  webalfabetisme  peer-learning Onderhandelen  communitymanagement vervolg titel
 27. 27. Op reis naar de Wereld van Het Nieuwe Werken Sleutel-ingrediënten Sleutel-momenten — Awake — Set up a passionate team — Vision the future — Construct the way as you walk Onderhandelen along — Consolidate vervolg titel
 28. 28. Op reis naar de Wereld van Het Nieuwe Werken Sleutel-ingrediënten Sleutel-momenten Sleutel-obstakels Onderhandelen vervolg titel
 29. 29. Op reis naar de Wereld van Het Nieuwe Werken Onderhandelen vervolg titel
 30. 30. Samengevat : de Nieuwe Leidinggevende Mindset = key vertrouwen – autonomie – in dialoog – peer-learning – transparantie vertrouwen – verantwoordelijkheid – vrijheid - verbondenheid Skills 1. Hij is al sterk in intra-persoonlijk leiderschap & inter-persoonlijk leiderschap. 2. Hij kan een virtueel team aansturen. Onderhandelen 3. En daarbovenop vervolg titel stuurt hij op output – verbindt hij mensen – laat hij fouten toe – stimuleert hij zijn mensen om deel uit te maken van netwerken
 31. 31. Aanbevelingen Wanneer je management nog in het ―oude‖ denken zit, en je wil een leiderschapstraject uitrollen: begin dan niet bij de laatste laag van de schelp. Werk eerst op de kern. Het Nieuwe Werken is nooit een doel op zich. Wél een middel. Een middel om je organisatie wendbaar te laten blijven, om je visie – missie – strategie te kunnen realiseren. Onderhandelen Buy-inn van de top is fundamenteel. Maar dan is top-down vervolg titel benadering uit den boze. Dialoog is een sleutel-element. Het Nieuwe Werken is niet gelijk aan thuiswerken. Thuiswerken MAG – moet niet. Laat de vrijheid aan de mensen waar en wanneer ze willen werken. Het Nieuwe Werken = filosofie. Ga je ervan uit dat je werkers lui zijn of dat ze hun best doen?
 32. 32.  Meer weten? 0477 87 24 69 @KluwerLearning Isabel De Clercq Onderhandelen vervolg titel

×