Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IrsiCaixa 15 anys

519 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IrsiCaixa 15 anys

 1. 1. 15 anys avançant cap a l’eradicació de la sida
 2. 2. L’Institut de Recerca de la Sida
 3. 3. <ul><ul><ul><li>Fundació privada sense ànim de lucre constituïda el 1995 per: </li></ul></ul></ul>L’Institut de Recerca de la Sida Laboratori de Bioseguretat P3 més gran d’Europa <ul><ul><ul><li>Primer exemple de partenariat públic-privat a l’Estat espanyol. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Més de 50 investigadors , molts d’ells formats en centres de prestigi com la Universitat de Harvard, l’Institut Pasteur o la Universitat d’Oxford. </li></ul></ul>L’Institut de Recerca de la Sida
 5. 5. <ul><li>IrsiCaixa desenvolupa la seva recerca en proximitat amb més de 2.500 pacients : </li></ul><ul><ul><ul><li>Els pacients es beneficien de la ràpida incorporació dels nous tractaments i de les innovacions adquirides a nivell internacional. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facilita que la recerca respongui més a les seves necessitats. </li></ul></ul></ul>Recerca en proximitat
 6. 6. CLÍNICA La investigació integral Mostres Clíniques Aïllament Cèl.lules - Plasma Emmagatzament Criobanc Anàlisi Genòmic Immunològic Models Experimentals Pràctica Clínica RECERCA BÀSICA
 7. 7. <ul><li>Formació d’ investigadors : </li></ul><ul><ul><li>Més de 30 tesis dirigides i 20 estudiants de doctorat </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació en cursos de doctorat </li></ul></ul><ul><li>Formació de personal sanitari </li></ul><ul><li>Projecció social de la recerca per contribuir a la prevenció, la formació i el foment de vocacions científiques. </li></ul>Compromís formatiu i social
 8. 8. <ul><ul><li>8 grups de recerca multidisciplinària que treballen en les següents àrees: </li></ul></ul>Línies de recerca Recerca clínica Per avaluar i millorar les estratègies terapèutiques. <ul><li>Recerca bàsica i aplicada </li></ul><ul><li>Per contribuir a la comprensió dels mecanismes de la infecció per VIH i identificar noves dianes terapèutiques. </li></ul><ul><li>Per millorar els mètodes de diagnòstic i les estratègies terapèutiques. </li></ul>Recerca de la vacuna <ul><li>Recerca en altres virus associats a la infecció pel VIH: </li></ul><ul><li>papil·loma humà, </li></ul><ul><li>hepatitis B i C </li></ul><ul><li>XMRV-associats al càncer de pròstata i fatiga crònica </li></ul>
 9. 9. Recorregut històric 1995 Constitució de la Fundació IrsiCaixa. 1996 Inauguració del laboratori de Retrovirologia. 1998 Consolidació de les línies de recerca. 2001 Nou laboratori de Bio-Seguretat nivell 3. 2002 Noves línies de recerca: immunopatogènia, hepatitis B i C, papilomavirus, etc. Laboratori de referència a Catalunya i a Europa (projecte EuroSIDA) per la determinació de resistències a fàrmacs antivirals. 2004 2006 Projecte HIVACAT – desenvolupament de la vacuna pel VIH. 2010 Estudi preliminar del paper dels retrovirus no causants de la SIDA (virus XRMV i semblants) en el càncer de pròstata i la Síndrome de Fatiga Crònica. Biotecnologia i seqüenciació massiva per 454. Prestació de Serveis (determinació de nivells plasmàtics de fàrmacs, estudi de resistències al virus, HLA, …) a diferents hospitals de Catalunya. 2009 Esteve i la Fundació “la Caixa” s’incorporen a HIVACAT, juntament amb la Generalitat.
 10. 10. 15 anys d’investigació (I) The New England Journal of Medicine , juny de 1995 Es constata la necessitat d’efectuar anàlisis periòdics més sensibles de detecció de la càrrega viral . Estudis rellevants d’IrsiCaixa:
 11. 11. 15 anys d’investigació (II) Blood , octubre de 2008 S’identifica una important via d’entrada que utilitza el VIH per infectar les cèl·lules del sistema immunitari. Clinical Infectious Diseases, desembre de 2008 Es caracteritzen agressives variants del VIH que causen els casos més fulminants de sida descrits fins aleshores.
 12. 12. 15 anys d’investigació (III) Nature , febrer de 2009 S’identifica la immensa variabilitat del virus a les diferents regions del món , que podria fer necessari desenvolupar vacunes específiques. Nature , març de 2009 S’identifiquen noves possibles dianes per al desenvolupament de la vacuna del VIH, en identificar una resposta immunitària que és capaç de bloquejar el cicle d’infecció.
 13. 13. 15 anys d’investigació (IV) Nature Medicine , març de 2010 S’explica el motiu pel qual els tractaments antiretrovirals no permeten curar la infecció definitivament: mínimes quantitats de virus continuen infectant noves cèl·lules en pacients seropositius sota medicació. Clinical Infectious Diseases , abril de 2010 Es confirma el rol del gen ZNRD1 com a factor associat a la progressió lenta de la infecció per VIH.
 14. 14. Irsicaixa, un referent internacional
 15. 15. Producció científica d’excel·lència (I) <ul><li>Més de 600 publicacions en 15 anys. </li></ul><ul><li>Producció consolidada : > 45 publicacions anuals. </li></ul><ul><li>Publicacions entre les de major índex d’impacte mundial . </li></ul>* FI segons ISI-Thomson 09
 16. 16. Anàlisi Bibliomètric IS Carlos III 2008 <ul><li>Un dels centres de recerca amb més publicacions a top journals </li></ul>Producció científica d’excel·lència (II)
 17. 17. * 31.2 C/D Based on ISI-Thomson June’08 Institute for Science Information (ISI) <ul><li>Un dels centres de recerca amb més citacions </li></ul>Producció científica d’excel·lència (III)
 18. 18. Col·laboració científica amb els centres més prestigiosos a nivell internacional : Producció científica d’excel·lència (IV)
 19. 19. Referent internacional <ul><li>Participació en els estudis internacionals més importants per millorar les estratègies de tractament del VIH/sida </li></ul><ul><li>Anàlisi de l’eficàcia de nous fàrmacs davant de virus multiresistents </li></ul><ul><li>Aportacions a guies sobre resistències als fàrmacs utilitzades per metges de tot el món, que actualitzen la informació sobre els darrers avenços en els tractaments. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>El banc de teixits de VIH+ més gran d’Europa </li></ul><ul><li>Més de 80.000 mostres de cèl·lules a -196ºC </li></ul><ul><li>Més de 300.000 mostres de plasma a -80ºC </li></ul><ul><ul><ul><li>Permet estudis retrospectius i comparatius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Completament informatitzat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mostres disponibles per altres grups d’investigació </li></ul></ul></ul>Referent internacional
 21. 21. Estratègies cap a l’eradicació de la sida: Reptes de futur
 22. 22. <ul><li>Continuar incrementant el coneixement de la patogènia </li></ul>Cap a l’eradicació
 23. 23. <ul><li>Avançar cap a un diagnòstic més precís </li></ul><ul><ul><li>Piroseqüenciador ultrasensible 454 : primera plataforma de seqüenciació massiva de l’Estat dedicada íntegrament a analitzar variants minoritàries del VIH </li></ul></ul><ul><li>Millora dels tractaments </li></ul>Cap a l’eradicació <ul><li>Intensificació de la teràpia antiretroviral perquè sigui més efectiva i permeti avançar cap a l’eradicació </li></ul><ul><li>Recerca de tractaments menys tòxics </li></ul>
 24. 24. <ul><ul><li>Integrat pels dos centres de recerca més consolidats i importants que treballen actualment en aquest àmbit al nostre país. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consorci públic-privat sense precedents a Espanya, que ens situa en la primera línia internacional de la recerca desenvolupada en VIH/sida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Primera experiència significativa en aquest àmbit de col·laboració entre administració, investigadors i empresa . </li></ul></ul>Cap a l’eradicació
 25. 25. Codirecció Dr. Bonaventura Clotet Dr. Josep Maria Gatell Coordinador Científic Christian Brander (Universitat de Harvard) Recerca d’una vacuna 8 línies de recerca, més de 60 investigadors Desenvolupament de la vacuna
 26. 26. IrsiCaixa, avui <ul><li>Institució singular </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pel seu finançament (públic i privat) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per l’estructura (síntesi d’investigació bàsica i clínica) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pels objectius (investigació en retrovirus humans i d’altres virus relacionats) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Institució consolidada </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>A nivell científic i econòmic </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ha permès la unió dels dos grups més important de recerca de la sida a tot l’estat espanyol (H. Clínic i IrsiCaixa) en el projecte HIVACAT </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Amb perspectives </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Control i millora de la qualitat de la recerca (ISO) </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 27. 15 anys avançant cap a l’eradicació de la sida

×