Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiszki frásaí 2

300 views

Published on

Irish Language Expressions

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fiszki frásaí 2

 1. 1. frásaíTéama a haon
 2. 2. Not to beat around the bush…Gan scéal mhadra na n-ocht gcosa dhéanamh de…
 3. 3. as far as I understandde réir mar a thuigim
 4. 4. day in day out…domhnach is dálach…
 5. 5. It’s raining cats and dogs.Tá sé ag caitheamh sceana gréasaí.
 6. 6. Creid nó ná creid…Believe it or not….
 7. 7. as far as I’m concernedchomh fada liomsa de
 8. 8. It’s no laughing matter.Ní haon chúis gháire é.
 9. 9. He has the life of Reilly.Tá saol an mhadra bháin aige.
 10. 10. I was doing my best.Bhí mé ag déanamh mo dhíchill.
 11. 11. I was doing level best.Bhí mé ag déanamh mo sheachtndícheall.
 12. 12. It was storm in a teacup.Cogadh na sifíní a bhí ann.
 13. 13. What’s eating you?Cad tá ag déanamh scime duit?
 14. 14. He took me by surprise.Tháinig sé aniar aduaidh orm.
 15. 15. You can’t have it both ways.Ní féidir an dá thrá a fhreastal.
 16. 16. I will survive.Tiocfaidh mé i dtír…
 17. 17. to cap it all…mar bharr ar an donas…
 18. 18. That put the kybosh on everything.Chuir sin a chaidhp bháis ar gach rud.
 19. 19. completely and utterlygo huile agus go hiomlán
 20. 20. First of all…I dtosach báire…
 21. 21. when all is said and done…tar éis an tsaoil
 22. 22. Enough said!Ní beag a bhfuil ráite!
 23. 23. apparently…de réir dealraimh…
 24. 24. as far as I know…ar feadh a bhfuil a fhios agam…
 25. 25. But that said…Ach sin ráite….
 26. 26. She is showing great promise.Tá sí ag cruthú go maith.
 27. 27. It was a slip of the tongue.Sciorradh teanga a bhí ann.
 28. 28. after that…ina dhiaidh sin…
 29. 29. More than likelyGach uile sheans
 30. 30. I am in two minds about that.Tá mé i gcás idir dhá chomhairle faoi sin.
 31. 31. if I were you…dá mba mise tusa…
 32. 32. to be perfectly honestgan aon bhréag a rá
 33. 33. It’s not all it’s cracked up to be.Ní cathair mar a thuairisc é.
 34. 34. She’s not all she’s cracked up to be.Ní cathair mar a tuairisc í.
 35. 35. They’re not all they’re cracked up to be.Ní cathair mar a dtuairisc iad.
 36. 36. The heat was splitting the rocks.Bhí an teas ag scoilteadh na gcloch.
 37. 37. That’s my only luxury.Sin an t-aon bhád buí atá agam.
 38. 38. Why weren’t you listening?Cá raibh tú/sibh aimsir na gcluas?
 39. 39. That’s the least of y worries.Sin an chloch is lú ar mo pháidrín.
 40. 40. I did it off my own bat.Rinne mé as mo stuaim féin é.
 41. 41. taking everything into consideration…agus gach rud a chur san áireamh…
 42. 42. to tell the truth…déanta na fírinne…
 43. 43. The dog is missing.Tá an madra ar iarraidh.
 44. 44. She was milking it.Bhí sí ag baint súp as.
 45. 45. ...for the rainy day…le haghaidh na coise tinne
 46. 46. for the sake of precautions…ar eagla na heagla…
 47. 47. I was up to my eyes with work.Bhí seacht sraith ar an iomaire agam.
 48. 48. Would you mind repeating that…Ar mhiste leat é sin a rá arís…
 49. 49. She was just a flash in the pan.Ní raibh inti ach gal soip.
 50. 50. He was just a flash in the pan.Ní raibh ann ach gal soip.
 51. 51. They were just a flash in the pan.Ní raibh iontu ach gal soip.
 52. 52. That’s where you are mistaken.Sin an áit a bhfuil tú meallta.
 53. 53. That’s where you are going wrong.Sin an áit a bhfuil dul amú ort.
 54. 54. You’re making mountains out of molehills.Tá tú ag déanamh cnócain de chnapáin.
 55. 55. You could hear a pin drop.Chloisfeá biorán ag titim.
 56. 56. There is no getting away from it.Níl aon dul uaidh.
 57. 57. I wouldn’t bank on that.Ní chodlóinn ar an gcluas sin.
 58. 58. He is out of practice with his Irish.Gaeilge a chodail amuigh atá aige.
 59. 59. Her Irish has got rusty.Ta a cuid Gaeilge éirithe meirgeach.
 60. 60. That’s a bit of a tall story.Scéal i mbarr bata é sin.
 61. 61. He made a song and dance about it.Rinne sé paidir chapaill de.
 62. 62. under the circumstances..agus na cúrsaí amhlaidh
 63. 63. When it comes to the crunch…Nuair a thagann an crú ar an tairne…
 64. 64. That’s a different kettle of fish.Sin scéal eile ar fad.
 65. 65. I’m frozen with the cold.Tá mé préachta leis an bhfuacht.
 66. 66. I am totally exhausted.Tá mé tugtha traochta.
 67. 67. as good luck would have it…ar ámharaí an tsaoil....
 68. 68. It’s drizzling.Tá sé ag brádán.
 69. 69. I think that I ought to leave.Ceapaim go mba chóir dom imeacht.
 70. 70. In the heal of the hunt…At the end of the day…I ndeireadh na dála…Ag deireadh an lae…
 71. 71. It seems to me that…Its seemed to me that…Feictear domsa go…Chonacthas domsa go..
 72. 72. On the one hand …. and onthe other….Ar an taobh amháin… agus aran taobh eile..
 73. 73. In the meantime…Idir an dá linn…
 74. 74. At first…Ar dtús…
 75. 75. Could they help me? - No.Arbh fhéidir leo cabhrú liom?- Níorbh fhéidir.
 76. 76. Would it be any wonder?Arbh aon ionadh é?
 77. 77. I think it would be worthwhile.Ceapaim gurbh fhiú é.
 78. 78. I became dizzy and fainted.Tháinig mearbhall orm agusthit mé i laige.
 79. 79. He has gone totally mad.Tá sé imithe leis an craobhacha ar fad.

×