Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

информация зоп 2014b

354 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

информация зоп 2014b

  1. 1. ДОГОВОР с "БУЛТРЕЙД 2002" ООД за доставка на газьол за 2014 година № и дата на фактурата Извършен превод Сума на плащането в лв. 0000010429/11.12.2014 Г. 11.12.2014 година газьол за отопление -7864.60 лева ДОГОВОР АСД-10-1/03.01.2014г. за доставка на закуска, мляко, плодове за децата от подготвителните групи и I-IV клас със "ЗАЛИВА 47 - СП" АД за календарна 2014 година № и дата на фактурата Извършен превод Сума на плащането в лв. 0000006911/03.11.2014 г. 04.11.2014 година 4965.60 лева 0000006919/03.12.2014 г. 05.12.2014 година 4689.60 лева 0000006923/17.12.2014 г. 18.12.2014 година 3979.68 лева ИЗГОТВИЛ: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ОУ "ЦАР СИМЕОН I" гр.Варна Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

×