De kracht van Enterprise Social Media

497 views

Published on

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het social media landschap geschetst: van het nieuwe zenden tot relatiebinding in communities en intern via een sociaal intranet. Social Media zijn geen trend maar een nieuw gegeven. Voorheen gebruikten bedrijven middelen als het internet en intranet vooral om informatie te zeden. Tegenwoordig kan je door de komst van Social Media zoveel meer. Wat is de waarde hiervan voor organisaties en waar ligt de kracht?
Het eerste deel van de presentatie staat in het teken van 'Het Social Media Landschap', waarin aan de hand van cases beschreven wordt welke toegevoegde waarde Social Media kunnen bieden. Van 'het nieuwe zenden' tot relatiebinding via kennisdeling en samenwerking in (b2b) communities of sociale intranetten. Wanneer sluit je aan op bestaande kanalen en wanneer richt je een eigen community op? Hoe besloten moet zo'n community zijn?
Daarna wordt ingegaan op de kracht van Social Media. Waarin onderscheiden Social Media zich van andere media en hoe kan je deze kracht inzetten voor jouw organisatie, droom en doelstellingen? 7 krachten zijn benoemd:
- Wisdom of your crowd
- Kraaiennest 2.0: continue innovatie
- Vertalen van droom naar handelingsperspectief
- Wie zijn wij
- Samenwerken aan verbetering
- Het nieuwe (samen)werken
- Inwerken, verbinden en coachen

Social Media hebben de kracht een bedrijf te veranderen, bedrijven sneller te laten acteren op de mening en tendensen van in- en externe doelgroepen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De kracht van Enterprise Social Media

 1. 1. Enterprise social media: De kracht van socialeintranetten & zakelijke communities Irene Frijlink marketing- & communicatieprofessionals
 2. 2. In 2006 startten wij Winkwaves. Omdat we geloofden dat het anders kon. Omdat we de wereld wilden verbeteren. Omdat we kansen zagen de omgeving waarin mensen samenwerken te veranderen. Vanuit een heldere visie adviseren wij organisaties over de inzet vanRichten sociale media voor kennisdeling en samenwerking Wij bieden software as a service voor kennisdelen en Inrichten samenwerking binnen en tussen organisaties Wij ondersteunen organisaties bij de inzet van Verrichten sociale media voor kennisdeling en samenwerking.Geniet van de gedachte dat het anders kan 2
 3. 3. Even voorstellen
 4. 4. Agenda van vanavondEen kijkje op hetsocial media landschap De kracht van social media binnen en rond organisaties 4
 5. 5. 1. social media raakt in alle haarvaten h sc Transformatie van gi te organisatie raSt “boeien en binden” Communities el ne Communicatie tio Medium, tool ra peO 5
 6. 6. 2.Bestaansrecht van organisaties economic raison d’etre if Economic view: “The Firm has an le” and gain from economies of scathey have lower transaction costs De markt The Firm Bank nderen transactiekosten, Door (te chnologische) ontwikkeling vera ift. waardoor de lijn continu verschu hting van de S&P 500? Wat is tre nd in economische levensverwac Inspired by Coase, Williamson, Clay Shirky and getitdone.org 6
 7. 7. Het organisatie-dillema van groei t’ ‘De 3/2 we 7
 8. 8. Social media binnen en rond organisaties rden elpe n bij het leniger wo Social media kan h van de organisatie 8
 9. 9. Het social media landschap Kracht: Massa en DiversiteitExtern Sites (& Apps) Sociale Netwerken Communities n de ng en n n ni en ze e n le el s er ke ie er er sd e rm ek t w la st tv ni eu fo i pr Re ns Lu n Ke In es ni ie D G et H Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern Kracht: Eigenheid en Gezamelijkheid 9
 10. 10. Het nieuwe zenden1. 2. Stroomlijning Reaching out en Open Data: eigen (mobiele) site Zichtbaar in relevante context t at je doet krijgTransp arantie Tip: “W van de dag”betekenis in het gesprek 3. Binnendringen in “the stream” 10
 11. 11. The Old Spice GuyOn Facebook ,"Could you s Jonathan Korn wrote ay my nameway?" in a funny 11
 12. 12. Ook... Mark RutteMinister-presid ent Rutte gee op vragen die f t in deze vid gesteld zijn v eo antwoord @MinPres, m ia et als hashtag zijn twitteraccount #vraagaanM P 12
 13. 13. Luisteren (service, en leren?) 13
 14. 14. Luisteren (service, en leren?) 14
 15. 15. Ben jij je tijdlijn?Wie is wie ? 15
 16. 16. Luisteren en gesprekken voeren 16
 17. 17. Luisteren en gesprekken voeren 17
 18. 18. Gesprekken en kennisdelen 18
 19. 19. Gesprekken en Kennisdelen? c The world is flat... Lays “maak de smaak” mo ko Open ke t about the mar ho ask ed Jobs old, "No ne. A report er w was t the iPad research t hat wen consu mers t into Its not the at they b t o know wh jo want." 664863 /what-m akes-ste ve-jobs-s o -great n.com/1 epad.com stcodesigheadrush.typ p://ww w.fa Bron: htt 19
 20. 20. Het social media landschap Kracht: Massa en DiversiteitExtern Sites (& Apps) Sociale Netwerken Communities n de ng en n n ni en ze e n le el s er ke ie er er sd e rm ek t w la st tv ni eu fo i pr Re ns Lu n Ke In es ni ie D G et H Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern Kracht: Eigenheid en Gezamelijkheid 20
 21. 21. Social Network - Community 21
 22. 22. Fanpages vs. private public communities t sa way to ge book pages a n.”“I use Face einformatio n, not to giv i nformatio Bron: ‘Like’ me: The Dynamics of Public vs Private Social Media. Communispace “Here it really feels like a co Vegas saying mmunity. As t goed, ‘what h he appens here, stays here.‘ I trust the comm unity.” 22
 23. 23. Case: American Express http://www.sellingtosmallbusinesses.com/american-express-open-forum-a-small-biz-community-case-study/Comblu - State of Branded Communities 2010 Source: The dynamics of Public vs. Private Social Media – PDF (191,98 KB) 23
 24. 24. Open of besloten? “Conversatiemanagement met Winkwaves Kenniscafé” Ik ben iemand Ik ben iemandIndicator, kwaliteit en ZiZo als gespreksonderwerpSturing door rolopvatting, eigenheid en contextWet van behoud van energie (Fiske) 24
 25. 25. Sociaal intranet: De kracht van social media internCase energiedirect.nlKenniscafe ter vervanging van het oude “informatieve” Sharepoint-intranet,een combinatie van kennisbankfuncties met sociale functies.Een online ontmoetingsruimte en werkruimte als online uitbreiding op de dagelijksewerkomgeving. Waar iedereen met iedereen in gesprek kan.Alle medewerkers kunnen met elkaar enmet het management kennisdelen ensamenwerken, ook zij die slechts eentijdelijke aanstelling hebben of beperktwerkzaam zijn voor energiedirect.nl.Door de organisatie-bredebeschikbaarheid vindt nu ookafdelingoverstijgend kennisdelenen samenwerken plaats. Bron: Trefpunt Energiedirect 25
 26. 26. Enkele cijfersRealisatie300 p225 e ro sg ur150 de e cti ssa du ba ro 75 T Am Int M 0 1 nov 2010 1 jan 2011 1 mrt 2011 Aantal gebruikers 26
 27. 27. Het social media landschap Kracht: Massa en DiversiteitExtern Sites (& Apps) Sociale Netwerken Communities n de s ng ie en n n ni t la en ze e n le el er ke Re er er sd e rm ek w st tv ni eu fo i pr ns Lu n Ke In es ni ie D G et H Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern Kracht: Eigenheid en Gezamelijkheid 27
 28. 28. Identiteit ontmaskerdéé n ‘ik’ Vele ident iteite n 28
 29. 29. Wat laat je (waar) van jezelf zien?Identiteit heef t veledie je nie vlakken, t altijd wil t verbind en ! 29
 30. 30. Aansluiten of zelf starten?Jongeren met schuldenAansluiten op Hyvestraffic maar geen participatie Slachtoffers en plegers Zelf specifieke site neerzetten hoge participatie Zelf starten: iets neerzetten waar mensen bij aan willen sluiten Aansluiten: belang van rolopvattingen 30
 31. 31. Social media binnen en rond organisaties l me dia binnen en rond Wat is de kracht van socia organisaties? 31
 32. 32. De kracht van Enterprise Social Media Wisdom of your crowd Kraaiennest 2.0 Vertalen van droom naar handelingsperspectief Wie zijn wij? Samenwerken aan verbetering Net nieuwe (samen)werken Inwerken, verbinden & coachen 32
 33. 33. Wisdom of your (!) crowd #dur ftevragenVerbinden heden metverleden en toekomst Capture knowledge on the fly Winkwaves Kenniscafé for “wisdom of the (internal) crowd” 33
 34. 34. Kraaiennest 2.0: continue innovatie Obser vatie van iets dat ‘buiten’ gebeurdBron: plein66.nl Sense making: “wat betekent dat voor ons” Besluitvorming Winkwaves Kenniscafé for “crows nest 2.0” 34
 35. 35. Vertalen van droom naar handelingsperspectief rticipatie Faciliteren voor vrijwillige pa 35
 36. 36. Wie zijn wij?Speed, simplicity & trust ... Wat hindert mij in mijn werk om Hoe zou dat beter kunnen? Implement http://www.krulikovsky.com/ nsgsperspectief Ver taling “grote verhaal” naar individuele handeli 36
 37. 37. Samenwerken aan verbeteringHerbenoemen hoe wij dingen doen Editorial group Reacties voor kleine aanpassingen of suggesties voor brede discussieRe-baseline goedgekeurde (semi) public discussion group beschrijving Gestructureerde discussies Bron: Winkwaves Kenniscafé 37
 38. 38. Het nieuwe (samen)werken erp wie mee mag Bepaal per onderw mee mag schrijven lezen, reageren en ts geeft houvast en Centrale projectplaa s en afstemming actie overzicht voor status rek over? Waar gaat dit gesp l onderwerp Altijd rond centraa es Opeenvolgende versi grijp nooit mis.. . discussie / vorming De voortschrijdende n te vatten el te sluiten en same als tijdlijn, eventueWinkwaves Kenniscafé als samenwerkingsomgeving (op afstand, #hnw) 38
 39. 39. Inwerken, verbinden en coachen or annotering, Maak zichtbaar wat je doet, do dia vragen of te werken in social me werkomgeving 1.Trigger voor gesprek en afstemmen activiteiten rmatie Je “feitelijke” info nt Wie je zegt dat je be 2. Dynamisch wil vertellen) (wat je over jezelfpersoonlijk profiel om te laten zien wie je bent en waar je je mee bezig houdt Onderwerpen waar anderen je waarde ren Onderwerpen waar t Dynamische “Kenniskaar ten” laa je mee bezig bent zien waar je staat in de groep Winkwaves Kenniscafé for organising groups of people 39
 40. 40. De lenige organisatie Kracht: Massa en DiversiteitExtern Sites (& Apps) Sociale Netwerken Communities n de ng en n n ni en ze e n le el s er ke ie er er sd e rm ek t w la st tv ni eu fo i pr Re ns Lu n Ke In es ni ie D G et H Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern Kracht: Eigenheid en Gezamelijkheid 40
 41. 41. Geniet van de gedachte dat het anders kanDank! @wijvanwinkwaves
 42. 42. Aankomende workshopsDonderdag 6 oktober: Succes met Facebook MarketingDonderdag 13 oktober: De stap van website naar mobile, App of mobiele websiteDonderdag 3 november: E-tail, van zolderkamer tot miljoenenbedrijfDonderdag 10 november: Netwerkborrel Babbage (gratis deelname)Aanmelden kan via één van onze collega’s hier aanwezig, of via info@babbage.nl marketing- & communicatieprofessionals

×