υλικά

520 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

υλικά

  1. 1. «…υλικά…»
  2. 2. Μη οικολογική δόμηση – τι επιφέρει…Η επιλογή των δομικών υλικών σχετίζεται με την αειφορική ή μη διάσταση των κατασκευών. Ηχρήση δομικών υλικών που δεν πληρούν ορισμένα φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια μπορεί ναεπιφέρει: Κατασπατάληση φυσικών πόρων και ενέργειας. Διαταραχή του περιβάλλοντος από την εξόρυξη‐ξύλευση των πρώτων υλών, την παραγωγή,  μεταφορά και χρήση των δομικών υλικών. Επιδείνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των κατασκευών επηρεάζει δυσμενώς την υγεία  των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται σε ένα κτίριο. Πτώση της παραγωγικότητας των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται σε ένα κτίριο. Επιδείνωση του μικροκλίματος γύρω από ένα κτίριο.Για ορισμένα δομικά υλικά παρέχεται σήμερα κάποιο είδος οικολογικής σήμανσης, η οποίαδίνει στον καταναλωτή ορισμένα εχέγγυα για την περιβαλλοντική φερεγγυότητα τουπροϊόντος.
  3. 3. Οικολογικά υλικά‐κριτήρια…Υπάρχουν κάποια κριτήρια που αν τα λάβουμε υπόψη μπορούμε να ορίσουμε ποια υλικά είναι καταλληλότερα από περιβαλλοντική άποψη για τον κάθε τόπο :1. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν από την εξόρυξη του υλικού ή της  πρώτης ύλης για την παραγωγή του καθώς και από την επεξεργασία του υλικού.2. Την συνολική εμπεριεχόμενη (ή αλλιώς γκρίζα) ενέργεια του υλικού, δηλαδή την  ενέργεια που απαιτείται για την αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία του.3. Την έκλυση βλαβερών για την υγεία ρύπων (όπως η φορμαλδεΰδη) και τις τοξικές  επιδράσεις που ασκούν, τόσο κατά την χρήση τους αλλά και κατά την καύση τους ή  καταστροφή τους.4. Ο αναμενόμενος χρόνος ζωής ενός υλικού και η δυνατότητα επανάχρησης,  ανακύκλωσης ή επιστροφής των πρώτων υλών στο φυσικό έδαφος με τις μικρότερες  δυνατές απώλειες. 
  4. 4. Οικολογικά υλικά – παραδείγματα επιλογών…Εσωτερικοί αγωγοί αποχέτευσης : κεραμικοί σωλήνεςΣωληνώσεις νερού : πολυπροπυλένιο (PP), πολυαιθυλένιο (PE), πολυβουτυλένιοΕσωτερικές ‐ εξωτερικές πόρτες : πιστοποιημένη ανθεκτική ξυλεία αειφορικής διαχείρισης,ξυλεία κωνοφόρων χωρίς συντηρητικά, κυψελοειδής μοριοσανίδαΠλακάκια, κάλυψη πατωμάτων : λινόλαιο,πιστοποιημένη ανθεκτική ξυλείααειφορικής διαχείρισης, φελλόςΧρώματα : προϊόντα που φέρουν κάποια οικολογική σήμανση, ή ισοδύναμα προϊόντα μεφυσικά συστατικά. Οι καλύτερες επιλογές για τη βαφή του ξύλου είναι το φυσικό κερί, οιυδατοδιαλυτές φυσικές βαφές και υδατοδιαλυτά βερνίκια. Αξίζει να αναφερθεί ηεπιστροφή σε παραδοσιακές μεθόδους: τα χρώματα και οι σοβάδες με βάση τον ασβέστη,η χρήση αδρανών και ενισχυτικών υλικών όπως οι ποζολάνες ή το κεραμάλευρο, οι σοβάδεςαπό άργιλο με φυτικές ίνες (άχυρο) κα.
  5. 5. Οικολογικά υλικά – παραδείγματα επιλογών… Καλωδιώσεις : προϊόντα ελεύθερα αλογόνων (halogen‐free) πολυαιθυλενίου (PE),  πολυπροπυλενίου (ΡΡ) ή καουτσούκ, αντί του PVC Υαλοστάσια – πλαίσια παραθύρων : διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας (low‐e) με θερμοδιακοπή για βέλτιστα θερμικά αποτε‐λέσματα και προστασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα πλαίσια πα‐ραθύρων προτιμώνται ξύλινα κουφώματα ή ξύλου‐αλουμινίου, αντίτων πλαισίων από PVC. (…Τα ξύλινα πλαίσια προσφέρουν εξοικονό‐μηση 8‐10% σε σχέση με τα αντίστοιχα από αλουμίνιο. Την ίδια εξοικονόμηση προσφέρουν  περίπου και τα σύνθετα πλαίσια ξύλου‐αλουμινίου…) Μόνωση : φελλός, κυτταρίνη, ξυλόμαλλο, biofiber (βιοπολυμερές από καλαμπόκι) Φωτισμός : συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χαμηλήςκατανάλωσης (4 ‐5 φορές λιγότερη ενέργεια, 8‐15 μεγαλύτερη διάρκεια)
  6. 6. Επιλέγουμε χρήση ΞΥΛΟΥ επειδή…Απαιτεί μικρή σχετικά επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθεί και γι’ αυτό η παραγωγικήδιαδικασία είναι σχετικά καθαρή και απαιτεί λίγη ενέργεια. Η επιλογή του ξύλου ωςδομικού υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη τις παρακάτω παραμέτρους: Η προέλευση της ξυλείας και ο τρόπος διαχείρισης των δασών. Η επεξεργασία του ξύλου και ιδιαίτερα η χρήση ή μη συντηρητικών. Η ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά. Σήμα Πιστοποίησης Ξυλείας από Αειφορική ΔιαχείρισηΟρισμένα είδη ξυλείας είναι αρκετά ανθεκτικά και δεν απαιτούν κατά κανόνα περαιτέρω ξυλοπροστασία ( πραγματοποιείται με οργανικούς διαλύτες, βιοκτόνα, εντομοκτόνες και μυκητοκτόνες ουσίες  προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στα οικοσυστήματα). Πρόκειται για ξυλεία Κλάσης Ι και Κλάσης ΙΙ, με βάση ένα σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται διεθνώς. Στην Κλάση ανθεκτικότητας ΙΙ ανήκουν : ακακία, καστανιά, δρύς που συναντώνται στην Ευρώπη.
  7. 7. Επιλέγουμε χρήση ΓΥΑΛΙΟΥ επειδή… Το γυαλί παράγεται από χαλαζιακή άμμο που βρίσκεται άφθονη στη φύση. Βασικάσυστατικάτου είναι το διοξείδιο του πυριτίου (70%) το οξείδιο του ασβεστίου (14%) και τοοξείδιο του νατρίου. Τα συστατικά αυτά δεν θεωρούνται σπάνια ή ρυπογόνα. Το σημαντικότερο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα του γυαλιού είναι η υψηλή κατανάλωσηενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του καθώς επίσης και η μεγάλη ενέργεια πουσυνήθως απαιτείται για τη μεταφορά του. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό δεν ισχύει σεμεγάλο βαθμό. Το γυαλί είναι εξαιρετικά ανακυκλώσιμο υλικό, αλλά η ανακύκλωσή του οδηγεί σεδεύτερης ποιότητας υλικό.

×