γενικότεροι στόχοι

450 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

γενικότεροι στόχοι

  1. 1. «…γενικότεροι στόχοι…»
  2. 2. Γενικά… Στόχος η δημιουργία ενός περιπτέρου συμβολικά αλλά και λειτουργικά πράσινου.  Βρισκόμαστε σε μια εποχή οικολογικής κρίσης, με το περιβάλλον να αποτελεί τη μέγιστη  προτεραιότητα… …επιτακτική είναι η ανάγκη να σκεφτούμε και να λειτουργήσουμε ολιστικά…. Τα στοιχεία που επηρεάζουν τις ενεργειακές ανάγκες και απαιτήσεις των κτιρίων είναι: Η τοποθεσία και η λειτουργία του κτιρίου Η ευελιξία και η διάρκεια ζωής της Ο προσανατολισμός, η φόρμα και η δομή Τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης και εξαερισμού Τα υλικά κατασκευής
  3. 3. Στην περίπτωση μας, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του περιπτέρου θεμελιώνεται στα ακόλουθα παθητικά συστήματα και κατασκευαστικές επιλογές: Συμπτυγμένος όγκος του κτίσματος Η μορφή του περιπτέρου έχει όγκο συμπτυγμένο (σφαίρα), εκθέτει το ελάχιστο της εξωτερικής επιφάνειας στο περιβάλλον και έτσι ελαχιστο‐ ποιεί τις απώλειες θερμότητας. Δημιουργούμε ένα διπλό κέλυφος, το  οποίο αντιμετωπίζεται σαν ένα δυναμικό φίλτρο, που μετατρέπει τις  εξωτερικές κλιματικές συνθήκες στις επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού  μικροκλίματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφάλιση θερμικής  άνεσης όλο το χρόνο. Άμεσα ηλιακά κέρδη‐εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας    Επιλέγουμε τη χρήση σωλήνων κενού
  4. 4. Εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας Αερισμός‐δροσισμός Εισαγωγή φυσικού αερισμού με ανοιγώμενα υαλοστάσια σε όλη την περίμετρο του εκθεσιακού χώρου. Στο ανώτερο σημείο της σφαιρικής κατασκευής υπάρχει επίσης η δυνα‐τότητα ανοιγώμενου υαλοστασίου, δημιουργώντας ένα άνοιγμα τύπου αρχαίου Πάνθεου. Διαμόρφωση των όψεων σύμφωνα με τον προσανατολισμό... και τη θέα… Ηλιοπροστασία Εισαγωγή φυσικού φωτισμού από το ‐ κατά βάση διαφανές ‐ κέλυφος. Έλεγχος φωτισμού και  θερμοκρασιακών μεταβολών με εξωτερικές περσίδες σκίασης. Γεωθερμία

×